ΝΕΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΗΠΕΙΡΟΣ"

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ WOLT ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ιωάννινα:Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα κεκλεισμένων των θυρών το Δημ.Συμβούλιο

Την ερχόμενη Δευτέρα, στις δύο το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.
Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα του Πολιτιστικού Πολυχώρου «Δημήτρης Χατζής» και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις θα είναι κεκλεισμένων των θυρών.
Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συνολικά 53 θέματα. 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(Ως προς την εισηγήτρια στο 16ο θέμα)
1. Παροχή γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού προγράμματος του Α.Σ.Δ.Α. Π. Ηπείρου. 
Εισηγητές: κ.κ. Γ. Αρλέτος, Β. Βλέτσας & κ. Πήχας
2. Αποδοχή της υπ. αριθμ 1392/18-06-2020 απόφασης ένταξης της Πράξης: «Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών στο Κάστρο Ιωαννίνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5060736 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».
Εισηγητής: κ. Γ. Αρλέτος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2020. (Αρ. αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής 14,15,16,17,18 & 19/17-06-2020 και 21/19-06-2020)
4.     Σχέδιο Αντιμετώπισης αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών Δήμου Ιωαννιτών (Αρ. αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής 13/17-06-2020).

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Φώτιος Βάββας, Αντιδήμαρχος
5. Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού στην Τράπεζα Πειραιώς για κάθε τοπική ή                 δημοτική κοινότητα ξεχωριστά για την Διαχείριση της Πάγιας Προκαταβολής και                 ορισμός υπευθύνων κίνησης των λογαριασμών αυτών.
6. Έγκριση διαγραφής παραστατικού για καταβολή αποζημίωσης λόγω διατήρησης απαλλοτρίωσης σύμφ. με την 722/2018 Α.Δ.Σ με Κ.Α 0601119 μεταξύ των Ο.Τ 171-172 στην οδό Κρήτης στο εγκεκριμένο Ρ.Σ περιοχής Λόφος Βελισσαρίου, λόγω θανάτου του δικαιούχου της αποζημίωσης.
7. Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 17.782,63€ με ΦΠΑ.
8. Έγκριση εκμίσθωσης βιομηχανικού κτιρίου στην Τ.Κ. Κρανούλας.
9. Έγκριση εκμίσθωσης σχολικού κλήρου στην θέση «Βατιάς» ΤΚ Πεδινής.
10. Έγκριση παραχώρησης τμήματος του Δημοτικού Σχολείου Καστρίτσας στο ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων.
11. Έγκριση παράτασης σύμβασης εκμίσθωσης έκτασης 500 τ.μ. στη θέση «Μάνδρια Τσόκα» της Τ.Κ. Ασβεστοχωρίου, στην οποία η εταιρεία COSMOTE έχει εγκαταστημένη κεραία.
12. Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου  Μετανάστευσης και Ασύλου για την καταβολή ενιαίου τέλους  του πρώτου τριμήνου το έτους 2020.
13. Αποδοχή επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών προς: «κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID – 19»

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
Εισηγητής: κ. Σταμ. Κουμπούρη, Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης
14. Τροποποίηση της αριθ. 557/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4, του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/84, για περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη πλάτους 500 μ. από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1 του Ν. 1337/83»
15. Έγκριση αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ιωαννιτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
Εισηγητής: κ. Σταμ. Κουμπούρη, Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης
16. Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύνατο Δημότη.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Εισηγητής: Ιωάννης Μπενέκος, Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης
17. Έγκριση καταβολής συνδρομής του Δήμου Ιωαννιτών στο δίκτυο “European Cities Marketing”.
18. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στον Σκουτελιά Κων/νο του Βασιλείου.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Εισηγητής: Θωμάς Νίκου , Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης
19. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος–Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Ιωαννιτών κατά την περίοδο 2020-2021

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Εισηγητής: κ. Γ. Αρλέτος, Πρόεδρος της Επιτροπής
20. Έγκριση της υπ’ αρ. 425/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την άσκηση αγωγών και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά εταιρειών «ENERGA και HELLAS POWER». – Ορισμός δικηγόρου.»
21. Έγκριση της υπ’ αρ. 452/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός του τιμήματος μεταβίβασης των δικαιωμάτων απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορους).»
22. Έγκριση της υπ’ αρ. 432/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός τέλους  κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση πινακίδας επί του πεζοδρομίου από πρατήρια υγρών  καυσίμων».
23. Έγκριση της υπ’ αρ. 441/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών, Αρ. Πρακτικού 11, Απόφ. 103/3-6-2020».
24. Έγκριση της υπ’ αρ. 442/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση Αναμόρφωσης προγράμματος δράσης έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών, Αρ. Πρακτικού 11, Απόφ. 104/3-6-2020».
25. Έγκριση της υπ’ αρ. 443/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός διδάκτρων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για τα θερινά τμήματα έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών, Αρ. Πρακτικού 11, Απόφ. 110/3-6-2020».
26. Έγκριση της υπ’ αρ. 444/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λειτουργία θερινού τμήματος στο Εικαστικό Εργαστήρι και καθορισμός διδάκτρων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών,  Αρ. Πρακτικού 11, Απόφ. 111/3-6-2020».
27. Έγκριση της υπ’ αρ. 462/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ιωαννιτών έτους 2020».
28. Έγκριση της υπ’ αρ. 494/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου  χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού».
29. Έγκριση της υπ’ αρ. 463/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Σύνταξη Σχεδίου Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2020».
30. Έγκριση της υπ’ αρ. 467/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας για την παράταση της μίσθωσης ακινήτου που αφορά την στέγαση του 2/θέσιου 8ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων».


