ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ -ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Επίδομα covid για μερικούς στα μουλωχτά.....

 


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Α.Σ.Υ.) ΠΓΝΙ


 (στηρίζεται από  το Π.Α.ΜΕ.)

Επίδομα covid για μερικούς από την κυβέρνηση, εξαιρώντας ειδικότητες και μορφές συμβάσεων. Κατηγοριοποιούν  τους  υγειονομικούς  με ασαφή κριτήρια, ζητώντας λίστες βιαστικά μέσα στο ΣΚ. Σπέρνουν την διχόνοια μεταξύ συναδέλφων  με  την προσφιλή τακτική του "διαίρει και βασίλευε" για να αποπροσανατολίσουν από τις εγκληματικές ευθύνες τους μη προετοιμασίας του συστήματος υγείας για το 2ο  κύμα της πανδημίας.


Την Παρασκευή  20 /11,  στάλθηκε από τις ΥΠΕ στα νοσοκομεία  και τα ΚΥ όλης της χώρας  επείγον έγγραφο με θέμα:  «Καταγραφή Στοιχείων Προσωπικού για παροχή επιδόματος Covid . Σας επισυνάπτουμε πίνακες προς συμπλήρωση για καταγραφή του προσωπικού που απασχολήθηκε για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε Τμήματα, Κλινικές, Ιατρεία Επείγοντα, ΜΕΘ ή άλλες λειτουργίες σχετικές με τον Covid-19. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε συμπληρωμένο τον πίνακα excel , και τα δύο φύλλα , αυστηρά μέχρι σήμερα 20/11/2020 και ώρα 16:00 καθώς πρέπει να σταλούν το συντομότερο δυνατόν στο Υπουργείο»


Σε ερωτήματα που έθεσαν οι υπηρεσίες των νοσοκομείων για τον ορισμό:…. «του προσωπικού που απασχολήθηκε για την αντιμετώπιση της πανδημίας… ΚΑΙ ποιές είναι οι άλλες λειτουργίες σχετικές με τον Covid-19 » εστάλλει διευκρινιστικό email το Σάββατο το πρωί στα νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ το οποίο διευκρινίζει:


«1ον Το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφερόμαστε αφορά τον χρόνο από τον Μάρτιο (αρχή της πανδημίας έως και σήμερα)»


«2ον Η  έκφραση άλλες λειτουργίες σχετικές με τον Covid-19 αναφέρεται σε τμήματα ή κλινικές ή εργαστήρια»  ΜΗ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ποιές είναι οι άλλες λειτουργίες !!! αλλά κάνοντας ανόητη και αφηρημένη αναφορά σε τμήματα ή κλινικές ή εργαστήρια χωρίς να τα κατονομάζει.


«3ον Όσον αφορά τις ειδικότητες συμπεριλαμβάνονται όλοι ΠΛΗΝ διοικητικού προσωπικού, τεχνικού προσωπικού, καθαρίστριες κτλ. Ο πίνακας θα συμπληρωθεί με ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό και λοιπούς επαγγελματίες υγείας που διαχειρίστηκαν την πανδημία» !!! αποκλείοντας ειδικότητες αναιτιολόγητα  με ρητό και  τρόπο!!


«4ον Στο ανωτέρω προσωπικό συμπεριλαμβάνονται όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι καθώς και το επικουρικό προσωπικό» Καμία αναφορά στους συμβασιούχους ΣΟΧ , ΟΑΕΔ, τους ειδικευόμενους νοσηλευτές (που απασχολούνται σε ΤΕΠ και ΜΕΘ) και τους εργολαβικούς που υπάρχουν σε πολλά νοσοκομεία.


«5ον Στους ιατρούς συμπεριλαμβάνονται όλοι ( μόνιμοι ιατροί ΕΣΥ, επικουρικοί, ειδικευόμενοι, αγροτικοί)» σε αντιδιαστολή με τους ειδικευόμενους νοσηλευτές που αποκλείονται.


«6ον Από το ανωτέρω προσωπικό που καλείστε να καταγράψετε εξαιρούνται όσοι έκαναν μακροχρόνια χρήση άδειας ειδικού σκοπού, όσοι απουσιάζουν από την εργασία τους με μακροχρόνια άδεια, όσοι είχαν μακροχρόνια άδεια ασθένειας και απαλλαγή από τα καθήκοντά τους. Συνοψίζοντας τα παραπάνω αναφέρουμε ότι θα γίνει καταγραφή μόνο του προσωπικού που διαχειρίστηκε  ΕΝΕΡΓΑ την πανδημία  ( τμήματα, κλινικές, εργαστήρια covid) και μόνο για τις ειδικότητες που αναφέραμε παραπάνω»  


αφήνοντας αδιευκρίνιστο το τι σημαίνει ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ διάστημα στις άδειες και ζητώντας την συμπερίληψη του προσωπικού που διαχειρίστηκε ΕΝΕΡΓΑ την πανδημία, αφήνοντας αδιευκρίνιστο το τι σημαίνει ΕΝΕΡΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. Αδιευκρίνιστο κατά τη γνώμη μας  σημαίνει ευχέρεια κατάρτισης της λίστας κατά το δοκούν.


Καταλήγοντας η 6η ΥΠΕ ζητά την αποστολή του συμπληρωμένου πίνακα απαρέγκλιτα μέχρι την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.30πμ.


