ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΓΙΑΤΙ Η ΦΩΤΙΑ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ...ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Υπόμνημα με τα προβλήματα του ΠΓΝΙ παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής από το Σύλλογο Εργαζομένων


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου της Βουλής

κ. Κωνσταντίνου Τασούλα στο Π.Γ.Ν.Ι., που πραγματοποιήθηκε την 19η

Ιουνίου 221, είχε κατ’ ιδίαν

συνάντηση και συζήτηση που διεξήχθη σε άριστο κλίμα.

Παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής πλήρες υπόμνημα στο οποίο περιγράφονται βασικά

προβλήματα – θέματα που αντιμετωπίζει το Π.Γ.Ν.Ι. και τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης.

Τέλος συμφωνήθηκε με τον Πρόεδρο της Βουλής η αδήριτη ανάγκη διαφύλαξης του Δημόσιου

Χαρακτήρα της Υγείας και τονίστηκε από την πλευρά του Συλλόγου, η ανάγκη παράτασης όλων των

συμβάσεων του υπηρετούντος προσωπικού (Επικουρικό, Ι.Δ.Ο.Χ., Ο.Α.Ε.Δ.), το οποίο καλύπτει πάγιες

ανάγκες του Νοσοκομείου και το οποίο στηρίζει το σύστημα Υγείας με αποτελεσματικότητα, κατά την

τρέχουσα περίοδο της πανδημίας.


Το Υπόμνημα 


Θέμα: «Προβλήματα και δυσχέρειες που αντιμετωπίζει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων»

Εξοχότατε κ Πρόεδρε,

Με την ευκαιρία της επίσκεψή σας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο – στην πιο δύσκολη ιστορική

συγκυρία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας – σας καταθέτουμε το ανά χείρας συνοπτικό υπόμνημα, αφ’

ενός μεν για να σας ενημερώσουμε για τα θέματα που χειρίζεται ο Σύλλογος Εργαζομένων του

Νοσοκομείου μας και αφ’ ετέρου να κάνουμε γνωστές τις ανάγκες και τα προβλήματα που υπάρχουν στο

Π.Γ.Ν.Ι., από την οπτική σκοπιά των Εργαζομένων σ’ αυτό αλλά και της ευρύτερης τοπικής μας

Κοινωνίας, ιδιαίτερα την δύσκολη αυτή περίοδο της Πανδημίας του COVID-19.

Είναι κοινός τόπος το γεγονός ότι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων αποτελεί το

μεγαλύτερο και πληρέστερο Νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας και ένα από τα πιο καινοτόμα και στην

αιχμή της τεχνολογίας Νοσοκομεία της χώρας και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τριτοβάθμιας

φροντίδας υγείας σε μια μεγάλη περιοχή που καλύπτει την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Λευκάδα, την

Κέρκυρα, την Δυτική Μακεδονία αλλά και τη γειτονική Αλβανία (βάσει διακρατικών συμφωνιών). Σε αυτό

λειτουργούν κλινικές που δεν υπάρχουν σε άλλες υγειονομικές δομές των εν λόγω περιοχών, όπως για

παράδειγμα οι κλινικές Νευροχειρουργική, Ρευματολογική, Ογκολογική, Ακτινοθεραπείας, Νεογνολογική,

Αιματολογική, Πλαστική Χειρουργική, Ψυχικής Υγείας με Μονάδα Οξέων Περιστατικών αλλά και τα

εργαστήρια Επεμβατικής Καρδιολογίας – Αιμοδυναμικό, Πυρηνικής Ιατρικής και οι μονάδες Περιτοναϊκής

Κάθαρσης – Τεχνητού Νεφρού, Χημειοθεραπείας, Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (γραμμικοί

επιταχυντές) κ.τ.λ. καθώς και η ειδική μονάδα χορήγησης θεραπευτικών δόσεων ραδιενεργού ιωδίου και

CT – NM, μοναδικά και αυτά στην προαναφερθείσα περιοχή. Από την έναρξη της πανδημίας το ΠΓΝΙ

ανέλαβε το φόρτο του Νοσοκομείου Αναφοράς για τη νόσο, και ανέπτυξε κλίνες ΜΕΘ και λοιμωδών για τη

νοσηλεία των ασθενών COVID-19, οργάνωσε κατάλληλα το Τμήμα Επειγόντων και υιοθέτησε σύγχρονες

εργαστηριακές εφαρμογές για την διάγνωση του ιού.

Το Π.Γ.Ν.Ι. είναι το πρώτο δημόσιο Νοσοκομείο το οποίο αναφορικά με τα Εργαστήρια Ιατρικής

Απεικόνισης, είναι πλήρως ψηφιακό – ψηφιοποιημένο, ενώ εδώ και πλέον της δεκαετίας λειτουργούσε σε

πλήρη ανάπτυξη σύστημα PACS/RIS το οποίο εκτός από την αρχειοθέτηση των απεικονιστικών

εξετάσεων που πραγματοποιούνται, έδινε στον θεράποντα ιατρό τη δυνατότητα πρόσβασης στις εν λόγω

εξετάσεις, μέσω δικτύου που κάλυπτε το σύνολο των κλινικών, μονάδων, τακτικών ιατρείων και τμήματος

Επειγόντων του Νοσοκομείου. Η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος είχε ως αποτέλεσμα τη

δραστική περικοπή των δαπανών που αφορούν αγορά αναλώσιμου ακτινολογικού υλικού (φιλμ), αφού

πλέον οι απεικονιστικές εξετάσεις δίνονται σε μέσα ψηφιακής αποθήκευσης, υποπολλαπλάσιου των φιλμ

κόστους.

