VOLTERRA ..ENEΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΑΕΡΑ

Έρχονται αλλαγές στον τρόπο απόκτησης άδειας οδήγησης: Προσλαμβάνεται σύμβουλος για το αδιάβλητο της διαδικασίας

Της Μαρίας Μόσχου
Επιτακτική κρίνεται από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών η ανάγκη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη αδιάβλητης διαδικασίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης, με σκοπό την προαγωγή και τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας.

Το σύστημα που είχε υιοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση με τις κάμερες μέσα στο ΙΧ και την απουσία εξεταστών, το οποίο οδήγησε σε παύση των εξετάσεων για περίπου ενάμιση χρόνο, έχει ήδη αλλάξει ωστόσο η κυβέρνηση αναζητά από την πρώτη στιγμή μια νέα διαδικασία για την απόκτηση άδειας οδήγησης.

Αν και ήδη υπάρχουν οι πρώτες αποφάσεις το υπουργείο προχωρά στην πρόσληψη συμβούλου που θα προτείνει όποιες  αλλαγές θεωρεί απαραίτητες ώστε να πάψει να υπάρχει το «παρακράτος» των εκατομμυρίων ευρώ που έχει στηθεί πίσω από τα διπλώματα οδήγησης. Μάλιστα ο σύμβουλος προέρχεται από το εξωτερικό και έχει εμπειρία στην εκπαίδευση των εξεταστών οδήγησης ενώ είναι πρόεδρος του  Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Σχολών Οδήγησης, όπου ας σημειωθεί ότι η Ελλάδα δεν είναι μέλος.

Δεν μπορεί να μην αναφερθεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα έγινε απόπειρα αντιγραφής με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων κατά τη διάρκεια των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών στο Μαρούσι όταν μια  αλλοδαπή υποψήφια έγινε αντιληπτή από τα στελέχη της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Βορείου Τομέα Αθηνών που επιτηρούσαν τη διαδικασία.

Τι προβλέπει η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύεται στη Διαύγεια:

Εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης αδιάβλητης διαδικασίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης.
Αποδέχονται την από 30-04-2020 οικονομική προσφορά της εταιρείας «Manuel Picardi Consulting Services – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», αναθέτουν στην εν λόγω εταιρεία την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη αδιάβλητης διαδικασίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης, προς υποβοήθηση του έργου της συσταθείσας επιτροπής.
Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη αδιάβλητης διαδικασίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης, προς υποβοήθηση του έργου της συσταθείσας επιτροπής θα εκτελεσθεί , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 17665/1771/03-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006520714) Πρωτογενές Αίτημα της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας και την από 30-04-2020 οικονομική προσφορά της επιχείρησης «Manuel Picardi Consulting Services – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
Η συνολική δαπάνη ποσού ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ 14.880 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες», οικονομικού έτους 2020.
Για το λόγο αυτό συγκροτείται τριμελή επιτροπή παραλαβής της εν λόγω υπηρεσίας, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:

Τακτικά μέλη:

α) Αθανάσιο Κλέντο, ως πρόεδρο

β) Χρήστο Μάστορα, ως μέλος

γ) Δημήτριο Παρασκευόπουλο, ως μέλος

Αναπληρωματικά μέλη:

α) Αργύρη Βερόγκο, ως αναπληρωτή του Πρόεδρου

β) Ηλία Πάσιο, ως μέλος

γ) Αναστάσιο Φούντα, ως μέλος

Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύματος, γίνεται µε φροντίδα του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της αριθµ. Π1 – 2489 /95 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου, µε την οποία παρέχονται οδηγίες για την παραλαβή. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωματικών, τα τακτικά µέλη πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυμα του.

moved.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]