Επιστολή διαμαρτυρίας για τη ΣΔΙΤ υποβοήθησης και χρηματοδότησης εγκατάστασης μονάδας έγκαιρης παρέμβασης στην ΨΥΧΩΣΗ από την ΑΜΚΕ


 Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Πλεύρη Προς την Υφυπουργό Υγείας με αρμοδιότητες την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις κ. Ζ.Ράπτη. Προς το Διοικητή του ΠΓΝΙ κ. Ν.Κατσακιώρη 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΔΙΤ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ και ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΚΕ 

ΕΠΡΟΨΥΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΨΥ ΤΟΥ ΠΓΝΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΓΝΙ. 

Η παρούσα επιστολή διαμαρτυρίας έχει ως στόχο να σας θέσει προ των ευθυνών σας για μια δυσμενή και σκανδαλώδη εξέλιξη που θα λάβει χώρα στο ΠΓΝΙ εάν η ΑΜΚΕ ΕΠΡΟΨΥΗ λάβει έγκριση από την επιτροπή αξιο λόγησης του υπουργείου στις 2 Σεπτέμβρη για 18/ μηνη αρχικά με 500.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και στην συνέχεια 10ετή χρηματοδότηση και έλεγχο μιας κρίσιμης Μονάδας Ψυχικής Υγείας. 

Η εξέλιξη αυτή θα είναι προκλητική, σκανδαλώδης και επιζήμια. διότι το ίδιο το ΠΓΝΙ και η Ψυχιατρική του Κλινική λειτουργεί από το 2008 την 1η και μοναδική Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση η οποία μάλι στα έχει λάβει και ΦΕΚ ίδρυσης το 2020 (ΦΕΚ Β/Αρ. Φύλλου 3366/ 12-08-2020). 

Η εν λόγω Μονάδα έχει δεχτεί τα τελευταία έτη, ιδίως μετά την ανάληψη της νέας διεύθυνσης της κλινικής από το κ. Υφαντή, απανωτά χτυπήματα λόγω της υποστελέχωσης, των αναστολών εργασίας και της υποχρηματο δότησης . Στην ιστορία της λειτουργίας της όμως έχει να επιδείξει λαμπρό κλινικό και επιστημονικό έργο. η οποία πέρα από 1η και μοναδική σε όλη την Ελλάδα, εγκαινίασε την λειτουργία της με παγκόσμιο συνέδριο στα Γιάννε να, λειτούργησε από το 2008 έως το 2017 με δικό της προσωπικό πλήρους απασχόλησης, αυτοτελή κλινική επί σκεψη, προσέφερε υπηρεσίες σε εκατοντάδες νέους ασθενείς με 10 ψυχωτικό επεισόδιο, έκανε επισκέψεις σε σπίτια και σε χώρους εργασίας, διοργάνωσε ημερίδες, έστησε δίκτυο συνεργασίας με σχολεία, το πανεπιστήμιο και την Εκκλησία με τεράστιο κόπο από το προσωπικό που εμπνευσμένα και με υπερβάλλοντα ζήλο την έστησε και ανέμενε να στεγαστεί σε χώρο εκτός της κλινικής κοντά στην κοινότητα της πόλης, που αποτελεί και τον φυσι κό της χώρο. 

Αυτή η προσδοκία έλαβε σάρκα και οστά όταν πριν λίγους μήνες, το ΠΓΝΙ σε συνεργασία με το πανεπι στήμιο και το ΓΝ Χκώστα διεκδίκησε και απέκοψε από το «Κτιριακό σώμα» του ΓΝ Χ/κώστα το κτίριο του ΚΨΥ στο κέντρο της πόλης, νοικιάζοντας το για 2.666,67 ευρώ/ μήνα για 3 έτη. 

Αντί λοιπόν της μεταφοράς στο ΚΨΥ και της ενδυνάμωσης της πρωτοπόρας αυτής υπηρεσίας, καθώς η ε πιστροφή των ιδρυτών της Υπηρεσίας, του μεν διευθυντή κ.Υφαντή από τα καθήκοντα του συμβούλου του U πουργού Υγείας κ.Ξανθού και του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και νυν μέλους της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαντά, αναπτέρωσε τις ελπίδες ώθησης της ανάπτυξής της, συνέβηκε το απίθανο και αντίθετο αυτής της δυνατότητας. Η ίδρυση και ανά πτυξη μιας τέτοιας μονάδας να γίνει από την ΑΜΚΕ ΕΠΡΟΨΥΗ, με υψηλότατη χρηματοδότηση 10 ετούς διάρκειας με την δωρεάν στήριξη του ΠΓΝΙ. 

Οι δύο πανεπιστημιακοί ψυχίατροι, παρότι λειτουργοί του ΠΓΝΙ βρέθηκαν ως διαμεσολαβητές σε συνά ντηση της διοίκησης του ΠΓΝΙ και του ΔΣ της ΕΠΡΟΨΥΗ, ενισχύοντας την απαράδεκτη και επιζήμια απόφαση του ΔΣ του ΠΓΝΙ. 

