ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Να συζητηθεί στο Δημ.Συμβούλιο η αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων ζητά η Ενότητα Πολιτών

 


Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 

Η κλιματική αλλαγή που συντελείται σε ολόκληρο τον πλανήτη αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη τη Χώρα μας.

Με αφορμή τα τελευταία πλημμυρικά φαινόμενα που προκάλεσε ο μεσογειακός τυφώνας "Ιανός" σε πολλές περιοχές της χώρας μας, καθώς και τις αναφορές που έγιναν στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο για την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, εξαιτίας της φημολογούμενης χωροθέτησης ενός νέου κλειστού γυμναστηρίου σε οικόπεδο κοντά στο Πανηπειρωτικό Στάδιο, σας παραθέτω έγγραφο που είχε αποστείλει η Δημοτική μας Αρχή τον Αύγουστο του 2018 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, στο οποίο επισημαίνεται η ανάγκη εκπόνησης ενός συνολικού σχεδίου αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων.

Το έγγραφο συνοδεύεται και από μια σειρά παρατηρήσεων αλλά και προτάσεων τις οποίες κατέθεσε ο Δήμος μας, χωρίς ωστόσο ως σήμερα να λάβει κάποια απάντηση από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επειδή τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι πλέον συνήθη στη χώρα μας, πιστεύουμε ότι δεν χωράει άλλη καθυστέρηση προκειμένου να καταλήξουμε στις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για το Λεκανοπέδιο και ελπίζω να αναλάβετε γρήγορα πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή.

Άποψή μας είναι ότι για το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να γίνει αναλυτική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου η παράταξή μας κι εγώ προσωπικά θα είμαστε παρόντες σε ότι χρειαστεί καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις στην προσπάθεια να εκπονηθεί επιτέλους ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αντιμετώπισης πλημμυρών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, που θα λαμβάνει υπόψη του τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και τις νέες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες.


Με εκτίμηση 

ο επικεφαλής της παράταξης Θωμάς Κ. ΜπέγκαςΠ Ρ Ο Σ

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας

κ. Βασίλειο Μιχελάκη

ΕΝΤΑΥΘΑΑξιότιμε κύριε Μιχελάκη,


Οι πλημμύρες του 2010 ανέδειξαν με έντονο τρόπο το πρόβλημα των πλημμυρών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και την ανάγκη ενιαίας αντιμετώπισής του.

Στην παρούσα φάση, και στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών των σχεδίων διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας σύμφωνα με τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας που καθορίστηκαν στους Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας. Έχει προηγηθεί η σύνταξη της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας, και έχουν καταρτιστεί οι  Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και τα Προσχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ).

Σύμφωνα με το Προσχέδιο Διαχείρισης των κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου  που έχει συνταχθεί σε αυτό το στάδιο, έτσι όπως παρουσιάστηκε στη διαβούλευση στα Ιωάννινα την 20η/10/2017, σημαντικό μέρος του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων αποτελεί ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας.

Η αντιμετώπιση των πλημμυρών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, στηρίζεται μέχρι σήμερα στις μελέτες που συντάχθηκαν σε παλαιότερες δεκαετίες και οι οποίες στόχο είχαν την αξιοποίηση της περιοχής μέσω της εκτέλεσης των απαραίτητων έργων έγγειων βελτιώσεων (ρύθμιση πλημμυρών, αποξήρανση και απόδοση προς καλλιέργεια νέων εκτάσεων, υποβιβασμός υπόγειας στάθμης των υδάτων, εξασφάλιση άρδευσης κλπ.) Ο σχεδιασμός αυτός προβλέπει ότι εκτεταμένες περιοχές του λεκανοπεδίου (π.χ. ζώνη συνολικές έκτασης 2500στρ. στις περιοχές χαμηλού υψομέτρου της υπολεκάνης της Λαγκάτσας) δρούν ως ζώνες ανάσχεσης πλημμυρών, προορίζονται δηλαδή να πλημμυρίζουν, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικότερα προβλήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες μελέτες το φαινόμενο των πλημμυρών του 2010 δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μεμονωμένο, καθώς η περίοδος επαναφοράς υπολογίζεται να είναι της τάξης της δεκαετίας. Θα πρέπει μάλιστα να τονισθεί ότι η ανώτατη στάθμη πλημμύρας του 2010 δεν είναι η μέγιστη δυνατή που μπορεί να παρουσιασθεί, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες μελέτες. Ο κίνδυνος εμφάνισης φαινομένων που θα οδηγήσουν σε μια μεγαλύτερη ανώτατη στάθμη πλημμύρας από αυτή του 2010, θα πρέπει να θεωρηθεί ως πολύ πιθανός. Σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος για απώλεια ανθρώπινων ζωών θα είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Έκτοτε έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές, λόγω  ανθρωπογενών παρεμβάσεων σε αυτές τις περιοχές (αλλαγές χρήσης γης, κατασκευή εγκαταστάσεων διαφόρων τύπων, μεγάλα έργα εντός του λεκανοπεδίου), χωρίς ενδεχομένως να έχουν ληφθεί υπόψη σε όλες τις περιπτώσεις οι προβλέψεις των προηγούμενων μελετών.

Μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει ένας  σύγχρονος σχεδιασμός αντιμετώπισης πλημμυρών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, που θα λαμβάνει υπόψη του τις νέες συνθήκες και τις νέες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες.

Είναι επομένως στοιχειώδης και απαραίτητη η άμεση οριοθέτηση των ζωνών ανάσχεσης πλημμυρών, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος, τα νεότερα υδρολογικά δεδομένα, αλλά και τις αλλαγές που έχουν ήδη συμβεί.

Είναι επίσης απαραίτητος ο σχεδιασμός και η άμεση εφαρμογή ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και η εκπαίδευση υπηρεσιών και πολιτών στην αποτελεσματική εφαρμογή του.

Δίνεται σήμερα η δυνατότητα στα πλαίσια εφαρμογής της οδηγίας 2007/60/ΕΚ να σχεδιασθεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα αντιμετώπισης πλημμυρών, που θα ανταποκρίνεται στις νέες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που ήδη εκδηλώνονται.

Ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της έκτασης και της πολυπλοκότητας των προβλημάτων θεωρεί επιβεβλημένη τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, υπό την αιγίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. 

Είμαστε στην διάθεσή σας προκειμένου να διερευνήσουμε την καλύτερη δυνατή  μορφή αυτής της συνεργασίας, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν στα πλαίσια των δράσεων που προτείνονται από τα σχέδια διαχείρισης πλημμυρών.

Με την ευκαιρία αυτή σας παρουσιάζουμε επίσης  μια πρώτη λεπτομερέστερη αξιολόγηση των προβλημάτων αντιμετώπισης πλημμυρών στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων
ΘΩΜΑΣ Κ. ΜΠΕΓΚΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]