ΙΩΑΝΝΙΝΑ:EΝΑΣ ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ!ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ EQUAL ΣΤΗ ΣΤΟΑ ΟΡΦΕΑ !

ΠΓΝΙ :Κύρια λειτουργικά και οικονομικά δεδομένα ενδιαφέροντος, για το 2022-Aύξηση 4,21% στους εξυπηρετούμενους ασθενείς -Μείωση 8,05% στους τοκετούς


 Στο πλαίσιο της ευρύτερης ενημέρωσης και γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, στο κοινό αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα της περιοχής υγειονομικής του ευθύνης,  παρουσιάζονται ενδεικτικά, κύρια λειτουργικά και οικονομικά δεδομένα ενδιαφέροντος, για  το έτος 2022, ανά  θεματική κατηγορία. 


ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ


Από την εμφάνιση  της Πανδημίας μέχρι και σήμερα το ΠΓΝΙ έχει ενισχυθεί με επικουρικό και μόνιμο προσωπικό, ενώ με επικείμενη προκήρυξη για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού το ΠΓΝΙ, θα ενισχυθεί με 58 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό.

Επίσης αναμένεται το προσεχές διάστημα προκήρυξη για την πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού. 

Προσλήφθηκαν 8 μόνιμοι ιατροί του ΕΣΥ, παρατάθηκε η θητεία 34 επικουρικών ιατρών και προσλήφθηκαν επιπλέον 14 επικουρικοί ιατροί.

Προσλήφθηκαν 5 μόνιμοι υπάλληλοι, παρατάθηκε η θητεία 254 επικουρικών υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων και προσλήφθηκαν επιπλέον 6 επικουρικοί υπάλληλοι.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Αύξηση Προϋπολογισμού 

Ο προϋπολογισμός του 2022 για το νοσοκομείο μας έκλεισε στα 87.693.147 ευρώ, αυξημένος σχεδόν κατά 11.500.000 σε σχέση με το έτος 2021 και κατά 20 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2019 όταν και είχε κλείσει στα 66.693.573 ευρώ.


Επίσης το ΠΓΝΙ  έχει ενισχυθεί μέσω Δωρεών, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του τακτικού προϋπολογισμού με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Σήμερα στο Νοσοκομείο μας εκτελούνται εργασίες κτιριακής αναβάθμισης, ενώ  μέσω προγραμμάτων στοχεύουμε στην πλήρη ενεργειακή του αναβάθμιση. 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ


Έχουν ξεκινήσει και ολοκληρώνονται εντός του 2023 τα εξής έργα:


  Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου ελικοδρομίου στο νοσοκομείο με δαπάνες από τον προϋπολογισμό του και έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση αδειοδότησης λειτουργίας. Σημαντική όμως ήταν η συνδρομή στην υλοποίηση του έργου η δωρεά από κατασκευαστική εταιρεία ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ.  

  Πραγματοποιήθηκε η Διοικητική Παραλαβή του έργου ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου στο οποίο θα λειτουργεί πλέον το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πάιδων και Εφήβων κοινώς γνωστό και ως Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του ΠΓΝΙ. Η δομή αυτή της Ψυχικής Υγείας θα στεγάζεται πλέον εντός του χώρου  του νοσοκομείου σε σύγχρονο κτίριο ανακατασκευασμένο και προσαρμοσμένο στις ιατρικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την λειτουργία της δομής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε στις 660.310,46€ με Φ.Π.Α.,  τα οποία προήλθαν με  χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Ηπείρου και από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου   

  Περί τέλη Ιανουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του χώρου όπως και η εγκατάσταση του μηχανήματος PET/CT δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος αξίας 1.800.000 Ευρώ. Αυτό θα αναβαθμίσει την διαγνωστική ικανότητα του εργαστηρίου της Πυρηνικής Ιατρικής και θα προσδώσει βελτιοποιημένες υπηρεσίες στον ιατρικό τομέα.

  Περί τα τέλη Ιανουαρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες υλοποίησης του έργου κατασκευής αυτόνομης Μονάδας Ύπνου της Πνευμονολογικής Κλινικής προϋπολογισμού 63.000 με ΦΠΑ. Τον  ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τον  έχει ήδη προμηθευτεί  το νοσοκομείο.


  Έχει εκπονηθεί μελέτη – τεύχους δημοπράτησης αποστραγγιστικού έργου συνολικής αξίας 384.000 με ΦΠΑ που θα επιλύσει οριστικά το πρόβλημα της αποστράγγισης της ευρύτερης περιοχής όχι μόνο της οπίσθιας πλευράς του συγκροτήματος του νοσοκομείου αλλά και της περιοχής έμπροσθεν του παιδικού σταθμού και του παρακείμενου σε αυτό parking. 

