ΙΩΑΝΝΙΝΑ:ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ/LIVE:ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ!

Ερώτηση Μ.Κάτση στη Βουλή: «Η εκπαιδευτική κοινότητα ενάντια στην, ερήμην της, δρομολογούμενη μετατροπή του ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας σε πρότυπο»


 ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Η εκπαιδευτική κοινότητα ενάντια στην, ερήμην της, δρομολογούμενη μετατροπή του ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας σε πρότυπο»

Για μια ακόμα φορά, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δρομολογεί τη υλοποίηση προειλημμένων αποφάσεών του ερήμην της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι δρομολογείται η μετατροπή του ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας σε Πρότυπο, κατά τα προβλεπόμενα στον ν.4763/2020. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με την ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας να πραγματοποιεί στις 25/5/2021 παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου να συνεδριάζει εκτάκτως και να εκδίδει ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία αντιτίθεται ομόφωνα στα σχέδια του Υπουργείου.

Οι εκπαιδευτικοί, μεταξύ άλλων, υποστηρίζουν ότι για ένα μείζον ζήτημα που αφορά τη λειτουργία του ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας δεν ενημερώθηκε, ούτε ζητήθηκε η εισήγηση ή γνωμοδότηση των μελών του συλλόγου διδασκόντων. Επισημαίνουν ότι η πρόβλεψη του νόμου για εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα ΕΠΑΛ με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου τίτλου τους, θα δημιουργήσει πρόβλημα στους υπόλοιπους μαθητές που έχουν ως επιλογή να φοιτήσουν σε ΕΠΑΛ, αφού θα δυσχεραίνεται η φοίτησή τους στα άλλα δύο ΕΠΑΛ της Θεσπρωτίας (σε Φιλιάτες και Παραμυθιά) εξαιτίας της χιλιομετρικής απόστασης και αδυναμίας λειτουργίας όλων των τομέων και ειδικοτήτων στα σχολεία αυτά. Έτσι, το σχολείο παύει να είναι το σχολείο της γειτονιάς και οι μαθητές αναγκάζονται να φοιτούν σε άλλα σχολεία μακριά από το τόπο κατοικίας τους. Τονίζουν ότι ανοίγει ο δρόμος για την άμεση κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, με το σχολείο να αλλάζει ριζικά, τόσο στη μορφή όσο και στο περιεχόμενο, ενώ υπάρχει κίνδυνος απώλειας οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, καθώς αυτές θα αλλάζουν με βάση τα τυπικά προσόντα αλλά και τη βαθμολογία που έχουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί από την ατομική τους αξιολόγηση. Υποστηρίζουν, τέλος, ότι η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση θα πρέπει να καταστεί ελκυστική και ποιοτική για όλα τα σχολεία, με μέτρα για ισότιμη πρόσβαση των νέων σε αυτή, με ενίσχυση και όχι κατηγοριοποίηση των σχολείων.

Σημειώνεται ότι η μετατροπή του ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας σε Πρότυπο, δρομολογείται χωρίς να είναι γνωστές οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται. Συγκεκριμένα, ο ν.4763/2020 στο αρ.21 προβλέπει σχετικά την έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), με την οποία καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τις σχολικές μονάδες ή τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα κριτήρια, καθώς και διαδικασία αξιολόγησης από την Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) (παρ.6). Μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση από την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιπρόσθετα, προβλέπεται o χαρακτηρισμός ενός ΕΠΑΛ σε Πρότυπο με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου, σε επίπεδο Περιφέρειας, Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) και γνώμη του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. (παρ.2), συμβούλια τα οποία έχουν συγκροτηθεί, αλλά είναι άγνωστο αν και με ποιες διαδικασίες έχουν προβεί σε σχετική εισήγηση και γνωμοδότηση, αντίστοιχα.

Επειδή η δημόσια εκπαίδευση χρειάζεται καθολική στήριξη και αναβάθμιση και όχι δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων με διαχωρισμό των μαθητών.

Επειδή η μετατροπή του ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας σε Πρότυπο δρομολογείται ως προειλημμένη απόφαση προτού ολοκληρωθεί η έκδοση των απαιτούμενων Υπουργικών Αποφάσεων και ερήμην της εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία διαφωνεί με την εξέλιξη αυτή.

Επειδή οι μονομερείς αυτές ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουν αναστατώσει και διχάσει την τοπική κοινωνία, καθώς αφαιρούν από τους μαθητές τη δυνατότητα επιλογής να φοιτήσουν σε ΕΠΑΛ της περιοχής τους και κατά συνέπεια τις ίσες δυνατότητες πρόσβασης όλων στη δημόσια εκπαίδευση.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός

1. Έχει ληφθεί απόφαση μετατροπής του ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας σε Πρότυπο; Αν ναι, ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν και ποια είναι η νόμιμη βάση αυτών; Ποια όργανα εισηγήθηκαν και γνωμοδότησαν και σύμφωνα με ποια κριτήρια;

2. Για ποιους λόγους δεν έχει ζητηθεί εγκαίρως από την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς) της Θεσπρωτίας να διατυπώσει τις απόψεις της για τις όποιες εξελίξεις; Προτίθεται να λάβει υπόψη τις έντονες αντιδράσεις που ήδη υπάρχουν με ανακοινώσεις και κινητοποιήσεις;

3. Πώς αξιολογεί τις επιπτώσεις που θα έχει στους μαθητές της ευρύτερης περιοχής της Ηγουμενίτσας που θα επιλέγουν τη φοίτηση σε ΕΠΑΛ αλλά δε θα έχουν επαρκή βαθμό απολυτηρίου, ο εξαναγκασμός τους να διανύουν καθημερινά μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις για να φοιτήσουν στα άλλα ΕΠΑΛ της Θεσπρωτίας, τα οποία μάλιστα δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές και χώρους για να δεχθούν μεγαλύτερο αριθμό μαθητών;

Επίσης, καλείται η κα. Υπουργός να καταθέσει εντός της προθεσμίας, που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής: 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων για διατύπωση τυχόν εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων που έγιναν από το Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Ηπείρου ή/και το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) σχετικά με τη μετατροπή του ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας σε Πρότυπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4763/2020, τις εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις αυτές, καθώς και τα έγγραφα ερωτήματα που τέθηκαν στα ως άνω συμβούλια για διατύπωση αυτών.

Ο ερωτών και αιτών βουλευτής


Κάτσης Μάριος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]