ΙΩΑΝΝΙΝΑ/LIVE:ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου για τη διαχείρηση απορριμμάτων
Η Περιφέρεια Ηπείρου ανέλαβε με Προγραμματικές Συμβάσεις με τους τότε τέσσερις Αναγκαστικούς Συνδέσμους τα δύο αυτά έργα λόγω έλλειψης διαχειριστικής επάρκειας των Συνδέσμων  ,σημείωσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου κ.Αλέξανδρος Καχριμάνης .

Ακολουθεί  αναλυτικά όλα όσα είπε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη διαχείρηση απορριμμάτων :

"Α) Θα αναφερθώ κατ’ αρχήν στη ΜΕΑ:

1. Η κατασκευή και λειτουργία της προκηρύχθηκε ως έργο ΣΔΙΤ υπό την καθοδήγηση της τότε Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η διαδικασία ξεκίνησε το 2014 και ολοκληρώθηκε το 2017 με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Δηλαδή, η ‘φιλοσοφία’ του έργου ως ΣΔΙΤ έγινε αποδεκτή από δύο διαφορετικές Κυβερνήσεις με διαφορετικό προσανατολισμό. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το νόμο 3389/2005 περί ΣΔΙΤ, η υπαγωγή ενός έργου σε ΣΔΙΤ, υποχρεώνει τον δημόσιο φορέα, εν προκειμένω την Περιφέρεια, να ακολουθεί τις υποδείξεις της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ, αλλιώς σύμφωνα με το νόμο ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής.

2. Με το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας ανακηρύχθηκε Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) αρχικά η ένωση ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ και μετά την αποχώρησή της η εταιρεία ΤΕΡΝΑ, που στη συνέχεια ίδρυσε την θυγατρική της ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ. Με την τελευταία υπογράφηκε η Σύμβαση Σύμπραξης. Με την τότε διοίκηση της εταιρείας υπήρξαν εξαρχής προβλήματα, τα οποία στη συνέχεια και ιδίως όταν ανέλαβα εξ ολοκλήρου την εποπτεία του έργου μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 οξύνθηκαν για να καταλήξουν στη συνεχεία σε σύγκρουση, όπως σας είναι γνωστό από την κοινοποίηση της αλληλογραφίας. Από τη σύγκρουση αυτή εγώ ούτε είχα ούτε θα μπορούσα να έχω κάποιο προσωπικό όφελος. Το αντίθετο. Και βεβαίως κανένα πρόβλημα δεν θα είχε δημιουργηθεί και όλα θα ήταν ‘μέλι – γάλα’ αν έκανα τα ‘στραβά μάτια’. Όμως τότε δεν θα εκπροσωπούσα τα συμφέροντα των πολιτών της Ηπείρου, αλλά αυτά της εταιρείας. 

3. Αυτό που έκανα ως Περιφερειακή Αρχή ήταν να εφαρμόζω τη Σύμβαση, δηλαδή ως ο δημόσιος φορέας να ασκώ έλεγχο στον ιδιωτικό φορέα, την εταιρεία. Και αυτό δεν άρεσε. Έφτασε στα αυτιά μας ότι η διοίκηση της εταιρείας παραπονέθηκε για τη στάση μας αυτή στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ για να πάρει τότε την απάντηση πως γραπτώς διατυπώνει τις απόψεις της η Περιφέρεια, αντικρούστε τις. 

4. Οι τριβές με τη διοίκηση της εταιρείας ήταν συχνές, όπως προκύπτει από τον όγκο της αλληλογραφίας. Το πρόβλημα ήταν πως η εταιρεία δεν ήθελε να δίνει λογαριασμό στην Περιφέρεια, ενώ κατά βάση ο ρόλος της Περιφέρειας, του δημόσιου φορέα στη Σύμβαση ΣΔΙΤ, είναι ελεγκτικός. Ήδη πριν καλά – καλά ξεκινήσει να δουλεύει το εργοστάσιο, κοινοποίησε στην Περιφέρεια αίτηση διαιτησίας. Η ΜΕΑ ξεκίνησε να λειτουργεί τέλη Μαρτίου 2019 και τέλη Ιουλίου 2019 η διοίκηση κοινοποίησε την αίτηση διαιτησίας. 

Στην αίτησή τους πέρα από τις ρήτρες που είχε επιβάλλει η Περιφέρεια λόγω μη εμπρόθεσμης έναρξης της λειτουργίας της ΜΕΑ, ζητούσαν προκαταβολικά και ποσά αμοιβών μέχρι τέλους του 2020, γιατί όπως ισχυριζόταν δεν θα τα πλήρωνε η Περιφέρεια. Τα ζητούσαν ενώ ήδη είχαν αρχίσει να τα πληρώνονται αυτά τα ποσά. Ζητούσαν επίσης και αποζημίωση για απώλεια εσόδων για το ίδιο διάστημα με τον ισχυρισμό πως δεν θα μεταφέρουν όλοι οι Δήμοι τα απορρίμματα στο εργοστάσιο και δεν θα μπορούν να εμπορεύονται όλα τα ανακυκλώσιμα των νοικοκυριών της Περιφέρειας. Και έτσι να είναι, η Σύμβαση προβλέπει την πρώτη εκκαθάριση των λογαριασμών από τα ανακυκλώσιμα στα τέλη του 2022. Μάλιστα οι υπολογισμοί γίνονται με συγκεκριμένο τύπο επί πραγματικών δεδομένων, πραγματικά δεδομένα που ούτε ήταν ούτε θα μπορούσαν να είναι γνωστά τον Ιούλιο του 2019 που κατέθεσε την αίτηση η εταιρεία. Επιπλέον από τα έσοδα των ανακυκλώσιμων, ο δημόσιος φορέας δικαιούται το 50%.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο συνεδρίασε τον Ιούνιο του 2021. Η Περιφέρεια προσκόμισε όλα τα οικονομικά στοιχεία από τα οποία προέκυπτε πως την αμοιβή που διεκδικούσε η εταιρεία μέχρι και τέλη 2020, την είχε εισπράξει στο σύνολο. Για τα ανακυκλώσιμα απέδειξε πως δεν μπορούσαν να γίνουν υπολογισμοί. Το Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά πλειοψηφία, όχι μόνο επιδίκασε τα ποσά που ζητούσε η εταιρεία, αλλά τα επιδίκασε και με τόκους για διάστημα που ούτε καν ζητούσε η εταιρεία. Λίγο μετά, η ίδια η εταιρεία για να βγάλει από τη δύσκολη θέση τους δύο συνταξιούχους διαιτητές, με εξώδικη γνωστοποίηση στην Περιφέρεια παραιτήθηκε από μέρος των τόκων που της είχαν επιδικασθεί. Σημειώνω ότι ο τρίτος Διαιτητής, εν ενεργεία τακτικός καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, έκρινε πως η Περιφέρεια δεν οφείλει ούτε ένα ευρώ στην εταιρεία. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Δεν είχε κανένα λόγο να εκτεθεί επιστημονικά ο εν ενεργεία καθηγητής. Ούτε κάποιο κίνητρο, η Περιφέρεια και να θέλει δεν μπορεί να προκαλέσει κίνητρα. 

