ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΟΝΙΤΣΑ!!

Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο-Επετειακή εξ αποστάσεως συνεδρία "Αντιστεκόμαστε επικοινωνούμε"

.Επετειακή εξ αποστάσεως συνεδρία
 με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών
δημοσιογράφων και καλλιτεχνών

Με μότο «Μια πανδημία, μία ματαίωση…Αντιστεκόμαστε, Επικοινωνούμε!» και ένα σποτ στο οποίο ένας αετός ανοίγει τα φτερά του για να πετάξει επάνω ακριβώς από τη λέξη «Επικοινωνούμε», μια εικόνα με εμφανή αλληγορική σημασία», οι διοργανωτές του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» απαντούν με τον δικό τους τρόπο στην υγειονομική κρίση και τις συνέπειές της. Έτσι, μετά την αναγκαστική αναβολή του προγράμματος που επρόκειτο να ξεκινήσει στις 2 Μαΐου στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη και να εξελιχθεί σε ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, οι συντελεστές της δράσης πραγματοποιούν την ίδια ημέρα μία επετειακή εξ αποστάσεως συνεδρία (live session), στην οποία θα συμμετέχουν κορυφαίοι ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και φοιτητές από διάφορα σημεία του πλανήτη.
Το live session θα μεταδοθεί από το Κανάλι της Βουλής.

Μήνυμα αισιοδοξίας στους νέους
«Καμία ημέρα ας μην πάει χαμένη» εξηγεί η ιδρύτρια και Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του Δ.Θ.Π. κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Αναπλ. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «η πρωτοβουλία αυτή ελήφθη, μετά από πολλά αιτήματα και επικοινωνία με τους φοιτητές μας, οι οποίοι εξέφρασαν τόσο τη νοσταλγία για τις προηγούμενες διοργανώσεις, όσο και τη σφοδρή επιθυμία να συνδεθούν ξανά με τους ανθρώπους του Δ.Θ.Π. και να επικοινωνήσουν, έστω και διαδικτυακά. Και η πανδημία δεν θα πρέπει να μας καταβάλει, για αυτό και θα καλύψουμε την ημέρα εκείνη με μία μεγάλη, αλλά εξ αποστάσεως αντάμωση».
Στην επετειακή αυτή συνεδρία θα συμμετέχουν συνολικά 70 εισηγητές και φοιτητές, οι οποίοι και θα εκφράσουν τις απόψεις μας για την πρωτοφανή κατάσταση την οποία όλοι μας βιώνουμε, αλλά και ένα μήνυμα αισιοδοξίας που θα απευθύνεται κυρίως στους νέους ανθρώπους. Το παρόν θα δώσουν οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συγκεκριμένα ο Πρύτανης κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και οι Αντιπρυτάνεις κ.κ. Μηνάς Πασχόπουλος και Σταύρος Νικολόπουλος. Επίσης, θα συμμετέχουν Πρυτάνεις και πανεπιστημιακοί από ελληνικά και ξένα ΑΕΙ. Πολύ σημαντική είναι και η παρουσία των δημοσιογράφων από ελληνικά και διεθνή μέσα (Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία).

Επιπλέον, μεταξύ των συμμετεχόντων θα είναι η Ευανθία Ρεμπούτσικα, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο Τάσος Νούσιας, η Μαρία Χούκλη, η Μαρία Δεναξά, αλλά και ο κορυφαίος φιλέλληνας Gregory Nagy, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και επικεφαλής του Center for Hellenic Studies στην Ουάσινγκτον.
Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου
Σε μήνυμα το οποίο απέστειλε στην Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Δ.Θ.Π. κ. Ν. Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, ενόψει της συνεδρίας της 2ας Μαΐου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος τονίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ἡ θεματική τῆς ἐπετειακῆς ὑμῶν συνεδρίας «Ἑλληνική γλῶσσα, Πολιτισμός καί ΜΜΕ», ἡ συμμετοχή διακεκριμένων εἰσηγητῶν ἀπό διαφόρους χώρας, ἡ παρουσία ἀκαδημαϊκῶν, δημοσιογράφων, καλλιτεχνῶν καί πολλῶν φοιτητῶν καί φοιτητριῶν, προοιωνίζονται ζωηράς καί καρποφόρους συζητήσεις καί πολύτιμα συμπεράσματα. Εἴμεθα ἐπίσης βέβαιοι ὅτι ἡ ἐκδήλωσις αὕτη θά ἀναδείξῃ τήν δύναμιν τῆς ἀντιστάσεως εἰς τήν παροῦσαν παγκόσμιον κρίσιν καί τήν ἀξίαν τῆς ἐπικοινωνίας καί τῆς συμμετοχῆς».

