Απάντηση στην από 11-3-2022 τοποθέτηση του κ. Καχριμάνη για τον ανισόπεδο της οδού Νιάρχου


 - Απαντήστε κ. Καχριμάνη.  

   Οι πολίτες και θέλουν και    δικαιούνται   να     ξέρουν.

   Ποιος είναι ο λόγος που αρνείσθε πεισματικά την αντικατάσταση     

   του   ανισόπεδου με ισόπεδο κυκλικό κόμβο στην οδό Νιάρχου ;;;;


- Αντιφάσεις Καχριμάνη. 


-  Καχριμάνης 2022,  εναντίον Καχριμάνη 2017


-  Πληθώρα οι πραγματοποιούμενες αλλαγές στην μελέτη
 Ο κ. Καχριμάνης συνηθίζει, αυτοαναιρούμενος, να μας επιβεβαιώνει κατά συρροή,  με όσα κατά καιρούς έχει υποστηρίξει προκειμένου να στηρίξει τα αστήρικτα..


 Εν προκειμένω,

Στο Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Ηπείρου στις 11-3-2022 και στο τμήμα:

 Δεν αλλάζει  ο σχεδιασμός για την οδό Νιάρχου

Αναφέρεται ότι :  «Ο Περιφερειάρχης απαντώντας σε ερώτηση που τέθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ε.ο. Νιάρχου, ανέφερε ότι η μελέτη παραδόθηκε από την Κρατική Περιφέρεια και είναι μια μελέτη παρά πολύ καλή.»

Ωστόσο στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 15ης -12-2017 (κατόπιν ερώτησης των τότε παρατάξεων «Συμμαχία Ηπειρωτών» και «Ηπειρος της Ανατροπής») ο ίδιος ο κ. Περιφερειάρχης ανέφερε τα παρακάτω παρατιθέμενα αποσπάσματα      

(σελ.  88, 89, και 90 των πρακτικών με τις υπογραμμίσεις δικές μου) :


«Σε κάποιο σημείο το 2002 είδαν ότι υπήρχαν τεράστια λάθη στην αρχική Μελέτη και τη θεώρησαν αυτή τη Μελέτη ως Προκαταρκτική, και να σας εξηγήσω γιατί. 

Λάθος πρώτο, δίπλα  έχουμε  δύο μεγάλες… έχουμε δύο μεγάλες τάφρους αποστραγγιστικούς, οι οποίοι στη Μελέτη δεν είχαν ληφθεί υπόψη!   Δηλαδή θα πνίγαν όλο τον κόσμο

Δεύτερο που δεν είδαν, είχαν βάλει φανάρια παντού.»

……………………………………………………………………………………………………………

«Τέταρτον, είχαν 29 μέτρα πλάτος την οδό από τότε, απ’ το 2000, τόσο είναι και σήμερα. Αλλά, θα σας διαβάσω όπως τα βάζει το Υπουργείο, όταν επεμβαίνει, τελικά κεντρικά το Υπουργείο και δίνει τις κατευθύνσεις πώς θα γίνει ο δρόμος. Τους λέει, θα το πάμε συμμετρικά το θέμα, κι όχι προς μία ή προς την άλλη κατεύθυνση»

……………………………………………………………………………………………………………

«Να σκεφτείτε τόσο δεν είχανε λάβει τις αποστραγγιστικές τάφρους, σ’ ένα σημείο μόλις προχωράμε έχει μια κάθετη τάφρο κι εκεί κάνανε ένα γάμα ότι από κει θα μπορεί με φανάρια να γυρίζει ο άλλος μέσα. Πάνω στην τάφρο,  απίθανα πράγματα!»

«Και λέει, ο προαναφερθείς σχεδιασμός του έργου δεν μπορεί να υλοποιηθεί διότι: Πρώτον, ο ποδηλατόδρομος, όπως προβλέπεται στη μελέτη -είχαν ποδηλατόδρομο κι απ’ τη μία πλευρά του δρόμου κι απ’ την άλλη- η λωρίδα στη μέση, σ’ αυτό που είπε ο κύριος Μπέλλος ότι δεν περνάν απέναντι, υπήρχε παντού -ο ποδηλατόδρομος, όπως προβλέπεται στη Μελέτη, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο τεύχος... στο τεύχος «Γενικές οδηγίες για ποδηλατόδρομους» ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτό συντάχθηκε στην Επιστημονική Επιτροπή και εγκρίθηκε με τον αριθμό ΔΜΕΟ του 2002 Απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ………….»

Σημειώνεται δε ότι συντάκτης και της τότε μελέτης και της τωρινής είναι το ίδιο μελετητικό γραφείο.!!!

Κατόπιν των παραπάνω ευθέως προκύπτει το ερώτημα πότε έλεγε αλήθεια ο Καχριμάνης, τότε ή τώρα ;;;

Επί πλέον στο ίδιο Δελτίο Τύπου αναφέρεται,  

«ότι όπως τον ενημέρωσε η τελευταία επιβλέπουσα της μελέτης,  χρειάστηκε εργασία 2.5 χρόνων για να καταλήξουν στο τελικό αποτέλεσμα και σε αυτό συνέδραμαν πολλά τεχνικά γραφεία των Αθηνών.  Πρόσθεσε  ότι δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτε, τόσο γιατί χρειάστηκε κόπος τριών χρόνων για να μελετηθεί….»

