Η ΛΑΣΥ Ηπείρου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

 


ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ «ΦΩΣ» Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ .

Η συζήτηση για το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κατέληξε σε καταψήφιση της συλλογικής βούλησης φοιτητών και των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από τις παρατάξεις Καχριμάνη και Γεωργόπουλου. 

Οι παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ έκαναν για μια ακόμη φορά μακροβούτι στην πολιτική υποκρισία, μιλώντας για πανεπιστήμια τα οποία δεν πρέπει να είναι επιχειρήσεις,. Και όμως ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποτελούνε θεμελιωτές της διαδικασίας εκείνης, η οποία με ακολουθία νομοθετημάτων έστρωσε το δρόμο για να είναι εφαρμόσιμος ο νόμος Πιερακκάκη της ΝΔ. Ο στόχος του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μπορεί να γίνει κατανοητός  μόνο ως μέρος μιας ιστορικής διαδικασίας 30 ετίας στην ΕΕ και χώρα μας, διαδικασία η οποία ολοκληρώνε βήμα-βήμα την μετατροπή του πανεπιστημίου σε επιχείρηση, με  σειρά ευρωενωσιακών συμφωνιών  και εγχώριων νομοθετημάτων, όπως οι νόμοι - πλαίσιο 4009/2011 ( Διαμαντοπούλου), 4485/2017 (Γαβρόγλου), 4957/2022 (Κεραμέως). 

Ακολουθία νομοθετημάτων που οδήγησαν το δημόσιο πανεπιστήμιο να λειτουργεί, όλο και περισσότερο, ως επιχειρηματική μονάδα, να έχει πελάτες  τους φοιτητές του, να υιοθετεί ευρέως μορφές «ελαστικής» απασχόλησης για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του μετατρέποντάς τους σε θηρευτές κονδυλίων και προγραμμάτων, να υπάγει το σκοπό της έρευνας του στις επιθυμίες των χορηγών με διαμεσολαβητή το αστικό κράτος, με διακριτό το ρόλο των περιφερειών σε αυτήν την υπαγωγή, μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.

 Άλλωστε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ φέρνοντας ως «θετικό» παράδειγμα τα δημόσια πανεπιστήμια στην ΕΕ, ξέχασαν μια ουσιαστική λεπτομέρεια που τα καθιστά για τους φοιτητές ιδιωτικά:  σε 22 από τις 27 χώρες της ΕΕ, οι φοιτητές των «δηµόσιων» πανεπιστηµίων πληρώνουν δίδακτρα ή τέλη φοίτησης στα προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, ακόμη και στις σκανδιναβικές χώρες τις οποίες χρησιμοποιεί ως καλό τάχα παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ για να βγει από το κάδρο στο οποίο όμως είναι ιστορικά χωμένο.

Η ΛΑ.Σ.Υ ήταν η μόνη που τοποθετήθηκε επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και των συγκεκριμένων προβλέψεων των άρθρων του νομοσχεδίου 

1ον Καταργεί τον ενιαίο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήµια : Για τους πολλούς Η εισαγωγή στο δηµόσιο πανεπιστήµιο θα γίνεται µε πολλαπλές εξετάσεις, άδικους κόφτες ΕΝΩ  για τους λίγους η εισαγωγή στο ιδιωτικό πανεπιστήµιο θα γίνεται µέσα από πολλαπλές επιλογές, µε διαφορετική, πολύ πιο χαμηλή ΕΒΕ ή µέσω διεθνών, επί πληρωµή απολυτηρίων, αρκεί να ξεπερνά ο υποψήφιος την "ελάχιστη βάση πληρωµής" (άρθρο 146).

2ον Ισοπεδώνει την αξία των πτυχίων: Οι 3ετείς σπουδές ιδιωτικών πανεπιστηµίων και κολεγίων θα έχουν αντίστοιχη ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική αναγνώριση µε τα πτυχία των 4ετών, 5ετών των δηµόσιων ελληνικών πανεπιστηµίων. (άρθρο 143)  αφού το βασικό λόγο έχει το µητρικό ΑΕΙ (άρθρο 129). ..

3ον Ανοίγει διάπλατα η πόρτα για γενίκευση των διδάκτρων. Η πρόβλεψη για φοίτηση στα ελληνόγλωσσα προπτυχιακά των δηµόσιων πανεπιστηµίων µε δίδακτρα για τους αλλόγλωσσους – αλλογενείς, βασίζεται στην κοστολόγηση των σπουδών στο αντίστοιχο τµήµα και η κοστολόγηση οδηγεί σε πληρωμές (άρθρο 58). Ο νόµος δίνει τη δυνατότητα να ιδρυθούν πανεπιστήµια τύπου ΣΔΙΤ, δηλαδή σε σύµπραξη δηµόσιων και ιδιωτικών πανεπιστηµίων. Αυτό σηµαίνει δίδακτρα κι από άλλη «πόρτα». (άρθρο 119).

