Θέση Βιβλιοθηκονόμου στη Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας

 

Η Εκπαιδευτική, Λογοτεχνική και Πολιτιστική Αστική μη  Κερδοσκοπική Εταιρία Καλαμπάκας (KDK) αναζητά  Βιβλιοθηκονόμο με αποδεδειγμένη εμπειρία σε όλους τους  τομείς της λειτουργίας σύγχρονων βιβλιοθηκών. 

Αποστολή της KDK είναι η παροχή παραδοσιακών και  ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφοριακού, εκπαιδευτικού,  πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, με σκοπό την  ενίσχυση της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής  ζωής των κατοίκων της Καλαμπάκας. Η Βιβλιοθήκη  φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν Φάρο Γνώσης προσφέροντας Εκπαίδευση, Πρόσβαση και Δυνατότητες σε όλους. 

Ο επιτυχών υποψήφιος θα δίνει αναφορά στη Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης και πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί  αποτελεσματικά σε εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες,  καθήκοντα και προκλήσεις, συμμετέχοντας σε ποικίλους  ρόλους που αφορούν τη διοίκηση, την ανάπτυξη, την  εκπαίδευση και την υποστήριξη. 

Προσόντα: 

• Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας 

• Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός (Βιβλιοθηκονομία ή  Πληροφορική) 

• Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε βιβλιοθήκη • Άριστη γνώση διαφορετικών εφαρμογών διαχείρισης  βιβλιοθηκών 

• Εμπειρία στη διαχείριση και αρχειοθέτηση ψηφιακού  περιεχομένου 

• Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γνώση  επιπρόσθετων γλωσσών επιθυμητή) 

• Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, PowerPoint),  Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοσελίδων, Μέσων  κοινωνικής δικτύωσης 

• Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες • Ικανότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας 

• Διάθεση για συνεχή εκπαίδευση, εξέλιξη νέων  δεξιοτήτων και συμβολή στη δημιουργία περιβάλλοντος  συνεχούς μάθησης 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό  τους σημείωμα στην Αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική  διεύθυνση PepiKatsiamani@KalambakaLibrary.org μέχρι την Τρίτη 04/10/2022 

Η διαχείριση των υποψηφιοτήτων θα γίνει με απόλυτη  εμπιστευτικότητα. 

The Kalambaka Educational, Literary and Cultural Civil Not  for Profit Company (KDK) is seeking a Librarian with  significant proven experience in all areas of modern library  management. 

KDK’s mission is to provide informational, educational,  cultural and recreational services, both traditional and on line,  to enhance the social, cultural and economic vitality of  Kalambaka’s citizens. The Library aspires to be a Beacon of  Light offering Education, Access and Opportunity to all. 

The successful applicant will report to the Library Director  and should be able to respond efficiently to internal and  external functions, duties and challenges, while being  involved in various roles regarding management,  development, training and support. 

Qualifications: 

• Degree in Library Science 

• Post graduate title in relevant field 

• At least 2year experience in a modern library • Excellent knowledge of various library management  software packages 

• Experience in digital content management &  archiving 

• Excellent knowledge of Greek & English (knowledge  of other languages desired) 

• Excellent knowledge of MS Office (Word, Excel,  PowerPoint), Web Content Management, Social  Media 

• Excellent communication & organization skills • Ability to work as part of a team 

• Willing to learn new skills, develop new aptitudes &  contribute to a continuous learning culture 

Interested parties are invited to send their CV in English to PepiKatsiamani@KalambakaLibrary.org by Tuesday  04/10/2022. 

All applications will be treated with utmost confidentiality.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]