ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ WOLT ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2 ΧΡΥΣΑ ΚΑΙ 1 ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΗΠΕΙΡΟΣ"

Περιφέρεια Ηπείρου:Έως 27/11 η υποβολή αιτήσεων για το LEADER


 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 136/19.05.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

(νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» 

(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα])

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

Κωδικός Πρόσκλησης: 63.1 – CLLD.3Ο Ενδιάμεσος Φορέας (Ε.Φ.) «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 506/03.11.2020 Πρόσκληση, προέβη στην 2η τροποποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 136/19.05.2020 Πρόσκλησης για την υποβολή έργων δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» που χρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ. Η τροποποίηση αφορά τη νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων. Ως νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίστηκε η 27/11/2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 16:00.  

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους και

Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα


για υποβολή προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα, προς ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER, Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Περιοχή παρέμβασης αποτελεί η παράκτια ζώνη της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Η συγκεκριμένη ζώνη περιλαμβάνει Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες των Δήμων: Ηγουμενίτσας και Φιλιατών, όπως αυτές περιγράφονται στον Ενημερωτικό Οδηγό της Πρόσκλησης. 

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.


Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των Τεχνικών Δελτίων Πράξης και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κ. Καρακώστα Αικατερίνη τηλέφωνο: 2651036686-2651083087, e-mail: katerina@epirussa.gr και για τεχνικά θέματα ΟΠΣ οι κ.κ.: Μώκος Ηλίας και Αναστασίου Μαρία, τηλέφωνο: 2651036686-2651083087, e-mail: mokos@epirussa.gr. 


Για τον ΕΦ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 2014-2020

ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]