ΙΩΑΝΝΙΝΑ/LIVE:ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

Δήμος Ιωαννιτών:Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ο προϋπολογισμός για το 2023Τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2023 ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή κατά την σημερινή της συνεδρίαση.

Μετά την έγκριση από την Οικονομική, ο προϋπολογισμός θα αποσταλεί στο Παρατηρητήριο και εν συνεχεία θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η εισήγηση έγινε από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Φώτη Βάββα, ο οποίος τόνισε ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού έγινε σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 49039/25.07.2022 (ΦΕΚ Β΄ 3976) των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δύο  προηγούμενων ετών 2021 και 2022, είναι ισοσκελισμένος και αποτυπώνει ρεαλιστικά τις εκτιμήσεις εσόδων και εξόδων του Δήμου κατά το νέο έτος. 

Ο προϋπολογισμός 2023 φτάνει στο ύψος των 191.211.000,00€, όταν το 2022 ήταν 157.168.000,00€, καθώς περιλαμβάνει το σύνολο των έργων και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2023.

Στον προϋπολογισμό 2023 έχει ληφθεί υπόψη το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2021-2024 και περιλαμβάνονται στο ακέραιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2023 και τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2023, όπως αυτά εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και τα συνεχιζόμενα έργα και προμήθειες (πολυετείς δαπάνες). Επιπλέον, περιλαμβάνει τα έργα που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε η δημοπράτηση και η συμβασιοποίησή τους να γίνει μέσα στο 2023, σύμφωνα με τις εγκριτικές τους αποφάσεις.

Ο κ. Βάββας υπογράμμισε πως ο Δήμος συνεχίζει την προσπάθεια βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών του, μειώνοντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του και αυξάνοντας τα ίδια έσοδά του, ενώ συνεχίζει να χρηματοδοτεί με δικούς του πόρους τα νομικά του πρόσωπα για να συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους και θέτει σε προτεραιότητα έργα και δράσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Σημαντική υστέρηση παρατηρείται στα έσοδα των Νομικών Προσώπων του Δήμου, κυρίως του ΟΚΠΑΠΑ και του Πνευματικού Κέντρου, όπου θα απαιτηθούν επιπλέον επιχορηγήσεις από τον Δήμο, καθώς αποτελεί βασική επιλογή της Δημοτικής Αρχής η στήριξη όλων των Νομικών του Προσώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και του πολιτισμού.

Συνοπτικά, στον προτεινόμενο προϋπολογισμό έτους 2023 έχουν εγγραφεί  ίδια έσοδα της ομάδας Β.1 ποσού 20.530.884,00€, στα οποία περιλαμβάνεται και το σύνολο των εσόδων (ύψους 2.027.425,00€) των ιδρυμάτων χωρίς νομική προσωπικότητα (κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης) και στην ομάδα Β.2, στα εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών, το ποσό των 850.000,00€.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]