Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα/ Τα αόρατα παιδιά»


 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα/ Τα αόρατα παιδιά»

Το Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών για την εξωιδρυματική κοινωνική

φροντίδα των ανηλίκων «Δικαίωμα στην Οικογένεια» ως φορέας υλοποίησης και η

Αναπτυξιακή Εταιρεία Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη

Εταιρεία Ο.Τ.Α «Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε/Ο.Τ.Α». ως εταίρος, πραγματοποιούν την εναρκτήρια

εκδήλωση για την υλοποίηση του έργου «Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε

ιδρύματα «Τα αόρατα παιδιά» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος

Active citizens fund στην Ελλάδα.

Η εναρκτήρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

και ώρες 18:00 έως 19:30 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρφας ΖΟΟΜ.

Θα συμμετέχουν και θα μιλήσουν:

1. κ. Μωυσής Ελισάφ, Δήμαρχος Ιωαννίνων

2. κ. Γεώργιος Μόσχος, νομικός, πρώην Boηθός Συνήγορος του Πολίτη/

Συνήγορος του Παιδιού.

3. κα Ελένη Γεώργαρου, Πρόεδρος του Δικτύου Αναδόχων Γονέων και

Εθελοντών «Δικαίωμα στην Οικογένεια», εκπρόσωπος φορέα υλοποίησης.

4. κα Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρος ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, εκπρόσωπος εταίρου του

έργου.

5. κ. Γιάγκος Αντίοχος, Υπεύθυνος επικοινωνίας Αctive Citizens Fund

6. κ. Γιώργος Νικολαϊδης, δ/ντής Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής

Πρόνοιας, Ι.Υ.Π.

7. κα Αγγελική Ρουμελιώτη, Επιμελήτρια Ανηλίκων, Υπηρεσία Επιμελητών

Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Πρωτοδικείου Καλαμάτας

Θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωπος του Γραφείου UNICEF στην Ελλάδα και με

video – παρουσίαση η κα Zuzana Konradova, Thematic Coordinator - Children in

Alternative Care, EUROCHILD

Tην εκδήλωση θα συντονίσει η κα Βασιλική Φυτώκα, εκπαιδευτικός, πρώην πρόεδρος

Δ.Σ. ιδρύματος παιδικής προστασίας/ εθελόντρια για παιδιά που ζουν σε ιδρύματα /

ανάδοχη μητέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο

email: fospavonet@gmail.com γράφοντας όνομα, επώνυμο, φορέα και ιδιότητα

προκειμένου στη συνέχεια να λάβουν τον σύνδεσμο συμμετοχής στην εκδήλωση. 

Για τις ανάγκες του προγράμματος θα γίνει μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης και θα

ληφθούν στιγμιότυπα οθόνης/φωτογραφίες. ΄Ο,ποιος/-α δεν επιθυμεί να

συμπεριληφθεί στα μέσα δημοσιότητας μπορεί να το δηλώσει και να παρακολουθεί

την εκδήλωση με ρύθμιση της κάμεράς του/της κλειστής.

Το έργο «Τα αόρατα παιδιά» θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Υγείας

του Παιδιού, του Δήμου Ιωαννίνων και φορέα παιδικής προστασίας της Καλαμάτας.

Στόχος του είναι να αναδείξει στο ευρύ κοινό και στους επιστήμονες/επαγγελματίες

της κοινωνικής εργασίας τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που

συμπεριλήφθηκαν στις δύο Ειδικές Εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη το 2015 και

2020, σχετικά για τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης και ανατροφής παιδιών που

περνούν μεγάλο μέρος της ζωής τους σε κλειστά ιδρύματα, τα αποτελέσματα της

ιδρυματικής φροντίδας και να καταρρίψει το στερεότυπο των «ευτυχισμένων» παιδιών

που ζουν σε ιδρύματα, χωρίς ισοπεδωτικές προσεγγίσεις. Να επιμορφώσει και να

διαδώσει τις απαραίτητες αλλαγές στο αναχρονιστικό και επιβλαβές για τα παιδιά

σύστημα παιδικής προστασίας στη χώρα μας από τη σύλληψη ενός παιδιού μέχρι την

ενηλικίωσή του που έχει ως συνέπεια την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων των

παιδιών όπως αυτά προβλέπονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

και τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρία και την πλήρη ανισότητα σε σχέση με

υπόλοιπα παιδιά της κοινότητας.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε διάρκεια 19 μηνών από το Νοέμβριο 2021 έως το Μάιο

2023 στις πόλεις Καλαμάτα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι:

• Παραγωγή ραδιοτηλεοπτικό κοινωνικού μηνύματος για τα δικαιώματα των

παιδιών που ζουν σε ιδρύματα.

• Δημιουργία ιστοσελίδας του φορέα υλοποίησης για την διαρκή ενημέρωση του

κοινού και της ομάδας – στόχου.

• Παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωσης νέων κοινωνικών

επιστημόνων και επαγγελματιών στην κοινωνική φροντίδα ανηλίκων με σκοπό

τη διαμόρφωση μιας ενιαίας αντίληψης για την κατάλληλη ανατροφή των

ευάλωτων παιδιών.

• Οργάνωση 4 επιμορφωτικών σεμιναρίων για επιστήμονες κοινωνικής εργασίας

στις πόλεις Καλαμάτα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα

• Οργάνωση 4 ημερίδων προς το ευρύ κοινό στις ίδιες πόλεις με έμφαση την

ενημέρωση για τα αποτελέσματα της ιδρυματικής φροντίδας και τη συμβολή

των προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης στην ποιότητα ζωής των ευάλωτων

ανηλίκων και των οικογενειών τους.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το

Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021,γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα

στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και

στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση

της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν

αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]