Zητούνται εναερίτες -Τεχνικοί τηλεπικοινωνιών

  Η εταιρεία Epirus Elettronica με έδρα τα Ιωάννινα ζητά εναερίτες κινητής τηλεφωνίας -τεχνικούς τηλεπικοινωνιών για έργα στην Ήπειρο και...

Αίτημα Συλλόγου Εργαζομένων για ψήφισμα στήριξης συμβασιούχων του Π.Γ.Ν.Ι. στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 2ας Νοεμβρίου 2021

 


Θέμα: «Αίτημα στήριξης της ανάγκης παράτασης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου (Σ.Ο.Χ.) των

συμβασιούχων καθαριότητας, φύλαξης, εστίασης και εν τέλει την μετατροπή τους σε συμβάσεις

αορίστου χρόνου».

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Π.Γ.Ν.Ι. εκπροσωπώντας κοντά στα 2000 μέλη ανάμεσα στους

οποίους και 600 συμβασιούχους κάθε ειδικότητας, απευθύνετε σε εσάς για να σας ενημερώσει,

ευαισθητοποιήσει και να ζητήσει την έμπρακτη στήριξη σας σε ένα θέμα μείζονος εργασιακής και

υγειονομικής σημασίας εν μέσω κορύφωσης του 4ου κύματος της πανδημίας. Άλλωστε πέρα από την

πολιτική και κοινωνική ευθύνη που έχει το ανώτερο πολιτειακό συλλογικό όργανο της Ηπείρου, η

εμπλοκή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διαχείριση πλευρών της πανδημίας αλλά και η οικονομική

ενίσχυση των δομών υγείας στην Ήπειρο, είμαστε σίγουροι ότι σας καθιστούν κοινωνούς των τεράστιων

δυσκολιών με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπο το ΕΣΥ, και οι δομές του στην Ήπειρο στα δυο χρόνια της

πανδημίας

Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν την λήξη των συμβάσεων 210 συμβασιούχων στην καθαριότητα,

φύλαξη και εστίαση, (164 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας συν 17 υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ

Προσωπικού Καθαριότητας που προσφέρουν υπηρεσία σε εκτέλεση απόφασης περί ασφαλιστικών

μέτρων, 35 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης, 11 ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης).

Ένα μέρος του προσωπικό αυτού προσλήφθηκε για πρώτη φορά το 2017 με συμβάσεις Σ.Ο.Χ.

για παροδικές, απρόοπτες και επείγουσες ανάγκες, σε αντίφαση με την πραγματικότητα ότι οι ανάγκες

αυτές είναι μόνιμες, τακτικές και διαρκείς. Το 2019 σε νέα προκήρυξη του Π.Γ.Ν.Ι. προσλήφθηκαν και οι

υπόλοιποι συνάδελφοι ( σε αντικατάσταση όσων απολύθηκαν) που σήμερα βρίσκονται στα πόστα αυτά

για 1 έτος και δόθηκε παράταση 1 έτους από το υπουργείο έως τον Νοέμβρη του 2021. Στο χρονικό

διάστημα αυτό πέρα από την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων τρεχουσών αναγκών του Π.Γ.Ν.Ι., οι

συνάδελφοι στάθηκαν επάξια απέναντι στην υγειονομική απειλή της πανδημίας του Covid-19,

εκπαιδεύτηκαν να δρουν και να συνεργάζονται σε έκτακτες συνθήκες κρίσης, διακινδυνεύοντας την υγεία

τους μαζί με όλο το υγειονομικό προσωπικό του Π.Γ.Ν.Ι. 

