ΙΩΑΝΝΙΝΑ:EΝΑΣ ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ!ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ EQUAL ΣΤΗ ΣΤΟΑ ΟΡΦΕΑ !

Ερώτηση της Ελληνικής Λύσης για την Προστασία των Στρατιωτικών από την πανδημία

Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με ανακοίνωση της «Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερείας Ηπείρου», της 29ης-Μαρ-
2020, η οποία απεστάλη στην «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών» (Π. Ομοσπ. 
Εν.  Στρ. - http://espeep.gr/), ζητείται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας να ληφθούν μέτρα θωράκισης της υγείας του στρατιωτικού προσωπικού και ενίσχυσης 
των ήδη υπαρχόντων μέτρων, λόγω της πανδημίας του  κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, αιτείται η 
ως  άνω  Ένωση  να  προβλεφθεί  από  το  «ΥΠΕΘΑ»  έκτακτο  κονδύλι  για  «Ατομικά  μέτρα 
προστασίας προσωπικού από την πανδημία του ιού “COVID-19”» και το όποιο σχετικό  να 
κατανεμηθεί στις Μονάδες, αναλόγως της δύναμής τους για την  προμήθεια ατομικών μέσων 
προστασίας  προσωπικού (μάσκες,  γάντια,  αντισηπτικά,  απολυμαντικά  κλπ).   Επίσης, 
προτείνονται  απολυμάνσεις  χώρων,  όπου  διαβιεί  το  στρατιωτικό  προσωπικό,  κατά  την 
εκτέλεση  της  24ωρης  υπηρεσίας  του,  καθώς  και  χορήγηση  ειδικών  στολών  στο  εν  λόγω 
προσωπικό, αφού, από τη φύση των καθηκόντων του, συχνά καλείται, είτε ως συνοδηγός, είτε 
ως οδηγός, να μεταφέρει ύποπτα περιστατικά στο «ΣΤΕΠ» της περιοχής.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου, αφενός, να ικανοποιήσετε τα δίκαια 
αιτήματα της «ΕΣΠΕΗΠ» και αφετέρου, να θωρακίσετε την Υγεία συνολικά του Στρατιωτικού 
Προσωπικού,  το  οποίο,  όντας  πάντοτε  πρόθυμο  και  άοκνο,  αποδίδει  το  μέγιστο  των 
δυνατοτήτων του σε καιρό ειρήνης, ιδιαιτέρως την κρίσιμη αυτή τρέχουσα χρονική περίοδο, 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και ως εκ τούτου, εκτίθεται σε σοβαρούς υγειονομικούς 
κινδύνους;

Ο ερωτών Βουλευτής


Κυριάκος Βελόπουλος


Η απάντηση 
ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλέφωνο: 2106598282,5
FΑX: 2106552035
e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr
Φ.900α/2464/17007
Αθήνα, 30 Απριλίου 2020
Σελίδες: Έξι (6)
ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΦΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/Γενικός Γραμματέας
ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ
ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 5434/03-04-2020 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ.
Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Προστασία Στρατιωτικών από την πανδημία του
κορωνοϊού», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:
Τα μέτρα πρόληψης και προστασίας τα οποία λαμβάνονται, για την
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), έχουν κριθεί
ως άκρως αποτελεσματικά και εφαρμόζονται απαρέγκλιτα σε όλες τις Μονάδες και
Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Περιφέρειας Ηπείρου.
Πιο συγκεκριμένα, για τα μέτρα προστασίας του προσωπικού των ΕΔ, το
ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ έχει οριστεί ως σύνδεσμος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το
Υπουργείο Υγείας, ώστε να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση και εφαρμογή των οδηγιών.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν διαβιβασθεί στα Γενικά Επιτελεία (ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ)
σαφείς ενημερωτικές οδηγίες για το νέο στέλεχος του κορωνοϊού (τρόπος μετάδοσης
της νόσου, συμπτώματα, ορισμός ύποπτου κρούσματος-στενής επαφής, προφύλαξη,
ασθενείς με ήπια συμπτώματα της νόσου, διαχείριση στενών επαφών, ταξιδιωτικές
οδηγίες, πληροφορίες για την νόσο από τον ΕΟΔΥ) για ενημέρωση και απαρέγκλιτη
εφαρμογή τους από όλο το προσωπικό και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΕΔ.
