«Στο στόχαστρο Αλβανών λαθροκυνηγών τα αγριόγιδα της Ελλάδας στην οροσειρά της Πίνδου»

 


Ερώτηση κατατέθηκε  στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση σχετικά με το θέμα «Στο στόχαστρο Αλβανών λαθροκυνηγών τα αγριόγιδα της Ελλάδας στην οροσειρά της Πίνδου»  και την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.


Του: Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης


ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τον κ. Υπουργό Προστασίας του ΠολίτηΘΕΜΑ: «Στο στόχαστρο Αλβανών λαθροκυνηγών τα αγριόγιδα της Ελλάδας στην οροσειρά της Πίνδου»Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,


Σύμφωνα με αναρτήσεις σε ιστοσελίδες του Διαδικτύου, Αλβανοί λαθροκυνηγοί εισέρχονται παρανόμως στα ελληνικά εδάφη, λόγω αδυναμίας φύλαξης των ελληλοαλβανικών συνόρων, στοχοποιώντας και εξοντώνοντας τα πανέμορφα αγριόγιδα της Πίνδου, ένα προστατευόμενο είδος της ελληνικής πανίδας. Πρόσφατα, θρασύτατος Αλβανός εισήλθε ιππεύοντας σε ελληνικό έδαφος, στο Πληκάτι της Κόνιτσας και αφού κινήθηκε ανενόχλητος για πολλά μέτρα, σκότωσε ένα αγριόγιδο, το οποίο στην συνέχεια φόρτωσε στο άλογό του και επέστρεψε πάλι σε αλβανικό έδαφος, χωρίς να συναντήσει κανένα εμπόδιο. Οι έξι γεωγραφικές ενότητες, που διατηρούν ομάδες πληθυσμών του αγριόγιδου των Βαλκανίων («Rupicapra rupicapra balcanica») στην χώρα μας είναι οι εξής: α) Οροσειρά Βόρειας Πίνδου (9 κύριοι πληθυσμοί), β) Οροσειρά Κεντρικής και Νότιας Πίνδου (6 κύριοι πληθυσμοί), γ) Βουνά της Ρούμελης (3 κύριοι πληθυσμοί), δ) Όλυμπος (1 πληθυσμός), ε) Ευρύτερη περιοχή Ροδόπης Φαλακρού Όρους (4 κύριοι πληθυσμοί) και στ) Βουνά βόρειων – βορειοδυτικών συνόρων (1 κύριος πληθυσμός), όπου έκαστος πληθυσμός μπορεί να θεωρηθεί ότι περιέχει, είτε από 1 ως 15, είτε από 31 ως 60 αγριόγιδα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να αντιμετωπίσετε τα κυκλώματα των Αλβανών λαθροκυνηγών που εξοντώνουν τα αγριόγιδα της Πίνδου εντός ελληνικού εδάφους, όπως και τα αλβανικά κυκλώματα των λαθροσυλλεκτών βοτάνων (κίτρινης πρίμουλας, ρίγανης, τσαγιού, καθώς και του σπανίου «Λουλουδιού του Δαρβίνου») στην ίδια περιοχή;


Ο ερωτών Βουλευτής ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 


ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 16-09-2021 με αριθμό 9085 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Α. ΑΒΔΕΛΑ.
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1650/ 1986 (Φ.Ε.Κ. Α' - 160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των οικείων Περιφερειών αποτελούν τις κατεξοχήν αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή της σχετικής, με το περιβάλλον, νομοθεσίας, ειδικότερα δε με το άρθρο 20 προβλέπεται η προστασία και διατήρηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας.
Η αρμοδιότητα των αστυνομικών Υπηρεσιών αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω νόμου, από πλευράς μόνο των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 28 αυτού και συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις εκείνες που η διαπίστωση της παράβασης δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις ή προηγούμενο έλεγχο της καθ' ύλη αρμόδιας Υπηρεσίας. Παράλληλα, υποχρεούνται να ενημερώνουν την αρμόδια Αρχή, προκειμένου να επιληφθεί, ενώ παρέχουν κάθε νόμιμα αιτούμενη συνδρομή, στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 159 και 161 του π.δ/τος 141/1991 (Φ.Ε.Κ. Α' - 58).
Προσέτι, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αριθ. 125188/246 από 22-01-2013 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β' - 285), «η εφαρμογή της Σύμβασης CITES και των σχετικών με αυτή Κανονισμών (ΕΚ και ΕΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανατίθεται στα αρμόδια διαχειριστικά όργανα CITES, τις δασικές και τελωνειακές αρχές του Κράτους», ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 24 του π.δ/τος 100/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α' - 167), «κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή της Σύμβασης CITES» αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων και Ειδών CITES της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ανωτέρω Υπουργείου.
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η ήδη καταβαλλόμενη προσπάθεια από τις Υπηρεσίες των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, προκειμένου να επιτυγχάνεται η
- // -
 

