ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Δήμος Ηγουμενίτσας:Ο Γιάννης Γόγολος για τη μη συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕLENA

Αγαπητοί συμπολίτες 
Με αφορμή δημοσιεύματα  σε τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, για τη μη συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕLENA που υλοποιεί η Περιφέρεια Ηπείρου και αφορά τη λειτουργία και συντήρηση των υποδομών  του συνόλου του οδικού και αστικού  δικτύου ηλεκτροφωτισμού, σας ενημερώνω ότι : 
 Πάγια επιδίωξη μου, ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου, είναι η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και ο  ορθολογισμός των οικονομικών του Δήμου. Εάν αυτό επιτευχθεί με εξοικονόμηση ενέργειας, τότε το όφελος είναι διπλό. Οικονομικό και Περιβαλλοντολογικό.  
Το πρόγραμμα ELENA που  χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προτάθηκε στο Δήμο Ηγουμενίτσας το 2017 στη διαδικασία ωρίμανσής του, προκειμένου να προωθηθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου. 
1. Απόσπασμα από το πρακτικό 7 /2017 του Δημ. Συμβουλίου  (ΑΔΑ 6ΟΞ1ΩΡΙ—Α94)       
Στην εισήγηση του για το θέμα, ο Δήμαρχος κ. Λώλος εμφατικά μας καλεί να ψηφίσουμε την πρόταση υπογραμμίζοντας  :
“.. Οι ανωτέρω δράσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο, όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και στην ποιότητα ζωής των πολιτών… Γνωστοποιούμε την ισχυρή βούληση μας, να αποτελέσουμε μέρος αυτού του εγχειρήματος, υπό την τεχνική και διοικητική καθοδήγηση  της Περιφέρειας Ηπείρου, συμβάλλοντας την ευόδωσή του  ..”
Το Δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή της εισήγησης.
2. Απόσπασμα από το πρακτικό 23 /2018 του Δημ. Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΠΘ7ΩΡΙ-ΧΦΙ)  
Στην εισήγηση του για το θέμα, ο Δήμαρχος κ. Λώλος μας  προτρέπει να ψηφίσουμε την πρόταση, δηλώνοντας την αδυναμία των Υπηρεσιών των Δήμων να υλοποιήσουν ένα τόσο μεγάλο και ωφέλιμο για το Δήμο πρόγραμμα, περιγράφοντας το γεγονός ως εξής : 
“.. Η συνεργασία των συμμετεχόντων Δήμων με την Περιφέρεια Ηπείρου,  κρίνεται αναγκαία για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της, δεδομένου ότι συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, στην ελκυστικότητα της επένδυσης και στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας οι οποίες δεν θα ήταν εφικτές αν κάθε υποέργο δημοπρατείτο ξεχωριστά από κάθε ΟΤΑ.  Επιπλέον, δεν διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία για την εκ μέρους τους ωρίμανση και δημοπράτηση ενός τόσο σύνθετου Έργου σε ότι αφορά το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή την τεχνική διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών οδοφωτισμού,  σε αντίθεση με την Περιφέρεια Ηπείρου, που διαθέτει πλήρως στελεχωμένες υπηρεσίες, τις απαραίτητες υποδομές και το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την εξασφάλιση της αρτιότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 Η αποπληρωμή του Έργου θα πραγματοποιηθεί σε βάθος χρόνου, χωρίς να απαιτείται άμεσα η εκταμίευση πόρων των Δήμων οι οποίοι απελευθερώνονται προς την κατεύθυνση άλλων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων…”
Το Δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή της εισήγησης.
3. Δημοτικό Συμβούλιο 05.05.2020 με τηλεδιάσκεψη  για το ίδιο ζήτημα στο 2ο Θέμα  
Ενώ ο κ. Δήμαρχος στις προηγούμενες εισηγήσεις, εκθείαζε το πρόγραμμα ELENA και τις δυνατότητες της περιφέρειας Ηπείρου να ανταποκριθεί σε αυτό, εν αντιθέσει με τις ελλιπείς δυνατότητες των Δήμων, αλλάζει κατεύθυνση με πολλά υπονοούμενα για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Περιφέρειας Ηπείρου να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους προγράμματα και ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο  “ενδελεχής έλεγχος των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, διαπίστωσε σημαντικές αποκλίσεις στα υποβληθέντα τεύχη από τον Τεχνικό Σύμβουλο της Περιφέρειας Ηπείρου “ 
Και συνεχίζει στην εισήγησή του…
“…Στους υπολογισμούς του έτους βάσης (2017) είχαν περιληφθεί λανθασμένα οι καταναλώσεις των δικτύων ηλεκτροφωτισμού άλλων φορέων της περιοχής π.χ. τα φωτιστικά οδών, τα φωτιστικά τύπου γλόμπου και οι προβολείς στα παραλιακά μέτωπα της Ηγουμενίτσας, Πλαταριάς και Συβότων αρμοδιότητας ΟΛΗΓ Α.Ε.,,
 “ H  επικαιροποιημένη καταμέτρηση των φωτιστικών  από 7.357 μειώνεται σε 6.788 τεμάχια…”
Και ολοκληρώνει την εισήγησή του…
   “…Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας εκπόνησε και αντιπρότεινε στην Περιφέρεια Ηπείρου μια ολοκληρωμένη πρόταση, για την αναβάθμιση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού ανά κατηγορία οδού και φωτιστικού σώματος, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τεχνολογίες τηλεδιαχείρισης, ποιοτικά φωτιστικά σώματα γνωστών εταιριών και λειτουργία dimming (δυναμικά προσαρμοζόμενης έντασης φωτισμού) από όπου προέκυψε εξοικονόμηση 60% με βάση τα πραγματικά στοιχεία καταναλώσεων και τις παραπάνω χρηματοοικονομικές παραδοχές….”