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός τους ήταν δυσανάλογα μικρός με τις αυξημένες ανάγκες καθώς

στην προκήρυξη του 2019 δεν συμπεριλήφθηκε ο πρόσθετος αναγκαίος αριθμός εργαζομένων για την

λειτουργία του 4

ου κτιρίου και το γεγονός ότι οι ανάγκες της πανδημίας πολλαπλασίασαν τον αναγκαίο

αριθμό εργαζομένων σε καθαριότητα-φύλαξη-εστίαση, αγόγγυστα και με υψηλό αίσθημα αυτοθυσίας

επιτελέσαν το καθήκον τους και χειροκροτήθηκαν γι’ αυτό. Χαρακτηριστικά το επιπλέον επικουρικό

προσωπικό που προσλήφθηκε από το 2019 και μετά (29 καθαριότητα, 5 εστίαση, 2 φύλαξη και 1

εργάτης), όσον αφορά την καθαριότητα, στο μεγαλύτερο μέρος του κάλυψε άλλες ανάγκες του

νοσοκομείου με την μετακίνηση των συναδέλφων σε αλλότρια καθήκοντα στα πλυντήρια και την

διοικητική υπηρεσία, με απόφαση της διοίκησης. Ο ίδιος περίπου αριθμός συμβασιούχων καθαριότητας

που προσλήφθηκε το 2017 σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες και απαιτήσεις, κλήθηκε να αντιμετωπίσει

τις πολλαπλασιασμένες ποσοτικά και ποιοτικά ανάγκες του νοσοκομείου και κατ’ επέκταση των

ασθενών.

Παρά το γεγονός ότι το Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Ι. στην απόφαση του 5/27-4-2021 (θ.12 ) (επισυνάπτεται)

αναγνώρισε ότι: «το υπηρετούν προσωπικό απέκτησε εργασιακή εμπειρία και είναι εκπαιδευμένο για

την αντιμετώπιση των ειδικών υγειονομικών συνθηκών λόγω της πανδημίας από την Covid-19» και

αποφάσισε

«Να ζητηθεί από την Διοίκηση της 6ης Υ.Πε. να εξεταστεί η δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης για την

παράταση των ατομικών συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του υπηρετούντος σήμερα

προσωπικού που έχει προσληφθεί για τις ανάγκες Καθαριότητας - Εστίασης και Φύλαξης σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4430/2016, συμβάσεις οι οποίες λήγουν την 30-11-2021 και 14-11-

2021 αντίστοιχα» η μη απάντηση από την πλευρά της 6ης ΥΠΕ οδήγησε σε απόφαση για διενέργεια

διαγωνισμού για την παράδοση των τομέων καθαριότητας – φύλαξης – εστίασης σε ιδιώτη ανάδοχο.

Η καθυστέρηση στην εξέλιξη του διεθνούς διαγωνισμού οδήγησε στην επιλογή για μηνιαία σύμβαση με

εργολάβο για τον μήνα Δεκέμβριο.

Κατανοείτε ότι στην αντιμετώπιση της υγειονομικής καταιγίδας αντιμετώπισης περιστατικών Covid

ταυτόχρονα με όλες τις άλλες ασθένειες, το έμπειρο προσωπικό καθαριότητας – φύλαξης και εστίασης

παίζει έναν νευραλγικό, αναντικατάστατο ρόλο και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απωλέσουν οι

ασθενείς του Π.Γ.Ν.Ι. τις πολύτιμες υπηρεσίες του. Γι’ αυτό ζητάμε από εσάς να εκδώσετε ψήφισμα

στήριξης του αγώνα μας και να ενεργήσετε ασκώντας θετική πίεση προς την διοίκηση του Π.Γ.Ν.Ι. και

της 6ης Υ.ΠΕ., το Υπουργείο Υγείας και την Κυβέρνηση, για να παραμείνουν στις θέσεις εργασίας τους

με παράταση των συμβάσεων τους και εν τέλει με μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου που αποτελεί και

την πιο άμεση, ασφαλή λύση ώστε συνδυαστικά να ικανοποιηθεί η ανάγκη για διατήρηση της εργασίας

τους σε μια δύσκολή οικονομική συγκυρία και η ανάγκη να καλυφθούνε οι αυξημένες και πολύπλοκες 

υγειονομικές ανάγκες του Π.Γ.Ν.Ι. με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ο κοινός στόχος στον οποίον σας

καλούμε να συνδράμετε είναι να μην υπάρξει καμία απόλυση συναδέλφου.