Η νομική σύμβουλος του έργου, διατυπώνει τη θέση πως με την απόφαση αυτή διαπράττεται οικονομικό έγκλημα σε βάρος των Ηπειρωτών. Αυτά είναι αρμοδιότητα της ποινικής δικαιοσύνης, αυτοί που έχουν την ευθύνη τώρα – και θα έρθουμε και σε αυτό- οφείλουν να ενεργήσουν τα νόμιμα. 

5.  Επίσης ένα από τα ζητήματα που ταλάνισε επί μακρόν την Ήπειρο, ήταν η αρμοδιότητα της μεταφοράς του υπολείμματος. Με την έναρξη της λειτουργίας της ΜΕΑ, η Περιφέρεια άρχισε και τη μεταφορά του με δημόσια χρηματοδότηση, χωρίς κανένα κόστος για τους Ηπειρώτες. Και μόλις τέλειωνε η πρώτη χρηματοδότηση, ο αρμόδιος υπάλληλος, με παραπληροφορεί, έχοντας έτοιμη την εισήγηση, ότι η αρμοδιότητα της μεταφοράς ανήκει στον ΦοΔΣΑ. Και αφού πρώτα στέλνει τη μεταφορά του υπολείμματος στον ΦοΔΣΑ, στη συνέχεια μεταφέρεται και ο ίδιος εκεί και αναλαμβάνει τους διαγωνισμούς, που φωτογραφίζουν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα. 

Η συνέχεια είναι γνωστή. Όταν η Περιφερειακή Αρχή ανέλαβε εκ νέου την αρμοδιότητα της μεταφοράς του υπολείμματος, δέχθηκε λυσσαλέες επιθέσεις από παρατάξεις, νομαρχιακές κομμάτων, αυτοδιοικητικούς, αλλά και ανθρώπους της ενημέρωσης. Όλοι είχαν άποψη, χωρίς να έχουν γνώση. Και αυτοί που κατά τεκμήριο έχουν γνώση, αναφέρομαι στο Ελεγκτικό Συνέδριο, έκριναν πως αποκλειστικά αρμόδια ήταν η Περιφέρεια Ηπείρου. Αναφέρομαι τόσο στη θέση του Επιτρόπου στα Γιάννινα, όσο και στην απόφαση του Έβδομου Τμήματος, που επισφραγίστηκαν αμετάκλητα με την ομόφωνη απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 26 ανώτατοι δικαστές έκριναν ομόφωνα ότι η αρμοδιότητα μεταφοράς του υπολείμματος ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην Περιφέρεια Ηπείρου. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους όταν εκφράζουμε απόψεις σε επιστημονικά ζητήματα. Οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα δεν καθορίζονται όπως θα μας άρεσε, αλλά όπως ορίζει ο νόμος. 

6.1  Το ζήτημα του υπολείμματος ανέδειξε δύο πολύ σοβαρά θέματα. Το ένα έχει να κάνει με τη μεταφορά του. Δέχθηκα επιθετικές κριτικές για τις αναθέσεις σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, τη θυγατρική του Αστικού ΚΤΕΛ. Και αναρωτιέμαι: Πού ήταν το πρόβλημα; Πληρούσε και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη μεταφορά του. Μάλιστα τις υπερπληροί. Όπως κρίθηκε με απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων το υπόλειμμα μόνο με Δημόσιας Χρήσης Φορτηγά μπορεί να μεταφερθεί. Κάποιοι μάλιστα φτάσανε στο σημείο να με εγκαλούν επειδή ανέθεσα τη μεταφορά με δημόσια χρηματοδότηση και με 0,156 ευρώ το τονοχιλιόμετρο. Ήθελαν να μεταφέρεται με τα ανταποδοτικά των δημοτών και με 0,235 ευρώ το τονοχιλιόμετρο. Είναι προφανές πως θα είχαν τους λόγους τους.  