Σήμερα, το ιδιαιτέρως αυτό απαραίτητο σύστημα για τη διαχείριση των απεικονιστικών εξετάσεων,

βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, καθώς είναι σε εξέλιξη η μετάβαση του Νοσοκομείο σε ένα πιο σύγχρονο 

Σύλλογος Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 2

και ευέλικτο πληροφορικό σύστημα, που ευελπιστούμε πως θα λύσει και τα προβλήματα που έχουμε με το

τρέχον σύστημα PACS/RIS.

Τέλος το Π.Γ.Ν.Ι. και κατά την α΄ περίοδο της πανδημίας της COVID-19, αλλά και σήμερα στην

δυσκολότερη β φάση, επέδειξε και υποδεικνύει – παρά τις αντιξοότητες – υποδειγματική λειτουργία

επιτελώντας το έργο του ευδόκιμα. Το σύνολο των Εργαζομένων του ΠΓΝΙ στήριξε και στηρίζει

υποδειγματικά τη λειτουργία του Νοσοκομείου στις δύσκολες στιγμές της πανδημίας, ήταν και είναι σε

επιχειρησιακή ετοιμότητα, και παρά τις κατά καιρούς ελλείψεις σε υλικά και μέσα, εργάστηκε με συνέπεια

ώστε η τοπική μας κοινωνία να μην μείνει ούτε στιγμή απροστάτευτη απέναντι στον ιό.

Όμως κ. Πρόεδρε, παρά την αδιαμφισβήτητη διάθεση όλων μας να στηρίξουμε τη λειτουργία του

Νοσοκομείου και την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, μια σειρά προβλημάτων αποτελούν

τροχοπέδη στην όλη προσπάθεια. Κάποια απ’ αυτά ίσως ατόνησαν στη σκιά της πανδημίας, όμως η

ύπαρξή τους φαλκιδεύει και υποδαυλίζει τη λειτουργία του Π.Γ.Ν.Ι. γενικότερα Τα κυριότερα από τα

προβλήματα αυτά, τα οποία έπρεπε ήδη να είχαν λυθεί, είναι τα ακόλουθα:

Ι) Νέος Οργανισμός του Νοσοκομείου

Εδώ και πολλά χρόνια γινόταν συζήτηση για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του ιδρυτικού Οργανισμού του

Π.Γ.Ν.Ι. (1989) δεδομένης της ανεπάρκειάς του, αφού από την έναρξη λειτουργίας του Ιδρύματος μέχρι και

σήμερα οι κλινικές, οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι, τα επιστημονικά πεδία, οι παρεχόμενες εξειδικευμένες

υπηρεσίες κ.ο.κ., πολλαπλασιάστηκαν, χωρίς όμως να αυξηθούν αντίστοιχα και οι οργανικές θέσεις σε

εξειδικευμένο προσωπικό (Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό, Βοηθητικό, Τεχνικό κτλ). Επανειλημμένα, τόσο οι

εκάστοτε Διοικήσεις όσο και ο Σύλλογος Εργαζομένων κάναμε υπομνήματα τόσο σε επίπεδο

Υγειονομικών Περιφερειών όσο και στην Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας περιγράφοντας το μέγεθος του

προβλήματος και υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα για άμεση κάλυψη των αναγκών αλλά και την

επικαιροποίηση του Οργανισμού βάσει των νέων δεδομένων και την εναρμόνισή του με τις νέες

τεχνολογικές απαιτήσεις (που απαιτούσαν την πρόβλεψη και οργανικών θέσεων νέων ειδικοτήτων).

Και ενώ όλοι περιμέναμε το αυτονόητο, τον εκσυγχρονισμό δηλ. του Οργανισμού, με την δημοσίευση του

πολυαναμενόμενου Νέου Οργανισμού (ΦΕΚ 1243/Β/11-4-2012) διαπιστώσαμε ότι όχι απλώς δεν

προστέθηκε κάτι από όσα ήταν απαραίτητα, αλλά τουναντίον ο Νέος Οργανισμός δεν περιελάμβανε

ζωτικά τμήματα του Νοσοκομείου όπως τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τη Μονάδα Μεσογειακής

Αναιμίας, το Διαβητολογικό Κέντρο της Ενδοκρινολογικής Κλινικής, τη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων

Συμπαγών Οργάνων και τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Κερατοειδούς!!! Αντίστοιχα και 24 οργανικές θέσεις,

οι οποίες είναι καλυμμένες, είναι εκτός του Νέου Οργανισμού.

Αναρωτιόμαστε – εύλογα θεωρούμε – τί είδους Οργανισμός είναι αυτός που από ένα Τριτοβάθμιο

Νοσηλευτικό Ίδρυμα αφαιρεί ακόμη και την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας!

Αποτελεί λοιπόν αδήριτη και επιτακτική ανάγκη για την διόρθωση των λαθών του προαναφερθέντος

«Νέου Οργανισμού» βάσει των πραγματικών αναγκών του Ιδρύματος, της ιατρoτεχνολογικής εξέλιξης

αλλά και της επέκτασής του. Ήδη στο 4ο κτήριο συνολικού εμβαδού 8.500 τ.μ., βρίσκεται σε εξέλιξη

εγκατάσταση εξειδικευμένων νοσηλευτικών, εργαστηριακών (PET/CT) και θεραπευτικών μονάδων. Πρέπει

να συσταθεί ο Οργανισμός που θα προβλέπει το σύνολο παλιών και νέων λειτουργιών.

