3Κ: Μερική ακύρωση του οριστικού πίνακα μετά από δικαστική δικαίωση υποψηφίου

 


Όπως παρουσιάζει σήμερα αποκλειστικά το epoli.gr με την υπ’ αριθμ. 1948/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών διατάχθηκε η μερική ακύρωση του οριστικού πίνακα επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, με την οποία προσλήφθηκαν συνολικά 8.166 άτομα σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας σε Δήμους και δημοτικά Νομικά Πρόσωπα όλης της χώρας.

Ειδικότερα, υποψήφιος για την κατάληψη μίας θέσης της κατηγορίας ΥΕ που συμμετείχε στην προκήρυξη και εμφανίστηκε ως επιλαχών στους οριστικούς πίνακες προσέφυγε δικαστικά ζητώντας να ακυρωθεί μερικώς ο οριστικός πίνακας κατάταξης με σκοπό να περιληφθεί στους επιτυχόντες.


Αιτία για τη μη κατάταξή του στους επιτυχόντες ήταν η μη προσμέτρηση στη συνολική του μοριοδότηση των μορίων που δικαιούτο εξαιτίας της προηγούμενης μακρόχρονης ανεργίας του.


Πράγματι, το ΑΣΕΠ δεν βαθμολόγησε το κριτήριο της ανεργίας, μολονότι ο υποψήφιος ήταν όντως άνεργος επί σχεδόν πέντε (5) έτη προ της συμμετοχής του στην προκήρυξη. Αυτό έγινε εξαιτίας λάθους αναφορικά με τον χρόνο ανεργίας του που υπήρχε στη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η οποία προσκομίστηκε από αυτόν μαζί με την αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη. Το λάθος που περιείχε η βεβαίωση έγκειτο στο ότι σε αυτή ναι μεν αναφερόταν συνολικά το χρονικό διάστημα της ανεργίας του υποψηφίου -με αναφορά της ημερομηνίας έναρξης της ανεργίας και υπόμνηση ότι αυτή συνεχιζόταν έως την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης-, αλλά αναφερόταν επίσης -προφανώς εκ λάθους- ότι ο συνολικός αριθμός των μηνών ανεργίας ήταν μηδέν (0).


Εξαιτίας αυτού του λάθους το ΑΣΕΠ δεν προσμέτρησε μόρια για την ανεργία του υποψηφίου, θεωρώντας ότι αυτός δεν υπήρξε άνεργος προ της συμμετοχής του στην προκήρυξη.


Κατά του οριστικού πίνακα ο υποψήφιος άσκησε αρχικά αίτηση θεραπείας ενώπιον του ΑΣΕΠ, επισημαίνοντας το λάθος της βεβαίωσης και άρα και το λάθος του ΑΣΕΠ και προσκόμισε νεότερη βεβαίωση, στην οποία προσδιοριζόταν το ίδιο χρονικό διάστημα ανεργίας και γινόταν ορθή αναφορά στους συνολικούς μήνες ανεργίας που πρόκυπταν.


Εντούτοις, το ΑΣΕΠ απέρριψε την εν λόγω αίτηση θεραπείας, κρίνοντας μεταξύ άλλων ότι η νεότερη βεβαίωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη, καθότι προσκομίστηκε εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της προκήρυξης, αλλά και ότι το λάθος στην αρχική βεβαίωση οφειλόταν στον τρόπο υποβολής της αίτησης από τον υποψήφιο, ο οποίος περαιτέρω θα έπρεπε να μην την είχε προσκομίσει ως δικαιολογητικό της αίτησής του, αλλά, αντίθετα, θα έπρεπε να είχε αιτηθεί και λάβει άλλη.


Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών που επιλήφθηκε της αίτησης ακύρωσης που ασκήθηκε σε συνέχεια των ανωτέρω, δέχθηκε τον λόγο ακύρωσης που προβλήθηκε και έκρινε ότι στην κρίσιμη αρχική βεβαίωση του ΟΑΕΔ υπήρχε πράγματι σφάλμα, πλην όμως δεν αμφισβητείται ο χρόνος της ανεργίας, καθότι αυτός προκύπτει από την αναφορά στην βεβαίωση της ημερομηνία έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήματος της ανεργίας.


Επίσης, το Δικαστήριο έκρινε ότι ο υποψήφιος είχε υποβάλει καλόπιστα μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της αίτησής του και την αρχική (εσφαλμένη) αίτηση, για το σφάλμα της οποίας ευθυνόταν αποκλειστικά το διοικητικό όργανο που την εξέδωσε. Ενόψει δε της αποκλειστικής υπαιτιότητας του ΟΑΕΔ για την έκδοση της εσφαλμένης βεβαίωσης, το Δικαστήριο δέχθηκε ότι το ΑΣΕΠ θα έπρεπε να δεχθεί την μεταγενέστερη εκπρόθεσμη βεβαίωση.


Με αυτό το σκεπτικό το Δικαστήριο κατέληξε ότι η απόφαση του ΑΣΕΠ με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση θεραπείας του υποψηφίου και διαμορφώθηκε ο πίνακας κατάταξης επιτυχόντων πρέπει να ακυρωθεί και ότι το ΑΣΕΠ θα πρέπει να εκδώσει νέα αιτιολογημένη απόφαση επί του ζητήματος.


Ο Δικηγόρος του υποψηφίου που υπέβαλε για λογαριασμό του την αίτηση ακύρωσης, κ. Λάμπρος Ντουματσάς, δήλωσε στο epoli.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έστω μετά από δύο χρόνια προσπάθειας και αφού το ΑΣΕΠ απέρριψε, αδικαιολόγητα κατά τη γνώμη μου, την αίτηση θεραπείας που είχαμε υποβάλει, η δικαίωση του εντολέα μου φαίνεται ότι πλησιάζει. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης που υποβάλαμε, δεχόμενο ότι δεν μπορεί για τα λάθη των διοικητικών οργάνων που εκδίδουν βεβαιώσεις και πιστοποιητικά να ευθύνονται οι διοικούμενοι, οι οποίοι ενόψει των πολύ ασφυκτικών προθεσμιών κατάθεσης, καλούνται να τα προσκομίσουν σε πολύ σύντομο χρόνο. Ο δικαστικός αγώνας δεν έχει τελειώσει ακόμα, καθώς αναμένουμε την άσκηση ενδίκων μέσων από την πλευρά του ΑΣΕΠ. Είμαι όμως αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει και ότι ο εντολέας μου θα αναλάβει σύντομα υπηρεσία.».


epoli.gr


 * Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]