Είχα νόμιμη υποχρέωση να σπάσω το φράγμα του μονοπωλίου στη μεταφορά του υπολείμματος. Έπρεπε να δημιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισμού προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. Άλλο 0,235 ευρώ το τονοχιλιόμετρο και άλλο 0,156 ευρώ. Διαφωνεί κανείς;

6.2 Το δεύτερο ζήτημα που αναδείχθηκε με το υπόλειμμα αμέσως μόλις ανέλαβε εκ νέου τη μεταφορά του η Περιφέρεια, είχε να κάνει με τα στοιχεία που χορηγούσε ο ΙΦΣ επ’ αυτού. Σημειώνω ότι το υπόλειμμα είναι ένας από τους Κύριους Δείκτες Απόδοσης της ΜΕΑ. Ο απαράβατος κανόνας είναι ότι δεν μπορεί να υπερβεί τον στόχο 39% επί των επεξεργαζομένων αποβλήτων. Σε περίπτωση που τον υπερβεί οι συνέπειες είναι πολλαπλές και επάλληλες και φτάνουν μέχρι την καταγγελία της Σύμβασης σε βάρος του ΙΦΣ. Πολύ συνοπτικά θα σας πω ότι από στοιχεία τα οποία έχουμε γνωστοποιήσει προς όλους σας, ο ΙΦΣ το 2021 έχει υπερβεί τον στόχο 39% στο υπόλειμμα και βάσει ενός μαθηματικού τύπου που προβλέπει η σύμβαση, η Περιφέρεια έπρεπε να παρακρατήσει από τις πληρωμές του ένα ποσό της τάξης των 146.000 ευρώ περίπου, το οποίο με απόφασή μου το παρακράτησε προς το συμφέρον των Δήμων και των δημοτών. Το γεγονός όμως ότι ο ΙΦΣ απέκρυψε την υπέρβαση του στόχου και μάλιστα επιχείρησε να τη συγκαλύψει, ενώ είχε οικονομικές συνέπειες σε βάρος του και υπέρ των πολιτών της Ηπείρου, φαίνεται να έχει και ποινικές διαστάσεις. Η Περιφέρεια στις 10 Ιουνίου 2022 με έγγραφο που κοινοποιήθηκε προς όλους σας, ενημέρωσε οριστικά τον ΙΦΣ για την υπέρβαση του στόχου, για τις οικονομικές συνέπειες που προκαλούνται σε βάρος του από την υπέρβαση αυτή αλλά και τις άλλες νομικές διαστάσεις που προκαλούνται από την απόκρυψη της υπέρβασης του στόχου. Μετά από έντονη αλληλογραφία, της οποίας έχετε λάβει γνώση, η Περιφέρεια ενημερώνει οριστικά τον ΙΦΣ για την υπέρβαση του στόχου και τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται, αποδομώντας  όλους τους ισχυρισμούς του. 

Παραθέτω στη συνέχεια τα γεγονότα χωρίς κανένα σχόλιο:

22 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη, η Περιφέρεια ενημερώνει τον ΙΦΣ, τη Γραμματεία ΣΔΙΤ και τους αυτοδιοικητικούς της Ηπείρου για την υπέρβαση του στόχου και τις συνέπειες της υπέρβασης.

27 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα, εισήχθη στη Βουλή προς ψήφιση σχέδιο νόμου για την κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο στο Ελληνικό που αφορά την μητρική εταιρεία του ΙΦΣ, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις. Μεταξύ των άλλων επειγουσών διατάξεων ήταν και η γνωστή τροποποίηση με την οποία παρεχόταν η δυνατότητα τα ΣΔΙΤ απορριμμάτων που λειτουργούν με Προγραμματικές να περιέλθουν στους ΦοΔΣΑ.

Στις 30 Ιουνίου, ο νόμος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι ο ΦοΔΣΑ υπεισέρχεται ακόμα και στις εκκρεμείς δίκες, διαιτησία, ποινικές κλπ

Τις ίδιες ημέρες έτρεχε η δημόσια διαβούλευση για τροποποιήσεις στο νόμο για τους ΦοΔΣΑ που ψηφίσθηκε από τη Βουλή την επόμενη ημέρα, πλην όμως η συγκεκριμένη διάταξη πέρασε ως κατεπείγουσα σε άσχετο νομοσχέδιο, χωρίς στην ουσία να γίνει συζήτηση επ’ αυτής. 

Λίγες μέρες μετά, στις 8 Ιουλίου 2022, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ, απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 1 Αυγούστου και ώρα 3 μμ. Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρόλο που η θητεία του έληγε τον Σεπτέμβριο του 2025. 

Στις 14 Ιουλίου ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ κοινοποιεί έγγραφο στην Περιφέρεια με το οποίο ζητά να ενημερωθεί για τη ΜΕΑ προκειμένου «στη συνέχεια να ενημερώσει με επίσημα στοιχεία τα μέλη του ΔΣ», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο έγγραφο.

Στις 28 Ιουλίου ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ, στέλνει πρόσκληση στα μέλη του για σύγκληση Δ.Σ. στις 1 Αυγούστου, με θέμα τη λήψη απόφασης ώστε να υπεισέλθει ο ΦΟΔΣΑ στη Σύμβαση Σύμπραξης, σύμφωνα με τη διάταξη που ψηφίσθηκε με τον τρόπο που αναφέρθηκε. Συμπτωματικά την ίδια ημέρα είχε συγκαλέσει και η εταιρεία τη Γενική Συνέλευση για αλλαγή του Δ.Σ.

Παρόλο που ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ είχε ζητήσει ενημέρωση από την Περιφέρεια προκειμένου να ενημερώσει με επίσημα στοιχεία τα μέλη του, και δεν την είχε λάβει ακόμα, προχώρησε σε Δ.Σ. χωρίς καμία ενημέρωση. Συνεπώς δεν μπορούσε να ενημερώσει τα μέλη του. Άλλωστε ο ίδιος δημόσια στη συνεδρίαση αυτή δήλωσε πως δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της Διαιτητικής απόφασης.  