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Φ. Βάββας, Πρόεδρος της Επιτροπής
31. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την επέκταση της βιοτεχνικής μονάδας «κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών» χαμηλής όχλησης (μηχανολογική επέκταση) με συμπλήρωση δραστηριότητας «κατασκευής μερών για μηχανοκίνητα οχήματα», που βρίσκεται στο υπ΄ αριθμό 92 τεμάχιο αναδασμού Πεδινής έτους 1966 αγροκτήματος Πεδινής Δήμου Ιωαννιτών. (Απόφαση αριθ. 30/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
32. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση πτηνοτροφικής μονάδας, που βρίσκεται στο υπ΄ αριθμό 1044 τεμάχιο διανομής Κουτσελιού έτους 1952 αγροκτήματος στην περιοχή Κουτσελιό του Δήμου Ιωαννιτών. (Απόφαση αριθ. 31/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
33. Καθορισμός χρήσης δημοτικών εκτάσεων στην εκτός σχεδίου περιοχή της Κοινότητας Περιβλέπτου Δήμου Ιωαννιτών σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 1512/1985 όπως ισχύει σήμερα. (Απόφαση αριθ. 33/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
34. Κατάργηση της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται έμπροσθεν του 4ου Λυκείου επί της οδού Δωδώνης και μετατόπιση του περιπτέρου του δικαιούχου Δαλαγγέλη Πέτρου από την υφιστάμενη θέση επί της οδού Μελανίδη (όπισθεν κτιρίου Περιφέρειας), στην κενωθείσα θέση έμπροσθεν του 4ου Λυκείου επί της οδού Δωδώνης της Κοινότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών. (Απόφαση αριθ. 36/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).


ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  
35. Έγκριση της αριθ. 08/96/2020 απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, με θέμα: «Τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 της με αριθμό 5/41/04.03.2020 και ΑΔΑ:ΨΨ22ΟΡΙΞ-ΖΟΒ απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 3/82/15.04.2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ με θέμα: Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών».
Εισηγητής: κ. Αρ. Μπαρτζώκας, Πρόεδρος της Επιχείρησης


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Εισηγήτρια : κ. Νατάσα Τύρου-Ούζα, Αντιδήμαρχος
36. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιωαννιτών», στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ.  


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Εισηγητής: Ιωάννης Αϊβατίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής
37. Έγκριση Β΄ Κατανομής ποσού 425.330,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Δ.Ε.Π. 17/2020)
38. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας (ESB - EUROPALSO)» (Δ.Ε.Π. 18/2020)
39. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Ιωαννίνων, για τη διεξαγωγή εξετάσεων στην αγγλική γλώσσα (NOCN –LAAS)» (Δ.Ε.Π. 20/2020)
40. Εξεύρεση χώρου για τη στέγαση νηπίων – προνηπίων του 28ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων. 
41. Λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων του Δήμου Ιωαννιτών για το σχολικό έτος 2020 -2021.


ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
42. Αποδοχή δωρεάς από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.
43. Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον Ο.Υ.Α.  Α.Μ.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο «S.D.G.17 GREECE».
44. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας Οχημάτων.
45. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 217/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αποδοχή έκθεσης εκτίμησης ακινήτου προς ανταλλαγή στην Τ.Κ. Κουτσελιού».
46. Τροποποίηση της αριθ. 467/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: « Ορισμός επιτροπής εκδίκασης προσφυγών για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων».
47. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών.
48. Καθορισμός αποζημίωσης  Αντιπροέδρου  του  Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών
49. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σιδηροδρομική σύνδεση Ηπείρου. 
50. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών στις Γενικές Συνελεύσεις της Ανώνυμης Εταιρίας Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Α.Ε.
51. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Α.Ε.
52. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής  Ηπείρου -ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε».
53. Aποδοχή εγκριτικής πράξης για  συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών στο Δίκτυο «Πόλεων Μάθησης/ Learning Cities» της UNESCO.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]