Και φυσικά επείγουσα ανάγκη είναι η, με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια σε κρίσεις Διευθυντών και

Προϊσταμένων (οι τελευταίες πραγματοποιήθηκαν το 2005!), λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων,

ώστε να ακολουθήσει και η στελέχωση του Νοσοκομείου και με το λοιπό απαραίτητο Προσωπικό. Στο

πλαίσιο αυτό υπογραμμίζουμε την ανάγκη να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος ώστε να εξεταστούν και πάλι τα

καθηκοντολόγια των υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ και να δοθούν κίνητρα στους Εργαζόμενους αυτούς ώστε

να ενταχθούν – για όσους το επιθυμούν – σε εκπαιδευτικές διαδικασίες αναβάθμισης του πτυχίου τους.

Σημειώνουμε ότι σήμερα το σύστημα Υγείας επιφορτίζει τους υπαλλήλους αυτούς με καθήκοντα που δεν 

Σύλλογος Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 3

τους αντιστοιχούν (π.χ. Βοηθοί Νοσηλευτές ΔΕ) χωρίς όμως να τους αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα ίσων

ευκαιριών με τους αντίστοιχους ΠΕ και ΤΕ συναδέλφους τους, και χωρίς φυσικά να θίγονται τα κεκτημένα

των Εργαζομένων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΙΙ) Οικονομική Επιχορήγηση του Π.Γ.Ν.Ι.

Παρατηρώντας κανείς τις επιχορηγήσεις που πιστώθηκαν στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομειακά Ιδρύματα

της ηπειρωτικής Ελλάδας (πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης) τα τελευταία χρόνια (τα στοιχεία είναι

διαθέσιμα στο www.diavgeia.gov.gr) θα παρατηρήσει την κατάφορη και εξόφθαλμη αδικία που υφίσταται

το Π.Γ.Ν.Ι., όσον αφορά στην οικονομική του βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του. Τα οικονομικά λοιπόν

μεγέθη «μιλάνε» από μόνα τους. Νιώθουμε την ανάγκη να υπογραμμίσουμε τη κραυγαλέα ανισότητα

μεταξύ της μεταχείρισης του Π.Γ.Ν. Πατρών και του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, δύο Νοσοκομείων που ανήκουν

στην ίδια Υ.ΠΕ., έχουν συγκρίσιμα μεγέθη και προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες Υγείας. Με τη διαφορά

όμως ότι το Π.Γ.Ν.Ι. καλύπτει μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή αλλά και την γειτνιάζουσα Αλβανία (στα

πλαίσια διακρατικών συμφωνιών). Ενδεικτικός της λειτουργίας του Π.Γ.Ν.Ι. είναι ο αριθμός των 400.000

ασθενών που εξυπηρετήθηκαν από το Νοσοκομείο το 2018 και των 420.000 αντίστοιχα το 2019.

Συμπληρωματικά να αναφέρουμε ότι εντός του τρέχοντος έτους (2020) αναμένεται να τελεσιδικήσει η

προσφυγή του Συλλόγου Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Ι. στην Δικαιοσύνη, για τις οφειλές του Π.Γ.Ν.Ι. στους

Εργαζομένους αναφορικά με την υπερωριακή απασχόληση, νυκτερινά και αργίες του Σεπτεμβρίου 2009.

Το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Π.Γ.Ν.Ι. στους δικαιούχους Εργαζομένους ανέρχεται στο ποσό

των 230.000 ευρώ πλέον των νόμιμων τόκων (6% κατ’ έτος). Επιπλέον στον προϋπολογισμό του Π.Γ.Ν.Ι.

για την καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, νυκτερινών και αργιών στους δικαιούχους Εργαζομένους,

για το έτος 2020 έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί η λειτουργία του 4ου Κτηρίου (για την οποία απαιτείται

περαιτέρω υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, πλέον της συνήθους) και το προσληφθέν

Επικουρικό ΙΔΟΧ Προσωπικό. Σημειώνουμε ότι το επικουρικό Προσωπικό (ΙΔΟΧ), που στο Π.Γ.Ν.Ι.

αντιστοιχεί σε 600 περίπου υπαλλήλους, μισθοδοτείται απ’ ευθείας από το Νοσοκομείο, ως εκ τούτου

είναι αδήριτη η ανάγκη ενίσχυσης του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. Υπογραμμίζουμε πως οι

περισσότερες των συμβάσεων (ΙΔΟΧ, ΣΟΧ κτλ) ολοκληρώνονται εντός του προσεχούς Νοεμβρίου 2021,

χωρίς οι μέχρι τώρα προβλέψεις να θεωρούν πως θα έχουμε απαλλαγεί από την πανδημία και τις

απαιτήσεις που αυτή η δημιούργησε.

ΙΙΙ) Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φ.Ι.Α.)

Το Φ.Ι.Α. του Π.Γ.Ν.Ι. είναι ένα από τα λίγα αντίστοιχα δημόσια Κέντρα στην Χώρα και το μοναδικό στην

ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. Έχει σύγχρονες

εγκαταστάσεις και υποδομές, οι οποίες δυστυχώς δεν αξιοποιούνται σε όλο τους το εύρος λόγω της

υποστελέχωσής του (λειτουργούν μόνο οι 12 από τις 50 κλίνες λόγω ελλείψεων σε Προσωπικό). Οι κατά

καιρούς αιτήσεις για στελέχωση του Φ.Ι.Α. έχουν παραπεμφθεί στις «καλένδες», την ώρα που αντίστοιχα

ιδιωτικά κέντρα στην περιοχή παρουσιάζονται να κάνουν «χρυσές» δουλείες!

