Ιωάννινα:Σύμβαση για την αναβάθμιση οδικών και λοιπών υποδομών στη Δημοτική Ενότητα ΜπιζανίουΗ σύμβαση για την αναβάθμιση οδικών και λοιπών υποδομών στην Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου υπογράφηκε σήμερα και έτσι το έργο μπορεί να περάσει στο στάδιο της υλοποίησης.

Ο προϋπολογισμός της παρέμβασης ανέρχεται στις 350 χιλιάδες ευρώ.

Το έργο αφορά́ στην κατασκευή́, βελτίωση – αναβάθμιση, διαμόρφωση και συντήρηση κυρίως του οδικού́ δικτύου αλλά́ και των κοινοχρήστων χώρων στις περιοχές των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν εργασίες στις Κοινότητες Πεδινής, Αμπελιάς, Νέο Μπιζάνι, Κοσμηράς, Ασβεστοχώρι, Κόντσικας, Μανολιάσας.

Σύμφωνα με την μελέτη του έργου μεταξύ άλλων προβλέπονται:

Γενικές εκσκαφές για την κατασκευή́ της κάθε οδού́ και των τεχνικών της.

Κατασκευή́ κρασπεδορείρθρων , Κατασκευή́ τοιχίων αντιστήριξης,

Κατασκευή́ ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας στις οδούς παρέμβασης

Τσιμεντόστρωση οδών, και όπου αυτό́ δεν είναι δυνατό́ τεχνικά́ να πραγματοποιηθεί́ κατασκευή́ ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας.

Κατασκευή́ τοίχων από́ λιθοδομή́ καθώς και επίστρωσης πλακοστρώσεων πλατειών σε κοινόχρηστους χώρους

Οι παρεμβάσεις αναβάθμισης και βελτίωσης των υποδομών θα γίνουν εντός των οικισμών των Δημοτικών, Τοπικών κοινοτήτων καθώς και εντός μεμονωμένων οικισμών σύμφωνα με τις υποδείξεις από τις ίδιες τις Κοινότητες.

Εν τω μεταξύ η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης για την βελτίωση του οδικού δικτύου που αφορά στην πρόσβαση σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 500 χιλιάδων ευρώ. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]