Δυστυχώς όμως για τον κ. Καχριμάνη το αληθές είναι ότι όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) εγκρίθηκε στις 5-11-2010 για να ακολουθήσει η Μελέτη του έργου και η βάσει αυτής σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) η οποία προωθήθηκε για έγκριση στο ΥΠΕΝ την 18η -5-2012 όπως φαίνεται στο εντός παρενθέσεως έγγραφο

(Το με α.π. 2422/182/18.5.2012 έγγραφο της ∆νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ο φάκελος της ΜΠΕ του έργου του θέματος (α.π.ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/198504/23.5.2012). 

Κατόπιν των παραπάνω  η αλήθεια είναι ότι  η μελέτη εκπονήθηκε (στον βασικό της σχεδιασμό) σε 1,5 χρόνο και όχι σε 2,5 ούτε σε 3 χρόνια και μάλιστα για το σύνολο του έργου και όχι για τον ανισόπεδο  μόνο, όπως αναληθώς διατείνεται ο κ. Καχριμάνης. 

Και βεβαίως σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο δεν είναι πόσος χρόνος ή πόσος κόπος χρειάστηκε για να μελετηθεί ο ανισόπεδος κόμβος  (κάτι για το οποίο καταβλήθηκαν και οι σχετικές αμοιβές στους μελετητές) αλλά αν πρέπει να κατασκευασθεί ανισόπεδος  ή αν πρέπει να αντικατασταθεί από ισόπεδο κυκλικό που είναι κατά κοινή ομολογία η βέλτιστη λύση, πολύ δε περισσότερο όταν και τότε και τώρα η λύση του ανισόπεδου δεν δικαιολογούνταν από τους κυκλοφοριακούς φόρτους, πέραν των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει. 

Το ότι ο ανισόπεδος περιλαμβάνεται στην εκπονηθείσα μελέτη προκύπτει και από το σχετικό απόσπασμα της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) :

“Στο έργο περιλαμβάνεται και ο Ανισόπεδος Κόμβος στη συμβολή με την περιφερειακή οδό Ιωαννίνων που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό της 3ης Λύσης που παρουσιάζεται στο Σχέδιο με τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΜΒΟΥ» (Αρ. Σχεδ. Π 08) σε κλ. 1:2000 και περιγράφεται στο Κεφ. 4 της τεχνικής έκθεσης της ΜΠΕ.”


Περαιτέρω με βάση το  προαναφερθέν Δελτίο τύπου ο κ. Καχριμάνης προσθέτει,   

« ότι δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτε……,   αλλά και επειδή θα  άλλαζε τη φιλοσοφία του έργου και θα απεντάσσονταν  από το ΕΣΠΑ.».

Όμως ο ανισόπεδος κόμβος είναι μόνο ένα στοιχείο του όλου έργου, σε ορισμένο σημείο και  δεν είναι αυτό που καθορίζει την φιλοσοφία του έργου. 

Αν το έργο απενταχθεί η αιτία δεν θα είναι ανισόπεδος…..

Αξιοσημείωτο ότι μία από τις πολλές και σοβαρές πλημμέλειες της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι ότι δεν μελετήθηκε η εναλλακτική του ισόπεδου κυκλικού κόμβου  αντί του ανισόπεδου.

Επίσης μέσα στις πολλές δικαιολογίες  που ο κ. Καχριμάνης έχει επικαλεστεί για την μη αλλαγή του ανισόπεδου σε ισόπεδο είναι και η ανάγκη που θα προκύψει για τροποποίηση της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Αυτό όμως είναι το απλούστερο κομμάτι αφού η υιοθέτηση του ισόπεδου κυκλικού κόμβου μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και άρα η τροποποίηση της είναι καθαρά γραφειοκρατικό θέμα σε αντίθεση με την μη σύννομη τροποποίηση της ΑΕΠΟ που πραγματοποιήθηκε για πλείστες και με μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλαγές τον Σεπτέμβριο του 2018.

Το σημαντικότερο όμως  που προκύπτει αβίαστα από τις προβαλλόμενες έωλες και αίολες δικαιολογίες του κ. Καχριμάνη είναι  η,  για μια ακόμα φορά,  ΟΜΟΛΟΓΙΑ του,  για το αχρείαστο του ανισόπεδου κόμβου. 

Επικαλείται οτιδήποτε άλλο εκτός από την αναγκαιότητα του ανισόπεδου κόμβου. 

Και πως θα μπορούσε άλλωστε να πάει αντίθετα στο κοινά αποδεκτό. 

Παραδόξως  όμως, την ώρα που πραγματοποιούνται πληθώρα αλλαγών στο έργο (και μείζονος σημασίας όπως η τροποποίηση των υδραυλικών)  αλλά και περαιτέρω απαλλοτριώσεις, ο κ. Καχριμάνης αρνείται το προφανές, δηλαδή, την αντικατάσταση του ανισόπεδου κόμβου με ισόπεδο κυκλικό, παραβλέποντας την τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση από την κατασκευή του, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχορύπανση, την οπτική όχληση, την ταλαιπωρία με τις περιπορείες και εν τέλει το τεράστιο κόστος  - κάποιων εκατομμυρίων - του ανισόπεδου σε σχέση με τον ισόπεδο.


Όμως οι πολίτες και θέλουν και δικαιούνται να μάθουν… 

Ποιος είναι ο λόγος που αρνείσθε πεισματικά την αλλαγή αυτή ;;;

Απαντήστε κ. Καχριμάνη..!!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]