ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ WOLT ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2 ΧΡΥΣΑ ΚΑΙ 1 ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΗΠΕΙΡΟΣ"

Δήμοι: Νέο πλαίσιο για τον καθαρισμό χώρων προς αποτροπή πυρκαγιών


 Στη θέσπιση νέου νομικού πλαισίου αναφορικά με τον καθαρισμό χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, προχώρησε η Κυβέρνηση.


Συγκεκριμένα, με το άρθρο 41 του νέου ν.4915/2022 αντικαταστάθηκε η περ.26 της υποπαρ.β’ της παρ.Ι του αρ.75 «Αρμοδιότητες» του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ως ισχύει).


 


Με το νέο Νόμο, η εν λόγω αρμοδιότητα της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαμορφώθηκε ως εξής:


«Η μέριμνα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των ιδιοκτητών, των νομέων, των επικαρπωτών και των μισθωτών για καθαρισμό, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της και, σε περίπτωση μη ανεύρεσης ή μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού των χώρων αυτών.


Ειδικά σε περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους, ο οικείος Δήμος αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση τυχόν συνδρομής κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, μεριμνά για την έκδοση Εισαγγελικής Παραγγελίας για τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των ως άνω χώρων.


Τα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο καθαρισμού των ως άνω χώρων από τους υπόχρεους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με Πυροσβεστική Διάταξη κατ’ εφαρμογή του αρ.167 του ν.4662/2020.


Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων:


α) επιβάλλεται από τον αρμόδιο Δήμο πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και


β) καταλογίζεται από τον οικείο Δήμο η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.


Η δαπάνη και το πρόστιμο αποτελούν έσοδα του οικείου Δήμου.»


 


Επισημαίνεται ότι το άρθρο είχε κατατεθεί εντός Τροπολογίας, το βράδυ πριν ψηφιστεί το Πολυνομοσχέδιο. Σύμφωνα με την Έκθεση που το συνόδευε, διασφαλίζεται η εκπλήρωση της υποχρέωσης των ιδιοκτητών, νομέων, επικαρπωτών και μισθωτών για καθαρισμό των ανωτέρω χώρων, και σε περίπτωση μη ανεύρεσης ή μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού των χώρων αυτών.

airetos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]