Τα εντελλόμενα υγειονομικά μέτρα που εφαρμόζονται διαρκώς
επικαιροποιούνται, πάντα σε απόλυτη σύμπλευση με τις κατευθυντήριες οδηγίες του
ΕΟΔΥ, από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΕΔ, παρόλο που η μεθοδολογία τους είχε
ήδη ξεκινήσει προ της εμφάνισης κρουσμάτων της νόσου στη Χώρα.
Αναλυτικότερα:
 Έχουν κατ' επανάληψη τονιστεί και εφαρμόζονται όλα τα μέτρα ατομικής
υγιεινής και υγιεινής εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών, Μονάδων, Πολεμικών Πλοίων
και Ιπταμένων Μέσων των ΕΔ. Μάλιστα αναλυτικές οδηγίες ευρίσκονται αναρτημένες 
-2-
./.
στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ.
 Οι Υπηρεσίες, Μονάδες και τα Πολεμικά Πλοία, τελούν σε διαρκή
ετοιμότητα για τη διαχείριση πιθανών μολυσματικών κρουσμάτων, καθώς και
επιδημιολογική εποπτεία.
 Μετά από ενημέρωση των Προϊσταμένων των Υγειονομικών
Υπηρεσιών, έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα αραίωσης και τήρησης αποστάσεων για
την αποφυγή συνωστισμού σε θαλάμους, σε κοινόχρηστους χώρους, σε αίθουσες
ενημέρωσης καθώς και σε μεταφορικά μέσα. Επισημαίνεται ότι, η ενημέρωση αυτή
είναι διαρκής. Παράλληλα, γίνεται συνεχώς έλεγχος, από το προσωπικό των
Υγειονομικών Υπηρεσιών, της σωστής εφαρμογής των μέτρων ατομικής υγιεινής, με
ανάλογη προμήθεια και παροχή των απαιτουμένων υλικών.
 Εκτελείται σε τακτική βάση απολύμανση εγκαταστάσεων, κοινόχρηστων
χώρων, πλοίων, ιπταμένων μέσων και λοιπών μέσων μεταφοράς προσωπικού.
 Επικαιροποιούνται συνεχώς τα μέτρα πρόληψης ιογενών λοιμώξεων και
ειδικότερα για τον Covid-19, στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ) της Χώρας.
 Τηρείται ετοιμότητα των Υγειονομικών Σχηματισμών για υποδοχήαπομόνωση και διαχείριση, με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, «ύποπτων» κρουσμάτων.
 Τηρούνται και διαρκώς αυξάνονται τα αποθέματα απαραίτητων υλικών
που απαιτούνται για τη διαχείριση «ύποπτων» κρουσμάτων με την εξασφάλιση του
αναγκαίου φαρμακευτικού υλικού και ειδών απολύμανσης.
 Στο παραπάνω πλαίσιο τα Στρατιωτικά Εργοστάσια έχουν προσαρμόσει
τις παραγωγικές δυνατότητές τους σε υλικά και προμήθειες ώστε να συνεισφέρουν
στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.
 Συγκεκριμένα:
Στην 441 Αποθήκη Βάσης Υγειονομικού Υλικού έχει ξεκινήσει η παραγωγή
αντισηπτικού διαλύματος από κατασχεμένες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης, με
αρχικό σχεδιασμό διάθεσης 20.000 φιαλών των 400 χιλιοστόλιτρων για την κάλυψη
των αναγκών των ΕΔ, 1.500 φιαλών των 400 χιλιοστόλιτρων για την κάλυψη των
αναγκών του ΓΕΕΦ και 13.500 φιαλών του ενός λίτρου για το Υπουργείο Υγείας.
