ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Ιωάννινα:Συνεδριάζει το απόγευμα Το Δημ.Συμβούλιο[Τα Θέματα]

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
ΣήμεραΤετάρτη (18-12-2019) στις έξι το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.
Μεταξύ των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου.
Επίσης η υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος»:
- Για την διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου δικτύου πεζοδρόμων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών στο Κάστρο.
- Για την αντικατάσταση οχημάτων του Δήμου με νέα ενεργειακά αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών.
- Για την ολοκληρωμένη παρέμβαση στην υποδομή των φωτεινών σηματοδοτών.
- Και για την κατασκευή ισόπεδων κυκλικών κόμβων.
Στην ίδια συνεδρίαση θα κατατεθεί προς έγκριση ο Κανονισμός Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης του Δήμου Ιωαννιτών


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Σωτ. Σπυριδάκης, Προϊστάμενος Δ/νσης
1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος Αμπελιάς.
2. Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης, των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών κατά τις απογευματινές ώρες, Κυριακές και εξαιρετέες, για το έτος 2020.
3. Ορισμός υπευθύνου που θα εκπροσωπεί τον Δήμο Ιωαννιτών στις συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. φ. Βάββας, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιδήμαρχος
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’αριθμ 2/2019 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στην παραχώρηση θέσεων στάθμευσης για οχήματα ατόμων με αναπηρίες (ΑΜΕΑ). (Αρ. απόφ. Ε.Π.Ζ. 69/2019)
5. Χορήγηση  άδειας για δημιουργία δύο (2) θέσεων στάθμευσης μπροστά στο ξενοδοχείο ΑΣΤΟΡΙΑ στην οδό Παρασκευοπούλου 2 στα Ιωάννινα. (Αρ. απόφ. Ε.Π.Ζ. 70/2019)
6. Έγκριση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στις οδούς Σπυρ. Θώμου και Καραγάτση, σύμφωνα με το υπ’αριθ. 1/2019 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων του Δήμου Ιωαννιτών. (Αρ. απόφ. Ε.Π.Ζ. 71/2019)

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
7. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την πράξη «κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για  την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιωαννιτών» και αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IX.
Εισηγήτρια: κ. Αναστασία Τύρου-Ούζα, Αντιδήμαρχος
8. Διαβίβαση Κανονισμού Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης Δήμου Ιωαννιτών.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λυκογιώργος, Αντιδήμαρχος


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: κ. Γ. Αρλέτος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιδήμαρχος
9. Έγκριση υποβολής πρότασης  με τίτλο: «Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών στο Κάστρο Ιωαννίνων», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», στην πρόσκληση με κωδικό: 52/2017.
10. Υποβολή πρότασης  με τίτλο «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Ιωαννιτών με νέα ενεργειακά αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών οχήματα» στην Πρόσκληση με Κωδικό 81/2019 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος».
11. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στην υποδομή των φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Ιωαννιτών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», στην πρόσκληση με κωδικό: 81/2019.
12. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Κατασκευή ισόπεδων κυκλικών κόμβων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», στην πρόσκληση με κωδικό: 81/2019.
13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Ισόπεδων Κυκλικών Κόμβων».


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Γ, Αρλέτος, Αντιδήμαρχος
14. Πρόσθετες εγγυήσεις κατά τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στις   εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (πάροχος) με ανάδοχο εκσκαφής στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ιωαννιτών.
15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως μέλη των Επιτροπών διοικητικής παραλαβής για χρήση των έργων: « Άμεσες επεμβάσεις στατικής ενίσχυσης του Δημοτικού σχολείου Κράψης» και «Αναστύλωση-στερέωση Δημοτικού σχολείου Κράψης».

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
16. Συμπλήρωση της αριθ. 476/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: κ. Ελ. Ακονίδου, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Αϊβατίδης, Αντιδήμαρχος
17. Παραχώρηση της χρήσης χώρων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Συλλόγους.
18. Παραχώρηση της χρήσης χώρων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.
19. Παραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 3ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Εργαστήριο Μετεωρολογίας – Τομέας Αστροφυσικής – Τμήμα Φυσικής, για εγκατάσταση μεταλλικού κουτιού για ατμοσφαιρικές μετρήσεις από 10 Δεκεμβρίου 2019 έως 31 Ιανουαρίου 2020.
20. Παραχώρηση της χρήσης σχολικού χώρου του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων στην «Αδελφότητα Κραψιτών» για την κοπή βασιλόπιτας.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
21. Ορισμός μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Ηπείρου 2014-2020.
22. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Α/βάθμιο και Β/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων Δήμου Ιωαννιτών.
23. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο Κουτσελιού».
24. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου προσκύρωσης.
25. Αίτημα της Ελληνικής Εταιρείας Κυτταρομετρίας Ροής, να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας.
26. Αίτημα του Δικτύου Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών «Δικαίωμα στην Οικογένεια», να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών, εκδήλωση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέμα της αντιμετώπισης του φαινομένου της κοινωνικής προστασίας, κακοποιημένων, εγκαταλελειμμένων και παραμελημένων παιδιών και εφήβων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]