Μάλιστα αίτημα προς το ΔΣ του ΠΓΝΙ για την υπογραφή συμφωνητικού 10ετους δωρεάν παραχώρησης κτιρίου και παροχής προσωπικού της Ψυχιατρικής Κλινικής, ΔΕΝ κατέθεσε η πρόεδρος του ΔΣ της ΕΠΡΟΨΥΗ αλλά ο ίδιος ο διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής. Όχι υπογράφοντας με την ιδιότητα του ως μέλους του ΔΣ της ΕΠΡΟΨΥΗ, αλλά με την ιδιότητα του διευθυντή της Ψυχιατρικής κλινικής!!! Η αίτηση αυτή βρίθει από αναλή θειες χρησιμοποιώντας το τρικ ότι αφού ο ίδιος θα είναι επιστημονικά υπεύθυνος της ΝΕΑΣ μονάδας ως συνεργά της ή μισθωτός της ΕΠΡΟΨΥΗ, την επιστημονική ευθύνη θα την έχει η Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝΙ!!!! Επιννόησε μάλιστα δια του ψευδοεπιχειρήματος του, την έννοια της «συλλειτουργίας» των 2 μονάδων που «ενώ θα είναι τυπικά δύο χωριστά σώματα θα λειτουργούν ως ένα επειδή θα έχουν τον ίδιο επιστημονικά υπεύθυνο!!!! 

.. 

Ε Ν Ω Σ Η ΙΑΤΡΩΝ Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε ΙΩ Ν Η ΠΕΙΡΟΥ 

(Ε.Ι.Ν.Η.) Δ/νση Π.Γ.Ν.Ι. (Λεωφόρος Πανεπιστημίου 45500) ΦΑΞ :26510 40756 email:einh@otenet.gr 

Η ΑΜΚΕ ΕΠΡΟΨΥΗ θα εκμεταλλευτεί την κλινική και επιστημονική κληρονομιά της υπάρχουσας μονάδας για να παρουσιάσει στον φάκελο υποψηφιότητάς της δάνεια κλινική και επιση χουσα Μονάδα υποφέρει κάτω από το βάρος της υποστελέχωσης και της κρατικής υποχρηματοδότησης πριμοδο τείται να αναπτυχθεί «πάνω στο ταλαιπωρημένο σώμα της Κλινικής» με μια εντελώς παρασιτική μεθόδευση, μια νέα μονάδα της οποίας την απόλυτη κυριότητα, επιστημονική και διοικητική ευθύνη, χρηματοδότηση και έλεγχο θα έχει μια ΑΜΚΕ. 

Θεωρούμε αδιανόητη την πρακτική των δύο πανεπιστημιακών γιατρών, μελών της Ένωσής μας και την κα ταδικάζουμε απερίφραστα. 

Θεωρούμε καταδικαστέα και ενάντια στα συμφέροντα του δημόσιου νοσοκομείου, την θετική ψήφο των εκ προσώπων των γιατρών και των λοιπών εργαζομένων, κ. Τσαμπούρα και κ. Φλούδα, οι οποίοι δεν έχουν κανένα άλλοθι για την θετική τους ψήφο πέραν της κομματικής πειθαρχίας στην ΝΔ. 

Σας ζητάμε να σταματήσετε αυτήν την αρνητική εξέλιξη που ανοίγει επικίνδυνες κερκόπορτες στο ΕΣΥ, για αντίστοιχα προκλητικές και επιζήμιες ΣΔΙΤ. 

Οφείλετε στο προσωπικό της Ψυχιατρικής κλινικής που με αυτοθυσία δημιούργησε την Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση και κράτησε όρθια την κλινική, αλλά και στους εκατοντάδες νέους ασθενείς με ψύχω ση που έχουν λάβει υπηρεσίες, να προχωρήσετε με την ίδια χρηματοδότηση στην ενίσχυση της Μονάδας Έγκαι ρης Παρέμβασης στην Ψύχωση της Ψυχιατρικής κλινικής του ΠΓΝΙ και ταυτόχρονα να στελεχώσετε την κλινική με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να αναπτύξει τις δημόσιες, κρατικές κλινικές και κοινοτικές δράσεις, τις οποίες ο διευθυντής της κλινικής, ο διοικητής του ΠΓΝΙ και ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ έχουν υποσχεθεί δημόσια στο λαό της Ηπείρου. 

Αλλιώς στήνετε δια της υποστελέχωσης που οι ίδιοι έχετε προκαλέσει «φάμπρικα» ΣΔΙΤ με την ίδια ή αντί στοιχες ΜΚΟ καθώς στην Ήπειρο αναλογούν και ακόμα ανάλογες δομές και δράσεις ψυχικής υγείας», με συνο λική χρηματοδότηση 2.200.000 από το «σωτήριο» Ταμείο Ανάκαμψης προς τις υποψήφιες ΑΜΚΕ. Πόσες ακόμη δράσεις τέτοιες θα στεγάσει το ΠΓΝΙ εκχωρώντας υπηρεσίες που θα όφειλε και πλέον μπορεί να ανα πτύξει και να στεγάσει το ίδιο στο ΚΨΥ της Ψυχιατρικής του Κλινικής; 

Καλούμε συνδικαλιστικούς φορείς της Ηπείρου, κυρίως των 2 νοσοκομείων των Ιωαννίνων και τους συναδέλφους των Ψυχιατρικών τομέων, όπως και όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ που δώσανε την μάχη στο πόλεμο με τον covid19, να μην παραχωρήσουν «σπιθαμή γης» στις διάφορες συμπράξεις με φορείς του άμε σου ή έμμεσου ιδιωτικού τομέα. Να αντιληφθούνε ότι τα «χρυσαφικά» του Ταμείου Ανάκαμψης που μας κου νάνε μπροστά στο πρόσωπο μας, είναι μια παγίδα βαθύτερης εμπορευματοποίησης του εναπομείναντος δη μόσιου ΕΣΥ. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]