ΙΩΑΝΝΙΝΑ:EΝΑΣ ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ!ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ EQUAL ΣΤΗ ΣΤΟΑ ΟΡΦΕΑ !

Και μετά την Εκρηκτική αλλά Εποικοδομητική Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ταπητοκαθαριστηρίων ‘Η ΑΤΤΙΚΗ’…….


Η αφορμή για την παρακάτω Πρόταση-Πρόκληση –Πρόσκληση, ήταν η Εκρηκτική αλλά η πλέον Εποικοδομητική συζήτηση, στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ταπητοκαθαριστηρίων ‘Η ΑΤΤΙΚΗ’, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου 2013.
Θέμα 4° : Αναφορά στις Προσφερόμενες Υπηρεσίες εν Μέσω Οικονομικής Κρίσης – Τιμολογιακή Πολιτική – Προφίλ Σωματίου και Μελών.
Ξεκινώντας την ομιλία του ο Πρόεδρος  αναφέρθηκε, για τα πόσο μέχρι σήμερα το Σωματείο Ταπητοκαθαριστηρίων ‘Η ΑΤΤΙΚΗ’, μαζί με όλα τα Μέλη του γενικότερα, έχουν συμβάλει σε παρά πολλά, μα πολύ περισσότερο για την Πιστοποίηση  του Επαγγέλματος και  τον Κανονισμό  Δεοντολογίας, απέναντι στους συναδέλφους αλλά και για το καταναλωτικό κοινό γενικότερα.
Αναφερόμενος για μιαπληρέστερη ενημέρωσηγενικά, με  βάση πάντα τηνποιότητα και τηνπροσφερόμενη  τιμή,προτρέποντας τους παρευρισκόμενους σε μια εκρηκτική αλλά την πλέον εποικοδομητική συζήτηση, καταλήγοντας σε ψηφοφορία για μια νέα Γενική Συνέλευση με  εκτενέστερη συζήτηση, ώστε να αποφασίσουν περνώντας  τις αποφάσεις οι ίδιοι.

