ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΓΙΑΤΙ Η ΦΩΤΙΑ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ...ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΛΑ.ΣΥ Περιφ.Ηπείρου για την αυριανή συνεδρίαση εκλογής προεδρείου

 


ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ- ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.


Κύριοι

δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη για τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της Περιφερειακής Διοίκησης.

Η αυριανή ειδική συνεδρίαση για την εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου, προέκυψε μετά από παραιτήσεις λόγω ακραίων γεγονότων σε συνεδρίαση του Π.Σ.. Τα γεγονότα αυτά και από τις επιστολές παραιτήσεων του προέδρου και αντιπροέδρου αλλά και από δημοσιευμένες τοποθετήσεις παρατάξεων του Π.Σ., υπήρξαν αποτέλεσμα αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής και έκφραση  τους ήταν η λειτουργία του Π.Σ.. 

Δεν μπορεί λοιπόν η αυριανή συνεδρίαση να μην έχει ως θέμα συζήτησης  την ελάχιστη συμφωνία και συναίνεση σε διαδικασίες, που θα προστατεύουν  το διάλογο, την ελεύθερη αντιπαράθεση προτάσεων και ιδεών. Επειδή μέρος της προβληματικής λειτουργίας του Π.Σ. αποτέλεσε η επιμονή της πλειοψηφίας σε συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης που αποστέωσαν την διαλογική συζήτηση επί των θεμάτων και επειδή η μυστική ψηφοφορία αποτελεί επίσης απαίτηση του νομοθέτη,  προτείνουμε τα εξής:


1ον. Η αυριανή συνεδρίαση να διακοπεί, όπως προβλέπει το   Άρθρο 16ο (Λήξη - Διακοπή συνεδρίασης περιφερειακού συμβουλίου) του κανονισμού λειτουργίας του Π.Σ. και να συνεχιστεί την επομένη ή μεθεπόμενη ημέρα σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  σε χώρο όπως η αίθουσα Δ. Χατζής στα παλαιά σφαγεία ή η αίθουσα Βασίλειος Πυρσινέλλας στο πνευματικό κέντρο Δ. Ιωαννιτών,  ώστε να αποφευχθεί η μεγαλύτερη καθυστέρηση μέχρι την επομένη Κυριακή, ημέρα που ορίζει ο νομοθέτης ως ημέρα εκλογής νέου προεδρείου.

Άλλωστε οι διατάξεις του άρθρ. 10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α ́55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, την οποία επικαλείται η πλειοψηφούσα σύμβουλος στην πρόσκληση μέσω τηλεδιάσκεψης, δεν αναιρεί την νομιμότητα και δυνατότητα των ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, αλλά ορίζει ότι «Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». 

Επιπλέον δεν είναι λογικό να έχει ανοίξει η πλειοψηφία των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων με την τήρηση μέτρων αποτροπής της διασποράς του covid19  και το Π.Σ. να συνεχίζει την δυσλειτουργική διαδικασία των τηλεδιασκέψεων.

2ον Στην δια ζώσης συνεδρίαση να συμφωνηθεί ένα πλαίσιο λειτουργίας του Π.Σ.. Επαναφέρουμε λοιπόν  την πρόταση μας α) το νέο προεδρείο να συνεδριάζει για την διαμόρφωση ημερήσιας διάταξης και να καλεί τους επικεφαλής των παρατάξεων για την μέγιστη δυνατή συνδιαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης χωρίς εκ των προτέρων αποκλεισμούς όπως γινόταν μέχρι σήμερα. 

και β) τα σημαντικά θέματα των επιτροπών περιβάλλοντος και κοινωνικών θεμάτων να έρχονται για συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο, καθώς από την φύση τους οι επιτροπές αυτές λειτουργούν με εκχώρηση αρμοδιοτήτων από το Π.Σ. 

Αναγνωρίζουμε όλοι στα λόγια ότι η περίοδος που έρχεται εν μέσω οικονομικής κρίσης και αρνητικού κοινωνικού αποτυπώματος που άφησε η διαχείριση της πανδημίας, θα οξύνει υπαρκτά και θα δημιουργήσει νέα προβλήματα. Το περιφερειακό συμβούλιο, τουλάχιστον να μπορεί να συζητά τα ζητήματα που θα προκύψουν.Σας παραθέτουμε:

  ΑΡΘΡΟ 10 (της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α ́55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020). Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.


  ΆΘΡΟ 16 του κανονισμού λειτουργίας του Π.Σ. Λήξη - Διακοπή συνεδρίασης περιφερειακού συμβουλίου. 

1. Η συνεδρίαση λήγει με την ολοκλήρωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

2. Η συνεδρίαση τερματίζεται και πριν εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από απόφαση του συμβουλίου που λαμβάνεται μετά από πρόταση του προέδρου ή του περιφερειάρχη ή του ενός τρίτου (1/3) των μελών του. Επίσης διακόπτεται η συνεδρίαση για την επόμενη ή για άλλη συγκεκριμένη μέρα, με την ίδια διαδικασία. Αν υπάρχει παρόμοια πρόταση για διακοπή που έχει απορριφθεί, δεν υποβάλλεται νέα, αν δεν περάσει τουλάχιστον μια ώρα από την απόρριψη της προηγούμενης. Εάν διακοπεί η συνεδρίαση για την επομένη ή άλλη συγκεκριμένη ημέρα η διάρκειά της δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών ωρών. 

3. Η διακοπή της συνεδρίασης ανήκει στη δικαιοδοσία του προέδρου. Η διακοπή όμως για διάστημα μεγαλύτερο της μισής ώρας επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει συναίνεση του συμβουλίου.

  4. Μετά την κήρυξη της λήξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, το συμβούλιο δεν μπορεί και αν ακόμη βρίσκεται σε απαρτία, να συνεχίσει τη συνεδρίαση. Τέτοια συνεδρίαση είναι παράνομη και οι αποφάσεις που παίρνονται σε αυτήν είναι άκυρες.

 5. Ο αντιπρόεδρος ή νόμιμος αναπληρωτής του προέδρου, δεν έχει δικαίωμα να προκαλέσει συνέχιση της συνεδρίασης και να προεδρεύσει αυτής.Οι σύμβουλοι της ΛΑ.ΣΥ. Ηπείρου

Ζέκα-Πάσχου Κων/να

Κωτσαντής Κων/νος

Πρέντζας Γιώργος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]