Η απόφαση του ΦοΔΣΑ της 1ης Αυγούστου είναι γνωστή. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αναλάβει τη ΜΕΑ. Την ίδια ημέρα και η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε και αντικατέστησε τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι λόγοι της αντικατάστασης δεν είναι γνωστοί. Θα μπορούσε όμως κανείς να αποκλείσει ότι αντικαταστάθηκαν ενδεχομένως για να φύγουν από το κάδρο των ευθυνών που φαίνεται να υπάρχει για την απόκρυψη του υπολείμματος; 

Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο ασκών χρέη Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξέδωσε την διαπιστωτική πράξη σε συνέχεια του νόμου και την κοινοποίησε στην Περιφέρεια. Τόσο με το νόμο όσο και με την διαπιστωτική καλείται η Περιφέρεια να παραδώσει κατά χρήση -προσέξτε κατά χρήση- γιατί το έργο είναι της Περιφέρειας και κανενός άλλου- να παραδώσει κατά χρήση στον ΦοΔΣΑ τις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία. Είναι προφανές πως η διάταξη  έχει γραφτεί στο πόδι από άσχετο. Όπως απάντησε η Περιφέρεια, με αποδέκτες τα συναρμόδια Υπουργεία, αδυνατεί -προσέξτε, δεν αρνείται- αλλά αδυνατεί να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της διάταξης για τους εξής λόγους: 1) Την χρήση της ΜΕΑ την έχει παραχωρήσει με σχετικό πρωτόκολλο στον ΙΦΣ από 21 Ιουλίου 2017, όπως ορίζει η Σύμβαση Σύμπραξης, παρουσία του τότε Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Για να την παραχωρήσει στον ΦοΔΣΑ θα πρέπει να καταγγείλει την Σύμβαση με τον ΙΦΣ, να πάρει πίσω την χρήση ώστε να την παραδώσει στον ΦοΔΣΑ. 2) Επίσης για να παραχωρήσει κατά κυριότητα περιουσιακά της στοιχεία χωρίς αντάλλαγμα, δηλαδή χωρίς αποζημίωση, παραβιάζεται το άρθρο 17 παράγραφος 2 του Συντάγματος και διαπράττεται απιστία. 

Αυτές τις θέσεις της Περιφέρειας δεν τις αντέκρουσε κανείς, κανείς δεν μας είπε τί είναι αυτά που λέτε, η διάταξη μια χαρά είναι για τον τάδε και τάδε λόγο. Επομένως υπάρχει ζήτημα με την εφαρμογή του νόμου.

Στο δια ταύτα: Η κατάσταση δείχνει να είναι στον αέρα με βάση το γράμμα του νόμου. Η Περιφέρεια δεν σκοπεύει να προκαλέσει προβλήματα, αλλά δεν πρόκειται και να νομιμοποιήσει προβληματικές ενέργειες. Ο ΦοΔΣΑ έχει υπεισέλθει ΝΤΕ ΦΑΚΤΟ στη διαχείριση του εργοστασίου και η διοίκησή του έχει αναλάβει τις ευθύνες έναντι όλων. Ακόμα και έναντι της Περιφέρειας για τις οφειλές που αγγίζουν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ. 


Β) Ως προς τους ΣΜΑ τώρα:

1. Όπως είναι γνωστό τον Νοέμβριο του 2015, η Περιφέρεια με Προγραμματική Σύμβαση που συνήψε με τους τότε Αναγκαστικούς Συνδέσμους ανέλαβε την κατασκευή επτά Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και την προμήθεια του εξοπλισμού για οκτώ ΣΜΑ. Ο όγδοος είναι ο ΣΜΑ Πρέβεζας που υφίστατο και την ανακατασκευή του ανέλαβε ο νυν ΦοΔΣΑ. Μετά από διαγωνιστικές διαδικασίες αναδείχθηκαν οι ανάδοχοι για την κατασκευή των επτά ΣΜΑ καθώς και ο ανάδοχος για την προμήθεια του εξοπλισμού. 

2. Επειδή πολλά έχουν ακουστεί για καθυστερήσεις και για υπαιτιότητα δήθεν της Περιφέρειας θα σας μιλήσω με την αλήθεια των δημοσίων εγγράφων: 1) Ο ΣΜΑ Ζίτσας αποπερατώθηκε τον Απρίλιο του 2019 ενώ είχε ήδη παραληφθεί πριν την αποπεράτωση και ο εξοπλισμός του, 2) ο ΣΜΑ Άρτας αποπερατώθηκε τον Ιούνιο του 2019 και ο εξοπλισμός του παραλήφθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, 3) ομοίως και  ο ΣΜΑ Μετσόβου αποπερατώθηκε τον Ιούνιο του 2019 και ο εξοπλισμός του παραλήφθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, 4) ο ΣΜΑ Ιωαννίνων αποπερατώθηκε τον Ιούλιο του 2019 και ο εξοπλισμός του  παραλήφθηκε τον Ιανουάριο του 2020, 5) ο ΣΜΑ Ηγουμενίτσας αποπερατώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 και ο εξοπλισμός του είχε παραληφθεί από τον Ιούλιο του 2020, 6) ο ΣΜΑ Πωγωνίου αποπερατώθηκε τον Νοέμβριο του 2020 και ο εξοπλισμός του παραδόθηκε από την ανάδοχο Κοινοπραξία εκπρόθεσμα τον Νοέμβριο του 2021 και 7) μόνο ο ΣΜΑ Καραϊσκάκη λόγω τεχνικών προβλημάτων αποπερατώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 και ο εξοπλισμός του παραδόθηκε από την ανάδοχο Κοινοπραξία εκπρόθεσμα τον Φεβρουάριο του 2022. 

Για τον ΣΜΑ Πρέβεζας, στον οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω, την κατασκευή του οποίου έχει αναλάβει ο ΦοΔΣΑ, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η κατασκευή του. Μέχρι τον Απρίλιο του 2022 δεν είχαν ακόμη τελειώσει οι διαγωνιστικές διαδικασίες. 

