Σύλλογος ΟΤΑ Ν. Ιωαννίνων :Ο «διαγωνισμός» για τα led του Δήμου Ιωαννιτών, η ανύπαρκτη μελέτη και η λάθος διακήρυξηΟ Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ιωαννίνων, έχει αποδείξει μέσα από την δράση του ότι ο πραγματικός ταξικός προσανατολισμός αποδεικνύεται όταν η δράση ενός σωματείου δεν περιορίζεται στα αμιγώς κλαδικά, «συντεχνιακά ζητήματα», αγνοώντας τις επιπτώσεις που έχει η εφαρμογή τους στον υπόλοιπο λαό. 

Με αυτό το σκεπτικό, το θέμα της σύμβασης για την αλλαγή των λαμπτήρων της πόλης σε ενεργειακά αναβαθμισμένους (τεχνολογίας led), δεν απασχολεί το Σύλλογό μας μόνο εξαιτίας της ιδιωτικοποίησης της υπηρεσίας συντήρησης του οδοφωτισμού για τα επόμενα τουλάχιστον 12 χρόνια. Το γεγονός ότι δίπλα μας θα δουλεύουν κακοπληρωμένοι συμβασιούχοι με ημερομηνία λήξης την στιγμή που δίνεται η δυνατότητα στις ανταποδοτικές υπηρεσίες να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, είναι και θα παραμείνει στην προμετωπίδα των αγώνων μας. 

Όμως καθώς στη συγκεκριμένη σύμβαση η οικονομική πλευρά είναι αυτή που θα απασχολήσει το σύνολο της πόλης γιατί θα «κλειδώσει» το ελάχιστο κόστος του ηλεκτροφωτισμού, πάνω στο οποίο θα προστίθεται και το κόστος του ρεύματος, οφείλουμε να καταθέσουμε σήμερα, πριν την υπογραφή της, την άποψή μας στην πόλη. Ο λαός θα κληθεί να πληρώσει τα ανταποδοτικά τέλη μέσα στα οποία θα περιλαμβάνεται και η πληρωμή του εργολάβου των led, ο λαός οφείλει να ξέρει. 

O Σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ιωαννίνων από την πρώτη στιγμή ανέδειξε ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού των led ύψους 19.192.214,00€,  τεκμηριώθηκε σε τρεις μόλις σελίδες και στηρίχθηκε σε μια αμφιλεγόμενη, αυθαίρετη και ανεπίβλεπτη καταγραφή των φωτιστικών σημείων της πόλης, με υπερδιαστασιολογημένα στοιχεία σε ότι αφορά στον αριθμό των φωτιστικών σημείων. 

Ουδέποτε συντάχθηκε η τεχνική μελέτη της παρέμβασης, δεν ορίστηκαν  οι φωτιστικές απαιτήσεις σε κάθε οδό και ούτε προβλέφθηκαν οι εργασίες στα υφιστάμενα υπό κατάρρευση δίκτυα οδοφωτισμού.

Εξαιτίας αυτών των παραλείψεων, ο Δήμος Ιωαννιτών βρίσκεται ένα βήμα πριν την υπογραφή της μεγαλύτερης σύμβασης (που έχει υπογραφεί μέχρι σήμερα) χωρίς να γνωρίζει τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα της παρέμβασης.

Τα παραπάνω είναι λίγο πολύ γνωστά. Αυτό που δεν έχει γίνει κατανοητό είναι το εξής***:

Στους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού προτείνεται ως Ελάχιστη Εκτιμώμενη Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας το ποσοστό 62,42%, η οποία οδηγεί σε εξοικονόμηση  15.477.587,17€. Σε αυτό το ποσό προστίθεται Φ.Π.Α. (24%) οδηγώντας σε προϋπολογισμό  ύψους 19.192.214,00€.

Είναι προφανές ότι τα δεδομένα της διακήρυξης ήταν εντελώς λάθος καθώς το Φ.Π.Α. του ρεύματος είναι 6% και όχι 24%. Με άλλα λόγια ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού έπρεπε να είναι 15.477.587,17€ προσαυξημένος με  τον Φ.Π.Α. του ρεύματος 6% δηλαδή 16.406.242,40€ (γιατί αυτά είναι τα χρήματα που εξοικονομεί ο Δήμος)  και όχι 19.192.214,00€.