ΙV) Τραγικές Ελλείψεις σε Προσωπικό

Αποτέλεσμα της ανυπαρξίας Οργανισμού που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του Νοσοκομείου,

είναι και οι μεγάλες ελλείψεις σε Προσωπικό. Για παράδειγμα ενώ βάσει του οργανογράμματος της

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας οι οργανικές θέσεις ΤΕ – ΔΕ Νοσηλευτικής είναι καλυμμένες, το Νοσηλευτικό

Προσωπικό που είναι τοποθετημένο δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην αύξηση των οργανικών θέσεων σε κλάδους ΤΕ Μαιών, ΥΕ Βοηθ.

Υγ. Προσωπικού, ΤΕ Νοσηλευτών, ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΤΕ Ραδ. – Ακτινολογίας, ΔΕ Χειρ. –

Εμφανιστών, ΤΕ Ιατρ. Εργαστηρίων, ΔΕ Παρασκευαστών αλλά και ΤΕ Λογοθεραπείας, Τεχνικών και 

Σύλλογος Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 4

Διοικητικών, ενώ αντίστοιχες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν και για όλους τους άλλους κλάδους,

ανάλογα με τις σημερινές αλλά και τις αναμενόμενες απαιτήσεις του Νοσοκομείου.

Ιδιαίτερα τώρα με την αύξηση του αριθμού όσων αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης και το «πάγωμα»

των προσλήψεων, τα κενά που δημιουργούνται είναι τεράστια και θέτουν σε κίνδυνο την λειτουργία του

Νοσοκομείου.

Σημειώνουμε ότι στο θέμα των ελλείψεων σε Μόνιμο Προσωπικό, η Ηγεσία του Υπουργείου πρέπει να

προβεί σε άμεσες λύσεις γιατί ήδη το Νοσοκομείο λειτουργεί με οριακή σύνθεση. Και επειδή η φύση της

λειτουργίας του είναι άκρως ευαίσθητη, οφείλουμε να λάβουμε μέτρα πριν συμβεί το «μοιραίο».

Η κατάσταση αυτή έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο με την παράδοση προς χρήση της νέας πτέρυγας του

Νοσοκομείου και το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια από την πλευρά της Διοίκησης να λειτουργήσουν

νέες δομές με συμβάσεις ΙΔΟΧ καθώς και Επικουρικού Προσωπικού του οποίου είναι αβέβαιο το

εργασιακό του μέλλον.

Επιπλέον σημειώνουμε ότι είναι αδήριτη η ανάγκη να ενταχθούν στο σχεδιασμό του Νοσοκομείου

Κλινικές και Μονάδες οι οποίες δεν υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Ενδεικτικές είναι η

Αγγειοχειρουεγική Κλινική, Μ.Ε.Θ. Παίδων, κλπ.

V) Λειτουργία Νέου Κτηρίου

Η εκκίνηση της λειτουργίας της 4ης πτέρυγας συνδυάστηκε από ένα σχέδιο επαναχωροθέτησης των

κλινικών του νοσοκομείου το οποίο εκπόνησε επιτροπή και το οποίο βρήκε για πολλούς και διαφορετικούς

τεκμηριωμένους λόγους αντίθετους, την Ε.Ι.Ν.Η., τον Σύλλογο Εργαζομένων, τον Διευθυντή Ιατρικής

Υπηρεσίας, τον Χειρουργικό Τομέα του Π.Γ.Ν.Ι., τον Διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, το

Επιστημονικό Συμβούλιο και την Ιατρική Σχολή.

Παρά όμως τις τεκμηριωμένες αντιδράσεις, το σχέδιο υπερψηφίστηκε με οριακή πλειοψηφία στο Δ.Σ. του

Π.Γ.Ν.Ι. Σχέδιο το οποίο στην πορεία του προς ψήφιση δημιούργησε εντάσεις, απειλές και διαμόρφωση

ενός κλίματος δυσπιστίας απέναντι στις πραγματικές προθέσεις της Διοίκησης.

Σχέδιο το οποίο για την υλοποίησή του χρειάζεται την εξοικονόμηση προσωπικού από το ήδη υπάρχων

(κυρίως νοσηλευτικό). Ενώ τα επίσημα στοιχεία του Π.Γ.Ν.Ι. όπως προκύπτουν από την ετήσια έκθεση

πεπραγμένων 2018 δείχνουν ότι διατηρήθηκε η αυξητική τάση του συνολικού αριθμού εξυπηρετούμενων

ασθενών, από όλα γενικά τα Τμήματα του Νοσοκομείου φτάνοντας τους 400.000 ασθενείς ετησίως,

παρουσιάζοντας αύξηση 12,93% σε σχέση με το 2017.

Η αυξητική τάση εξυπηρετούμενων ασθενών αφορά τόσο τους νοσηλευθέντες ασθενείς σε κλινικές όσο

και τους ασθενείς που επισκέπτονται τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου. Έτσι ενώ το 2012

σε κάθε ιατρό (οποιασδήποτε βαθμίδας) αντιστοιχούσαν 490 ασθενείς ετησίως, το 2015 αντιστοιχούσαν

604, το 2017 ο αριθμός αυτός ανήλθε στους 755 ασθενείς και το 2018 έφτασε τους 795 ασθενείς ανά

γιατρό. Αντίστοιχα για το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ το 2012 σε κάθε νοσηλευτή/τρια αντιστοιχούσαν

311 ασθενείς ετησίως, το 2015 αντιστοιχούσαν 382, το 2017 αντιστοιχούσαν 410 ασθενείς και το 2018

ανήλθαν σε 455 ανά νοσηλευτή/τρια.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω προτεραιότητα της Διοίκησης δεν είναι η ισχυροποίηση της

λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων κλινικών, με ενίσχυση του ιδιαίτερα επιβαρυμένου προσωπικού, αλλά η

αποδυνάμωση τους και η ένταξη του προσωπικού αυτού στη λειτουργία του νέου κτηρίου. Αυτό είχε ως

αρνητικό αποτέλεσμα την συνένωση της Ορθοπεδικής, της Χειρουργικής και της Παιδιατρικής Κλινικής με

αντίκτυπο την επιβάρυνση και αφαίμαξη του ήδη βεβαρυμμένου προσωπικού.

