ΙΩΑΝΝΙΝΑ:ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ/LIVE:ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ!

Οδική ασφάλεια: Ανατροπές σε Επιτροπές, ΚΟΚ και έλεγχο


 Γράφει η Μαρία Μόσχου 

Στη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια προχωρά η κυβέρνηση,  η οποία θα αντικαταστήσει τη σημερινή Διυπουργική Επιτροπή.


Σχετική εισήγηση κατέθεσε στο υπουργικό συμβούλιο ο Υπουργός Υποδομών – Μεταφορών, Κ. Καραμανλής που ήδη επεξεργάζεται τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων στην χώρα μας.


Στην Κυβερνητική Επιτροπή συμμετέχουν τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


Η Κυβερνητική Επιτροπή θα είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση, έγκριση και εποπτεία της εθνικής στρατηγικής για την οδική ασφάλεια και την παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης των επιμέρους δράσεων.


Συγκροτείται επίσης, Εκτελεστική Επιτροπή με συντονιστή προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους και μέλη εκπροσώπους των αρμόδιων για την οδική ασφάλεια οργανικών μονάδων των εμπλεκόμενων Υπουργείων που θα συνεπικουρεί την Κυβερνητική Επιτροπή στην άσκηση των καθηκόντων της.


«Η έννοια της Οδικής Ασφάλειας και η εξάλειψη των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων απαιτεί μια συστηματική μέθοδο εργασίας, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται στην καλή ανάλυση δεδομένων και την τεκμηρίωση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Να παρακολουθεί συστηματικά την πρόοδο των δράσεων και να προσαρμόζεται αντιστοίχως, διευκολύνοντας έτσι τη συνεργασία των φορέων που έχουν αναλάβει την κοινή ευθύνη να μειώσουν τον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων», ανέφερε ο Κ. Καραμανλής.


Οι πέντε αλλαγές – «κλειδιά» για πρόστιμα και παραβάσεις

Πέντε αλλαγές που αφορούν τις παραβάσεις του ΚΟΚ και τα πρόστιμα έρχονται στην χώρα μας από το υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών.


Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων του ΚΟΚ με βάση το βαθμό επικινδυνότητας και συχνότητας.

Η έμφαση θα δοθεί στις πέντε πιο συχνές παραβάσεις του ΚΟΚ που έχουν ως αποτέλεσμα είτε σοβαρούς τραυματισμούς είτε θανάτους σε ένα τροχαίο ατύχημα: υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνης από όλους τους επιβαίνοντες, μη χρήση κράνους από οδηγό και συνοδηγό, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, χρήση κινητού τηλεφώνου.


Διαχωρισμός των κυρώσεων με βασικό κριτήριο διαφοροποίησης την οδηγική συμπεριφορά ή την κατάσταση του οχήματος.

Οι παραβάσεις θα έχουν διαβαθμισμένα – και πάντως όχι υψηλά – χρηματικά πρόστιμα σε συνδυασμό με διοικητικές κυρώσεις.


Στην περίπτωση παράβασης που σχετίζεται με την οδηγική συμπεριφορά, οι κυρώσεις θα επιβάλλονται στον οδηγό.


Η ευθύνη όμως θα πρέπει να επιμεριστεί και σε όσους η πολιτεία έχει αναθέσει την υποχρέωση ελέγχου για την κατάσταση των οχημάτων, δηλαδή στα ΚΤΕΟ.


Από την ίδρυση τους, το 2001, τα 204 ιδιωτικά και 28 δημόσια παραμένουν ανεξέλεγκτα, όσον αφορά την ποιότητα των ελέγχων τους.


Στην Ελλάδα, με έναν από τους πιο γηρασμένους στόλους της Ευρώπης το ποσοστό απόρριψης (επανελέγχου) στα ΚΤΕΟ είναι 4,5%, όταν στη Γερμανία είναι 35,5%. Ένα στα τρία οχήματα δεν προσέρχεται για έλεγχο. Για τον αμελή ιδιοκτήτη, αν παρέλθει η διετία, το πρόστιμο εκπρόθεσμου (65Euro) ισούται με το κόστος ελέγχου που δεν έγινε, άρα καθίσταται συμφέρον.


Μείωση της μέσης ταχύτητας κίνησης στις αστικές περιοχές.

Όταν ένα αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα 30 χλμ./ώρα η πιθανότητα θανάσιμου τραυματισμού πεζού, τον οποίο θα χτυπήσει, είναι 10%.


Εάν το αυτοκίνητο κινείται με 50 χλμ./ώρα, η πιθανότητα θανάσιμου τραυματισμού του πεζού εκτοξεύεται στο 80%. Για τον λόγο αυτό, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές θα κατέβει στα 30χλμ/ώρα.


Διασφάλιση της επιβολής και είσπραξης του προστίμου.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών έχει ξεκινήσει τον επανασχεδιασμό και την υλοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.


