ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ WOLT ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2 ΧΡΥΣΑ ΚΑΙ 1 ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΗΠΕΙΡΟΣ"

Ιωάννινα:Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Ειδική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου για την εκλογή Γραμματέα
Την Τετάρτη 10 Απριλίου και ώρα 2.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα:

«Εκλογή Γραμματέα  Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου,  λόγω  ανεξαρτητοποίησης του μέλους, που κατείχε τη θέση»

Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Την ίδια ημέρα, Τετάρτη 10 Απριλίου και ώρα 3.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:


Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης


 Την Τετάρτη10 Απριλίου2019και ώρα 12.00μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης μεθέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 2ου/2019 Πρακτικού της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης Τ.Κ Αμπελοχωρίου δήμου Βορείων Τζουμέρκων και πλέγμα επένδυσης πρανών »,προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ (με ΦΠΑ)  και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε Ματσουκίου δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την εξυπηρέτηση των κτηνοτροφικών μονάδων » , προϋπολογισμού 46.631,00 ευρώ (με ΦΠΑ)  και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζίτσας  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: ««Επέκταση δικτύων ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των πτηνοτροφικών μονάδων του δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 59.460,00 ευρώ (με ΦΠΑ)   και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης και υδραυλικών υλικών για την ύδρευση των κτηνοτροφικών μονάδων (Παρακαλάμου- Νεγράδων-Βασιλικού-Κ.Μερόπης)του Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού 21.812,00ευρώ  (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζηρού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης και αντλητικών συγκροτημάτων  για την ύδρευση των κτηνοτροφικών μονάδων Τ.Κ Αγίου Γεωργίου θέση ¨Ράχη¨ και Δ.Ε Δρυόφυτου του  Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού 24.800,00 €    (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας  και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση πρόσβασης στην περιοχή του ΤΟΕΒ Λάμαρης του Δήμου Πρέβεζας»προϋπολογισμού 105.000,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας , με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:« Αποκατάσταση καθολικού Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Φραγκάδων δήμου Ζαγορίου» προϋπολογισμού 175.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: « Επισκευή Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ, και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση- αποκατάσταση Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου Δ.Δ Γοργόμυλου ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού 106.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) , και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς – Γηρομερίου, Φιλιατών & Πάργας   για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», προϋπολογισμού 48.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) , και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
11. Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 14-09-2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμούγια την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προκαταρκτικές εργασίες ανάδειξης και μικροεργασίες αρχαιολογικού χώρου Ιμαρέτ», ως προς ο άρθρο 4 «Ισχύς και Διάρκεια Προγραμματικής Σύμβασης».
12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας και του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκηγια την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου – Β΄ φάση», προϋπολογισμού 300.000,00 €  (με ΦΠΑ) , και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου..
13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και  του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμούγια την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνωνγια την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Τράπεζας και Βάσης Δεδομένων φυσικών στελεχών μυκήτων με βιοτεχνολογική σημασία από την Ήπειρο».(Ακρωνύμιο Έργου: BIFE), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας και της Ελληνικής Αστυνομίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτηρίων και Υποδομών στην Περιφέρεια Ηπείρου , και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
16. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας  και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ Λούρου του δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 40.000,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Ιωαννιτών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Κόμβος Ελληνικού – Ελληνικό»προϋπολογισμού 120.000,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση των έργων με τίτλο:
α. Επισκευή σχολαρχείου Βούρμπιανης, με προϋπολογισμό 150.000,00 € ( με ΦΠΑ),
β. κατασκευή camperstop Δήμου Κόνιτσας με προϋπολογισμό 70.000,00 € ( με ΦΠΑ),
γ. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Εξοχής Κόνιτσας με προϋπολογισμό 219.000,00 € ( με ΦΠΑ), δ. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας με προϋπολογισμό 1.253.000,00 € ( με ΦΠΑ), ε. Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Διστράτου Κόνιτσας με προϋπολογισμό 1.090.000,00 € ( με ΦΠΑ), στ.Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Κλειδωνιάς Κόνιτσας με προϋπολογισμό 1.058.000,00 € ( με ΦΠΑ),και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των έργων.
19. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Οδηγία διάνοιξης και συντήρησης αναρριχητικών διαδρομών & πεδίων» στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 με ακρωνύμιο EX.TOUR, και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των έργων.
20. Έγκριση τροποποίησης της από 30-07-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνωνγια την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση ανασκαφικών εργασιών στη θέση των ΣΕΑ Επισκοπικού, ως προς ο άρθρο 8 «Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης».
21. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ του ΤΟΕΒ Αχέροντα   και της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «Αντικατάσταση αγωγών κατάθλιψης-προσαγωγής και εργασίες επισκευής αεροφυλακίων και βάσεων στήριξης στο αρδευτικό αντλιοστάσιο Δίκορφου- Μεσοπόταμου του ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού 31.000,00 ευρώ και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των έργων.
22. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ των ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών & Ρίζιανης Κορύτιανης  και της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αρδευτικών αντλιοστασίων των ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών & Ρίζιανης Κορύτιανης », προϋπολογισμού 38.000,00 ευρώ και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των έργων.
23. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η , α/α 1): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 45.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Μπουσούλιζα», του Τ.Δ. Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
24. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε., του έργου: «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας (έργο υποκατηγορίας Α2,ομάδα 7η,α/α 1), δυναμικότητας 38.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Λουριά» της Τ.Κ. Καλόβατου, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  ο Κωνσταντίνος Μπελέρης. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
25. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 11η, α/α 1): «Χερσαίο τμήμα του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝ ( Κήποι Έβρου- Φλωροβούνι Θεσπρωτίας), Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «IGIPOSEIDON ».. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
26. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου του έργου: (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 8η, α/α 2): «Ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, 10 στρ., που προέρχεται από διάσπαση και μετεγκατάσταση μέρους υφιστάμενης πλωτής μονάδας, συνολικής έκτασης 37,5 στρ. (2 πάρκα), που λειτουργεί στη θέση «Χασομέρι» Λωρίδας  Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών,  Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
27.    Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου: (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η, α/α 3 και ομάδα 3η, α/α 6): «Αδειοδότηση υφιστάμενων και υπό ίδρυση συνοδών χερσαίων υποδομών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, σε δημόσια δασική έκταση και εντός των ζωνών αιγιαλού και παραλίας, πλησίον των πλωτών εγκαταστάσεων, στη θέση «Χασομέρι» Λωρίδας  Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών,  Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την υποστήριξη λειτουργούσας πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, έκτασης 37,5 στρ.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
28.    Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίησης Μ.Π.Ε., βιομηχανίας τυροκομικών προϊόντων (έργο υποκατηγορίας Α2,ομάδα 9η,α/α 16 και ομάδα 2η, α/α 6) εγκατεστημένη στη θέση «Νεγρέσι», Τ.Κ. Αμμότοπου, Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Δ. Αρταίων, επί της Ε.Ο. Καμπής- Άρτας, ως προς την αύξηση δυναμικότητας (από 80 τόνους γάλακτος ημερησίως σε 110 τόνους) , την αύξηση της αντλούμενης ποσότητας ύδατος από τις γεωτρήσεις καθώς και την κτιριακή και μηχανολογική επέκταση αυτής. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.». . (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
29.   Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου  Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η , α/α 1) « Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 45.360 πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Αλώνια», της Τ.Κ. Άνω Λαψίστας της  Δ. Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Φώτιος Σιλιόγκας.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
30.   Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου  Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η , α/α 1) « Εγκατάσταση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 5.000 πτηνών πάχυνσης (ινδιάνους), η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Φτέρες», της Τ.Κ. Μαρμάρων του Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».  Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : « Νάκος Κώστας Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
31. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου  Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η , α/α 5) « Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας , εγκατεστημένης ισχύος 400,00 KWe,  με καύση βιορευστών, στη θέση «Κρούπες- Αγροτεμάχιο 260», της Τ.Κ. Παρακαλάμου, της Δ.Ε. Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Γιάννης Σωτήριος. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
32. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε.,  του έργου (υποκατηγορίας Α2,ομάδα 7η,α/α 1): «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 18.000 σε 29.500 ορνιθίων  κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Βάλτος», Τ.Κ. Βίγλας, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία: «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΙΚΕ».  (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
33. Γνωμοδότησηεπί του περιεχομένου του φακέλου  Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η, α/α 154,155,159,167):« Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. της μονάδας παραγωγής & επεξεργασίας κραμάτων χαλκού, εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου, του Δ. Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
34. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η , α/α 11, 303): «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για σταθμό ΣΗΘ, με καύση βιοαερίου, ισχύος 0,999 MW, η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση «Καλαμάκι», της  Τ.Κ. Ωρωπού, του Δ. Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου ».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε.».  (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
35. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε.,  του έργου (υποκατηγορίας Α2,ομάδα 7η,α/α 1): «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 45.000 πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Λειβαδάκια», Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας (υπαγωγή στην οδηγία ΙED)».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
36. Γνωμοδότησηεπί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ίδρυση περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στην Π.Α.Υ. Α1 (Σαγιάδα, Καλαμάς, Βάλτος Ραγίου), Π. Ε. Θεσπρωτίας, Π. Ηπείρου», με Φορέα Διαχείρισης την «ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτό τίτλο «ΘΕΣ.Π.Ο.Α.Υ. Α.Ε.»  (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
37. Γνωμοδότησηεπί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]