Συνεδριάσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου

 


Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής

(συνεδρίαση 15 Οκτωβρίου 2021)


 Την Παρασκευή  15-10-2021, και ώρα 09:30  συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης- η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

1. Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2022 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Έγκριση των Πρακτικών 1ο/21-07-2021 και 2ο/12-10-2021 της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου παράκαμψης Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 15.252.000,00 με ΦΠΑ.

3. Έγκριση του από 08-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία οδού από κατολισθήσεις προς Μαρκυνιάδα Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4. Έγκριση του από 12-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό Δεσποτικό - Φωτεινό Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού € 65.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

5. Έγκριση του από 12-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδού προς Πέτρα από την πλευρά του Δεματίου», προϋπολογισμού 62.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

6. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών», με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση βελτίωση στην οδό προς Ι.Μ. Στομίου ανάντη της Ε.Ο Ιωαννίνων Κονίτσης για την οδική ασφάλεια της Εθνικής οδού», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου του Ιωάννη, μέχρι την 31-01-2022.

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή – Πετούσι Παρδαλίτσα», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», μέχρι την 30-06-2022.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας από καταπτώσεις-διαβρώσεις-κατολισθήσεις στην περιοχή Μαυρολάγκαδο Παλαιοχωρίου Συρράκου», αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», μέχρι την 30-07-2022.

10. Έγκριση τροποποίησης της από 21-02-2020 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Μελετών Αποκατάστασης και Ανάδειξης των Οθωμανικών Μνημείων στην ευρύτερη περιοχή της Βορειοανατολικής Ακρόπολης του Κάστρου Ιωαννίνων: Α. Τζαμί Ασλάν Πασά, Β. Μεντρεσές, Γ. Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».

11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της 48α επαρχιακής οδού στο τμήμα Κτίσματα- Καστανή», προϋπολογισμού € 160.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα - Ριζό Δήμου Ζίτσας» αναδόχου Ευγένιου Παππά, μέχρι την 16-12-2021.

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στο  Δ.Δ. Ματσουκίου (παροχή υπηρεσιών)».

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων για την αποκατάσταση κοινόχρηστων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα όρια του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)».

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός και διαμόρφωση ρέματος και στραγγιστικών τάφρων στα όρια του  Δ.Δ. Κατσικάς (παροχή υπηρεσιών)».

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).

17. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 156061/7223/08-10-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά, απομάκρυνση επικίνδυνων βράχων κλπ) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την αναβάθμιση, συντήρηση & υποστήριξη υπαρχουσών εγκαταστάσεων λογισμικού Διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών που διαθέτει η Περιφέρεια Ηπείρου.

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021, για την υλοποίηση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ΣΑΕ 0822 ΚΑ: 2020ΣΕ08220002).

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για έξοδα μετακινήσεων εκτός και εντός έδρας μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021, των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους 2021.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για την διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ηπείρου 2021-2025».

22. Έγκριση αιτήματος για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BEST - Addressing joint Agro - and Aqua-Biodiversity Pressures Enhancing SuSTainable Rural Development» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

23. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων (και ανάκληση σχετικών προηγούμενων αποφάσεων της Ο.Ε.).

24. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση  διαγράμμισης  άξονα  και οριογραμμών οδοστρώματος  για τις  1η  - 2η  - 3η  και 4η  επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Ιωαννίνων».

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης οδοστρώματος, άρσης καταπτώσεων και διευθέτηση όμβριων επί τμημάτων του επαρχιακού δικτύου στο Ανατολικό Ζαγόρι (παροχή υπηρεσιών)».

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του επαρχιακού  δικτύου από έως τα όρια νομού με Περιβόλι».

28. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-08-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.

29. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-09-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.

30. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7180/155244/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/07-10-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

31. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7296/157462/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/11-10-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιονοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Άρτας που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις καθιζήσεις, πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων – χαντακιών από φερτά υλικά κ.λ.π) προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».

32. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

34. Έγκριση των Πρακτικών Ι/29-07-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, και τεχνικών και ΙΙ/11-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης «"ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 -2019" - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5029822», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 769.957,42 € με  Φ.Π.Α.

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαμόρφωσης χωμάτινων ομβροδεξαμενών και βελτίωση βατότητας στην ορεινή περιοχή της Σκλίβανης  (παροχή υπηρεσιών)».

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διευθέτησης, διαμόρφωση πρανών προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα πριν και μετά του Δ.Δ. Μηλιάς (παροχή υπηρεσιών)».

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης προβλημάτων υδροδότησης παραγωγικών μονάδων στην περιοχή του Μαυροβουνίου».

38. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου για την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας.

39. Έγκριση του από 05-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-10-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή-μόρφωση και καθαρισμός τάφρων και τεχνικών καθώς και εργασίες σήμανσης και ασφάλειας οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ.

40. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση καταπτώσεων και  προστασία  πρανών στην 3η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας» αναδόχου κ. Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 31-12-2021.

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας.

42. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

43. Έγκριση του Πρακτικών ΙΙΙ/24-09-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016"-ΚΣ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5000146» Υποέργο 1, “ΤΡΟΦΙΜΑ 2016” και Υποέργο 2, “ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) 2016” προϋπολογισμού € 117.475,85 πλέον ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, διαμόρφωση πρανών και άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο από Αρτοπούλα προς Άγιο Ανδρέα (παροχή  υπηρεσιών)».

 


Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής Περιβάλλοντος
(Συνεδρίαση Τρίτη 19 Οκτωβρίου)

Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12 μ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, αποκλειστικά  με εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο παρευρισκόμενους. 
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1. Γνωμοδότηση επί του φακέλου Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του  έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 1η - 10η - 11η): « Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 49,9 MW, στη θέση «Καμπή 1 &2», Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας  
2. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του  έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 01): «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης  πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Κάμπος», Τ.Κ.  Σκλίβανης, Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου, Δ. Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων. 
3. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του  έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 1): « Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από  20.000 σε 40.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Λιθαράκι» της Τ.Κ. 
Κωστακιών, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας,  

4. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του  έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 4η,α/α 20): «Έργα προσαγωγής- επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων  Μικρού Πάπιγκου, Δ.Ε. Πάπιγκου, Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του  έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 2η): « Υδρομάστευση πηγής «ΚΡΑΝΙΕΣ», στη θέση «ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ» της Τ.Κ.  Θεοδώριανων του Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων , Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου».  

6. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του  έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 1η,α/α 6): «Δρόμος παράκαμψης οικισμού Αρίστης Δήμου Ζαγορίου», Δ.Ε. Κεντρικού Ζαγορίου, Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων.
 
7. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του  έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η): «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος  39,028 MWp, στη θέση «Προφήτης Ηλίας», Δ.Ε. Καλπακίου, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
 
8. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 4η,α/α 3 &7): «Εγκατάσταση ,Αποθήκευση και Μεταφόρτωση Επικίνδυνων  Αποβλήτων - εργασίες R12, R13 (Ολική Χωρητικότητα Q =49 t) & Αποθήκευσης Στερεών μη Επικίνδυνων 
Αποβλήτων- εργασίες R12, R13 (Εισερχόμενα Απόβλητα 20 t/ημ <:<75 t/ημ) στη Δ.Ε. Ανατολής, Δ.  Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]