ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Ιωάννινα:Συνεδριάζει το απόγευμα Το Δημ.Συμβούλιο [Τα Θέματα]

04-12-2019

ΩΡΑ 18.00ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Σωτ. Σπυριδάκης, Προϊστάμενος Δ/νσης
1. Έγκριση εκποίησης κινητών πραγμάτων.
2. Λήψη απόφασης για την λύση εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων στους σταθμούς ενοικίασης ποδηλάτων.
3. Ανανέωση της μείωσης  συμφωνηθέντων μισθωμάτων.
4. Καθορισμός δικαιούχων και ανώτατων επιτρεπτών ορίων χρήσης κινητής τηλεφωνίας.
5. Συναίνεση στην μεταβολή γεωμετρικών στοιχείων δημοτικού αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 201390309052  στην Τ.Κ. Κατσικάς το οποίο έχει πωληθεί στον κ. Τσιούρη Νικηφόρο.
6. Λήψη απόφασης για την πληρωμή της υπ. αριθμ.: 3795/19-12-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
7. Σχετικά με την  από 15-11-2019  αίτηση του πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Γεωργίου Βασιλειάδη – Βασιλείου των Ευτέρπης Νικολάρη και Αλέξανδρου Ζολώτα για  εξάλειψη  υποθήκης σε βάρος ακινήτου τους.
8. Αποδοχή εισήγησης του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με την υπ’αριθ. 61581/6301/30-10-2019 αίτηση της κ. Μαριάνθης Παππά (670/2019 απόφ.Ο.Ε.)
9. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ.
10. Αποδοχή επιχορήγησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την δράση: "Μίσθωση τουριστικού τραίνου για την ξενάγηση και εξύπηρέτηση επισκεπτών και δημοτών του δήμου Ιωαννιτών τις ημέρες των Χριστουγέννων".


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής:  Θωμάς Νίκου, Προϊστάμενος Δ/νσης
11. Έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες καθ’ υπέρβαση και για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Ιωαννιτών, για το έτος 2020.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Εισηγήτρια:  Σταμ. Κουμπούρη, Προϊσταμένη Δ/νσης
12. Έγκριση συμπλήρωσης της εγκεκριμένης μηκοτομής της οδού Κυβέλης (Μ48) από Κ 164 έως Κ 1164 και έγκριση νέας μηκοτομής Μ4-Β της οδού Μπαλάφα από Κ 1051 έως Κ 1053 στην περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής «Λασπότοπος» του Δήμου Ιωαννιτών (73152/6379/14-11-2019).
13. Έγκριση τροποποίησης της εγκεκριμένης μηκοτομής τμήματος της οδού Ευκλείδη (Μ27) στην περιοχή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής «Νεοχωρόπουλο» του Δήμου Ιωαννιτών (48539/8314/4-11-2019)


ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Ορ. Μπρίκος, Προϊστάμενος Δ/νσης
14. Λήψη απόφασης σχετικά με το έργο: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου «ΟΑΣΙΣ», αναφορικά με εξώδικο της εταιρείας «BC PERIGRAMMA A.E.».

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
15. Εξέταση αιτήματος Δ.Ε.Υ.Α.Ι. για παράταση της απευθείας μίσθωσης ισογείου καταστήματος του Κληροδοτήματος «Ελ. Ζωγράφου» του Δήμου Ιωαννιτών, με πρόσοψη επί των οδών Αβέρωφ 3 και Κωλέττη στα Ιωάννινα, για τη στέγαση ταμείων της (74817/6559/20-11-2019).
Εισηγητής: κ. Α. Μπαρτζώκας, Πρόεδρος Δ.Σ.
16. Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/379/4-11-2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ με θέμα: «Χορήγηση 5ης παράτασης ισχύος της με αριθμό 12/270/31.07.2015 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. με θέμα: Χορήγηση κινήτρων για την επίσπευση των διαδικασιών σύνδεσης των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης» (74820/6560/20-11-2019).
Εισηγητής: κ. Α. Μπαρτζώκας, Πρόεδρος Δ.Σ.
17. Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/389/4-11-2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ με θέμα: «Ορισμός επιτροπής και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 1069/80».
Εισηγητής: κ. Αριστείδης Μπαρτζώκας, Πρόεδρος Δ.Σ.
18. Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/86/12-11-2019 απόφασης της ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ι. με θέμα: «Σεμινάρια θεατρικής παιδείας 2019-20: έγκριση τιμολογιακής πολιτικής».
Εισηγήτρια: κ. Χριστίνα Κωτσαντή , Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Αϊβατίδης, Αντιδήμαρχος
19. Παραχώρηση χρήσης χώρου του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Μπάφρας στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για τις ανάγκες της κτηματογράφησης.
20. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων στο Γαλλικό Ινστιτούτο για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας (DELF).

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
21. Αποδοχή,  της υπ' αρ. πρωτ. 4265/1427/Α3-28/06/2019  Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Ιωαννιτών», με Κωδικό ΟΠΣ 5037511 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και της υπ' αρ. πρωτ.  6014/Β1/1234-15/10/2019 Απόφασης Τροποποίησης Πράξης.
Εισηγήτρια: κ. Αναστασία Τύρου-Ούζα , Αντιδήμαρχος
22. Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο: «Κατασκευή ¨Πράσινου Σημείου¨ στο Δήμο Ιωαννιτών», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ), με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου» με Κωδικό Πρόσκλησης: 14.6i.26.5.5.
Εισηγήτρια: κ. Αναστασία Τύρου-Ούζα, Αντιδήμαρχος
23. Αποδοχή,  της υπ' αρ. πρωτ. 2341-06/09/2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ – ΚΟΜΒΟΣ ΒΟΓΙΑΝΟΥ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5045737, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».
Εισηγήτρια: κ. Αναστασία Τύρου-Ούζα, Αντιδήμαρχος
24. Διαβίβαση Κανονισμού Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης Δήμου Ιωαννιτών.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Λυκογιώργος, Αντιδήμαρχος

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
25. Αίτημα της Φοιτητικής Ομάδας Εθελοντικής Αιμοδοσίας να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών το συνέδριο με θέμα: «Ο Εθελοντισμός στα πλαίσια της υγείας».
26. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της Π.Ε. Ιωαννίνων και επόπτη των λαϊκών αγορών του Δήμου.
27. Ορισμός μελών στην Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών.
28. Τροποποίηση της αριθ. 455/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός των αιρετών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) και των δημοτών που θα συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών», σε συμμόρφωση με το υπ’ αριθ. 167385/06-11-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
29. Τροποποίηση της αριθ. 479/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Ορισμός των αιρετών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) και των δημοτών (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών», σε συμμόρφωση με το υπ’ αριθ. 167385/06-11-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
30. Τροποποίηση της αριθ. 480/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Ορισμός των αιρετών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) και των δημοτών (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών», σε συμμόρφωση με το υπ’ αριθ. 167385/06-11-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
31. Τροποποίηση της αριθ. 480/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Ορισμός των αιρετών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) και των δημοτών (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων», σε συμμόρφωση με το υπ’ αριθ. 167385/06-11-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
32. Τροποποίηση της αριθ. 481/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Ορισμός των αιρετών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) και των δημοτών (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]