Σύλλογος Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 5

Ως Εργαζόμενοι πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός που έχει γίνει για το 4ο κτήριο,

χωρίς την ενίσχυση με νέο μόνιμο προσωπικό και χωρίς Νέο Οργανισμό και αύξηση του

Προϋπολογισμού.

VΙ) Συμβασιούχοι Υπάλληλοι Π.Γ.Ν.Ι. (Ι.Δ.Ο.Χ., Επικουρικοί, Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.)

Την τελευταία διετία στο Νοσοκομείο μας υπηρετεί μεγάλος αριθμός συμβασιούχων (περισσότεροι από

600) οι οποίοι καλύπτουν σημαντικές ανάγκες για τη λειτουργία του Νοσοκομείου (καθαριότητα, εστίαση,

ιματισμός, φύλαξη) καθώς και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων κυρίως σε Νοσηλευτικό Προσωπικό, με το

οποίο στηρίχτηκε η έναρξη λειτουργίας του 4ου κτηρίου.

Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο προσωπικό είναι απαραίτητο διότι ο αριθμός των ασθενών που

επισκέπτεται το νοσοκομείο μας τα τελευταία χρόνια είναι αυξητικός (420.000 ασθενείς το 2019) και οι

ανάγκες για την λειτουργία είναι μεγάλες καθώς οι ήδη αποχωρήσαντες σε σύνταξη αλλά και αυτοί που

αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν στα προσεχή χρόνια δημιούργησαν και θα δημιουργήσουν μεγάλες

ελλείψεις προσωπικού.

Με την έναρξη δε του 4ου κτηρίου οι ανάγκες αυτές πολλαπλασιάστηκαν και πρέπει να δημιουργηθούν οι

συνθήκες ώστε αυτό το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό να παραμείνει στις θέσεις του.


Προτείνουμε:

α. Στο Νέο Οργανισμό να συμπεριληφθούν θέσεις για την καθαριότητα, την εστίαση, την φύλαξη και τον

ιματισμό.

β. Να δοθούν αυξημένα μόρια σε προσεχή προκήρυξη στο ήδη έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό για

πρόσληψη και η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε Αορίστου Χρόνου.

Αναφορικά με το σύστημα επιλογής του Επικουρικού Προσωπικού σημειώνουμε τα εξής:

- Η αστάθεια του ηλεκτρονικού συστήματος «άφησε» εκτός αρκετούς υποψηφίους λόγω μη ορθής

καταχώρησης των αρχείων που ανέβασαν.

- Είναι παράδοξο ότι μεταπτυχιακοί τίτλοι ειδίκευσης, γλωσσομάθεια και γνώσεις ηλεκτρονικών

υπολογιστών δεν μοριοδοτήθηκαν.

- Παρόλο που οι προκηρυχθείσες θέσεις ήταν για κάλυψη επειγουσών αναγκών COVID-19, δεν

υπήρχαν κριτήρια για την αποφυγή κατάληψης των θέσεων από υποψηφίους με χρόνια νοσήματα

που τους κατέτασσαν εκ προοιμίου σε ομάδες υψηλού κινδύνου και ως εκ τούτου δεν θα

μπορούσαν να εκπληρώσουν την αποστολή των θέσεων.

Η πρόσφατη εμπειρία του Π.Γ.Ν.Ι. λόγω των ανωτέρω είναι κακή, αφού ενισχύθηκε με προσωπικό που

δεν μπορεί να αξιοποιήσει!

VΙΙ) Αποκατάσταση αδικιών που θίγουν τους Εργαζομένους

Σε συνέχεια των όσων αναφέραμε για τον δημοσιευθέντα Οργανισμό, τονίζουμε ότι μεταξύ των άλλων,

προβαίνει στον αποκλεισμό Εργαζομένων από τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης και εξέλιξης,

καταστρατηγώντας το κριτήριο της ισοτιμίας.

Για παράδειγμα ενώ δεν προβλέπει υπηρεσία Πληροφορικής και εντάσσει τους υπαλλήλους ΠΕ

Πληροφορικής στο δυναμικό της Διοικητικής Υπηρεσίας, εν τούτοις ο υφιστάμενος Οργανισμός αποκλείει

τη συγκεκριμένη κατηγορία από τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης στη Διοικητική Υπηρεσία, αν και το Άρθρο

36 του Νόμου Πλαισίου 3329/2010 (που υπερισχύει του Οργανισμού του Νοσοκομείου) αναφέρει ρητά ότι

σε θέση Διοικητικού Διευθυντή Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

μπορούν να προαχθούν και υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Βαθμού Α’, εφόσον πληρούν τα

υπόλοιπα νόμιμα προσόντα.

Σύλλογος Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 6

Αποκλεισμούς κατηγοριών Εργαζομένων έχουμε και από την καταβολή του επιδόματος επικινδύνου

εργασίας. Κλάδοι Εργαζομένων που απασχολούνται σε τέτοιες εργασίες δε προβλέπεται να λαμβάνουν

το επίδομα. Για παράδειγμα Φυσιοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Μηχανικοί, οδηγοί κτλ, καίτοι εργάζονται

σε Νοσοκομειακό Περιβάλλον, έρχονται σε επαφή με ασθενείς ή μολυσματικά απορρίμματα, έχουν

εξαιρεθεί του επιδόματος. Και μάλιστα η εξαίρεση αυτή συμπίπτει με την γενικότερη οικονομική εξαθλίωση

που υπέστησαν όλοι οι μισθωτοί, και δη οι Εργαζόμενοι στο χώρο της Υγείας, οι μισθοί των οποίων

υπήρχαν ανέκαθεν από τους χαμηλότερους του Δημόσιου Τομέα.