Απευθυνόμενος στη νεολαία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρει τα ακόλουθα: «Ἔχομεν ἐμπιστοσύνην εἰς τόν δυναμισμόν καί τήν ὑπευθυνότητα τῆς νέας γενεᾶς, ἡ ὁποία θά κληθῇ νά διαχειρισθῇ τάς ἐπερχομένας κρισίμους κοινωνικάς καί πολιτισμικάς ἀλλαγάς. Οἱ νέοι καί αἱ νέαι καλοῦνται ὅμως νά ἀναδειχθοῦν φορεῖς καί ὑπερασπισταί καί τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν καί συνεχισταί τῶν γνησίων στοιχείων τῶν παραδόσεων. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἔχει ἀφιερώσει τό τρέχον ἔτος εἰς τήν «ὀφειλετικήν μέριμναν διά τήν νεολαίαν». Εἰς τάς ἀνά τήν ὑφήλιον Ἐπαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εὑρίσκονται ἐν ἐξελίξει ποικίλαι δράσεις καί ὀργανοῦνται σχετικαί ἐκδηλώσεις, ἐν τῷ πνεύματι καί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη 2016), εἰς τήν Ἐγκύκλιον τῆς ὁποίας τονίζεται ὅτι ἡ παιδεία τῆς νέας γενεᾶς ὀφείλει νά ἀποβλέπῃ «ὄχι μόνον εἰς τήν νοητικήν καλλιέργειαν, ἀλλά καί εἰς τήν οἰκοδομήν καί τήν ἀνάπτυξιν τοῦ συνόλου ἀνθρώπου ὡς ψυχοσωματικῆς καί πνευματικῆς ὀντότητος» (παρ. 9). Ἡ Σύνοδος χαρακτηρίζει τούς Ὀρθοδόξους νέους ὡς «φορεῖς τῆς μακραίωνος καί εὐλογημένης παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ταυτοχρόνως δέ καί ὡς «συνεχιστάς» αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι «θά διαφυλάσσουν θαρραλέως καί θά καλλιεργοῦν μέ δυναμισμόν τάς αἰωνίους ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας» (ὅ. π., παρ. 8)».

Και η συγκινητική επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη ολοκληρώνεται ως εξής: «Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, εὐχόμενοι ἅπαξ ἔτι «Καλήν ἐπιτυχίαν» εἰς τήν ἐπετειακήν ὑμῶν ἐκδήλωσιν καί συγχαίροντες τοῖς ὑπευθύνοις τοῦ «Καναλιοῦ τῆς Βουλῆς» διά τήν τηλεοπτικήν κάλυψιν τῆς συνεδρίας, καί μέ βεβαίαν τήν ἐλπίδα ὅτι, μόλις αἱ περιστάσεις τό ἐπιτρέψουν, θά ὀργανωθῇ νέα συνάντησις εἰς τήν Πατριαρχικήν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν, ὥστε νά ἔχωμεν τήν εὐκαιρίαν ζώσης πρόσωπον πρός πρόσωπον κοινωνίας, καταστέφομεν πάντας τούς συνέδρους διά τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν εὐλογίας, δεόμενοι τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, ὅπως καταυγάζῃ τάς καρδίας, τάς διανοίας καί πᾶσαν τήν ζωήν ὑμῶν διά τοῦ ἀνεσπέρου Αὐτοῦ φωτός, χαρίζηται δέ ὑμῖν καί τοῖς οἰκογενέσιν ὑμῶν ὑγιείαν ἀκλόνητον καί πᾶσαν εὐλογίαν καί ὁδηγῇ τά διαβήματα ὅλων εἰς τάς εὐθείας τρίβους τῶν ἐντολῶν Του».
Μήνυμα του τ. ΠτΔ κ.κ. Πρ. Παυλόπουλου
Αξίζει επίσης να υπογραμμιστεί ότι σε κείμενό του για το 6ο Δ.Θ.Π. και τη συγκεκριμένη συνεδρία, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος ο οποίος στήριξε και συμμετείχε αδιάλειπτα στα προηγούμενα θερινά προγράμματα, τονίζει μεταξύ άλλων τα εξής: «Η θεματική του 6ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου ‘Η διαχρονία της ελληνικής γλώσσας. Ρίζες και προοπτική’ αποκτά σήμερα ιδιαίτερη επικαιρότητα, αν αναλογισθεί κανείς, μεταξύ άλλων, από την μια πλευρά ότι ο Πολιτισμός μας, ο Ελληνικός αλλά και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, έχουν ανάγκη στήριξης ως προς την διατήρηση των βασικών αρχών και αξιών, που διασφαλίζουν την δυνατότητά του να υπερασπίζεται διαχρονικώς τον Άνθρωπο και, κυρίως, την κατά τον προορισμό του πνευματική του υπόσταση και δημιουργία.  Και, από την άλλη πλευρά, ότι η ελληνική γλώσσα είναι, όπως έχει αποδείξει η πορεία χιλιετηρίδων και με αμάχητα ιστορικώς και επιστημονικώς τεκμήρια, το καταλληλότερο μέσο αέναου εμπλουτισμού και γνήσιας έκφρασης του Πολιτισμού μας».

«Το πρόγραμμα θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη»
«Δυστυχώς λόγω της πανδημίας δεν μπορέσαμε να μεταβούμε στην  Κωνσταντινούπολη, ωστόσο όλοι μας νιώθουμε στο βάθος ότι βρισκόμαστε εκεί, στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, την ανεπανάληπτη εστία πολιτισμού και εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι να επαναδιοργανώσουμε την μετάβασή μας και τις συνεδριακές διαδικασίες και σε συνεννόηση με τον Σχολάρχη κ. Δ. Ζώτο να έχουμε αυτό το προνόμιο το επόμενο διάστημα» καταλήγει η υπεύθυνη του προγράμματος κ. Ν. Τσιτσανούδη. Έως τότε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δ.Θ.Π. https://summerschool.ac.uoi.gr/6o-therino-panepistimio/6o-perilipseis-eisigiseon/ όπου έχει αναρτηθεί μία σύνοψη των εισηγήσεων και των μελετών που θα παρουσιάζονταν στην Πόλη, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που οργανωνόταν δέκα μήνες αδιάλειπτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]