ΙΩΑΝΝΙΝΑ/ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ:ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΗΣ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

Ιωάννινα:Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο [τα θέματα ]


Διά ζώσης  δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ» στις 3 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00.

Αναλυτικά τα θέματα 


1.    Ενημέρωση σχετικά με την Αριθμ. Πρωτ. 60241/31.05.2023 σύμβαση παροχής υπηρεσιών που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ και FOTAGONLED ΑΕ για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες led και λήψη απόφασης περί έγκρισης:

α)  Του σχεδίου της σύμβασης ενεχύρασης και εκχώρησης απαιτήσεων μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ και FOTAGONLED ΑΕ για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες led, επί ήδη εγκεκριμένου σχεδίου.

β) Του σχεδίου της σύμβασης μεσεγγύησης (των εκχωρημένων και ενεχυρασμένων απαιτήσεων) μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ ΑΕ και FOTAGONLED ΑΕ για την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες led, επί ήδη εγκεκριμένου σχεδίου.

γ)     Παροχή εξουσιοδότησης προς τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των ως άνω συμβάσεων με βάση τα σχέδια αυτών, καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου ή παραρτήματος για την ολοκλήρωση των συμβάσεων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

2.    Εξώδικος συμβιβασμός και καθορισμός τιμής μονάδας για οφειλή λόγω προσκύρωσης - (Δ.Ε. 216/2024).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

3.     Λήψη απόφασης για σύνταξη συμβολαίου προσκύρωσης και ακύρωσης συμβολαίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

4.     Λύση του υφιστάμενου συμβολαίου μίσθωσης εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη θέση «Μανδριά Τσάκα Ασβεστοχωρίου» Δήμου Ιωαννιτών με την εταιρία COSMOTE και σύναψη νέου συμβολαίου με την εταιρεία Ο.Τ.Ε.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιώτη Γεωργία

5.     Έγκριση παραχώρησης χρήσης της αίθουσας του Δημοτικού Καταστήματος Μπάφρας.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Γιώτη

6.   Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών για το έργο: «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΡΙΣΚΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ» στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ (πάροχος) και με ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Γκόγκος

7.     Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών» του 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2023 - (Δ.Ε. 223/2024).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σοφία Μαρκούλα

8.    Παράταση μίσθωσης ακινήτων των δέκα (10) Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και του ενός (01) Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σοφία Μαρκούλα

9.    Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και Ιδιωτικά ΙΕΚ (μετονομασία σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΑΚ) για απασχόληση στο Δήμο Ιωαννιτών κατά την περίοδο 2024.

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου κ. Κωνσταντίνος Μπαμπασίκας

10. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών των Δημοσιών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Ιωαννίνων για απασχόληση στο Δήμο Ιωαννίνων κατά την περίοδο 2024.

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου κ. Κωνσταντίνος Μπαμπασίκας 

11. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών των ΙΕΚ ΔΥΠΑ για απασχόληση στο Δήμο Ιωαννίνων κατά την περίοδο 2024.

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου κ. Κωνσταντίνος Μπαμπασίκας

12. Έγκριση της αντιμισθίας του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης - Ενημέρωσης Ιωαννίνων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

13. Έγκριση σχεδίου συμφωνίας πλαίσιο (FRAMEWORK AGREEMENT) μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες (UNHCR) και την INTERSOS HELLAS.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θωμάς Μπέγκας

14.   Καθορισμός δικαιούχων και ανώτατων επιτρεπτών ορίων χρήσης κινητής τηλεφωνίας.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιώτη Γεωργία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]