 Μετακινήσεις – Βαρύτητα Νοσηλευτικών τμημάτων.

Εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις των

Νοσηλευτών στο Π.Γ.Ν.Ι.. Ο Σύλλογος ζητά την πλήρη διαφάνεια των εν λόγω διαδικασιών αλλά και την

πλήρη εφαρμογή των συμπεφωνημένων με τον Σύλλογο Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Ι.

 Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (Β.Α.Ε.):

Στο πλαίσιο των αδικιών που υφίστανται οι Εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία αποτελεί και η μη ένταξή τους

στο καθεστώς των Β.Α.Ε., παρόλο που οι συνθήκες εργασίας σ’ αυτά διέπονται κατ’ εξοχήν από τις

προϋποθέσεις του Νόμου για τα Β.Α.Ε. Θεωρούμε πως αποτελεί επιτακτική ανάγκη – και για λόγους

δικαιοσύνης – η συμπερίληψη του συνόλου των Εργαζομένων των Νοσοκομείων στο καθεστώς αυτό.

 Επέκταση Ειδικής Άδειας:

Βάσει α) του Άρθρου 105 Ν. 2071/92 και β) της Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Υ4α/3024/93 Υπουργικής

Απόφασης, έγινε επέκταση της συγκεκριμένης άδειας με Φ.Ε.Κ. 5489/τ.Β’/2018 συγχρόνως δημοσιεύτηκε

και ερμηνευτική εγκύκλιος αυτής. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία μεταξύ της εγκυκλίου και

του Νόμου στο σύνολο των Νοσοκομείων της Ελλάδας και για να συμβεί αυτό απαιτείτε ξεκάθαρη

διευκρίνιση Κλινικών Μονάδων και Ειδικοτήτων. Παρακαλώ όπως απαντήσετε στο Νοσοκομείο μας

σχετικά με την επέκταση της ειδικής άδειας δέκα ημερών στα δεκατρία τμήματα του νοσοκομείου που την

διεκδικούν σύμφωνα με το: «άρθρο 105 του ν. 2071/1992 επεκτείνεται σε περαιτέρω τμήματα και ειδικές

μονάδες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.» όπως στο προσωπικό που διαλύει

βιολογικούς παράγοντες, στο προσωπικό που διαλύει κυταροστατικά φάρμακα, σε τμήματα λοιμωδών

νοσημάτων κ.α. και που εξαιρούνται με την υπ΄ αριθμ. 18/23-5-2019 (θ.1) απόφαση του Δ.Σ. του

Νοσοκομείου μας. Σε καμία περίπτωση δε θα ανεχτούμε επιλεκτική εφαρμογή του Νόμου και θα κινηθούμε

με κάθε νόμιμο τρόπο για την διεκδίκηση της συγκεκριμένης άδειας.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνουμε την ανάγκη υπαγωγής στους δικαιούχους της επέκτασης η

Πνευμονολογική και οι Παθολογικές Κλινικές, οι οποίες καλύπτουν την διαχείριση των ασθενών με

λοιμώδη νοσήματα, η Νευρολογική, η Παιδιατρική, η Γαστρεντερολογική και η Ρευματολογική Κλινική, οι

οποίες χορηγούν βιολογικούς παράγοντες και τέλος η Νεφρολογική Κλινική (υποστηρίζει τη λειτουργία της

περιτοναϊκής κάθαρσης) και η Χειρουργική Κλινική (υποστηρίζει τη μονάδα μεταμοσχεύσεων).

 Επαναφορά ειδικής άδειας εργασίας σε χώρους Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών:

Ο Σύλλογος Εργαζομένων θεωρεί αναγκαία την επαναφορά της ειδικής ακτινολογικής άδειας για τους

Εργαζόμενους σε Εργαστήρια Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, καθώς τα κριτήρια κατάργησής της αφ’ ενός μεν

δεν στηρίχτηκαν σε καμία επιστημονική βάση και αφ’ ετέρου σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν

διάφορες ευεργετικές ρυθμίσεις για το Προσωπικό που εργάζεται σε τέτοιους χώρους.

Σύλλογος Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 7

 Ασφάλεια και Υγιεινή στους Χώρους Εργασίας:

Ο Σύλλογος Εργαζομένων έχει ποικιλοτρόπως στηρίξει την θεσμοθέτηση Ιατρού Εργασίας, και εκφράζει

την ικανοποίησή του για την υλοποίηση αυτής της ανάγκης, μετά από πολλές προσπάθειες και

παρεμβάσεις. Εν τούτοις για την αποδοτική και αποτελεσματική παρουσία του Ιατρού Εργασίας στον

χώρο του Π.Γ.Ν.Ι., είναι απαραίτητη η δραστηριοποίησή του σε καθημερινή βάση και η επιφόρτισή του με

μια ευρείας έκτασης θέματα που αφορούν θέματα υγιεινής και ασφάλειας του Προσωπικού, τα οποία

εντάθηκαν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι ο Ιατρός Εργασίας

είναι ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος για τον έλεγχο των Εργαζομένων που για λόγους υγείας δικαιούνται να

απέχουν από την εργασίας τους την περίοδο της πανδημίας.