  Την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκε στο Δ.Σ. η νέα ρυθμιστική μελέτη ανάπτυξης του νοσοκομείου. Η μελέτη ανατέθηκε μετά από σχετικό διαγωνισμό σε μεγάλη εξειδικευμένη σε νοσοκομειακά κτίρια μελετητική εταιρεία.  Οι προτάσεις της ρυθμιστικής μελέτης αντιμετωπίζουν όλα τα χωροταξικά προβλήματα των κλινικών μονάδων εργαστηρίων και τμημάτων του νοσοκομείου και εξασφαλίζουν την δυναμική ανάπτυξη αυτού σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές της ιατρικής για τα επόμενα τουλάχιστον 15 με 20 χρόνια. Μέσα στις προτάσεις της μελέτης έχει ενταχθεί και η επέκταση του ΤΕΠ του νοσοκομείου μας κατά 1300τμ και η οποία έχει τεθεί σε προτεραιότητα στα  στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης του νοσοκομείου, ενώ το νοσοκομείο έχει προβεί ήδη σε προκαταρτικές επαφές το ΤΑΥΠΕΔ για την χρηματοδότηση της μελέτης κατασκευής και την κατασκευή από χρήματα του ταμείου Ανάκαμψης.   


ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  Βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αξίας 1.252.000€ με ΦΠΑ. Ο εξοπλισμός που θα καλύψει ανάγκες σε νέα μηχανήματα και θα αντικαταστήσει παρωχημένα σχεδόν σε όλες τις νοσηλευτικές μονάδες διαφόρων ειδικοτήτων, εργαστηρίων και τμημάτων χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020. Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου.  

  Εγκρίθηκε η σκοπιμότητα  προμήθειας και εγκατάστασης συγκροτήματος παραγωγής ιατρικού οξυγόνου. Η εν λόγω εγκατάσταση θα καταστήσει το νοσοκομείο αυτόνομο στο συγκριμένο αέριο που θα παράγεται σχετικά με πολύ χαμηλότερο κοστολόγιο από ότι το νοσοκομείο προμηθεύεται το υγρό οξυγόνο. Ταυτόχρονα θα αναβαθμιστούν και οι παρωχημένες  διατάξεις συμπιεστών παραγωγής πεπιεσμένου ιατρικού αέρα και αντλιών κενού.  Το συνολικό κόστος εκτιμάται στις 400.000€ με ΦΠΑ και η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. 


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Επισκέφτηκαν 6.044 ασθενείς το  ΤΕΠ COVID

    (16.000 συνολικά από την αρχή της Πανδημίας)

Νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΛ, ΜΕΘ, ΜΕΛ Π/Δ  1460 ασθενείς 

     (3.424 συνολικά από την αρχή της Πανδημίας)

Σύνολο Μοριακών Ελέγχων COVΙD 81.200 

     (από αρχή πανδημίας 213.000)

Σύνολο εμβολιασμών 16.960

    (από αρχή πανδημίας 122.700) 


Από 01/01/2022 έως 31/12/2022:


Σύνολο εξυπηρετούμενων ασθενών: 355.133, υπάρχει αύξηση σε σχέση με το 2021 της τάξεως του 4,21%

Νοσηλευθέντες ασθενείς: 90.266, είχαμε αύξηση σε σχέση με το 2021 κατά 22,74% 

Χειρουργικές επεμβάσεις: 10.464, όπου παρατηρείται αύξηση κατά 8,29% σε σχέση με το 2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από αυτές οι 8.788 χειρουργικές επεμβάσεις αφορούσαν σε προγραμματισμένες επεμβάσεις και οι υπόλοιπες σε έκτακτες και επείγουσες.

Εργαστηριακές εξετάσεις: 4.127.110, όπου παρατηρείται αύξηση κατά 7,77% σε σχέση με το 2021. Από αυτές οι 2.770.162 αφορούν σε Βιοχημικές Εξετάσεις.

Απεικονιστικές εξετάσεις: 184.435,  όπου παρατηρείται αύξηση κατά 16,05% σε σχέση με το 2021. Από αυτές οι 41.740 αφορούν σε Αξονικές Τομογραφίες.

Εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής: 20.338 όπου παρατηρείται αύξηση κατά 10,30% σε σχέση με το 2021. 

Κίνηση Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων: 176.025 ασθενείς. 

Κίνηση ΤΕΠ: 62.624 ασθενείς, ενώ παρατηρείται αύξηση κατά 19,10% σε σχέση με το 2021, εκ των οποίων οι 6.044 ασθενείς προσήλθαν στο ΤΕΠ COVID

Σύνολο τοκετών: 1.154, όπου εντοπίζεται στο νοσοκομείο μας μία μείωση κατά 8,05% σε σχέση με το 2021

Η Μέση Διάρκεια Νοσηλείας βρίσκεται στον Ευρωπαϊκό Μ.Ο. 2,16  μέρες, όπου παρατηρείται μείωση κατά 13,76% σε σχέση με το 2021.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]