Δικαστική διεκδίκηση των χρηματικών ποσών των Μ.Α.Π. και του γάλακτος

Σε συνέχεια αποκλειστικού δημοσιεύματος του epoli.gr σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των παροχών Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος που δικαιούνται εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι οποίες για τα έτη 2012 έως 2016 αποτιμήθηκαν σε χρήμα και τους καταβλήθηκαν, πολλοί αναγνώστες της ιστοσελίδας μας επικοινώνησαν μαζί μας και μας ενημέρωσαν ότι σε πάρα πολλούς Δήμους δεν έχουν ακόμα καταβληθεί στους εργαζόμενους τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες παροχές.
Το epoli.gr ερεύνησε περαιτέρω το θέμα και διαπίστωσε ότι πράγματι σε πολλές περιπτώσεις εκκρεμούν ακόμα και σήμερα οι καταβολές των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στις μη χορηγηθείσες παροχές Μ.Α.Π. και γάλακτος, καθώς αρκετοί Δήμοι αρνούνται ή αδυνατούν να καταβάλουν αυτά τα ποσά, μολονότι η καταβολή τους έχει προβλεφθεί με το ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. Α’  107/31.07.2017) ήδη από το έτος 2017. Συγκεκριμένα, με την παρ. 1 του ά. 97 του ανωτέρω νόμου προβλέφθηκε ότι «1. Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, που … δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα … και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις: α. να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α, β. να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής, γ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις. Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ο.Τ.Α., η οποία λαμβάνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.». Σύμφωνα με τη διάταξη, προκειμένου να χορηγηθούν τα ποσά στους δικαιούχους εργαζομένους -οι οποίοι κατά τα έτη 2012 – 2017 κάλυψαν τις σχετικές παροχές με δικά τους έξοδα και για το λόγο αυτό δικαιούνται την απόδοση των χρημάτων- θα πρέπει οι Ο.Τ.Α. να αναγνωρίζουν την οφειλή τους προς τους εργαζόμενους και να έχουν προβλεφθεί τα ποσά στους εκτελούμενους προϋπολογισμούς.

Τι γίνεται όμως όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές και κυρίως όταν οι Ο.Τ.Α. αρνούνται να αναγνωρίσουν τις οφειλές τους;

Το epoli.gr επικοινώνησε με τον Δικηγόρο Αθηνών, κ. Λάμπρο Ντουματσά, ζήτησε την άποψή του επί του θέματος και σας την παρουσιάζει:

«Είναι αναμφισβήτητο ότι τα Μ.Α.Π. και το γάλα είναι μία παροχή την οποία δικαιούνται συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων στους Ο.Τ.Α., οι οποίοι εκτελούν βαριές και ανθυγιεινές εργασίες. Δυστυχώς, η οικονομική συγκυρία από την οποία πέρασε η χώρα τα τελευταία χρόνια δεν επέτρεψε σε αρκετούς Ο.Τ.Α. να προσφέρουν σε είδος τις παροχές αυτές στους εργαζομένους τους, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να επιβαρυνθούν με το κόστος αυτών. Αυτή την αδικία ήρθε να αμβλύνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών του 2017 (ν. 4483/2017) προβλέποντας την αποτίμηση των παροχών σε χρήμα και την απόδοση αυτών των ποσών στους εργαζομένους σε δόσεις. Μία από τις προϋποθέσεις που βάζει ο νόμος για την απόδοση είναι η αναγνώριση της οφειλής από τους Ο.Τ.Α. Αυτή δεν πρέπει όμως να εκλαμβάνεται ως προϋπόθεση που απόκειται στην διακριτική ευχέρεια του κάθε Ο.Τ.Α. Αντίστοιχα κατά την άποψή μου οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να αποδώσουν στους δικαιούχους τα ποσά, διότι το κόστος των Μ.Α.Π. και του γάλακτος έχει επιβαρύνει τα προηγούμενα χρόνια τους εργαζόμενους, μολονότι, σύμφωνα με το Νόμο, ήταν υποχρέωση των Ο.Τ.Α. να προμηθευτούν αυτά και να τα παρέχουν. Κατά συνέπεια όσοι εργαζόμενοι συναντούν την άρνηση των Ο.Τ.Α. να καταβάλουν τα εν λόγω ποσά μπορούν να καταφύγουν δικαστικώς και να διεκδικήσουν αυτά, καθότι με την διάταξη της παρ. 1 του ά. 97 του ν. 4483/2017 ιδρύεται αποζημιωτική ευθύνη των Δήμων προς τους δικαιούχους Μ.Α.Π. και γάλακτος».

* Σημειώνεται ότι η αποτίμηση των Μ.Α.Π. και του γάλακτος και η απόδοση αυτών σε χρήμα στους δικαιούχους προβλέπεται για τις παροχές των ετών 2012 έως και 31.07.2017, οπότε δημοσιεύθηκε ο ν. 4483/2017. Αντίθετα, για το διάστημα μετά την δημοσίευση του νόμου απαγορεύεται ρητώς η αποτίμηση των παροχών σε χρήμα σύμφωνα με την παρ. 2 του ά. 97 του ως άνω Νόμου.* Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468
epoli.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]