ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΓΙΑΤΙ Η ΦΩΤΙΑ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ...ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Περιφ.Ηπείρου:Συνεδριάζει σήμερα Με 41 Θέματα Η Οικονομική Επιτροπή

Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής
(συνεδρίαση Δεύτερα 29 Ιουνίου)
 Τη Δευτέρα 29-06-2020,  και ώρα 09:30  συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 
1. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου)», προϋπολογισμού 700.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.
2. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου Νιάρχου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5022575 και με Κ.Α. 2018ΕΠ01810012.
3. Έγκριση του από 23-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια έξυπνων συστημάτων ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Καραμπιτιάνη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 23-08-2020.
5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Δολιανών», αναδόχου Νάστου Παναγιώτας, Πολιτικού Μηχανικού MSc ΕΔΕ, μέχρι την 28-10-2020.
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Κόνιτσας-Μπουραζάνι-Μέρτζιανη -Μολυβδοσκέπαστη και Μπουραζάνι-Βίγλα έτους 2020 (παροχή υπηρεσιών)».
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εκσκαφή και διαμόρφωση χωμάτινων ομβροδεξαμενών στο Κεντρικό Ζαγόρι  (παροχή υπηρεσιών)».
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κράψη - Ανατολική» αναδόχου Φάη Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2020.
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού», αναδόχου «RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», μέχρι την 05-10-2020.
11. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ρυθμιστή στροφών (inverter 160Kw/200hp) και ομαλού εκκινητή (soft starter) αντλιοστασίων άρδευσης του ΤΟΕΒ Αχέροντα».
12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
13. Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ (νυν φοιτήτριας ΑΕΙ), σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση επίσκεψης Γερμανών αξιωματούχων και επιχειρηματιών.
16. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδηλώσεων παρουσίασης των τοπικών προϊόντων της Ηπείρου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδηλώσεων παρουσίασης των τοπικών προϊόντων της Ηπείρου σε διάφορες περιοχές της Ηπείρου.
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση μονοπατιού από Κόνιτσα - Σαραντάπορο - Λουτρά  Αμαράντου - Πυρσόγιαννη - Ασημοχώρι - Αετομηλίτσα (παροχή υπηρεσιών)».
19. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα στις 25-06-2020 για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ.
20. Έγκριση του από 23-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – βελτίωση αποστραγγιστικών τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.
21. Έγκριση του από 25-06-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.
22. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
23. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ.
24. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια, κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση–αποκατάσταση της ΕΟ αρ. 19 από Κουκούλια–Γουριανά–Ρωμανός–Κάτω Γραικικό–Μακρύκαμπος», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, μέχρι την 31-08-2020.
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Άρτας από ανεπιθύμητη βλάστηση».
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Θεοδωριάνων (προμήθεια υλικών)».
28. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Στηθαία ασφαλείας - Σήμανση στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 85.000,00 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
29. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή επαληθευτή για την διενέργεια πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων στον δικαιούχο (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για το έργο με τίτλο: «cooperaTion foR sUStainable Transport», με ακρωνύμιο TRUST που υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου, Π.Ε Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία V-A 2014-2020 (Κωδικό MIS: 5002788). 
30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”», προϋπολογισμού 257.000,00 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 (Ακύρωση της αριθμ. 37/2972/23-12-2019 απόφασης της Ο.Ε.)
31. Έγκριση ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π. Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2020.
32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθιζήσεων περιοχής Ριζών Πρέβεζας (προμήθεια υλικών)».
33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σύνταξη κανονισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων για το έργο “Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Καναλλακίου, Χόχλας και Αμμουδιάς του Δήμου Πάργας”».
34. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας, προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.
35. Έγκριση παράτασης της αρ. πρωτ. 78271/2879/28.05.2019 σύμβασης «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π. Ε. Πρέβεζας για το έτος 2019».
36. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός  χώρος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
37. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/23-06-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΣΥ Ν. Πρέβεζας» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την δημοσίευση Περίληψης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 της Π.Ε. Πρέβεζας, σε δύο τοπικές εφημερίδες.
39. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2020.
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
41. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2020», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]