3. Με το που τέλειωσαν οι τέσσερις πρώτοι ΣΜΑ (Ζίτσας, Μετσόβου, Άρτας και Ιωαννίνων), η Περιφέρεια όχλησε τον ΦοΔΣΑ να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία αυτών των τεσσάρων. Να σημειωθεί ότι η σύμβαση προμήθειας με την ανάδοχο Κοινοπραξία προβλέπει την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού μετά την επιτυχή εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ. Όταν η Περιφέρεια κάλεσε τον ΦοΔΣΑ να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία, αρχές του 2020, ο ΦοΔΣΑ ζήτησε τροποποίηση της Προγραμματικής ώστε να αναλάβει αυτός μόνος του τη δοκιμαστική λειτουργία και στη συνέχεια η Περιφέρεια να κάνει την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. Αυτό κατ’ αρχήν δεν είναι υλοποιήσιμο αντικειμενικά. Σημαίνει λύση της Προγραμματικής για να κάνει τη δοκιμαστική ο ΦοΔΣΑ και στη συνέχεια αναβίωση για να προβεί στην παραλαβή η Περιφέρεια. Αν ήθελαν κάτι τέτοιο θα έπρεπε να ζητήσουν από το Ελεγκτικό τροποποίηση της Σύμβασης. Γνώριζαν πως δεν μπορεί να γίνει. Γι’ αυτό στη συνέχεια προκήρυξαν τον γνωστό διαγωνισμό.

4.  Αναφέρομαι στον διαγωνισμό για την ανάθεση των ΣΜΑ σε ανάδοχο για δέκα χρόνια με προϋπολογισμό πάνω των 37 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είναι γνωστό αυτός ο διαγωνισμός ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη αυτεπάγγελτα για λόγους δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα γιατί οι όροι του και ο προϋπολογισμός του αντέβαιναν τον Εθνικό Σχεδιασμό για την διαχείριση των αποβλήτων. 

5. Επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά ο διαγωνισμός με τους ίδιους όρους και άλλαζε μόνο η διάρκεια. Αντί για δέκα χρόνια προκηρύχθηκε για δέκα οκτώ μήνες με τους ίδιους όρους. Ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη για άλλο λόγο. 

Την τρίτη φορά που προκηρύχθηκε παρεμβαίνει η Περιφέρεια και ζητά τήρηση της ΥΓΟΣ. Τί είναι η ΥΓΟΣ: Αν καθίσει κανείς να μελετήσει το κείμενό της είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη που αφορά τη λειτουργία των ΣΜΑ για 25 χρόνια. Η Μελέτη έχει υπολογίσει με κάθε ακρίβεια όλες τις δαπάνες από ηλεκτροφωτισμό, μέχρι ασφαλίσεις οχημάτων και εγκαταστάσεων, κόστος λιπαντικών και καυσίμων, ακόμη και τί προσωπικό χρειάζεται και τις αμοιβές τους, λαμβάνοντας υπόψη ακόμη και το ΑΕΠ της Ηπείρου και καταλήγει με πλήρη ανάλυση ότι το συνολικό κόστος για 25 χρόνια λειτουργίας ανέρχεται σε λιγότερο από 43 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε λιγότερο από 43 εκατομμύρια για 25 χρόνια λειτουργίας σύμφωνα με την ΥΓΟΣ, πάνω από 37 εκατομμύρια για 10 χρόνια σύμφωνα με την προκήρυξη του ΦοΔΣΑ. Ακόμα και αν ο ΦοΔΣΑ μπορούσε να προκηρύξει την υπηρεσία, σύμφωνα με τις αναλύσεις της ΥΓΟΣ για 10 χρόνια αντιστοιχούν περί τα 17 εκατομμύρια. Από τα 17 μέχρι τα 37 εκατομμύρια είναι δυσθεώρητη η διαφορά, η οποία μάλιστα πρέπει να καταβληθεί από τα ανταποδοτικά των δημοτών.   

Η βασική φιλοσοφία της ΥΓΟΣ είναι ότι οι ΣΜΑ δεν αποφέρουν κερδοφορία, γι’ αυτό δεν προσφέρονται για ανάθεση σε ανάδοχο. Δεν είναι όπως η ΜΕΑ, ας πούμε, που ο ανάδοχος έχει κέρδος ακόμη και από τα ανακυκλώσιμα. Γι’ αυτό και η χρηματοδότηση έχει γίνει με καθεστώς κρατικής ενίσχυσης. Να προσληφθούν 45 μόνιμοι εργαζόμενοι και να τους δουλεύουν οι ΦοΔΣΑ. Γι’ αυτό και έχουν κοστολογηθεί με λεπτομέρεια όλες οι δαπάνες του για 25 χρόνια.

6. Από τον Μάϊο του 2020 που η Περιφέρεια κάλεσε εγγράφως τη Διοίκηση του ΦοΔΣΑ να προχωρήσει η δοκιμαστική λειτουργία, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Πράγματι ο εξοπλισμός χορταριάζει. Όμως να δούμε ποιός φταίει γι’ αυτό. Όπως προανέφερα πλέον όλοι οι ΣΜΑ που είχε αναλάβει η Περιφέρεια την κατασκευή και την προμήθεια του εξοπλισμού είναι πανέτοιμοι.

7. Παρόλα αυτά, φτάσαμε αισίως το 2022, αλλά οι ΣΜΑ δεν λειτουργούν. Η Περιφέρεια όλο αυτό το διάστημα προσπαθεί να τους θέσει σε λειτουργία, τουλάχιστον να γίνει η δοκιμαστική λειτουργία για να τους παραδώσει στον ΦοΔΣΑ. Για το λόγο αυτό προχώρησε σε μνημόνια συνεργασίας με τους περισσότερους Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου που αγωνιούν και αυτοί για τη λειτουργία των ΣΜΑ. Θετικά διακείμενοι στη λειτουργία τους είναι όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Ηπείρου πλην όσων εξυπηρετούνται από τον ΧΥΤΥ Βλαχέρνας.  Η Περιφέρεια Ηπείρου προχώρησε σε Προγραμματικές Συμβάσεις με τους περισσότερους από αυτούς για να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία. Συγκεκριμένα συμφώνησε με τους Δήμους Ζίτσας, Ζαγορίου, Κόνιτσας, Πωγωνίου, Μετσόβου, Ηγουμενίτσας, Φιλιατών, Σουλίου και Πάργας. Οι Δήμοι προσφέρθηκαν να παραχωρήσουν προσωπικό και η Περιφέρεια να αναλάβει το κόστος των καυσίμων, λιπαντικών και όλων γενικά των εξόδων της δοκιμαστικής λειτουργίας λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Η Περιφέρεια κάλεσε και τον ΦοΔΣΑ να συμμετάσχει στην Προγραμματική, αλλά αρνήθηκε. Τονίζω πως η Διοίκησή του αρνήθηκε. Συμφώνησαν δηλαδή να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία σχεδόν όλοι οι Δήμοι, πλην των Δήμων που εξυπηρετούνται από τον ΧΥΤΥ Βλαχέρνας. Σημειώνω ότι ο Δήμος Ιωαννίνων αν και είναι απολύτως θετικός στη λειτουργία των ΣΜΑ, δεν προχώρησε σε Προγραμματική με την Περιφέρεια γιατί δεν μπορούσε να διαθέσει προσωπικό, ο δε Δήμος Πρέβεζας δεν μπορούσε να υπογράψει Προγραμματική γιατί εκεί δεν έχει αρχίσει ακόμα η ανακατασκευή του ΣΜΑ. Θα αναφερθώ παρακάτω σε αυτό. Επίσης για τον Δήμο Δωδώνης δεν προβλέπεται η εξυπηρέτησή του από ΣΜΑ δεδομένου ότι η ΜΕΑ βρίσκεται στα διοικητικά του όρια. 