Αυτό αποτελεί και την ελάχιστη αναγνώριση της ηρωικής συνεισφοράς τους στον Ηπειρωτικό λαό .

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψιν:

1. την τρέχουσα υγειονομική συγκυρία της κορύφωσης του 4ου κύματος της πανδημίας,

2. τις αυξημένες ανάγκες συνδυαστικής κάλυψης των Covid και non Covid περιστατικών από τις

δομές υγείας της Ηπείρου και ειδικά από την ναυαρχίδα των νοσοκομείων στην Ήπειρο το

Π.Γ.Ν.Ι.,

3. την αναγνώριση από το Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Ι. στην απόφαση του 5/27-4-2021 (θ.12) «της ειδικής

εργασιακή εμπειρίας και εκπαίδευσης των υπηρετούντων συμβασιούχων ΣΟΧ καθαριότηταςφύλαξης και εστίασης για την αντιμετώπιση των ειδικών υγειονομικών συνθηκών λόγω της

πανδημίας από την Covid-19»

4. την κάλυψη από τους συμβασιούχους αυτούς μόνιμων, τακτικών και ουσιωδών αναγκών για την

λειτουργία του Π.Γ.Ν.Ι.

5. την υποχρέωση αναγνώρισης της ειδικής κοινωνικής συνεισφοράς των συμβασιούχων αυτών

στην αντιμετώπιση της υγειονομικής καταιγίδας του Covid-19,

έχοντας ως πρωταρχικό και διαρκές μέλημα την στήριξη της αποτελεσματικότερης και ασφαλέστερης

λειτουργίας των δομών υγείας στην Ήπειρο και ειδικά στην ναυαρχίδα των νοσοκομείων, το Π.Γ.Ν.Ι.,

όπως άλλωστε έχει πράξει στο άμεσο παρελθόν, στηρίζει το αίτημα τους για παράταση των συμβάσεων

τους και τελικά την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου και θα προβεί στις κατάλληλες

ενέργειες προς την διοίκηση του Π.Γ.Ν.Ι., την διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ., το Υπουργείο Υγείας και την

Κυβέρνηση, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου ΕργαζομένωνAΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 5/27-4-2021 (θ. 12 ) ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


ΘΕΜΑ 12: «Κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου μας σε Καθαριότητα,

Εστίαση, Φύλαξη»

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθμ. πρωτ. 9278/21-4-2021

εισήγηση του Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας κ. Αλεξίου Κωνσταντίνου που

έχει ως εξής:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4368/2016 όπως ίσχυαν μετά

την αντικατάστασή τους από την παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 4384/2016 « κατά

παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, οι κεντρικές, οι

αποκεντρωμένες και όλες εν γένει οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, καθώς και

τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από αυτό, με απόφαση του Δ.Σ. ή της

Διοίκησης ή του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, δύνανται για την

καθαριότητα των κτιρίων ευθύνης τους και του περιβάλλοντος χώρου αυτών,

καθώς και για τις ανάγκες σίτισης και φύλαξής τους, να συνάπτουν ατομικές

συμβάσεις έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών, μέχρι την 31-

12-2017, με φυσικά πρόσωπα, που εργάζονταν ή εργάζονται αυτοπροσώπως,

χωρίς να απασχολούν προσωπικό στον καθαρισμό ή την φύλαξη ή την σίτιση των

παραπάνω φορέων, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή σύμβασης,

συναφθείσας είτε απευθείας με τους φορείς αυτούς είτε με τρίτα φυσικά ή νομικά

πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα που συνάπτουν συμβάσεις σύμφωνα με το παρόν

άρθρο υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Σο κόστος σύναψης των

συμβάσεων αυτών ,βαρύνει και εκκαθαρίζεται σε βάρος των πιστώσεων των

προϋπολογισμών των φορέων και πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων των

εγγεγραμμένων διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους, όπως αυτές

έχουν εκτιμηθεί για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας , σίτισης και

φύλαξης».

