Επιπλέον μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας


 Τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνουν δέσμη τριών επιπλέον μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού τον μήνα Ιανουάριο.


Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:


1. Επέκταση των προσωρινών αναστολών εργασίας εργαζομένων με αποζημίωση ειδικού σκοπού σε επιπλέον κλάδους, με οριοθέτηση ποσοστού επί του απασχολούμενου προσωπικού που δύναται να τίθεταισε αναστολή.

Από την 1η/1/2022 και έως τις 31/1/2022 έχουν ήδη δυνατότητα να θέτουν σε προσωρινή αναστολή το 100% των εργαζομένων τους αποκλειστικά οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Α):


▪ Νυχτερινά κέντρα και Μπαρ

▪ Αίθουσες συναυλιών και επαγγέλματα συναφή με τη μουσική.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι που τίθενται σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενηςεπί ποσού 534 ευρώ μηνιαίως.


Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.


1.α. Από τις 14/1/2022 και έως τις 31/1/2022 επεκτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή το 100% των εργαζομένων τους οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Β.1):


▪ Τέχνες του θεάματος και θέατρα

▪ Χώροι εκδηλώσεων και θεαμάτων

▪ Διοργάνωση γάμων και εκδηλώσεων

▪ Παιδότοποι.

1.β. Από τις 14/1/2022 και έως τις 31/1/2022 επεκτείνεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή έως 25% των εργαζομένων τους και τουλάχιστον έναν εργαζόμενο οι επιχειρήσεις στους ακόλουθους κλάδους (Πίνακας Β.2):


▪ Εστίαση

▪ Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)

▪ Ξενοδοχεία

▪ Ταξιδιωτικά γραφεία και υπηρεσίες κρατήσεων

▪ Κινηματογράφοι

▪ Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

▪ Γυμναστήρια

▪ Αθλητική εκπαίδευση και αθλητικές δραστηριότητες

▪ Σχολές χορού

▪ Φυσική ευεξία

▪ Πάρκα αναψυχής και θεματικά πάρκα

▪ Καζίνο.

➢ Το κόστος της επέκτασης του μέτρου εκτιμάται σε 30 εκατ. ευρώ για το υπόλοιπο του μηνός Ιανουαρίου.

2. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων επιλεγμένων κλάδων που πλήττονται σημαντικά, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Οι επιλέξιμοι κλάδοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:


▪ Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

▪ Οργάνωση εκδηλώσεων

▪ Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)

▪ Σχολές χορού

▪ Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

Προϋποθέσεις εφαρμογής: Μείωση τζίρου μεταξύ 2019 και 2020 άνω του 50%.


Ύψος ενίσχυσης: 8% επί του τζίρου του 2019. Ανώτατο όριο ενίσχυσης: 400.000 ευρώ.


➢ Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 42 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ-REACT EU.

3. Αναστολή καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά και εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται προσωρινά σε αναστολή

▪ Στις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά (σύμφωνα με τη λίστα ΚΑΔ των οποίων το 100% των εργαζομένων δύναται να τεθεί σε προσωρινή αναστολή εργασίας ωςανωτέρω), παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και η αποπληρωμή της μετατίθεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

▪ Για τους εργαζόμενους ανά την επικράτεια των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση και η αποπληρωμή της μετατίθεται στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης.

➢ Το κόστος εκτιμάται σε 8 εκατ. ευρώ.


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούνται ήδη αναστολή εργασίας από 1/1/2022 σε ποσοστό 100%


Παρατίθεται λίστα κωδικών αριθμών δραστηριότητας(κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα)επιχειρήσεων οι οποίες δικαιούνται να θέσουν σε αναστολή έως το 100% των εργαζομένων που διατηρούσαν την 30ή/12/2021.


ΚΑΔ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


56101103


Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική


56101106


Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα


56300000


Δραστηριότητες παροχής ποτών


56301000


Υπηρεσίες παροχής ποτών


56301001


Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο


56301004


Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ


56301009


Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ


56301010


Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο


56301011


Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ


56301012


Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ


56301013


Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων


90011001


Υπηρεσίες διευθυντή ορχήστρας


90011002


Υπηρεσίες εκτελεστή μουσικών έργων


90011004


Υπηρεσίες καλλιτέχνη κέντρων διασκέδασης


90011007


Υπηρεσίες τραγουδιστή


90011008


Υπηρεσίες χορευτή


90011012


Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας


90011013


Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος


90011014


Υπηρεσίες χορωδίας


90021904


Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κ.λπ.) 


