Διαδικτυακό συνέδριο «Κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές στα βουνά»

 


Την Παρασκευή 11 ∆εκεµβρίου 2020, παγκόσµια ηµέρα των βουνών, στις 09.30 π.µ. θα
πραγµατοποιηθεί διαδικτυακά το Συνέδριο «Κλιµατική αλλαγή και φυσικές καταστροφές στα
βουνά» από το Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου. Τα βουνά του κόσµου είναι περιοχές κρίσιµης σηµασίας για την οικολογική
ισορροπία αλλά και για την ανθρώπινη ανάπτυξη του πλανήτη. Αποτελούν, όµως, και περιοχές
εξαιρετικά ευάλωτες στην κλιµατική αλλαγή και πλήττονται ιδιαίτερα από φυσικές καταστροφές
που σχετίζονται µε αυτή.
Κεντρικό αντικείµενο του Συνεδρίου αποτελεί η παρουσίαση των αποτελεσµάτων του
ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών
καταστροφών για την προσαρµογή του ∆ήµου Μετσόβου στην κλιµατική αλλαγή», µε
Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΕΜΠ ∆ηµήτρη Καλιαµπάκο. Το ερευνητικό έργο
υλοποιείται από το Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Μετσόβου, και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ήπειρος». Στόχος του έργου είναι να θωρακίσει το ∆ήµο Μετσόβου έναντι
φυσικών καταστροφών που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή και, ειδικότερα, έναντι των
δασικών πυρκαγιών και της διάβρωσης του εδάφους. Τα αποτελέσµατα του ερευνητικού έργου
δείχνουν ότι η περιοχή του ∆ήµου Μετσόβου είναι πράγµατι ευάλωτη στους κινδύνους αυτούς
και ο ∆ήµος πρέπει έγκαιρα να θωρακιστεί έναντι αυτών.
Στο συνέδριο θα τοποθετηθούν, αρχικά, διακεκριµένοι οµιλητές πάνω στα ζητήµατα της
κλιµατικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών, µε έµφαση στις επιπτώσεις στις ορεινές
περιοχές αλλά και στα σύγχρονα εργαλεία για την πρόληψή τους. Στη συνέχεια, θα
παρουσιαστούν τα τελικά αποτελέσµατα του ερευνητικού έργου. Ειδικότερα, µεταξύ των
αποτελεσµάτων που θα παρουσιαστούν περιλαµβάνονται η ανάπτυξη ειδικών µοντέλων
επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών και εκτίµησης της εδαφικής απώλειας στο ∆ήµο Μετσόβου,
ο σχεδιασµός στρατηγικών προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή αλλά και η πρόταση
εξειδικευµένων µέτρων προσαρµογής στους δύο υπό µελέτη κινδύνους, πριν αυτοί εξελιχθούν σε
φυσικές καταστροφές για το ∆ήµο Μετσόβου. Τέλος, πρόκειται να παρουσιαστούν ιδιαίτερα
χρήσιµες διαδικτυακές εφαρµογές πρόληψης των φυσικών καταστροφών για το ∆ήµο Μετσόβου,
οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου.
Η συµµετοχή στο συνέδριο και η παρακολούθησή του είναι δωρεάν. Στους συµµετέχοντες που
επιθυµούν θα χορηγηθεί βεβαίωση συµµετοχής.
Link διαδικτυακού συνεδρίου Παρασκευή 11/12/2020
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m6221271f8c36bd959d13be241a493996δείτε το πρόγραμμα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]