Με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 «οι κεντρικές, οι

αποκεντρωμένες και όλες εν γένει οι υπηρεσίες των Υπουργείων καθώς και τα

ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από αυτά, με απόφαση του μονομελούς ή

συλλογικού οργάνου της διοίκησής τους, δύνανται για την καθαριότητα των

κτιρίων ευθύνης τους και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και για τις

ανάγκες εστίασης σίτισης και φύλαξής τους, να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, εφόσον δεν επαρκεί το

υπάρχον προσωπικό τους και συντρέχουν απρόοπτες ή επείγουσες

περιστάσεις.

Ως τέτοιες θεωρούνται ενδεικτικά: α) νομικό ή πραγματικό κώλυμα απρόσκοπτης

παροχής των υπηρεσιών αυτών από τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που δεν

οφείλεται σε υπαιτιότητα του αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών, β) εξοικονόμηση

δημοσιονομικής ωφέλειας που επιτυγχάνεται με την σύναψη των

συμβάσεων εργασίας του παρόντος σε σύγκριση με άλλα μέσα. Οι ως άνω 

2

συμβάσεις συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά

παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου. Οι εξαιρετικές

ρυθμίσεις του παρόντος μπορούν να εφαρμοστούν μέχρι 31-12-2018.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4574/2018 τροποποιήθηκε η

παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016, ως εξής «Οι εξαιρετικές ρυθμίσεις

του παρόντος μπορούν να εφαρμοστούν μέχρι 31-12-2019». Επίσης με το

ως άνω άρθρο δίνεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων που είχαν

συναφθεί με την διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016, έως

την συμπλήρωση των 24 μηνών, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις

του νόμου ήτοι έκτακτες ή επείγουσες περιστάσεις (αριθμ. 4862/15-11-2018

έγγραφο του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας), με απόφαση του

μονομελούς ή συλλογικού οργάνου διοίκησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7 του Π.Δ 164/2004 (ΦΕΚ 135/Α/2004),

που ρυθμίζουν την ανώτατη χρονική διάρκεια των συμβάσεων, οι

συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του

ιδίου εργοδότη και του ιδίου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή

ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας

απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους 24 μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας

απασχόλησης.

Σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ν. 4528/ 2018, για τις συμβάσεις εργασίας

ΙΔΟΧ που συνάπτονται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας πρόσληψης που

διενεργείται ή εποπτεύεται από τον ΑΣΕΠ, το ανώτατο χρονικό διάστημα της παρ.

1 του άρθρου 6 του ΠΔ164/2004 (δηλ. οι 24 μήνες) εκκινεί από την

ημερομηνία κατάρτισης της οικείας σύμβασης ανεξαρτήτως εάν

προϋφίστανται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 μηνών έννομη σχέση

μεταξύ του ιδίου εργοδότη και του ιδίου εργαζόμενου με την ίδια ή

παρεμφερή ειδικότητα και με αντικείμενο τα ίδια ή παρεμφερή

καθήκοντα.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω το Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας με την αριθμ. 19/24-08-

2017 (θ.5) απόφασή του ενέκρινε την προκήρυξη για την πρόσληψη με

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) 164 ατόμων ΥΕ

Προσωπικού Καθαριότητας και 35 ατόμων ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (εξάωρη

πενθήμερη απασχόληση) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι

πέραν της 31-12-2018. Με την αριθμ. 15/29-06-2017 (θ.7) όμοια ενέκρινε την

προκήρυξη για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου (ΙΔΟΧ) 11 ατόμων ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων (οκτάωρη πενθήμερη

απασχόληση) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2018.

Με την αριθμ. ΣΟΧ1/2017 (αριθμ.πρωτ.21083/29-08-2017) ανακοίνωση

προκηρύχθηκαν οι προαναφερόμενες θέσεις και μετά την ολοκλήρωση της

προβλεπόμενης διαδικασίας συνάφθηκαν οι αντίστοιχες ατομικές συμβάσεις

που έληγαν την 31-12-2018 και οι οποίες παρατάθηκαν βάσει των

προαναφερόμενων διατάξεων μέχρι 30-11-2019.