“ …Θεωρούμαι ότι η υλοποίηση του έργου  ΕLENA της Περιφέρειας Ηπείρου, είναι τεχνοοικονομικά ασύμφορη για το Δήμο Ηγουμενίτσας…”
Για την ιστορία των γεγονότων η εισήγηση  του κ. Δημάρχου εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.  
 Η αρχική μου άποψη ήταν, πως η θεαματική αλλαγή στις απόψεις της Δημοτικής Αρχής, έχει να κάνει με εσωκομματικές διαφωνίες ή μικρά παιχνίδια εξουσίας στα οποία αρέσκονται οι κατέχοντες αυτήν. 
Βεβαίως, περιμένω και την αντίδραση της Περιφέρειας Ηπείρου στο σκεπτικό του Δήμου Ηγουμενίτσας,  για την αποχώρησή του από το πρόγραμμα ELENA.
Θέλω να πιστεύω ότι στην περίπτωση αυτή, δεν θα  ισχύσει αυτό που ο λαός σοφά λέει: Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια… 
O ρόλος μου ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, έχει ως γνώμονα το συμφέρον του Δήμου, συμφωνώντας όπου κρίνεται αναγκαίο με τις αποφάσεις της Δημ. Αρχής ή ασκώντας κριτική και υποβάλλοντας ερωτήσεις όταν το τοπίο «γίνεται ομιχλώδες», για να χρησιμοποιήσω την αγαπημένη φράση της Δημοτικής Αρχής σε όποια ερώτηση υποβάλλω. 
 Εν προκειμένω το «πέπλο της ομίχλης» στην παρούσα περίπτωση  προέρχεται και από την  παρακάτω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ο χρόνος λήψης αυτής :  
Στις 29.04.2019 το γραφείο Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου εισηγείται με σχετικό έγγραφο στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια φωτιστικών LED και κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος τηλεδιαχείρισης δικτύων και  έγκριση της 67/2016 μελέτης προϋπολογισμού  277.500,00 Euro,  η οποία γίνεται αποδεκτή κατά τη συνεδρίαση της 04.05.2020”
 Αφορά, όπως περιγράφεται, στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού και διακοσίων τριάντα (230) φωτιστικών σωμάτων για την πόλη της Ηγουμενίτσας. Ήτοι, τα εκατόν δέκα τρία (113) από αυτά θα είναι με βραχίονα κατάλληλα για οδοφωτισμό για την παραλιακή οδό Αγ. Αποστόλων – Εθν. Αντιστάσεως – 28ης Οκτωβρίου, τα εκατόν πέντε (105) θα είναι κρεμαστού τύπου κατάλληλα για αστικούς δρόμους για την οδό Κύπρου και τις παρόδους της και τα δώδεκα (12) θα είναι τύπου κορυφής κατάλληλα για πλατείες και πεζόδρομους για την κεντρική παιδική χαρά επί της παραλιακής οδού Εθν. Αντιστάσεως.
 Παίρνοντας τη θέση του απλού ενεργού πολίτη και για να καθαρίσει το “ομιχλώδες τοπίο”  που προέκυψε από τα προαναφερόμενα.  Ερωτώ: 
Η συμμετοχή του  Δήμου Ηγουμενίτσας στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Ιταλία 2014 – 2020 έπαιξε ρόλο στην αποχώρηση του Δήμου από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου ;  
Συγχαίρω τις Τεχνικές  Υπηρεσίες του Δήμου Ηγουμενίτσας για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης από το 2016. Γιατί άραγε το 2017 στην εισήγησή σας τις είχατε απαξιώσει ; Τι δεν γνωρίζατε ; Τι άλλαξε από μέσα στους τελευταίους 6 μήνες ; Γιατί από ότι γνωρίζω ο ανθρώπινο δυναμικό της Υπηρεσίας παραμένει το ίδιο. 
Η έγκριση  του συγκεκριμένου προγράμματος από την Οικονομική Επιτροπή μία  ημέρα πριν το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα ήταν ενισχυτικό της απόφασης σας για την αποχώρηση  από το ELENA ;  Γιατί δεν έγινε καμία αναφορά ;
Προς τί η ψευδής αναφορά σας κ Δήμαρχε στην αρχή της εισήγησής ” …και ο Δήμος Πρέβεζας έχει αποχωρήσει από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου “ ; Μήπως «θολώνατε» το τοπίο, για να μην υπάρξουν αντιδράσεις; 
Αυτού του μεγέθους ήταν η  περίφημη ενεργειακή αναβάθμιση που κάνατε λόγο στις προεκλογικές σας ανακοινώσεις, η οποία  καλύπτει το 4% των αναγκών του Δήμου;
Τα υπόλοιπα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι  (7.120) φωτιστικά σώματα που αφορούν το σύνολο του Δήμου, πότε θα αντικατασταθούν και πόσο θα κοστίσουν και μέχρι να γίνει πράξη, πόσα επιπλέον θα πληρώνει ο Δήμος;
Τα μισά από τα διακόσια τριάντα (230)  φωτιστικά που προτείνετε να αντικατασταθούν κατά την περιγραφή που κάνετε, είναι προφανές ότι ανήκουν στην αρμοδιότητα του  ΟΛΗγ Α.Ε. Γιατί τα αλλάζετε  τότε;  Για τον ίδιο λόγο  θυμηθείτε, εγκαλέσατε την Περιφέρεια Ηπείρου.
   Τελικά … Μήπως χρειάζεται περισσότερο φώς  στο Δήμο Ηγουμενίτσας ;

                                                                              Γιάννης  Κ. Γόγολος 
                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]