Επίσης, λειτουργούν δύο γραμμές παραγωγής ανά οκτώ ώρες, κατασκευάζοντας
ημερησίως 1.200 φιάλες των 400 χιλιοστόλιτρων ή 5.000 φιάλες του ενός λίτρου, για
την κάλυψη των αναγκών διοικητικής μέριμνας που προκύπτουν βάσει του
ολοκληρωμένου σχεδιασμού υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας που έχει γίνει 
-3-
./.
από τα Επιτελεία.
Στο 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο (ΣΕ) άρχισε και συνεχίζεται αδιάλειπτα η
παραγωγή ποσότητας απλών χειρουργικών μασκών για την ικανοποίηση απαιτήσεων
και αναγκών, τόσο των ΕΔ όσο και του Υπουργείου Υγείας. Έχουν παραχθεί ήδη
50.000 μάσκες, ενώ το εργοστάσιο έχει προχωρήσει στην προμήθεια πρώτων υλών
και συνεχίζεται η κατασκευή άλλων 100.000 μασκών.
Στο 691 Βιομηχανικό Εργοστάσιο Βάσης λειτουργεί ήδη γραμμή παραγωγής
για την κάλυψη αναγκών σε υγρούς αντισηπτικούς σάπωνες και διαλύματα
υποχλωριώδους νατρίου.
Σε αντίστοιχο εργαστήριο του Πολεμικού Ναυτικού παράγονται ποσότητες
αντισηπτικού διαλύματος και εκτυπώνονται με μέριμνα της Υπηρεσίας σε 3D
εκτυπωτές, ασπίδες προστασίας προσώπου (face shields).
 Τα εργαστήρια και ειδικά τμήματα των ΣΝ βρίσκονται σε ετοιμότητα για
διενέργεια διαφόρων εξετάσεων σχετικών περιστατικών. Επιπρόσθετα λειτουργεί στο
Τμήμα Έρευνας του 251 ΓΝΑ, εργαστήριο Μοριακού Ελέγχου, για προσδιορισμό του
νέου κορωνοϊού.
 Τα κριτήρια για τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου ανίχνευσης του
Covid-19 εκδίδονται και συνεχώς επικαιροποιούνται από τον ΕΟΔΥ. Τα κριτήρια αυτά
όπως επίσης ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του test ανίχνευσης τηρούνται πιστά και
από τις ΕΔ.
 Βρίσκεται σε εξέλιξη πρόσληψη ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού σε
κρίσιμες ειδικότητες, καθώς και επικουρικού προσωπικού (βοηθοί νοσηλευτών και
τραυματιοφορείς).
 Έχουν ληφθεί, εφαρμόζονται και διαρκώς επικαιροποιούνται
υγειονομικά μέτρα που αφορούν στην γενικότερη λειτουργία των ΣΝ, για την
πρόληψη εμφάνισης κρουσμάτων σε αυτά (διαλογή των προσερχόμενων στα
Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των ΣΝ προς αποφυγή διασποράς του ιού,
αναστολή ραντεβού τακτικών εξωτερικών ιατρείων, αναστολή τακτικών χειρουργείων,
αναβολή εξέτασης χρόνιων και τακτικών οδοντιατρικών περιστατικών, δραστικός
περιορισμός του επισκεπτηρίου, απολύμανση χώρων, δραστικός περιορισμός της
λειτουργίας υγειονομικών επιτροπών).
 Έχει ήδη ληφθεί και εφαρμόζεται το μέτρο της αναστολής των αδειών
του υγειονομικού προσωπικού για να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των 
-4-
./.
Υγειονομικών Σχηματισμών με βάση την πιθανότητα αύξησης του αριθμού των
νοσηλευομένων κρουσμάτων της νόσου.