3

Με την αριθμ. ΣΟΧ2/2017 (αριθμ.πρωτ.17348/10-07-2017) ανακοίνωση

προκηρύχθηκαν οι θέσεις για τις ανάγκες φύλαξης και μετά την ολοκλήρωση

της προβλεπόμενης διαδικασίας συνάφθηκαν οι αντίστοιχες ατομικές

συμβάσεις που έληγαν την 31-12-2018 και οι οποίες παρατάθηκαν βάσει

των προαναφερόμενων διατάξεων μέχρι 14-11-2019.

Με την αριθμ. ΣΟΧ2/2019 (αριθμ.πρωτ.19846/17-07-2019) ανακοίνωση

προκηρύχθηκε ίσος αριθμός θέσεων και μετά την ολοκλήρωση της

προβλεπόμενης διαδικασίας συνάφθηκαν την 01-12-2019 οι αντίστοιχες

ατομικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες έληγαν την 30-11-2020.

Με την αριθμ. ΣΟΧ1/2019 (αριθμ.πρωτ.19844/17-07-2019) ανακοίνωση

προκηρύχθηκε ίσος αριθμός θέσεων για τις ανάγκες φύλαξης και μετά την

ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας συνάφθηκαν την 15-12-2019 οι

αντίστοιχες ατομικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες έληγαν την 14-11-2020.

Επισημαίνεται ότι ικανός αριθμός υπηρετούντων υπαλλήλων που προσλήφθηκαν

βάσει των ΣΟΧ 1 και 2 του 2019 είχαν προσληφθεί και προσέφεραν υπηρεσία στο

Νοσοκομείο μας και με τις προηγούμενες ΣΟΧ1 και 2 του 2017.

Με την αριθμ. 29469/27-11-2020 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου μας

εγκρίθηκε η παράταση των προαναφερόμενων συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου του προσωπικού των κλάδων Καθαριότητας και ΕστίασηςΣίτισης βάσει της αριθμ. ΣΟΧ2/2019 (αριθμ.πρωτ.19846/17-07-2019)

ανακοίνωσης πρόσληψης έως 30-11-2021, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις

διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4722/2020.

Ομοίως με την αριθμ. 28206/13-11-2020 απόφαση του Διοικητή του

Νοσοκομείου μας εγκρίθηκε η παράταση των προαναφερόμενων συμβάσεων

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού φύλαξης βάσει της αριθμ.

ΣΟΧ1/2019 (αριθμ.πρωτ.19844/17-07-2019) ανακοίνωσης πρόσληψης έως 14-

11-2021, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.

4722/2020.

Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις αυτές «Οι συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου

Ορισμένου Χρόνου, που έχουν υλοποιηθεί βάσει των άρθρων 21 του ν. 2190/1994

(Α΄ 28), 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), ένατου, παρ. 20α του ν. 4057/2012 (Α΄ 54),

63 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), όγδοου του ν. 4506/2017 (Α΄ 191), 3 του

ν. 4542/2018 (Α΄ 95), 13 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) και 17 παρ. 3 της από

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με

το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), με τις οποίες έχει προσληφθεί προσωπικό που

υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου

Υγείας στους τομείς φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας, δύνανται, με απόφαση του

κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα, να παραταθούν έως τις 31.12.2021, και σε κάθε

περίπτωση όχι πέραν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για

τις ανάγκες αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με την προαναφερόμενη παράγραφο, δεν

μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν

οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό

διάστημα των είκοσι τεσσάρων μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του

π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).»

4

Β. Με τις διατάξεις των άρθρων 36, 37 και 38 του Ν.4765/2021 προβλέπεται η

πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

για αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών σε περιπτώσεις εκτός των

άλλων άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω

σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας καθώς και για την κάλυψη παροδικών

αναγκών. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ

μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης.

Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε

σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται.

Αν βασίμως εκτιμάται από τους φορείς, ότι οι ανάγκες θα συνεχισθούν και πέραν

του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση τριάντα

(30) τουλάχιστον ημέρες προ της λήξεως του οκταμήνου, τη διαδικασία νέων

προσλήψεων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού που προσλαμβάνεται για κάλυψη

παροδικών αναγκών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε

συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών.