- 2 -
αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων της παράνομης Θήρας, υλοτομίας και συλλογής/ παραεμπορίου αρωματικών - θεραπευτικών φυτών και βοτάνων στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.
Ως προς τα μέτρα γενικής αστυνόμευσης που έχουν ήδη ληφθεί -ενδεικτικά- αναφέρονται τα εξής:
Επαύξηση των περιπολιών/ αστυνομικών ελέγχων και διενέργεια στοχευμένων αστυνομικών δράσεων στις διαλαμβανόμενες περιοχές.
Διαρκής επιτήρηση των μεθοριακών διαβάσεων/ δρομολογίων που χρησιμοποιούν πολίτες τρίτων χωρών, για να εισέλθουν παράνομα στη χώρα.
Καθημερινή κατόπτευση του ορεινού όγκου για τον εντοπισμό νέων σημείων διέλευσης των δραστών (περάσματα) και καταγραφή πρωτότυπων μεθόδων δράσης.
Δραστηριοποίηση, κατά μήκος των ελληνοαλβανικών συνόρων, ειδικών ομάδων με κατάλληλη εκπαίδευση και εξοπλισμό (κάμερες θερμικής απεικόνισης, διόπτρες μεγάλου βεληνεκούς κ.λπ.), με σκοπό την ιχνηλασία, τον εντοπισμό και τη σύλληψη δραστών λαθροθηρίας καθώς και της παράνομης συλλογής ανθών.
Πραγματοποίηση εποχούμενων -μέσω προκαθορισμένων δρομολογίων που καλύπτουν κατά το μάλλον περιοχές της ελληνοαλβανικής μεθορίου- περιπολιών, επί δικτύου αγροτικών χωματόδρομων σε πολύ κακή κατάσταση, με αποτέλεσμα να καθίσταται συχνάκις αναγκαία η πεζή κίνηση των αστυνομικών δυνάμεων εντός του ορεινού όγκου.
Ως απτό δε αποτέλεσμα της πλήρους και επιτυχούς -μεταξύ άλλων- δραστηριοποίησης των Υπηρεσιών των προαναφερόμενων Διευθύνσεων Αστυνομίας, σας γνωρίζουμε ότι:
Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων, κατά το έτος 2020, επιλήφθηκε έξι (6) υποθέσεων παράνομης συλλογής αρωματικών - θεραπευτικών φυτών, κατά τις οποίες συνελήφθησαν οκτώ (8) άτομα και κατασχέθηκαν 114,2 κιλά Σιδερίτη (τσάι βουνού), 50 κιλά Σιδερίτη και ορίγανου, καθώς και 31,5 κιλά Primula Veris, ενώ, κατά το τρέχον έτος και εισέτι (21-09-2021), επιλήφθηκε μίας (1) υπόθεσης λαθροθηρίας αγριόγιδου, καθώς και μίας (1) υπόθεσης παράνομης συλλογής αρωματικών - θεραπευτικών φυτών, κατά την οποία συνελήφθη ένα (1) άτομο και κατασχέθηκαν 21 κιλά Σιδερίτη.
Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς, κατά το έτος 2020, συνελήφθησαν (9) αλλοδαποί (υπήκοοι Αλβανίας) και κατασχέθηκαν 214 κιλά Primula, ενώ, κατά το τρέχον έτος και εισέτι (21-09-2021), συνελήφθησαν τρείς (3) αλλοδαποί (υπήκοοι Αλβανίας) και κατασχέθηκαν 41,59 κιλά Primula.
Τέλος, -πλέον των αμιγώς αστυνομικών δράσεων (ενέδρες, κατοπτεύσεις)- για την πρόληψη και αποτροπή του φαινομένου της λαθροθηρίας και λαθραίας συλλογής φυτών, αφενός μεν αναπτύσσεται πλήρη συνεργασία, με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των αρμόδιων Φορέων και Αρχών (Περιφέρεια, Δήμοι, Πυροσβεστικό Σώμα, στρατιωτικές Αρχές, Δασική Υπηρεσία κ.λπ.), με ορειβατικούς, φυσιολατρικούς και κυνηγητικούς συλλόγους, καθώς και με Υπηρεσίες της Συνοριακής Αστυνομίας της Αλβανίας, αφετέρου δε διατηρούνται επαφές με
- // -
 

- 3 -
τους πολίτες των παραμεθόριων περιοχών, προκειμένου να επιδαψιλεύουν άμεσα πληροφορίες ή υποψίες εγκληματικής δράσης, σχετικές με την συγκεκριμένη μορφή παραβατικότητας.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]