4ον Προβλέπεται η διατήρηση του προβλήµατος της έλλειψης διδασκόντων, αφού ως το 2030 η αναλογία αποχωρήσεων - προσλήψεων θα είναι 1:1. (άρθρο 97).

5ον Η ενίσχυση της «οικονοµικής αυτοτέλειας» των πανεπιστηµίων (άρθρο 43) αποδεδειγµένα οδηγεί σε κόψιµο της κρατικής χρηµατοδότησης, των δωρεάν παροχών για τους φοιτητές και σπρώξιµο στην αναζήτηση εσόδων µέσω επιχειρηµατικής δράσης και ανταποδοτικής λειτουργίας: ευελιξία ΕΛΚΕ, ενίσχυση επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο ΔΕΠ (και στα κριτήρια εκλογής), µείωση χρηµατοδότησης των πανεπιστηµίων µέσω αντικειµενικών κριτηρίων (π.χ. αριθµός φοιτητών) κατά 10%! (άρθρα 90 - 93, 98, 103, 110).

6ον Μη κερδοσκοπικά μόνο στον τίτλο: Είναι κοροϊδία η πρόβλεψη ότι απαγορεύεται να µοιράζουν κέρδη οι ιδιοκτήτες (άρθρο 132). Το ίδιο το νοµοσχέδιο προβλέπει ότι µπορούν τα κέρδη να επενδύονται χωρίς κανέναν όρο και προϋπόθεση…(άρθρο 131) Παράδειγµα: Ο κολοσσός ιδιωτικής Υγείας που έχει πολυδιαφηµιστεί ότι σκοπεύει να ιδρύσει ιδιωτικό πανεπιστήµιο, µπορεί να «επενδύει» τα κέρδη από το δήθεν µη κερδοσκοπικό πανεπιστήµιο στα νοσοκοµεία της ιδιοκτησίας του, δηλαδή στον εαυτό του… και έτσι να µοιράζει και κέρδη.

7ον Το μεγαλύτερο ψέμα που έχει πει η κυβέρνηση είναι ότι το κράτος θα ελέγχει με αυστηρά κριτήρια τα μη κρατικά. Οι δήθεν αυστηροί όροι είναι η…. «αυτοαξιολόγηση». Όλα καθορίζονται από το µητρικό ΑΕΙ και το καταστατικό του ιδιωτικού πανεπιστηµίου (ΝΠΠΕ) που συγκροτείται από το ΔΣ. Η ΕΘΑΑΕ απλώς ελέγχει αν το µητρικό ΑΕΙ πιστοποιεί τα προγράµµατα σπουδών και αν το ΔΣ του ΝΠΠΕ εφαρµόζει το καταστατικό που το ίδιο έφτιαξε! (άρθρα 129, 133, 134, 143, 144, 150).

8ον Μη κρατικά - µε κρατικούς πόρους;Δεν απαγορεύεται πουθενά η χρηµατοδότηση από το κράτος. Αντίθετα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε χρηµατοδότηση από δηµόσια - ευρωπαϊκά κονδύλια, για έρευνα στο πλαίσιο συνεργασίας µε δηµόσια πανεπιστήµια (άρθρα 130, 119).

Όσο για το 1 δις που διαφημίζει η κυβέρνηση ως στήριξη των δημόσιων πανεπιστημίων, ο μεγάλος όγκος της χρηματοδότησης αφορά στην επιχειρηματική λειτουργία και όχι τις ανάγκες των φοιτητών : 112,2 εκατοµµύρια για έρευνα κατά παραγγελία επιχειρήσεων (συµπράξεις ΑΕΙ - επιχειρήσεων, βιοµηχανικά διδακτορικά)   132 εκατοµµύρια για υποδοµές κλειστές για τους φοιτητές, που θα χρησιµοποιούνται για "µαρκαρισµένη" έρευνα και  700 εκατοµµύρια σε κατασκευαστικούς οµίλους και εργολάβους για εστίες µέσω ΣΔΙΤ, στις οποίες οι φοιτητές θα πληρώνουν ενοίκιο!

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται με θράσος ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια «θα καλύψουν και τη μεγάλη διαρκώς αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση για πανεπιστημιακές σπουδές».  Αν η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τις «επιλογές» και τις «ευκαιρίες» των παιδιών των λαϊκών οικογενειών, γιατί δεν καταργεί την ΕΒΕ; Γιατί δεν επιτρέπει σε όσους δίνουν δεύτερη φορά πανελλήνιες να «κρατούν» βαθμολογία σε μαθήματα που ήδη έδωσαν και επέλεξαν, όπως έχει προτείνει το ΚΚΕ ; 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]