“Δεύτερη δουλειά” Δημοσίου Υπαλλήλου: Πού και πώς επιτρέπεται

Όπως παρουσιάζει, σήμερα, το epoli.gr με ομόφωνη γνωμοδότησή του, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε ότι, η απασχόληση δημοσίου υπαλλήλου με ιδιωτικό έργο μπορεί να λαμβάνει χώρα μόνο μετά από άδεια σύμφωνα με τη διαδικασία του ά. 31 του ν. 3528/2007, ανεξαρτήτως από τη νομική μορφή του εργοδότη, δηλαδή ανεξαρτήτως από το αν ο εργοδότης υπέρ του οποίου παρέχεται το έργο είναι ιδιώτης ή ακόμα και αν είναι το Δημόσιο.
Η γνωμοδότηση εκδόθηκε επ’ ευκαιρία ερωτήματος που απευθύνθηκε προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στο πλαίσιο υπόθεσης υπαλλήλου Υπουργείου, ο οποίος παράλληλα παρείχε διδακτικό έργο σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Συγκεκριμένα, το ζήτημα ανέκυψε όταν, ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διενήργησε έλεγχο νομιμότητας του χρηματικού εντάλματος πληρωμής του υπαλλήλου από το Α.Ε.Ι. για την παροχή του διδακτικού έργου, αρνήθηκε να θεωρήσει αυτό με την αιτιολογία ότι ο υπάλληλος δεν είχε λάβει -ως όφειλε- άδεια για την παροχή διδακτικού έργου, όπως προβλέπει το ά. 31 του ν. 3528/2007.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έλαβε υπόψη του τόσο τις διατάξεις που απαγορεύουν την πολυθεσία στο Δημόσιο όσο, όμως, και ειδικές διατάξεις με βάση τις οποίες επιχειρήθηκε διαχρονικά να καλυφθούν ανάγκες των Α.Ε.Ι. σε διδακτικό προσωπικό, με βάση τις οποίες επιτρέπεται να παρέχουν διδακτικό έργο και πρόσωπα που απασχολούνται ως μόνιμοι υπάλληλοι σε άλλες θέσεις στο Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους Ο.Τ.Α. κ.λπ.

Μετά ταύτα, το Ν.Σ.Κ. κατέληξε στο ότι είναι επί της αρχής επιτρεπτή η απασχόληση υπαλλήλου και σε δεύτερη θέση, εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από ειδικές διατάξεις και είναι συμβατό με τα καθήκοντα της κύριας θέσης του υπαλλήλου στο Δημόσιο. Πλην όμως, προκειμένου να γίνει αυτό, ο υπάλληλος θα πρέπει να λαμβάνει άδεια, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Μάλιστα το Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ότι, η άδεια αυτή είναι απαραίτητη ακόμα και στην περίπτωση που και στη δεύτερη θέση εργοδότης είναι το Δημόσιο, ενώ η απασχόληση σε αυτή τη θέση προβλέπεται από το Νόμο. Και τούτο διότι, όπως τονίζεται στη γνωμοδότηση, δεν προβλέπεται στη διάταξη του ά. 31 του ν. 3528/2007 διαφορετική αντιμετώπιση του αιτήματος υπαλλήλου αναφορικά με την άσκηση ιδιωτικού έργου, ανάλογα με το αν ο εργοδότης του σε αυτή την περίπτωση είναι ιδιώτης ή το Δημόσιο. Συνεπώς και σε αυτή, όπως και σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαία η λήψη άδειας, προκειμένου υπάλληλος να ασκήσει ιδιωτικό έργο.   

 * Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468 

epoli.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]