Περιφέρεια Ηπείρου :Ενημέρωση για την υποχρέωση των επιχειρήσεων για αποδοχή πληρωμής με κάρτα (P.O.S.)


 Ενημέρωση για την υποχρέωση των επιχειρήσεων

για αποδοχή πληρωμής με κάρτα (P.O.S.)


Aπό το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού  γίνονται γνωστά τα εξής:

Η Υπηρεσία μας στα πλαίσια της προστασίας του καταναλωτικού κοινού σχετικά με την υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα (P.O.S.) και προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ενημερώνει τους καταναλωτές:

Σύμφωνα με το αρ. 65 και αρ. 66 του Ν.4446/16 οι δικαιούχοι πληρωμής, κατά την συναλλαγή τους με καταναλωτές, υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής. Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. 

Για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου, οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ‘Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD». Η ανωτέρω διατύπωση μπορεί να υποκατασταθεί από οποιαδήποτε άλλη υπό τον όρο ότι πληροφορεί με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας σχετικά με την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα.

Στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο τα συγκεκριμένα συστήματα καρτών πληρωμής τα οποία δέχεται κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής συστήματα καρτών πληρωμής VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας (Παράρτημα Ι, Υ.Α. 17730/2017).

Σύμφωνα με το αρ.56 του Ν.4370/2016 «Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να επιβάλλει επιβαρύνσεις στους καταναλωτές για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμής.» 

Η υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα (P.O.S.) περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις των οποίων οι Κ.Α.Δ. (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) των Δ.Ο.Υ. είναι ενεργοί και συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα δικαιούχων πληρωμής του Ν. 4446/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

Η Παροχή Υπηρεσιών προς το καταναλωτικό κοινό συμπεριλαμβάνεται στην υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα (P.O.S.) καθώς και στην ανάρτηση πινακίδων όπως αναφέρθηκαν στην 2 παράγραφο της παρούσης και αναλύονται στα αρ. 65 και αρ. 66 του Ν.4446/16 και την Υ.Α. 17730/2017. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο σε ορατό από τον πελάτη σημείο του καταστήματος ή γραφείου τους, στον οποίο αναγράφονται οι τιμές των υπηρεσιών που παρέχουν σύμφωνα με το αρ.9 του Ν. 4177/2013.

Στα ανωτέρω, έπειτα από την έκδοση της Υ.Α. 133473/2017, εντάχθηκαν και οι υπηρεσίες αθλητικών σωματείων με Κ.Α.Δ. 9312 ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΟΜΊΛΩΝ καθώς και οποιαδήποτε περεταίρω κωδικοποίηση του Κ.Α.Δ. 9312.

Η αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα (P.O.S.), εφόσον ο κωδικός δραστηριότητας περιλαμβάνεται πίνακα δικαιούχων πληρωμής του Ν. 4446/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, είναι υποχρεωτική ανεξαρτήτου μορφής της επιχείρησης η οποία συναλλάσσεται με το καταναλωτικό κοινό ( παράδειγμα: ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ειδικού καθεστώτος κ.α.) ή τρόπου ένταξης σε ΦΠΑ ή και τήρησης βιβλίων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. 

Πληροφορίες στα γραφεία 103-106 της Περιφέρειας Ηπείρου Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ιωαννίνων Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]