8. Η Περιφέρεια κάλεσε τον Απρίλιο του 2022 την ανάδοχο της προμήθειας του εξοπλισμού Κοινοπραξία να βρίσκεται σε ετοιμότητα για την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας. Στην Κοινοπραξία συμμετέχει και οικονομικός φορέας της περιοχής μας που σχεδόν μονοπωλιακά μεταφέρει τα απορρίμματα των Δήμων στη ΜΕΑ. Η Κοινοπραξία μετά από μέρες απάντησε ότι για να ξεκινήσει τη δοκιμαστική λειτουργία ή θα πρέπει να εξοφληθεί πλήρως -έχει ήδη εισπράξει σημαντικότατο μέρος του τιμήματος- ή να περιμένουμε να τελειώσει και ο ΣΜΑ Πρέβεζας για να ξεκινήσουν όλοι μαζί. Γνώριζε βέβαια ότι ο ΣΜΑ Πρέβεζας, τον οποίο λειτουργεί ό ίδιος τοπικός φορέας μέλος της Κοινοπραξίας, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να ανακατασκευάζεται από τον  ΦοΔΣΑ που τον έχει αναλάβει. Ως εκ τούτου ήταν προφανές ότι θα καθυστερούσε γι’ αυτόν η δοκιμαστική λειτουργία. Τα συμπεράσματα δικά σας. Απλώς σημειώνω πως όταν η Κοινοπραξία ζητά να εξοφληθεί πριν την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργία, ζητά από την Περιφέρεια να παρανομήσει. Η σύμβαση προβλέπει την πλήρη εξόφληση με το επιτυχές πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας. Εξάλλου ποια λογική έχει η πρότασή της από τη μια να ζητά να εξοφληθεί πριν την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας και από την άλλη να δέχεται να εξοφληθεί αφού λάβει χώρα και η δοκιμαστική λειτουργία του ΣΜΑ Πρέβεζας σε αβέβαιο χρόνο; Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θέλει να ροκανίσει τον χρόνο για να μην ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία. Μάλιστα έστειλε και τον λογαριασμό για πληρωμή, που της επιστράφηκε από την Περιφέρεια. Τους λόγους τους καταλαβαίνει ο καθένας σας.

9. Στο σημείο αυτό αναφέρω πως μετά τα Μνημόνια Συνεργασίας που υπέγραψε η Περιφέρεια με τους περισσότερους Δήμους, ο ΦοΔΣΑ τέλη Μαΐου συγκαλεί Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζει να υπαχθεί σε Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων για να καλυφθούν οι ανάγκες της δοκιμαστικής λειτουργίας. Μέχρι σήμερα δεν φαίνεται έχει κάνει απολύτως τίποτα για τέτοιες προσλήψεις. 

10. Μετά την έγκριση των Προγραμματικών από τις αντίστοιχες Οικονομικές Επιτροπές της Περιφέρειας και των Δήμων στάλθηκαν στην Αποκεντρωμένη για έλεγχο νομιμότητας. Η Αποκεντρωμένη παραδόξως ζήτησε απόψεις από τον ΦοΔΣΑ τις οποίες δεν κοινοποίησε ποτέ στην Περιφέρεια για να αντικρουσθούν. Η Διοίκηση του ΦοΔΣΑ τάχθηκε εναντίον των Προγραμματικών που είχαν υπογράψει τα περισσότερα μέλη του. 

Με όχημα τις απόψεις του ΦοΔΣΑ, η Αποκεντρωμένη δεν ενέκρινε τις Προγραμματικές. Να μου επιτρέψετε να πιστεύω ότι οι αποφάσεις ‘μπάζουν’ από παντού. Ένα μόνο θα σας πω: Ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ που υπογράφει τις απόψεις του φορέα προβάλλει ως λόγο ακυρότητας των Προγραμματικών ακόμα και το ότι η Περιφέρεια με αυτές αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει από πόρους της το κόστος της δοκιμαστικής λειτουργίας, ενώ ο ίδιος το έχει προϋπολογίσει ως έξοδο στον προϋπολογισμό του 2022 από τα ανταποδοτικά των δημοτών. 

Αναληθώς επίσης ισχυρίζεται πως ουδέποτε ενημερώθηκε για τις Προγραμματικές από την Περιφέρεια και έλαβε το πρώτον γνώση από την Αποκεντρωμένη. Αποκρύβει ότι κλήθηκε εγγράφως να συμμετάσχει ο ΦοΔΣΑ, αλλά χωρίς καν να ενημερώσει τα μέλη του, απέρριψε την πρόταση της Περιφέρειας.

