ΙΩΑΝΝΙΝΑ:ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ιερά Σύνοδος:Η Εκ­κλη­σία ούτε πο­λι­τεύ­ε­ται ούτε “κομ­μα­τί­ζε­ται”


 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Δ.Ι.Σ. για τον μήνα Ιούνιο


Συ­νήλθε από τη Δευ­τέρα 12 έως και την Τε­τάρτη 14 Ιου­νίου 2023, η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος της 166ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, υπό την Προ­ε­δρία του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.

  Η ΔΙΣ ε­ξέ­φρασε την α­πό­λυτη ταύ­τισή της με την από 27ης Μα­ΐου 2023 δή­λωση του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου περί της δή­θεν “εμ­πλο­κής” της Εκ­κλη­σίας μας και κλη­ρι­κών Της στα πο­λι­τικά δρώ­μενα του τό­που μας ε­νό­ψει των ε­περ­χό­με­νων εθνι­κών ε­κλο­γών και α­πο­φά­σισε ο­μό­φωνα να την πε­ρι­βά­λει με συ­νο­δικό κύ­ρος, δη­λούσα και πάλι ότι «η Εκ­κλη­σία ούτε πο­λι­τεύ­ε­ται ούτε συμ­πο­λι­τεύ­ε­ται ούτε αν­τι­πο­λι­τεύ­ε­ται ούτε “κομ­μα­τί­ζε­ται”, αλλά πο­ρεύ­ε­ται».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]