Δώρο Χριστουγέννων: Τι αλλάζει με τις αναστολές συμβάσεων - Τι θα λάβουν 1 εκατ. εργαζόμενοι

 Δώρο Χριστουγέννων πολλών ταχυτήτων θα πάρουν φέτος περισσότεροι από 1 εκατ. μισθωτοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που είχαν τεθεί σε αναστολή εργασίας από την 1η Μαΐου 2020 και μετά. Σύμφωνα με την εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος", ο 13ος μισθός δεν θα είναι όπως άλλες χρονιές, καθώς ένα μέρος θα υπολογιστεί με μικρότερες αποδοχές από αυτές που πραγματικά είχαν οι εργαζόμενοι πριν μπουν σε αναστολή σύμβασης λόγω του κορονοϊού. Το Δώρο θα δοθεί μεν ολόκληρο, αλλά με την αναλογία του μισθού για το διάστημα που οι συμβάσεις εργασίας ήταν σε ισχύ και με την αναλογία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τα διαστήματα που οι εργαζόμενοι είχαν αναστολή σύμβασης. Η αναλογία του Δώρου για το περισσότερο διάστημα της αναστολής θα υπολογιστεί με την αποζημίωση των 534 ευρώ, ενώ για τις αναστολές συμβάσεων του Νοεμβρίου, ο υπολογισμός του Δώρου για αυτόν το μήνα θα γίνει με βάση την αποζημίωση των 800 ευρώ ή την αναλογία από το 800άρι που θα πάρουν οι εργαζόμενοι αν μείνουν σε αναστολή για λιγότερο από 1 μήνα μέσα στον Νοέμβριο. Προσοχή: Το τελικό ποσό του Δώρου μπορεί να διαφοροποιηθεί αν τελικώς η καραντίνα παραταθεί και πέραν της 30ής Νοεμβρίου, γιατί θα παραταθούν και οι αναστολές συμβάσεων.

Υπολογισμός

Για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που υπάρχει ενεργή σύμβαση εργασίας από την 1η Μαΐου ως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και οι αντίστοιχες αμοιβές της σύμβασης.

Η φετινή ιδιαιτερότητα με την πανδημία όμως έχει ανατρέψει τη βάση υπολογισμού του Δώρου, καθώς για ένα μεγάλο διάστημα από τον Μάιο και μετά μεσολάβησε η αναστολή συμβάσεων που είχαν κατά κύματα οι εργαζόμενοι σε διάφορους κλάδους της οικονομίας (π.χ. εστίαση, ξενοδοχεία, εμπόριο κ.λπ.), ενώ για τον Νοέμβριο σε αναστολή θα μπουν πολλοί περισσότεροι λόγω της καραντίνας και του υποχρεωτικού «λουκέτου» επιχειρήσεων και καταστημάτων.

Σε κάθε περίπτωση και για όσο διάστημα διήρκεσε η αναστολή συμβάσεων, οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν το ανάλογο ποσό από το Δώρο Χριστουγέννων είτε με βάση υπολογισμού τα 534 ευρώ για τις αναστολές των προηγούμενων μηνών είτε με βάση υπολογισμού τα 800 ευρώ για τις αναστολές συμβάσεων του Νοεμβρίου.

Το ποσό Δώρου που αναλογεί στο διάστημα της αναστολής συμβάσεων θα πληρωθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα αποδοθεί στους εργαζομένους μέσω των εργοδοτών τους.

Το μηχανισμό αναπλήρωσης του Δώρου για το διάστημα της αναστολής συμβάσεων περιέγραψε σε δηλώσεις του ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, λέγοντας ότι οι εργοδότες θα επιδοτηθούν από το κράτος με το ποσό που αναλογεί στο Δώρο για το διάστημα της αναστολής των συμβάσεων αφού πρώτα το καταβάλουν στους εργαζομένους.

Τα παραδείγματα

Η εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος" παραθέτει σχετικά παραδείγματα. Αναλυτικά:

-Εργαζόμενος με μισθό 1.110 ευρώ που στο 8μηνο Μαΐου-Δεκεμβρίου μπήκε σε αναστολή σύμβασης για ένα μήνα με την αποζημίωση των 534 ευρώ θα πάρει Δώρο Χριστουγέννων 1.086 ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 1.026 ευρώ είναι το Δώρο που αντιστοιχεί σε σύμβαση 7 μηνών από Μάιο μέχρι και Δεκέμβριο (σ.σ.: με την προσαύξηση επιδόματος αδείας 4,16%) και τα 60 ευρώ είναι η αναλογία Δώρου από τα 534 ευρώ για τον 1 μήνα αναστολής σύμβασης.