11. Εν τω μεταξύ στο διάστημα αυτό, η Κοινοπραξία κοινοποίησε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας δύο προσφυγές. Με τη μία ζητά να ακυρωθεί η απόφαση της Περιφέρειας με την οποία αρνήθηκε την πληρωμή του λογαριασμού που έστειλε -αναφέρομαι στον λογαριασμό που έστειλε να πληρωθεί το υπόλοιπο παράνομα πριν την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας, ενώ η σύμβαση προβλέπει την πλήρη εξόφληση μετά το επιτυχές πέρας της δοκιμαστικής. 

Με την δεύτερη ζητά την ακύρωση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία μετατέθηκε για 19η φορά ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού για τον ΣΜΑ Πρέβεζας για τον λόγο ότι ο ΦοΔΣΑ καθυστερεί την κατασκευή του. Και οι δύο προσφυγές απορρίφθηκαν από την Περιφέρεια. Η προσφυγή είναι προϋπόθεση για να προσφύγει η Κοινοπραξία δικαστικά. Είναι προφανές ότι η Κοινοπραξία επιχειρεί να εμπλακεί σε δικαστικούς αγώνες για να μην ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ.

12. Πάμε στον ΣΜΑ Πρέβεζας τώρα. Ήδη βρισκόμαστε στην 20ή παράταση. Την ανακατασκευή αυτού του ΣΜΑ την έχει αναλάβει ο ΦοΔΣΑ. Τον Νοέμβριο του 2021 η Περιφέρεια ζήτησε να ενημερωθεί σε ποιο στάδιο βρισκόταν η κατασκευή του γιατί εξέπνεε η 17η μετάθεση παράδοσης του εξοπλισμού. Η Διοίκηση του ΦοΔΣΑ απάντησε αορίστως ότι είχε ολοκληρώσει την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και εκκρεμούσαν προδικαστικές προσφυγές. Η Περιφέρεια χορήγησε τότε την 18η μετάθεση. 

Τον Απρίλιο του 2022 που έληγε και αυτή η μετάθεση ξαναρώτησε τον ΦοΔΣΑ πού βρίσκεται η κατασκευή του και η Διοίκηση απάντησε αορίστως ότι βρίσκεται σε φάση υπογραφής της σύμβασης. Χορηγήθηκε η 19η μετάθεση παράδοσης του εξοπλισμού από την Περιφέρεια. 

Προς τα τέλη Αυγούστου που έληγε και αυτή η παράταση η Περιφέρεια ρώτησε και πάλι τον ΦοΔΣΑ πού βρίσκεται η κατασκευή. Καμία απάντηση. Ξαναστέλνει και δεύτερο επείγον έγγραφο. Καμία απάντηση και πάλι. Στέλνει και τρίτο έγγραφο. Σιωπή από τη μεριά του ΦοΔΣΑ. 

Η Περιφέρεια χορηγεί χωρίς καμία ενημέρωση από την πλευρά του ΦοΔΣΑ την 20ή μετάθεση. Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου ο ΦοΔΣΑ κοινοποιεί έγγραφο στην Περιφέρεια που είχε αποδέκτη τον Δήμο Πρέβεζας με το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τον Δήμο πως αυτός φταίει για τις καθυστερήσεις. 

Όπως ενημερωθήκαμε εκ των υστέρων, ο ΦοΔΣΑ ήθελε να ξεκινήσει τις εργασίες μέσα στο καλοκαίρι και ο Δήμος Πρέβεζας λόγω της τουριστικής περιόδου ζήτησε να ξεκινήσει η ανακατασκευή του ΣΜΑ μέχρι το τέλος της σεζόν. Είναι δυνατόν να φταίει ο Δήμος για τις 20 μεταθέσεις του εξοπλισμού, όταν ο ΦοΔΣΑ μέχρι και τον Απρίλιο του 2022 δεν είχε ακόμα υπογράψει σύμβαση με τον ανάδοχο της ανακατασκευής του ΣΜΑ; Και τώρα που η Κοινοπραξία αρνείται να παραδώσει τον εξοπλισμό και ετοιμάζεται για δικαστικές καθυστερήσεις, πώς είναι δυνατόν ο ΦοΔΣΑ να επιρρίπτει ευθύνες σε τρίτους; Πώς θα ξεκινήσει την ανακατασκευή αφού κανείς δεν μπορεί να του εγγυηθεί την εμπρόθεσμη παράδοση του εξοπλισμού από δική του υπαιτιότητα; Η Περιφέρεια κατασκεύασε 7 ΣΜΑ και τους έχει τελειώσει εδώ και δυο χρόνια. 

Μόλις προχθές τη Δευτέρα, η Κοινοπραξία έστειλε και τρίτη προσφυγή στην Περιφέρεια και ζητά την ακύρωση της 20ής μετάθεσης της παράδοσης του εξοπλισμού του ΣΜΑ Πρέβεζας. Πλέον δηλώνει ότι αρνείται να παραδώσει τον εξοπλισμό γι’ αυτόν τον ΣΜΑ. 

13. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος ποιοί δεν επιθυμούν την έναρξη της δοκιμαστικής  λειτουργίας των ΣΜΑ. Είναι αυτοί που επωφελούνται από το σημερινό καθεστώς της μη λειτουργίας. Ποιοι είναι αυτοί; Κατά τη γνώμη μου ο οικονομικός φορέας που μεταφέρει τα σκουπίδια των Δήμων απευθείας στο εργοστάσιο, που είναι και μέλος της Κοινοπραξίας προμήθειας του εξοπλισμού και συγκεκριμένες δημοτικές αρχές που μεταφέρουν τα απορρίμματα σε συγκεκριμένο ΧΥΤΥ με την δικαιολογία πως δεν λειτουργούν οι ΣΜΑ. 