 Ένδυση και Υπόδηση Προσωπικού :

Τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος Εργαζομένων είναι αναγκασμένος να βρίσκεται σε διαρκείς δικαστικούς

αγώνες ζητώντας το αυτονόητο: να χορηγούνται στους δικαιούχους ότι προβλέπεται για την ένδυση και

υπόδηση ώστε και η ομοιομορφία του Προσωπικού και η έξωθεν καλή εικόνα του Νοσοκομείου να

επιτυγχάνεται, αλλά και οι κανόνες υγιεινής των Εργαζομένων να τηρούνται.

Θεωρούμε ότι η απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη πρόσφατα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και να χορηγηθεί

στο σύνολο του προσωπικού (Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό, Τεχνικό, Ιατρικό) οι στολές και ο εξοπλισμός

που απαιτείται.

VIII) Πανδημία Κορωναϊού

Λόγω της πανδημίας – σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. (WHO) – του κοροναϊού το Εθνικό Σύστημα Υγείας

κλήθηκε να επωμιστεί ένα τεράστιο βάρος, το οποίο δημιούργησε τεράστια πίεση στο σύστημα και έφερε

στο προσκήνιο τις μεγάλες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Η κατάσταση αυτή καθίσταται εντονότερη

στα Νοσοκομεία αναφοράς για τον έλεγχο – αντιμετώπιση περιστατικών κοροναϊού, όπως το

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Για την εξασφάλιση της ασφαλούς και συνεχούς λειτουργίας του Νοσοκομείου και την αποσόβηση τους

κινδύνου κατάρρευσης του συστήματος λόγω της έξαρσης της πανδημικής λοιμικής νόσου, θα πρέπει

ΑΜΕΣΑ να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω προληπτικές ενέργειες και να ενισχυθούν οι δομές του

Νοσοκομείου με ανθρώπινο δυναμικό. Συγκεκριμένα θεωρούμε πως πρέπει ΑΜΕΣΑ:

α) Να προσληφθεί Νοσηλευτικό Προσωπικό που θα στελεχώσει τη Μονάδα Λοιμωδών καθώς και τις

ΜΕΘ, ΜΑΦ και το Τμήμα Επειγόντων. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα για την ύπαρξη εφεδρείας σε

περίπτωση προσβολής μερίδας του Προσωπικού (αναμενόμενη παρενέργεια) από τον ιό. Επιπλέον θα

πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για το προσωπικό που έχει ανήλικα τέκνα καθώς και για τις άδειες

απουσίας που πρέπει να δικαιούται για την άσκηση της γονικής του μέριμνας.

β) Αντίστοιχα να προσληφθεί ΑΜΕΣΑ Ιατρικό Προσωπικό κατάλληλων ειδικοτήτων για τη στελέχωση της

Μονάδας Λοιμωδών καθώς και των ΜΕΘ, ΜΑΦ και του Τμήματος Επειγόντων. Μέριμνα για την ύπαρξη

εφεδρείας σε ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να ληφθεί και για το Ιατρικό Προσωπικό.

γ) Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί και για την ενίσχυση του δυναμικού του Νοσοκομείου με

Παραϊατρικό Προσωπικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι επί παραδείγματι οι ανάγκες σε Τεχνολόγους

Ακτινολόγους διπλασιάζονται, δεδομένου ότι η ειδικότητα αυτή έρχεται σε άμεση επαφή με πιθανά ή

επιβεβαιωμένα περιστατικά της νόσου, αφού χρειάζονται 2 τεχνολόγοι για τον χειρισμό τέτοιων ασθενών

(ένας ενδεδυμένος με τις ειδικές στολές και ένας «καθαρός» ώστε να προβεί στην ανάδειξη των

απεικονιστικών εξετάσεων.

δ) Αδήριτη είναι και η ανάγκη ενίσχυσης σε Προσωπικό Καθαριότητας, αφού πλέον τα αυξημένα μέτρα

προστασίας απαιτούν αυστηρότερο και επιμελέστερο καθαρισμό των χώρων και συχνότερη απολύμανση.

ε) Για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και ελέγχου μετακινήσεων για την πρόληψη διάδοσης της

νόσου, είναι απαραίτητη η ενίσχυση του Νοσοκομείου με Προσωπικό φύλαξης, η αριθμητική δύναμη του 

Σύλλογος Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 8

οποίου σήμερα δεν επαρκή ούτε για την κάλυψη των βασικών αναγκών ασφάλειας – φύλαξης του

Ιδρύματος.

στ) Η λειτουργία των Μονάδων Λοιμωδών και η πλήρης ανάπτυξη των λοιπών Μονάδων απαιτεί την

ΑΜΕΣΟΤΑΤΗ προμήθεια με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (μόνιτορ παρακολούθησης, αναπνευστήρες,

τροχήλατο ακτινολογικό μηχάνημα κτλ), δεδομένου ότι ο υπάρχον εξοπλισμός δεν επαρκεί. Σημειώνουμε

ότι για την υποτυπώδη λειτουργία της Μονάδας, προς το παρόν μετακινείται εξοπλισμός από άλλα

τμήματα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία τους.

ζ) Είναι ΑΔΗΡΙΤΗ και ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ η ανάγκη λειτουργίας του Π.Γ.Ν.Ι. σαν Νοσοκομείου ΑΝΑΦΟΡΑΣ και

τριτοβάθμιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος, για όσο χρόνο διαρκέσει ο συναγερμός για τον κοροναϊό. Αυτό

σημαίνει την αναστολή των Τακτικών Ιατρείων, της Ολοήμερης Λειτουργίας, των Τακτικών Χειρουργείων

και όλων των λοιπών εφαρμογών που δεν συνδέονται με τον έλεγχο της πανδημίας ή δεν έχουν επείγοντα

χαρακτήρα.