Γ. Με τις διατάξεις περί προμηθειών του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν με

αυτές του Ν. 4782/2021 δύνεται η δυνατότητα κάλυψης των προαναφερόμενων

αναγκών ύστερα από διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής

αντίστοιχων υπηρεσιών.

Δ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3329/2005 όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 57 του Ν.4690/2020 :

α) Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των δημόσιων Φορέων Παροχής

Υπηρεσιών Υγείας, των Δ.Υ.ΠΕ., του Ε.Κ.Α.Β., του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του Ε.Κ.Ε.Α., του

Ε.Ο.Φ., του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», του Ο.Κ.Α.Ν.Α., του

Κ.Ε.Θ.Ε.Α., της Ε.Κ.Α.Π.Υ., των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού

Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

καταρτίζονται, σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) της Χώρας,

ηλεκτρονικοί κατάλογοι λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, ανά

κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους προσωπικού, ανεξάρτητα από την

ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν

αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

β) Οι υποψήφιοι για επικουρικό προσωπικό εγγράφονται, μέσω ηλεκτρονικής

εφαρμογής, στους ηλεκτρονικούς καταλόγους της περίπτωσης α΄ μιας μόνο

Δ.Υ.ΠΕ., κάθε έτος, μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου. Οι

κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι το τέλος του

μηνός Φεβρουαρίου του ίδιου έτους και παραμένουν σε αυτήν,

επικαιροποιούμενοι, μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του

επόμενου έτους. Στο ενδεχόμενο που κάποιοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι της

περίπτωσης α΄ εξαντληθούν πρόωρα σε κάποια κατηγορία και κλάδο υποψηφίων,

δύναται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των φορέων, να εγγραφούν εκ νέου

υποψήφιοι για την κάλυψη συγκεκριμένων ελλείψεων, μέσω της ηλεκτρονικής

εφαρμογής. Η διάρκεια των καταλόγων που θα προκύψουν, θα είναι μέχρι την

ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους.

γ) Τα αιτήματα των φορέων για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού

υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας. Η υποβολή των αιτημάτων των Φορέων 

5

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας γίνεται μέσω των οικείων Δ.Υ.ΠΕ., κατόπιν

αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητή της Υ.ΠΕ. για τους φορείς πρωτοβάθμιας

φροντίδας υγείας και του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου για τα νοσοκομεία. Οι

λοιποί φορείς της περίπτωσης α΄ υποβάλλουν απευθείας στο Υπουργείο Υγείας τα

αιτήματά τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, τα

οποία συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση δέσμευσης των αντίστοιχων

οικονομικών πιστώσεων από τον Φορέα. Στην περίπτωση των Νοσοκομείων,

απαιτείται, επιπροσθέτως, εισήγηση του Διοικητή της αρμόδιας Υ.ΠΕ..

δ) Ειδικά για την περίπτωση των πανεπιστημιακών, στρατιωτικών νοσοκομείων και

του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), τα

αιτήματα για την πρόσληψη από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους του παρόντος

άρθρου, επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, συνοδεύονται υποχρεωτικά και

από την εισήγηση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών των

Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Εθνικής Άμυνας αντίστοιχα,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Ύστερα από τα παραπάνω και αφού σας θέσουμε υπόψη :

α) Ότι σήμερα οι ανάγκες του Νοσοκομείου μας σε Καθαριότητα Εστίαση και

Φύλαξη καλύπτονται από τα παρακάτω προσωπικό:

 ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 6 υπάλληλοι του κλάδου Υε Προσωπικού

Καθαριότητας και 9 υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης

Σίτισης. (Στον οργανισμό του Νοσοκομείου μας και στον ενιαίο κλάδο

Προσωπικού Καθαριότητας προβλέπονται 40 οργανικές θέσεις, ενώ στον

ενιαίο κλάδο ΥΕ Προσωπικού Εστίασης προβλέπονται 45 οργανικές θέσεις)

 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 37 υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Βοηθητικών

Εργασιών (29 Καθαριότητας, 5 Εστίασης, 2 Φύλαξης, 1Εργάτης)

 Προσωπικό ΙΔΟΧ που προσλήφθηκε με ατομικές συμβάσεις βάσει των

διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 2 του Ν.4613/2019 : 2 υπάλληλοι του

κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και 2 υπάλληλοι ΥΕ Προσωπικού

Φύλαξης.