 Εφαρμόζεται πρόγραμμα εντατικής εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου
υγειονομικού και νοσηλευτικού προσωπικού των ΣΝ.
 Εκτελούνται, με μέριμνα των Διοικήσεων, συχνές θερμομετρήσεις
προσωπικού.
 Αυξήθηκαν δραστικά τα μέτρα υγιεινής, αερισμού και απολύμανσης
εγκαταστάσεων και υγειονομικής υποστήριξης προσωπικού.
 Πραγματοποιήθηκε, με μέριμνα των Γενικών Επιτελείων και των
Διοικήσεων προμήθεια επαγγελματικών ατμοκαθαριστών για απολύμανση χώρων.
 Ξεκίνησε η χορήγηση ενός κυτίου που περιέχει μάσκες, γάντια και
αντισηπτικά για την προστασία των οπλιτών.
 Ικανοποιούνται, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι
αιτήσεις για τη διάθεση των απαιτούμενων υλικών ατομικής προστασίας
(απολυμαντικά/αντισηπτικά, γάντια, μάσκες, κ.λπ.), όπως προβλέπεται και στις
οδηγίες από τους ειδικούς φορείς.
 Οι Διοικήσεις – Διευθύνσεις δίνουν οδηγίες και ενημερώνουν το
προσωπικό τους για τη σκοπιμότητα των μέτρων πρόληψης, που ήδη εφαρμόζονται,
ενώ δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο εφαρμογής τους.
Επίσης, έχουν ληφθεί από τα Γενικά Επιτελεία, κατόπιν οδηγιών της
πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ και άλλα μέτρα, τόσο διοικητικού χαρακτήρα όσο και
διοικητικής μέριμνας, για την αποτροπή διάδοσης του ιού.
Πιο συγκεκριμένα:
 Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες παρέχουν ηλεκτρονική εξυπηρέτηση στο
κοινό με την ενεργοποίηση της διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης και διεκπεραίωσης
πάσης φύσης στρατολογικών υποθέσεων.
 Υιοθετήθηκε η διαδικασία της άυλης συνταγογράφησης και για τους
ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ.
 Έλαβε χώρα σύσκεψη μεταξύ επιτελών των ΕΔ και του ΕΚΑΒ για την
ασφάλεια των αεροδιακομιδών και χορηγήθηκαν Μέσα Αυτοπροστασίας στο
προσωπικό των μέσων που εκτελεί αεροδιακομιδές, ενώ χρησιμοποιείται ειδική
κάψουλα μεταφοράς ασθενών με συγκεκριμένους υγειονομικούς όρους επιβίβασης
στα ιπτάμενα μέσα.
-5-
./.
 Έγινε αναστολή της λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών.
 Εφαρμόστηκαν περιορισμοί και ανεστάλη η ακαδημαϊκή λειτουργία των
Στρατιωτικών Σχολών και λοιπών Εκπαιδευτικών Κέντρων των ΕΔ. Παράλληλα
εξασφαλίστηκε όμως η συνέχιση της εκπαίδευσης μέσω τηλεδιασκέψεων
προκειμένου να εξασφαλιστεί το τρέχον εκπαιδευτικό εξάμηνο.
 Εφαρμόστηκε αναστολή λειτουργίας των Στρατιωτικών Λεσχών,
Γυμναστηρίων και των Βρεφονηπιακών Σταθμών των ΕΔ.
 Χορηγήθηκαν άδειες ειδικού σκοπού ενώ παράλληλα, όπου αυτό
καθίσταται εφικτό, η στελέχωση των Υπηρεσιών εκτελείται με το απαραίτητο
προσωπικό και εκ περιτροπής για την αποφυγή συγχρωτισμού.
 Έχουν αναβληθεί όλες οι ενημερώσεις σε μεγάλες αίθουσες και έχουν
ανασταλεί όλες οι προγραμματισμένες εθιμοτυπικές εκδηλώσεις και επισκέψεις.