Για να γίνει αντιληπτό το λάθος αρκεί κάποιος να υποθέσει πως αν ένας ενδιαφερόμενος κατέθετε αυτό το ποσοστό εξοικονόμησης, που προβλέπει η διακήρυξη, τότε ο Δήμος Ιωαννιτών όχι μόνο θα είχε μηδενικό οικονομικό όφελος αλλά θα καλούνταν να καλύψει το ποσό του Φ.Π.Α. από το 6% στο 24%  ήτοι ποσό  2.785.971,60€ μέσα στην 12ετή περίοδο. 

Το συγκεκριμένο «λάθος» των 2.785.971,60€  προφανώς και έγινε αντιληπτό με αποτέλεσμα η μοναδική συμμετοχή να προσφέρει Εκτιμώμενη Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας 76,90%, όση χρειαζόταν δηλαδή για να βγουν τα νούμερα, αφού  έτσι και αλλιώς δεν υπάρχουν τεχνικές ή φωτιστικές απαιτήσεις λόγω έλλειψης τεχνικής μελέτης. 

Πως λοιπόν διαμορφώνεται, από την εν λόγω προσφορά, το ποσό που ο Δήμος θα αποδώσει στον Ανάδοχο και ποιο το οικονομικό όφελος για τους δημότες του; Με την αυξημένη εξοικονόμηση που έδωσε ο μοναδικός συμμετέχων στο διαγωνισμό εμφανίζεται συνολικό όφελος στην 12ετία 19.067.903,83€. 

Από τους όρους της σύμβασης, αυτό το ποσό στην συνέχεια επιμερίζεται σε :

 - 15.320.221,24 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.) τα οποία δεν θα τα «γλυτώνει τελικά ο Δήμος» αντίθετα θα τα πληρώνει στην ανάδοχο εταιρεία σε βάθος 12ετίας  και 

3.747.682,56 €(χωρίς τον Φ.Π.Α.) τα οποία πράγματι δεν θα πληρώσει ο Δήμος στους λογαριασμούς του ρεύματος. 

Τελικά το ποσό της σύμβασης που θα υπογράψει ο Δήμος με τον ανάδοχο, τα 18.997.074,34€ προκύπτει από το όφελος του Αναδόχου 15.320.221,24 € αφού προστεθεί ο Φ.Π.Α (24%) ήτοι 3.676.853,10 €. Δηλαδή το λάθος στο ΦΠΑ έχει σαν αποτέλεσμα, οποιοδήποτε οικονομικό όφελος θα μπορούσε να προκύψει για το Δήμο να αποδίδεται τελικά στον ανάδοχο! 

Στο τέλος, αν όλες οι παραδοχές ισχύσουν, στον Δήμο απομένει συνολικό όφελος 1.214.903,73 στην δωδεκαετία  ή 101.241,98€ ανά έτος.

Στην απόφαση 552/2020 (ΑΔΑ: 6Α0ΔΩΕΩ-1Ξ0) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών με τίτλο: «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών στην εισήγησή του τεκμηρίωνε τον προϋπολογισμό της παρέμβασης, παραθέτοντας τα στοιχεία της αμφιλεγόμενης  καταγραφής και όριζε τον Επιμερισμό επί της Εξοικονόμησης Κόστους Ενέργειας (ελάχιστος εκτιμώμενος): Δήμος 25% - Ιδιώτης 75%.

Μετά τον διαγωνισμό  της μίας και μοναδικής προσφοράς, η Ανάδοχος εταιρεία θα λάβει 18.997.074,34€ και ο Δήμος   1.214.903,73€. Δύο χρόνια μετά δηλαδή ο Επιμερισμός έγινε: Δήμος 6% - Ιδιώτης 94% και αυτός ο επιμερισμός είναι όντως ο ελάχιστος εκτιμώμενος, καθώς όταν τα δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε ο προϋπολογισμός αποδειχθούν λανθασμένα, το ποσοστό του Δήμου θα αποκτήσει  αρνητικό πρόσημο.

