Ιωάννινα:Συνεδριάζει το Δημ.Συμβούλιο τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου Η ανέγερση νέων φυλακών ανάμεσα στα θέματα

 


Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου στις δύο το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Λόγω των υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι και η έγκριση παραχώρησης έκτασης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την
μετεγκατάσταση του καταστήματος κράτησης Ιωαννίνων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από
εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, του Δήμου Ιωαννιτών.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Φώτιος Βάββας, Αντιδήμαρχος
2. Ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης στους οικισμούς του
πρώην ΟΕΚ Ιωαννίνων προς τον Δήμο Ιωαννιτών.
3. Ορισμός δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την
εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών και ακινήτων του Δήμου (άρθρο 1 παρ. Π.Δ.
270/1981).
4. Λύση μίσθωσης και έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης ακινήτου (Κοινοτικού Καφενείου
Μουζακαίων).
5. Παραχώρηση γραφείου για την στέγαση της έδρας της Ενεργειακής Κοινότητας Ιωαννίνων».
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
6. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 370/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων στον Πανελλήνιο
Σύνδεσμο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, για τη διεξαγωγή εξετάσεων
γλωσσομάθειας (ESB) (Αριθμός Απόφασης Δ.Ε.Π. 41/2020)», ως προς την ημερομηνία
διεξαγωγής των εξετάσεων (Αριθμός Απόφασης Δ.Ε.Π. 01/2021).
7. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 2ου Γυμνασίου Ιωαννίνων και του 2ου Γενικού
Λυκείου Ιωαννίνων στην Esolnet Hellas ΕΠΕ, για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Εισηγήτρια: κ. Σταμ. Κουμπούρη, Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης
8. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου
του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα
7
η
, α/α 1): «Πτηνοτροφική μονάδα, δυναμικότητας 14.000 πατρογονικών ορνίθων, με
υδρογεώτρηση, εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Ηλιόκαλης, Δ.Ε. Παμβώτιδας, Δήμου Ιωαννιτών,
Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (στο άρθ. 9 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει)
Διανομή μέσω'ΙΡΙΔΑ ' μεUID: 60097478346509bbc09fd15c στις21/01/21 14:33
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εισηγητής: κ.Αριστείδης Παππάς, Αντιδήμαρχος
9. Έγκριση οριστικής απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου, λόγω
ακαταλληλότητας.
10. Έγκριση Προσωρινής παραχώρησης προς χρήση του ΚΗΥ 9198 λεωφορείου του Δήμου στην
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων.
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
11. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία
Αντιγόνης Ζιάρκα - Μπλάτζου με Κ.Α. 1406009/Ο.Τ. 172 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. οικισμού
Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω προσκύρωσης.
12. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία με Κ.Α.
0103015 του Γεωργίου Κάτσιου στο Ο.Τ. 152 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. επέκτασης οικισμού
Πεδινής του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω προσκύρωσης.
13. Ετήσια έκθεση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων.
14. Έγκριση παραχώρησης έκτασης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την
μετεγκατάσταση του καταστήματος κράτησης Ιωαννίνων.
15. Προσθήκη προσωνυμίας στο Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων σε «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΜΠΑΣ».
16. Σύσταση Επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας μηχανημάτων πρασίνου του Δήμου
Ιωαννιτών.
17. Καθορισμός ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας αιρετών για το έτος 2021.
18. Αποκατάσταση ανενεργού λατομείου στη θέση Κασταλάτα Κοινότητας Πεδινής, μέσω
εκμίσθωσης.
19. Σύσταση μητρώου εθελοντών στον Δήμο Ιωαννιτών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]