Έχουμε στα συγκεκριμένα να παρατηρήσουμε:


1ον Δεν υπάρχει ούτε ένας συνάδελφος κάθε ειδικότητας και  κάθε μορφής σύμβασης, που να μην προσάρμοσε με ειδικό τρόπο τη δουλειά του στην περίοδο της πανδημίας, έχοντας επιπλέον διαφορετικό μεν αλλά υπαρκτό δε κίνδυνο έκθεσης στον covid. ΌΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.


2ον   Αντιμετώπιση και των ύποπτων και των θετικών γίνεται σε όλες τις κλινικές των νοσοκομείων,  είτε με την ύπαρξη θαλάμων υπόπτων σε κάθε κλινική (που χρίζουν αντιμετώπιση με τον ίδιο τρόπο με τα θετικά), είτε με την αναγκαστική νοσηλεία θετικών περιστατικών που δεν μπορούν να νοσηλευτούνε  στις ΜΕΛ ,όπως μαιευτικά, ψυχιατρικά, χειρουργικά περιστατικά κ.α.


3ον Η αναφορά σε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ που δικαιούνται το επίδομα , μόνο για γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό είναι  ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ την στιγμή που συνάδελφοι όπως καθαρίστριες, τεχνικοί και διοικητικοί στις δομές υγείας έχουν ξεκάθαρη αλλά διαβαθμισμένη εμπλοκή με την ΕΝΕΡΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού.


 4ον Ο αποκλεισμός υγειονομικών που δεν είναι μόνιμοι και επικουρικοί είναι εξωφρενικός, όπως και η ένταξη των ειδικευόμενων ιατρών αλλά όχι των ειδικευόμενων νοσηλευτών που όλοι τους παίρνουν ειδικότητα εντατικολογίας και εργάζονται σε ΜΕΘ και ΤΕΠ.


5ον Με βάση τα κριτήρια αυτά  οι υγειονομικοί των ΚΥ αστικού και αγροτικού τύπου αποκλείονται ή όχι;


6ον Αλήθεια με βάση το ασαφές και εν τέλει ανόητο κριτήριο της ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ το Γ.Ν. Φιλιατών μπορεί να συγκριθεί με το ΠΓΝΙ ; To ΠΓΝΙ μπορεί να συγκριθεί με Παπανικολάου και το ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή; Αν αύριο αλλάξουν οι συνθήκες σε έναν νομό και γίνει «της Θεσσαλονίκης»,  οι υγειονομικοί όλων των κλάδων και συμβάσεων που θα κληθούνε τότε να διαχειριστούνε την κόλαση αλλά σήμερα δεν τους δώσανε το επίδομα τι θα πρέπει να κάνουν;


Συνάδελφοι μας στήνουν μια ύπουλη παγίδα με προεκτάσεις και για το μέλλον. Πέρα από την διχόνοια που σπέρνουν, για να στραφεί ο ένας έναντι του άλλου, ώστε να μην σημαδέψουμε τους πραγματικούς υπεύθυνους για την κατάντια του συστήματος υγείας και των εργασιακών μας συνθηκών, βρίσκουν επίσης έναν συγκυριακό παράγοντα τον covid για να προβούν σε αυθαίρετες κατηγοριοποιήσεις. Παράγοντας ο οποίος του χρόνου πιθανά να  έχει εκλείψει. Ανοίγουν όμως έτσι τον δρόμο, για διαρκείς κατηγοριοποιήσεις με επινόηση κάποιου συγκυριακού παράγοντα, για να θεσμοθετήσουν το bonus και την διαφοροποίηση των μισθών, όπως προβλέπει η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που νομοθέτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ.


Δικαιούμαστε όλοι την οικονομική ενίσχυση. Ζήσαμε την διχαστική απόπειρα  με το bonus του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. ΔΕΝ ΤΣΙΜΠΑΜΕ. Να δοθεί σε όλους μόνιμα, ο 13ος μισθός που μας κλέψανε.


Ζητάμε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και την ένταξή μας στα ΒΑΕ τα οποία αποφεύγει να θεσμοθετήσει η κυβέρνηση ως ελάχιστη αναγνώριση των διαχρονικών και όχι μόνο τωρινών μας θυσιών. Δεν είμαστε ανόητοι για να πέσουμε στην παγίδα που μας στήνουν. Σημαδεύουμε τους πραγματικούς ένοχους για την «θανατηφόρα» κατάσταση του συστήματος υγείας. Έχουμε ήδη νεκρούς συναδέλφους .


ΥΓ. Το αποκαλυπτικό γεγονός είναι ότι ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων του ΠΓΝΙ ενώ ήξερε από την Παρασκευή τα γεγονότα και τοποθετήθηκε ως προϊστάμενος των τεχνολόγων και μόνο!!!, δεν ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου ( λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων!!!) και μόνο μετά  από παρέμβαση μας αναγκάστηκε να συγκαλέσει έκτακτο ΔΣ (μετά από εβδομάδες  μη συνεδριάσεων!!) .


  Σήμερα στις 9 πμ στο χώρο των ΚΕΚ θα γίνει η έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ του συλλόγου . Καλούμε τους συναδέλφους να παρευρεθούν στην συνεδρίαση, με όλα τα μέτρα προστασίας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]