Εν κατακλείδι ο Δήμος Ιωαννιτών ενώ θα έπρεπε μετά από αυτόν τον διαγωνισμό να υπογράψει σύμβαση μέγιστου ύψους 16.406.242,40€, εξασφαλίζοντας οικονομικό όφελος στην δωδεκαετία από το αντίστοιχο ποσοστό του Επιμερισμού 25% Δήμος – 75% Ιδιώτης (ποσό που θα ξεπερνούσε τα 5.000.000,00€), βρίσκεται ακριβώς πριν την υπογραφή μίας τεχνητά φουσκωμένης σύμβασης, που εξανεμίζει το όποιο οικονομικό όφελος από την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού για τα επόμενα δώδεκα (12) χρόνια (δημιουργώντας επιπλέον οικονομική ζημία πολλών εκατομμυρίων ευρώ), που δεν εξασφαλίζει τεχνικά και ποιοτικά την υποδομή φωτισμού των οδών και των πλατειών του, ενώ στο τέλος της δωδεκαετίας θα κληθεί να παραλάβει μια υποδομή  μηδενικής υπολειμματικής αξίας καλούμενος να επανεπενδύσει μεγάλα ποσά. 

Πρέπει τέλος, από τους υπεύθυνους για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα: 

Γιατί δεν συντάχθηκε ποτέ η τεχνική μελέτη και πως οδηγούμαστε στην μεγαλύτερου ύψους σύμβαση του Δήμου, χωρίς να γνωρίζουμε τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα  της παρέμβασης;

Γιατί ο Φ.Π.Α. προστέθηκε στο ποσό της εξοικονόμησης και δεν ενσωματώθηκε σε αυτό, οδηγώντας σε τεχνητή αύξηση του προϋπολογισμού κατά 2.785.971,60€;

Γιατί δεν προβλέφθηκε ο Επιμερισμός επί της Εξοικονόμησης Κόστους Ενέργειας (ελάχιστος εκτιμώμενος): Δήμος 25% - Ιδιώτης 75%, στην διακήρυξη του διαγωνισμού, οδηγώντας σε μεγάλη απώλεια εσόδων την πλευρά του Δήμου;


Ύστερα από τα παραπάνω είναι σαφές πως η εν λόγω σύμβαση δεν διασφαλίζει το «δημόσιο συμφέρον» και για τον λόγο αυτό ο Δήμος Ιωαννιτών δεν πρέπει να προχωρήσει στην υπογραφή της. Ο λαός της πόλης μας, ούτως ή άλλως θα αντιμετωπίζει φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος αυτό το χειμώνα από την αύξηση στην τιμή του ρεύματος. Η υπογραφή αυτής της σύμβασης θα φέρει σαν τετελεσμένο την αύξηση των ανταποδοτικών τελών στους ήδη φουσκωμένους λογαριασμούς.

 

Το θέμα της σύμβασης των led εντάσσεται στους αγώνες του κλάδου μας, μαζί με το λαό για μέτρα μείωσης των φόρων που βαραίνουν τη λαϊκή οικογένεια, για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις αντίστοιχες με την αύξηση του πληθωρισμού, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, αλλά και με αίτημα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες των δήμων και μονιμοποίηση των συμβασιούχων μας, καμιά ιδιωτικοποίηση, χρηματοδότηση των δήμων και των δομών τους από την κεντρική εξουσία. Με αυτά τα αιτήματα οι δημοτικοί υπάλληλοι των Ιωαννίνων ενώνουμε τη φωνή μας με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και την Τετάρτη 9 Νοέμβρη συμμετέχουμε στην πανελλαδική, πανεργατική απεργία. 


***Τα στοιχεία που δίνουμε στη δημοσιότητα φέρουν την ευθύνη και τις υπογραφές των συναδέλφων μας που απασχολούνται στον κλάδο του οδοφωτισμού της πόλης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]