Περισσότερα από 60 βρετανικά πανεπιστήμια συναντούν διαδικτυακά χιλιάδεςφοιτητέςαπότην Ευρώπη...

 


..... στην πρώτη πανευρωπαϊκή έκθεση βρετανικής εκπαίδευσης του BritishCouncil


Πάνω από 7.000 φοιτητέςαπόχώρεςτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςκαιτουΕυρωπαϊκούΟικονομικούΧώρουαναμένεται να συμμετάσχουν στην πρώτη εξολοκλήρου διαδικτυακή εκδήλωση προώθησης της βρετανικής εκπαίδευσης.

Οιυποψήφιοιπτυχιακοίκαιμεταπτυχιακοίφοιτητέςμπορούν να έρθουνσεεπαφήμε 60 καιπλέον βρετανικά πανεπιστήμια με κατ’ ιδίαν onlineσυζητήσεις. Ανάμεσαστα πανεπιστήμια που συμμετέχουνείναι13 από τα 20 καλύτερα πανεπιστήμια για το 2021, σύμφωνα με το Times Higher Education, τα κορυφαία πανεπιστήμια της Ουαλίας και της Σκωτίας, καθώς και αρκετά από την ελίτ των πανεπιστημίων της Βρετανίας, «Russell Group».

Ηπλατφόρμααποτελείμέροςτηςκαμπάνιας«StudyUK»τουBritishCouncilστηνΕυρώπη, σε μια από κοινού δράση με τασυνεργαζόμενα πανεπιστήμια, η οποία έχει σκοπό να προωθήσει την εκπαίδευσηστηΒρετανίακαινα παρέχειστους φοιτητές σαφή, αξιόπιστη πληροφόρηση και προσωπική επαφή με τα πανεπιστήμια.

Η  συμμετοχή είναι δωρεάν για τους φοιτητές καιτοπρόγραμμαδιαρκείαπότις19 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου. 

Θαπροβάλλειζωντανέςκαιβιντεοσκοπημένες,διαδικτυακέςομιλίες, μέσω των οποίωνοιφοιτητέςμπορούνναενημερωθούνγιατηδιαδικασίατων αιτήσεωνγιασπουδέςστηΒρετανία, για επαγγελματικές ευκαιρίες και για τα πιο σημαντικά βήματα στον προγραμματισμό των σπουδών τους. 

Καθώςηεκδήλωσηείναισχεδιασμένηγιαφοιτητές από τηνΕυρωπαϊκήΈνωση, θα υπάρχει ενημέρωση εστιασμένη στις αλλαγέςμετάτοBrexit, όπως, γιαπαράδειγμα, σχετικά με ταδίδακτρακαιτιςνέεςδιαδικασίεςαίτησηςγιαβίζαπου θα ισχύσουν απότονΙανουάριο του 2021 – καθώς και ανακοινώσεις για νέες υποτροφίες για φοιτητές ΕΕ και για άλλες μορφές χρηματοδότησης των σπουδών τους.

Τα στοιχεία που διαθέτειτοBritishCouncilαπότιςαρχέςτου 2020 οδηγούνστοσυμπέρασμαότιοιφοιτητέςαπότιςχώρεςτηςΕΕέχουνσευψηλήεκτίμησητηΒρετανίαγιατηνποιότητατηςεκπαίδευσης, ωστόσο, θεωρούσαν δύσκολο να προγραμματίσουν τις σπουδές τους στη Βρετανία λόγω έλλειψης σαφούς πληροφόρησης για τις αλλαγές μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ηεκδήλωσηαυτήθαφέρειτουςφοιτητέςσεάμεσηεπαφήμεκορυφαίαβρετανικάπανεπιστήμια, γεγονός το οποίο, όπως έχουν αναφέρειοι ίδιοι, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την απόφασήτουςγιατιςσπουδέςτουςστοεξωτερικό.

ΗMaddalaineAnsell, ΔιευθύντριαΕκπαίδευσηςστοBritishCouncilείπε: «Η έρευνά μας δείχνει ότι οι ευρωπαίοι φοιτητές θεωρούν τη Βρετανία τον πιο ελκυστικό προορισμό για σπουδές στο εξωτερικό για την ποιότητα της διδασκαλίας και τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας. Ωστόσο, οι ασάφειες σχετικά με τη διαδικασία των αιτήσεων, τα δίδακτρα και τις προϋποθέσεις – ειδικά μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση – ίσως αποθαρρύνουν κάποιους.

Η εκδήλωση StudyUKEurope: GatewaytotheUKέχει στόχο να ανταποκριθεί στα θέματα αυτά με ένα μοναδικό συνδυασμό ενημερωτικών παρουσιάσεων και κατ’ ιδίαν συζητήσεων με ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. 

«Θα διευκολύνουμε τα βρετανικά πανεπιστήμια να προσεγγίσουν τους ευρωπαίους φοιτητές απευθείας και να τους παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για το ξεκίνημα μιας εμπειρίας εκπαίδευσης στη Βρετανία, που ελπίζουμε ότι θα αλλάξει τη ζωή τους.»


Γιαπερισσότερεςπληροφορίες:ΚατερίναΦέγγαρου, EducationMarketingManager, BritishCouncil; Τηλέφωνο 2103692360; Emailkaterina.fegarou@britishcouncil.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]