Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

 


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

8Η ΜΑΡΤΙΟΥ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»


Η «Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών» γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε για πρώτη φορά, το 1977, από τον ΟΗΕ, με σκοπό να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της διεκδίκησης της εφαρμογής της στην πράξη. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, τα θέματα των έμφυλων ανισοτήτων και η καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των γυναικών συνεχίζουν να είναι πάντα επίκαιρα και συνεπώς, είναι κρίσιμης σημασίας η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας σχετικά με τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες στην κοινωνική, οικογενειακή και εργασιακή τους πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), το ποσοστό των εργαζόμενων ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 74% σε σχέση μ' αυτό των εργαζόμενων γυναικών που βρίσκεται στο 63%. Ενδεικτικά είναι και τα ποσοστά των εργαζόμενων σε θέσεις μερικής απασχόλησης, καθώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019, το 30% των γυναικών εργάζονταν με μερική απασχόληση, ενώ οι άνδρες σε ποσοστό 8%. Επιπλέον, το ποσοστό ανεργίας ήταν 7% για τις γυναίκες και 6.4% για τους άνδρες, με την Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, καθώς το ποσοστό ανήλθε στο 21.5% για τις γυναίκες σε σχέση με το 14.0% για τους άνδρες.

Το κρίσιμο θέμα της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες σε ό,τι αφορά στις συνθήκες εργασίας, στην περίοδο κρίσης που διέρχεται η οικονομία, συζήτησε η Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών και Ισότητας Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (FEMM) στις 25/01/2021. Με βάση τα στοιχεία ειδικών ερευνών που έχουν διενεργηθεί πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων (EIGE), η Eurofound κ.ά., το 48% των γυναικών που εργάζονται στην ΕΕ απασχολούνται σε θέσεις που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό κάθε χώρας. Στο σύνολο θέσεων εργασίας με κατώτατο μισθό, το 58% είναι γυναίκες. Δυστυχώς, κατά 62% οι γυναίκες καταλαμβάνουν τις χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας (επισφαλείς, κατώτατου μισθού, μερικής απασχόλησης κ.λπ). Επιπλέον, το βάρος των οικιακών ευθυνών και των οικογενειακών υποχρεώσεων (π.χ. φροντίδα εξαρτώμενων μελών) επιβαρύνουν τις γυναίκες ακόμη περισσότερο, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξη και την παραμονή τους στην αγορά εργασίας.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) αποτελεί μια οργανωμένη δομή στήριξης, που έχει ως βασικό στόχο να στηρίξει τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν ανισότητες και διακρίσεις, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης με την οπτική του φύλου σε όσες έχουν υποστεί έμφυλη βία  ή/και πολλαπλές διακρίσεις. Στοχεύει στην αγωγή της κοινότητας και οργανώνει δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με στόχο τόσο την άρση των έμφυλων στερεοτύπων που υπονομεύουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των γυναικών, όσο και την προώθηση των γυναικών στην απασχόληση.

Εξέχουσας σημασίας υπηρεσία που παρέχεται από τις συμβούλους του Συμβουλευτικού Κέντρου Ιωαννίνων αποτελεί η Εργασιακή Συμβουλευτική, η οποία απευθύνεται: α) σε γυναίκες άνεργες, β) σε γυναίκες εργαζόμενες που επιθυμούν να προσανατολιστούν επαγγελματικά για να βελτιώσουν τη θέση ή και τους όρους εργασίας τους, και γ) σε γυναίκες που ενδιαφέρονται για αυτο-απασχόληση. 

Η παροχή υπηρεσιών εργασιακής στήριξης προς τις γυναίκες εστιάζει:

α) Στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ετοιμότητας και στην ενεργοποίησή τους, ώστε να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τις προτιμήσεις και τις δυνατότητές τους και να οργανώσουν ατομικές στρατηγικές σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον.

β) Στην αναγνώριση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους και προσπαθεί να τις ενεργοποιήσει και να τις ενθαρρύνει να εντοπίσουν τις εναλλακτικές επαγγελματικές λύσεις που προσφέρονται, ώστε να εμπλακούν σε μια πιο ενεργητική διαδικασία αναζήτησης, ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Οι σύμβουλοι σέβονται τα όρια των συμβουλευομένων γυναικών και της πραγματικότητας που η κάθε μία αντιμετωπίζει στον τομέα της εργασίας, ώστε τελικά οι ίδιες να διεκδικήσουν υπό καλύτερους όρους την κατάκτηση των εργασιακών τους στόχων. Η Εργασιακή Συμβουλευτική πραγματοποιείται σε έναν κύκλο συνεδριών, όπου χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία (π.χ. προφορικές ή βιωματικές δραστηριότητες, ερωτηματολόγια). Παράλληλα, οι γυναίκες λαμβάνουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και τον τρόπο αναζήτησης θέσεων εργασίας σε ηλεκτρονικά ή/και έντυπα μέσα.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων διοικείται και εποπτεύεται επιστημονικά από το ΚΕΘΙ, εντάσσεται στις υποστηρικτικές δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020. Λειτουργεί στα Ιωάννινα από τον Ιούλιο του 2013, με εξειδικευμένο προσωπικό (Σύμβουλο Υποδοχής/Διοικητικό προσωπικό, Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Νομικό) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν, ενώ παράλληλα τηρείται το απόρρητο της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Για πληροφορίες ή προγραμματισμό ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων.


Διεύθυνση: Μαρίκας Κοτοπούλη 68

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 – 16:00

Τηλέφωνο: 26510 77449

Email: ioannina@isotita.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]