Ο στόχος είναι διττός: ο τερματισμός του καθεστώτος της γενικευμένης πεποίθησης ατιμωρησίας και η αύξηση των εσόδων των ΟΤΑ.


Κάθε παραβάτης του ΚΟΚ θα γνωρίζει ότι θα πρέπει να καταβάλει το προβλεπόμενο πρόστιμο και η διοικητική διαδικασία θα έχει ως εξής:


Βεβαίωση και καταχώρηση των παραβάσεων του ΚΟΚ με ηλεκτρονικά μέσα.


Πρόβλεψη ώστε η ευθύνη για παράβαση που επιβάλλεται απουσία του οδηγού (κάμερες, ραντάρ) να αποδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος.


Δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής της παράβασης μέσω e banking ή ATM.


Βεβαίωση της υπερήμερης οφειλής στο TAXIS.


Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και αποτελούν πόρους των ΟΤΑ στην περιοχή των οποίων συντελέστηκε η παράβαση.


Προτείνεται  επίσης η θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Ταμείου Οδικής Ασφάλειας.


Καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας για την παρακολούθηση των παραβάσεων του ΚΟΚ

Πρώτον, μέσω του ανασχεδιασμού του συστήματος, ο παραβάτης θα γνωρίζει ότι οι προβλεπόμενοι πόντοι θα καταγράφονται σε εύλογο χρόνο.


Δεύτερον, θα γίνει εφικτή η άμεση online ενημέρωση των οδηγών για την καταγραφή των παραβάσεών τους και των πόντων που έχουν στο point system.


Τρίτον, η Τροχαία θα έχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για την οδηγική συμπεριφορά όλων των οδηγών.


Τέταρτον, θα αντλούνται στατιστικά στοιχεία για το είδος και τη συχνότητα της παραβατικότητας των Ελλήνων οδηγών.


 Μπαράζ προστίμων από την Τροχαία Αττικής για παραβιάσεις του ΚΟΚ

Μπαράζ ελέγχων για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στο διάστημα 26 – 28 Μαρτίου.


Αναλυτικότερα, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), πραγματοποίησαν τροχονομικούς ελέγχους σε κεντρικούς άξονες, όπως η Λ. Κηφισίας, η Λ. Μεσογείων, η Λ. Βουλιαγμένης και η  Λ. Αθηνών-Σουνίου, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, για την αντιμετώπιση των παραβάσεων που οδηγούν ευθέως στο τροχαίο ατύχημα και διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών.


Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις:


124 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας,

5 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

2 επίδειξης ικανοτήτων,

6 για θόρυβο,

1 για παράβαση ερυθρού σηματοδότη,

1 για κατανάλωση αλκοόλ

124 λοιπές παραβάσεις.

Επιπλέον αφαιρέθηκαν:


96 άδειες ικανότητας οδήγησης,

18 άδειες κυκλοφορίας και

6 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας και

ακινητοποιήθηκαν 5 οχήματα.

Επιπρόσθετα βεβαιώθηκαν 89 παραβάσεις των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.


Άρχισαν οι περιπολίες των ειδικών οχημάτων για την προάσπιση της οδικής ασφάλειας

Πιλοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας σε δίκτυο έντονου κυκλοφοριακού φορτίου, έθεσε σε λειτουργία η Περιφέρεια Αττικής με περιπολίες επί της λεωφ. Κηφισού, τριών ειδικών οχημάτων τύπου βαν τα οποία εβρισκόμενα σε διαρκή επικοινωνία με το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας, θα παρεμβαίνουν για να επιλύουν άμεσα κυκλοφοριακά προβλήματα ώστε να μην δημιουργούνται σημαντικές καθυστερήσεις.


Τα οχήματα είναι στελεχωμένα με καταρτισμένο προσωπικό και εξοπλισμένα με συστήματα φωτεινής και ηχητικής προειδοποίησης, ασύρματη επικοινωνία, GPS καθώς και πλήρη σειρά εργαλείων και υλικών πυρόσβεσης και απορρόφησης λιπαντικών από το οδόστρωμα. Πέρα από την επικοινωνία με το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας το οποίο θα εποπτεύει και θα συντονίζει τις επιχειρήσεις, θα συνεργάζονται και με τα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, ενώ θα καταγράφουν οποιαδήποτε επικινδυνότητα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους χρήστες του οδικού δικτύου και θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μένει ανοιχτή η λωρίδα έκτακτης ανάγκης.


Τα τρία Βαν εξυπηρέτησης των πολιτών στη Λεωφόρο Κηφισού θα μπορούν να παρέμβουν άμεσα όπου κριθεί αναγκαίο. Συγκεκριμένα θα μπορούν να διευκολύνουν οχήματα τα οποία έχουν ακινητοποιηθεί λόγω έλλειψης καυσίμου, μπαταρίας, φθοράς ελαστικού κ.λπ., ώστε να μην παρεμποδίζεται επί μακρόν η κυκλοφορία και να μην προκαλούνται συμφορήσεις ή και ατυχήματα».

moved.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]