90021910


Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 


90031104


Υπηρεσίες ενορχηστρωτή


90031107


Υπηρεσίες μουσουργού


90031117


Υπηρεσίες χορογράφου


90031118


Υπηρεσίες χορωδού


90041009


Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών


90041011


Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 


90041012


Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 


93291903


Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)


93291904


Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)


93292101


Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως


 ΠΙΝΑΚΑΣ Β.1: Επιπλέον ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούνται αναστολή εργασίας από 14/1/2022 σε ποσοστό 100%


Παρατίθεται λίστα επιπλέον κωδικών αριθμών δραστηριότητας (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) επιχειρήσεων οι οποίες δικαιούνται να θέσουν σε αναστολή έως το 100% των εργαζομένων που διατηρούσαν την 30ή/12/2021.


ΚΑΔ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


56101906


Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου


77291101


Υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών συγκροτημάτων


77291300


Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών οργάνων


90010000


Τέχνες του θεάματος


90011000


Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος


90011003


Υπηρεσίες ηθοποιού


90011005


Υπηρεσίες καλλιτέχνη μίμου


90011006


Υπηρεσίες καλλιτέχνη παρουσιαστή


90011009


Υπηρεσίες άλλου καλλιτέχνη του θεάματος


90011010


Υπηρεσίες θεατρικού θιάσου


90011011


Υπηρεσίες θιάσου τσίρκου


90011015


Υπηρεσίες μπαλέτου


90011016


Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας


90020000


Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος


90021000


Υπηρεσίες υποστήριξης καλλιτεχνών


90021100


Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων


90021101


Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά


90021105


Υπηρεσίες κειμενογράφου – σεναριογράφου


90021106


Υπηρεσίες σκηνοθέτη


90021107


Υπηρεσίες θεατρώνη


90021108


Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων


90021200


Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων


90021201


Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων


90021900


Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος


90021905


Υπηρεσίες ηχοληψίας


90021906


Υπηρεσίες θεατρικού ή κινηματογραφικού ενδυματολόγου


90021907


Υπηρεσίες θεατρικού φωτιστή


90021908


Υπηρεσίες μακιγιέρ θεάτρου – σκηνής


90021909


Υπηρεσίες σκηνογράφου


90040000


Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες


90041000


Υπηρεσίες λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων


90041008


Υπηρεσίες ταξιθέτησης κοινού σε θέατρα και κινηματογράφους


90041010


Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών


93290000


Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας


93291000


Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.


93291103


Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)


93291900


Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.


93291901


Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)


93291902


Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)


93291905


Υπηρεσίες παιδότοπου


93291906


Υπηρεσίες σφαιριστηρίου και συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ποδοσφαιράκια κ.λπ.)


93291909


Υπηρεσίες συνοδού-εμψυχωτή δραστηριοτήτων αναψυχής


93292000


Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.


93292100


Υπηρεσίες θεαμάτων με πυροτεχνήματα και θεαμάτων «ήχος και φως»


93292102


Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών (καραγκιοζοπαίκτη)


93292103


Υπηρεσίες θεάματος κουκλοθέατρου


93292104


Υπηρεσίες θεάματος ροντέο


93292200


Υπηρεσίες παιγνιδομηχανών με κερματοδέκτη


93292900


Υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α.


ΠΙΝΑΚΑΣ Β.2: Επιπλέον ΚΑΔ επιχειρήσεων που δικαιούνται αναστολή εργασίας από 14/1/2022 σε ποσοστό 25%


Παρατίθεται λίστα επιπλέον κωδικών αριθμών δραστηριότητας (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) επιχειρήσεων οι οποίες δικαιούνται να θέσουν σε αναστολή έως το 25% των εργαζομένων που διατηρούσαν την 30ή/12/2021 και τουλάχιστον έναν εργαζόμενο.


ΚΑΔ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


5510


Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα


5520


Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής


5530


Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα


55901300


Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα


55901900


Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.


5610


Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης


5621


Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις


5629


Άλλες υπηρεσίες εστίασης


56301002


Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο


56301003


Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο


56301005


Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια


56301006


Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια


56301007


Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια


56301008


Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-café)


56301014


Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο


59131102


Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών


5914


Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών


61901007


Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)


77291203


Υπηρεσίες ενοικίασης καθισμάτων για εκδηλώσεις


77391903


Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων


7911


Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων


7912


Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών


7990


Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες


8230


Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων


8551


Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση


8552


Πολιτιστική εκπαίδευση


86901302


Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)


9104


Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων


92001101


Υπηρεσίες καζίνο


9311


Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων


9312


Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων


9313


Εγκαταστάσεις γυμναστικής


9319


Άλλες αθλητικές δραστηριότητες


9321


Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων


93291106


Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής


94991600


Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις


9604


Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση των υπηρεσιών διαιτολογίας(96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (96.04.10.02) και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (96.04.10.06)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]