η) Aναφορικά με τον σχεδιασμό για την λειτουργία του «Μέγα» Εμβολιαστικού Κέντρου στο κτήριο του

πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ σημειώνουμε τα ακόλουθα:

-Στηρίζουμε την αναγκαιότητα επιτάχυνσης του εμβολιαστικού προγράμματος για την αναχαίτηση της

πανδημίας και αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα της δημιουργίας του «Μέγα» Εμβολιαστικού Κέντρου

που θα καλύψει τις ανάγκες τις ευρύτερης περιοχής.

-Δηλώνουμε απερίφραστα την αντίθεση μας για τη στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων με Προσωπικό

των δύο Νοσοκομείων της Πόλης, κίνηση που θα πλήξει σοβαρά την εύρυθμη λειτουργία τους και θα

υποβαθμίσει επικίνδυνα την παροχή των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Ήδη το υγειονομικό

Προσωπικό του Π.Γ.Ν.Ι. σήκωσε δυσανάλογα το βάρος της Πανδημίας – 4 Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων,

3 ΜΕΘ COVID, Παιδιατρική ΜΕΛ – αλλά και του εμβολιαστικού προγράμματος.

-Υποστηρίζουμε πως το σχεδιαζόμενο «Μέγα» Εμβολιαστικό Κέντρο οφείλει να στελεχωθεί με Προσωπικό

που θα προσληφθεί για τον λόγο αυτό ή που θα προέρχεται από τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας. Η περαιτέρω απογύμνωση των Νοσοκομείων από Υγειονομικό Προσωπικό με την παράλληλη

λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου του Π.Γ.Ν.Ι., θα προκαλέσει και επιπλέον συρρίκνωση της παροχής

υπηρεσιών τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία ήδη είναι εμφανής στην τοπική μας Κοινωνία.

θ) Επιβάλλεται η κατάρτιση ολοκληρωμένης πρότασης – οργανογράμματος, που να περιλαμβάνει το

σύνολο του Υγειονομικού Προσωπικού, ώστε σε μελλοντική οικονομική ενίσχυση του υγειονομικού

προσωπικού που εργάστηκε στην «πρώτη γραμμή» της πανδημίας, όλοι οι Εργαζόμενοι αναλογικά να

ωφεληθούν τα αντίστοιχα.

Κύριε Πρόεδρε,

Με το παρόν υπόμνημά μας ακροθιγώς αναφερθήκαμε σε ορισμένα από τα φλέγοντα προβλήματα που

αντιμετωπίζει το Π.Γ.Ν.Ι., τα οποία και δημιουργούν πλείστες όσες παρενέργειες στην καθημερινή του

λειτουργία και στην απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας προς όσους συνανθρώπους μας το έχουν

ανάγκη.

Η υγεία, ως το ύψιστο κοινωνικό αγαθό, πρέπει να διασφαλίζεται από κάθε κράτος πρόνοιας. Είναι

λοιπόν υποχρέωση όλων όσων εμπλέκονται με το χώρο υγείας να εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή.

Θεωρούμε λοιπόν υποχρέωση της Πολιτείας να ενσκήψει με διάθεση επίλυσης στα προβλήματα του

Π.Γ.Ν.Ι., τα περισσότερα από τα οποία έπρεπε ήδη να έχουν διευθετηθεί.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, αποτελεί κατεπείγουσα ανάγκη:

α) Προετοιμασία ΤΕΠ για το ενδεχόμενο νέου κύματος της Πανδημίας. Ενίσχυση του εμβολιαστικού

Κέντρου με ανεξάρτητο προσωπικό, που δεν θα αντλείται από τις άλλες δομές του Νοσοκομείου.

β) Οριστική και μόνιμη επίλυση του προβλήματος της καθαριότητας της φύλαξης και της εστίασης του

Νοσοκομείου

Σύλλογος Εργαζομένων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων 9

γ) Νέος Οργανισμός του Νοσοκομείου σε συνδυασμό με την εκπόνηση του νέου στρατηγικού σχεδίου

ανάπτυξης του Νοσοκομείου

δ) Επαναχωροθέτηση λειτουργιών και δράσεων του Νοσοκομείου σε χώρους, σύμφωνα με τις νέες

ανάγκες και όχι σύμφωνα με τις επιθυμίες “παραγόντων”…

ε) Αύξηση προϋπολογισμού Νοσοκομείου

στ) Κρίσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων & Τμημάτων Διοικητικής, Νοσηλευτικής &

Τεχνικής Υπηρεσίας

ζ) Προγραμματισμός νέων Έργων

στ) Σήμανση χώρων Νοσοκομείου (η υφιστάμενη δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα)

ζ) Μετατροπή όλων των επικουρικών ΙΔΟΧ συμβάσεων σε ΙΔΑΧ, γιατί αφ’ ενός μεν καλύπτουν πάγιες και

διαρκείς ανάγκες του Νοσοκομείου, αφ’ ετέρου γιατί την περίοδο της Πανδημίας, οι επικουρικοί

συνάδελφοι είναι στην πρώτη γραμμή όπως το λοιπόν μόνιμο προσωπικό.

Εμείς ως Σύλλογος Εργαζομένων είμαστε διαθέσιμοι για κάθε βοήθεια προς την κατεύθυνση της

εξεύρεσης λύσεων για τα προβλήματα του Π.Γ.Ν.Ι. Άλλωστε αν το Π.Γ.Ν.Ι. συνεχίζει να προσφέρει τις

υπηρεσίες του, βασίζεται κατ’ αποκλειστικότητα στο φιλότιμο των Εργαζόμενων σ’ αυτό. Επειδή όμως οι

αντοχές όλων εξαντλούνται, πρέπει κάτι να γίνει άμεσα!

Για τo Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στο Π.Γ.Ν.Ι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]