 Προσωπικό ΣΟΧ1/2/2019 : 210 υπάλληλοι (164 ΥΕ Προσωπικού

Καθαριότητας, 35 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης, 11 ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης).

 Προσωπικό ΣΟΧ2/2019 : 17 υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Προσωπικού

Καθαριότητας που προσφέρουν υπηρεσία σε εκτέλεση απόφασης περί

ασφαλιστικών μέτρων.

 Λόγω των ειδικών αναγκών που προέκυψαν από την πανδημία οι ανάγκες

καθαριότητας των ΜΕΛ καλύπτονται από ιδιωτικό συνεργείο.

β) Το γεγονός ότι οι ανάγκες καθαριότητας εστίασης και φύλαξης δεν μπορούν να

καλυφθούν στο εξής, με συμβάσεις ΙΔΟΧ (ΣΟΧ) σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα

στις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4430/2016, διότι οι εν λόγω διατάξεις έπαψαν

να ισχύουν από 01-01-2020.

γ) Το γεγονός ότι, το υπηρετούν σήμερα προσωπικό που έχει προσληφθεί με τις

διατάξεις του Ν.4430/2016 έχει αποκτήσει εργασιακή εμπειρία και είναι 

6

εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση των ειδικών υγειονομικών συνθηκών λόγω της

πανδημίας από την covid-19.

Εισηγούμαστε

1. Να ζητηθεί από την Διοίκηση της 6ης Υ.Πε. να εξεταστεί η δυνατότητα

νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση των ατομικών συμβάσεων

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του υπηρετούντος σήμερα

προσωπικού που έχει προσληφθεί για τις ανάγκες Καθαριότητας - Εστίασης

και Φύλαξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4430/2016,

συμβάσεις οι οποίες λήγουν την 30-11-2021 και 14-11-2021 αντίστοιχα.

2. Να ζητηθεί από την 6η Υ.Πε. να εξεταστεί η δυνατότητα κάλυψης των

προαναφερόμενων αναγκών με την τροποποίηση του ισχύοντος σήμερα

Οργανισμού του Νοσοκομείου μας, με την σύσταση αντίστοιχων κενών

οργανικών θέσεων οι οποίες και θα προκηρυχθούν.

3. Να ζητηθεί από την 6η Υ.Πε. η δυνατότητα κάλυψης των προαναφερόμενων

αναγκών με την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σύμφωνα με τις

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3329/2005 όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 57 του Ν.4690/2020.

Σε αντίθετη περίπτωση να εγκρίνετε την σκοπιμότητα διενέργειας διαγωνισμού για

την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, εστίασης και φύλαξης

σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Να ζητηθεί από την Διοίκηση της 6ης Υ.Πε. να εξεταστεί η δυνατότητα

νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση των ατομικών συμβάσεων Ιδιωτικού

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του υπηρετούντος σήμερα προσωπικού που έχει

προσληφθεί για τις ανάγκες Καθαριότητας - Εστίασης και Φύλαξης σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4430/2016, συμβάσεις οι οποίες λήγουν την

30-11-2021 και 14-11-2021 αντίστοιχα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ Κ. ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ Δ. ΠΕΣΧΟΣ

 Θ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

 Γ. ΦΛΟΥΔΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν. ΤΖΑΜΠΟΥΡΑΣ

Σ. ΠΑΠΑΦΩΤΗ

Ακριβές απόσπασμα

 Η Γραμματέας Δ.Σ.


 ΠΑΠΑΦΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]