-Εργαζόμενος με μισθό 750 ευρώ που μπήκε σε αναστολή σύμβασης για ένα μήνα με την αποζημίωση των 534 ευρώ θα πάρει Δώρο Χριστουγέννων 753 ευρώ. Αν δεν έμπαινε σε αναστολή και είχε ενεργή σύμβαση για όλο το 8μηνο Μαΐου – Δεκεμβρίου, το Δώρο του (με την προσαύξηση αδείας) θα ήταν 780 ευρώ. Αν όμως το διάστημα αναστολής είναι 2,5 μήνες, τότε το Δώρο θα είναι 706 ευρώ.

-Εργαζόμενος με μισθό 1.320 ευρώ που στο 8μηνο Μαΐου-Δεκεμβρίου μπήκε σε αναστολή σύμβασης για ενάμιση μήνα με την αποζημίωση των 534 ευρώ θα πάρει Δώρο Χριστουγέννων 1.220 ευρώ.

-Εργαζόμενος με μισθό 1.800 ευρώ που στο 8μηνο Μαΐου-Δεκεμβρίου μπήκε σε αναστολή σύμβασης για δυόμισι μήνες με την αποζημίωση των 534 ευρώ θα πάρει Δώρο Χριστουγέννων 1.468 ευρώ. Αν όμως μπει σε αναστολή μόνον για τον Νοέμβριο (από 7/11/και μετά), τότε το Δώρο θα υπολογιστεί με βάση την αποζημίωση των 800 ευρώ αναλογικά για τις 24 μέρες της αναστολής σύμβασης (από 7 ως 30 Νοεμβρίου). Στην περίπτωση αυτή για τις 24 μέρες αναστολής η αποζημίωση είναι 640 ευρώ (26,6 ευρώ τη μέρα) και το Δώρο Χριστουγέννων για τον μισθωτό των 1.800 ευρώ θα είναι 1.751 ευρώ. Αν δεν έβγαινε καθόλου σε αναστολή, θα έπαιρνε Δώρο 1.875 ευρώ.

-Εργαζόμενος με μισθό 1.560 ευρώ που στο 8μηνο Μαΐου-Δεκεμβρίου μπήκε σε αναστολή σύμβασης για δυόμισι μήνες με την αποζημίωση των 534 ευρώ θα πάρει Δώρο Χριστουγέννων 1.294 ευρώ. Αν μπει σε αναστολή μόνον για τον Νοέμβριο (από 7/11/και μετά), τότε το Δώρο θα υπολογιστεί με βάση την αποζημίωση των 800 ευρώ αναλογικά για τις 24 μέρες της αναστολής σύμβασης (από 7 ως 30 Νοεμβρίου). Στην περίπτωση αυτή, για τις 24 μέρες αναστολής η αποζημίωση είναι 640 ευρώ (26,6 ευρώ τη μέρα) και το Δώρο Χριστουγέννων θα είναι 1.526 ευρώ. Χωρίς αναστολή, θα πάρει κανονικό Δώρο 1.625 ευρώ.

Απώλειες

Από τα συγκριτικά παραδείγματα φαίνεται ότι προκαλούνται μειώσεις στα Δώρα που θα πάρουν οι εργαζόμενοι λόγω των μικρότερων αποδοχών που πήραν με αναστολή σύμβασης. Οι μειώσεις δεν οφείλονται δηλαδή σε μείωση του ονομαστικού τους μισθού, αλλά σε αντικατάσταση του μισθού με την κρατική αποζημίωση που δόθηκε ως αντιστάθμιση για την επιδότηση της θέσης εργασίας κατά το διάστημα που δεν απασχολήθηκαν.

Οι μειώσεις που θα έχουν οι εργαζόμενοι στο Δώρο Χριστουγέννων που θα έπαιρναν αν δεν έμπαιναν σε αναστολή και στο Δώρο που θα πάρουν με μέγιστη διάρκεια αναστολής σύμβασης τους δυόμισι μήνες θα είναι ως 10% για τους χαμηλόμισθους των 750 ευρώ, ως 17% για μισθωτούς των 1.110 ευρώ, ως 21% για μεσαίους μισθούς των 1.560 ευρώ, και μεγαλύτερες για μεγαλύτερους μισθούς.

Δεν θα έχουν μείωση όσοι μπήκαν σε αναστολή σύμβασης με την πρώτη καραντίνα που έληξε στις 30 Απριλίου, εκτός αν τους έπιασαν οι στοχευμένες αναστολές συμβάσεων που έγιναν από Μάιο και μετά σε διάφορους κλάδους.

Για όσους μπουν σε αναστολή τον Νοέμβριο, η μείωση στο Δώρο θα είναι μικρή της τάξης του 2% για χαμηλόμισθους, ως 8% για μισθούς των 1.560 ευρώ

πηγή enikonomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]