 Μετατέθηκε χρονικά η κατάταξη οπλιτών της επομένης ΕΣΣΟ στον ΣΞ
και την ΠΑ για τον Ιούνιο.
Πέραν των ανωτέρω το ΥΠΕΘΑ, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, για
την ενίσχυση των δυνατοτήτων του Ε.Σ.Υ. και του κοινωνικού συνόλου έλαβε τα
ακόλουθα μέτρα:
 Διατέθηκε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των ΕΔ για τη στελέχωση
μονάδων και δομών του Υπουργείου Υγείας (Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, Κέντρο
Υγείας Τσοτυλίου, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας).
 Διατέθηκαν σπουδαστές της ΣΣΑΣ και της ΣΑΝ, ως επικουρικό
προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης, στα εργαστήρια αναφοράς Covid-19
Θεσσαλονίκης και Αθήνας αντίστοιχα.
 Διατέθηκαν εγκαταστάσεις σκηνικού υλικού σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.,
αλλά και πρόσφατα στον αύλειο χώρο του ξενοδοχείου που χρησιμοποιείται ως Δομή
Φιλοξενίας στο Κρανίδι Αργολίδας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως χώρος
υποδοχής υπόπτων κρουσμάτων και για γενικότερη χρήση από το υγειονομικό
προσωπικό.
Επιπρόσθετα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, διατέθηκε το
ΝΙΜΤΣ ως νοσοκομείο αναφοράς, για 4 μήνες, ώστε να καλυφθούν οι έκτακτες
ανάγκες που συνδέονται με την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Για το λόγο 
-6-
αυτό ενισχύθηκε με πιστώσεις για εκτεταμένες ανακατασκευές καθώς και με επιπλέον
προσωπικό.
Μετά τη διάθεση του ΝΙΜΤΣ τα εν αποστρατεία στελέχη έχουν ενημερωθεί
εγγράφως από το ΓΕΕΘΑ, όπως απευθύνονται για έκτακτα περιστατικά στα Τμήματα
Επειγόντων Περιστατικών των ΣΝ, ενώ έχει προβλεφθεί με Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου τόσο η δυνατότητα άυλης συνταγογράφησης όσο και η δυνατότητα
ανανέωσης εξ αποστάσεως συνταγών για τα χρόνια νοσήματα με σκοπό τον
περιορισμό φυσικής επαφής μεταξύ ιατρού και ασθενούς.
Πέραν των ανωτέρω, ο προϋπολογισμός του ΥΠΕΘΑ ενισχύθηκε, για το
τρέχον έτος και μέχρι σήμερα, με πιστώσεις συνολικού ποσού 3.370.000 για την
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα πλέον πρόσφατα, πρόσφορα και
πρόσθετα υγειονομικά μέτρα που ήδη εφαρμόζονται και διαρκώς επικαιροποιούνται,
σύμφωνα πάντοτε με τις κατευθύνσεις ΕΟΔΥ, από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των
ΕΔ, παρόλο που η μεθοδολογία μέτρων είχε ήδη ξεκινήσει προ της εμφάνισης
κρουσμάτων της νόσου στην χώρα.
Τέλος, όλο το παραπάνω πλέγμα μέτρων, μέχρι στιγμής, έχει αποδώσει τα
μέγιστα καθόσον τα κρούσματα στις ΕΔ ανέρχονται σήμερα σε τριάντα έξι (36), που
είναι ποσοστιαία πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο του γενικού πληθυσμού, χωρίς
καμία απολύτως περαιτέρω διασπορά στις Μονάδες, Υπηρεσίες ή Πολεμικά Πλοία.
Αυτό το γεγονός δεν μας εφησυχάζει, αντιθέτως εντείνουμε τις προσπάθειές μας και
σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία παρακολουθούμε επισταμένως όλες τις
τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και με βάση αυτές λαμβάνουμε διαρκώς νέα
προληπτικά μέτρα, εφόσον αυτά απαιτούνται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]