Κανένας ΣΜΑ δεν λειτουργεί για τους λόγους που προανέφερα. Όμως μακρινοί, ορεινοί και δυσπρόσιτοι Δήμοι τα μεταφέρουν τα σκουπίδια στη ΜΕΑ. Ο κάμπος της Άρτας φαίνεται να έχει πρόβλημα και τα μεταφέρει απευθείας στον ΧΥΤΥ Βλαχέρνας, παραβιάζοντας και τον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου και τη Σύμβαση Σύμπραξης. Το τέλος εισόδου στον ΧΥΤΥ αυτό που τον διαχειρίζεται ο ΦοΔΣΑ ανέρχεται σε 18,50 ευρώ ο τόνος, στο Ελληνικό που τον διαχειρίζεται η Περιφέρεια 14,50 ευρώ ο τόνος.

14. Το πρόβλημα με συγκεκριμένους Δήμους που δεν ‘είδαν με καλό μάτι’ το νοικοκύρεμα των σκουπιδιών στην Ήπειρο, δεν είναι τωρινό. Όταν ξεκίνησε η λειτουργία της ΜΕΑ, η Περιφέρεια χρηματοδότησε τους τότε Αναγκαστικούς Συνδέσμους και Δήμους για να μεταφέρουν τα σκουπίδια στο εργοστάσιο. Σχεδόν όλοι ανταποκρίθηκαν. Ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας που μετείχαν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και ο Δήμος Ζηρού της Πρέβεζας, επικαλέσθηκε ανωτέρα βία, δεν έκανε διαγωνισμό, κάλεσε δύο οικονομικούς φορείς σε διαπραγμάτευση, ενώ ο νόμος ορίζει τρεις, απέκλεισε τον ένα γιατί δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, όπως ισχυρίζεται, και ανέθεσε τη μεταφορά των σκουπιδιών στον εναπομείναντα. Ο εναπομείνας ήταν ο ανάδοχος του ΧΥΤΥ Βλαχέρνας. Το κόστος μεταφοράς συμφωνήθηκε σε 35 ευρώ τον τόνο είτε τα σκουπίδια προερχόταν από τα ορεινά Τζουμέρκα, που ήταν και τα λιγότερα, είτε από τον κάμπο της Άρτας που ήταν και τα περισσότερα. Ακόμα και με αυτά τα δεδομένα, η σύμβαση δεν εκτελέσθηκε ποτέ στο σύνολό της. Σταμάτησε ξαφνικά η μεταφορά. 

Και όταν η Περιφέρεια ζήτησε πίσω τα χρήματα, η απάντηση του τότε Προέδρου και νυν Προέδρου του ΦοΔΣΑ ήταν πως μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης δεν υπάρχουν σχέσεις ελέγχου, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας, δηλαδή πήραμε τα χρήματα και δεν δίνουμε λογαριασμό τί τα κάνουμε, αλλά σκουπίδια δεν μεταφέρουμε. 

Επιπλέον η αναβάθμιση του ΧΥΤΥ Βλαχέρνας χρηματοδοτήθηκε με τον όρο πως μόλις ξεκινήσει η λειτουργία της ΜΕΑ θα δέχεται μόνο υπόλειμμα. Η παρανομία εδώ χρειάζεται δύο εμπλεκόμενους. Τον ανάδοχο που δέχεται ανεπεξέργαστα σκουπίδια παρανομώντας και τους Δήμους που μεταφέρουν ανεπεξέργαστα σκουπίδια παρανομώντας, παραβιάζοντας τον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου και τη Σύμβαση Σύμπραξης. 

15. Τελειώνοντας, θέλω να τονίσω πως το πρόβλημα με τα σκουπίδια στην Ήπειρο είναι πολύ σοβαρό. Η Περιφέρεια δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η θέση της στο ζήτημα αυτό είναι ‘τζάμι’ και μπορεί να το αποδείξει όποτε και όπου χρειασθεί.  

** * *

Σας ανέλυσα σε γενικές γραμμές τα ζητήματα που υπάρχουν με το Εργοστάσιο και τους ΣΜΑ.


Όπως έχω πει πολλές φορές και ισχύει σε απόλυτο βαθμό,  θέλω η Περιφέρεια να απεμπλακεί πλήρως από τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό όμως πρέπει να γίνει σύμφωνα με κανόνες και τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.    


Πριν δύο εβδομάδες ανέλαβα μια ακόμη πρωτοβουλία ώστε να προχωρήσει η δοκιμαστική λειτουργία.  


Προσκάλεσα Δημάρχους και Διοίκηση ΦΟΔΣΑ να συζητήσουμε το πώς θα γίνει η δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ, ξεπερνώντας τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Ήταν μια συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί της εφαρμογής των Συμβάσεων που έχουν υπογραφεί. 


Ανταποκρίθηκε σχεδόν το σύνολο των Δημάρχων, (εκτός 2-3) και του Προεδρείου του ΦΟΔΣΑ και υπήρξε μπορώ να πω ομόθυμη στάση να αρχίσει επιτέλους η δοκιμαστική λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης. 


Ήδη στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων παραχωρήσαμε προς χρήση δέκα κοντέινερ για τη μεταφορά του υπολείμματος με ευθύνη του ΦΟΔΣΑ. 


Επίσης συμφωνήθηκε και γίνεται επεξεργασία περιεχομένου προγραμματικών συμβάσεων με συμμετοχή των Δήμων και του ΦΟΔΣΑ για τη δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ, ώστε στη συνέχεια να γίνει οριστική παραλαβή του έργου από την Περιφέρεια και την παράδοση του στο Φορέα.


 Η Περιφέρεια έχει αναλάβει και μεγάλο μέρος των λειτουργικών εξόδων της δοκιμαστικής λειτουργίας. 


Επίσης έχει συμφωνηθεί η  συγκρότηση τριμελών υπηρεσιακών επιτροπών για διοικητική παραλαβή εγγράφων, λογαριασμών, υπολοίπων κλπ που αφορούν την περίοδο που η Περιφέρεια είχε την ευθύνη λειτουργίας του Εργοστασίου. 


 Το έργο πρέπει να κλείσει από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ  μέχρι τέλος του 2023 και για αυτό θα γίνει σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπου θα δοθούν οι τελικές κατευθύνσεις."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]