Μέσα από το “Καθαρόν Εστί ” το 2013….ενημέρωση για καλύτερη ποιότητα ζωής !!,είχαμε υποσχεθεί ότι σκοπεύουμε να αυξήσουμε την ενημέρωση, με Εναρμονισμένες επαγγελματικές λύσεις προς τους καταναλωτές , για μια αποτελεσματικότερη διαχείριση του εσωτερικού περιβάλλοντος χώρου. Αυτό γιατί πιστεύουμε ότι η καθιέρωση των εναρμονισμένων επαγγελματικών λύσεων, μπορούν να φέρουν πραγματικές αλλαγές ,  αφού  το ενδιαφέρον αυξάνεται για μια ποιοτικά αναβαθμισμένη καθαριότητα .
Πρόληψη για την ρύπανση ως προτεραιότητα έναντι του ελέγχου.
Η Πρόταση-Πρόκληση –Πρόσκληση μας ,με  βάση πάντα την ποιότητα και τηνπροσφερόμενη  τιμή, έρχεται να βοηθήσει στην υιοθέτηση από τους καταναλωτέςμιας αποτελεσματικά παρεχόμενης καθαριότητας , μέσα από μια πλήρη ενημέρωση στην εναρμόνιση των δαπανών με την ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών.
Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες με το κόστος τους  ανά m² ώστε να μπορούν και ίδιοι να επιλέγουν τις εργασίες.
Το δεν πρέπει να τινάζονται τα χαλιά η αφήνοντας και λίγο σαπούνι θα λερώνουν,  για να μας τα δίνουν κάθε χρόνο, είναι παλιές πρακτικές που δεν πρέπει να είναι καν στην σκέψη ενός εναρμονισμένου Επαγγελματία καθαριστή ταπήτων με τονΚανονισμό Δεοντολογίας του Σωματείου του.
Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν με ποιον τρόπο και σε ποιες εγκαταστάσεις θα πλυθούν και θα αποθηκευτούν τα χαλιά τους , ώστε  να μπορούν  να επισκεφθούν  τους χώρους που εμφανίζονται σε έντυπη η ηλεκτρονική μορφή, ακόμα και όταν τα δίνουν σεΣυνεργαζόμενα  Ταπητοκαθαριστήρα.
Οι δε Συνεργασίες Πανελλαδικά με Σύγχρονες Καθετοποιημένες Μονάδες Ταπητοκαθαριστήριων, μέσα από το πρόγραμμα (Third Party Logistics Services), η άλλα προγράμματα (ΦΑΣΩΝ), πρέπει να τηρούν αυστηρές προδιαγραφές, με  βάση πάντα τηνεναρμόνιση των δαπανών με την ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών, αλλά και την διασφάλιση στην παροχή ποιότητας με υψηλότερη προστιθέμενη αξία στην προσφερόμενη  τιμή, ώστε να έχουν Υποστήριξη και οι Παλιές η Νεοσύστατεςσυνεργαζόμενες επιχειρήσεις-εταιρίες που δεν μπορούν να επενδύσουν σε εκσυγχρονισμένο  εξοπλισμό.
Όλοι θα είναι ωφελημένοι:
● Ωφελημένοι παν απ’  όλα οι καταναλωτές αφού θα γνωρίζουν αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες με το κόστος τους  ανά m² , ώστε να  μπορούν και ίδιοι να επιλέγουν τις εργασίες, με  βάση πάντα την ποιότητα στην προσφερόμενη  τιμή, γνωρίζοντας δε ότι  η απόδειξη του καθαριστή είναι η Βεβαίωση για την Παροχή τωνΠροσφερόμενων Εργασιών .
● Η  Επαγγελματική εφαρμογή απορρύπανσης, προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο χαλί, αλλά και στην υγεία με την μείωση της “εσωτερικής επιμόλυνσης”, από  τους  “ρυπογόνους ενδο-οικιακούς μολυσματικούς παράγοντες”τα ακάρεα. της εσωτερικής σκόνης (Dust mites) , το σκαθάρι των χαλιών, αλλά και για την μάστιγα  των καιρών, το άκαρι της ψώρας κ.λ.π.
Μερικά παραδείγματα
Επαγγελματική Απορρύπανση ( τίναγμα): Είναι το υποχρεωτικά πρωταρχικό στάδιο προεργασίας ενός επαγγελματικού πλυσίματος η το υποχρεωτικά πρωταρχικό στάδιο προεργασίας αν το χαλί ο κατανα λωτής το θέλει μονό για φύλαξη.
Όταν ο καθαριστής δεν έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και πλένει το χαλί χωρίς τίναγμα, είτε γιατί ισχυρίζεται ότι με το πολύ νερό και ταλαιπωρώντας τοη τινάζοντας το στις απλώστρες, ακόμα και αν τοκρατούν δυο και ο τρίτος το χτυπάει με το ξύλο ,θα απομακρίνει  τους ενσωματωμένους ρύπους μαζί με σκόνη και άμμο που έχουν διεισδύσει στο βάθος του πέλους των χαλιών.  Τότε ο καταναλωτής πρέπει ναγνωρίζει για αυτές τις διαφορές και να αποφασίσει ο ίδιος για την προσφερόμενη ποιότητα στην χαμηλή τιμή, ώστε να είναι συνυπεύθυνος στα προβλήματα που μπορεί  να παρουσιαστούν στο χαλί ,ακόμα και στην υγεία από την “εσωτερική επιμόλυνση’’.,
Το ίδιο ισχύει και για το Πλύσιμο, το Φινίρισμα– Συσκευασία ,  Χώρους Στεγνώματος, Αποθήκευσης, ακόμα και για τους τρόπους Πλυσίματος σε χαλιά που δεν πλένονται με νερό.
● Ωφελημένοι οι καταναλωτές αφού θα μπορούν με την εφαρμογή της Επαγγελματικής Απορρύπανσης στα χαλιά, να έχουν τις Οικονομικότερες Εναρμονισμένες Επαγγελματικές Λύσεις με κέρδος περίπου το 50% ενός επαγγελματικού πλυσίματος,όταν τα χαλιά μπορούν να πλένονται (όταν δεν είναι λερωμένα) κάθε 2-3 χρόνια.
● Ωφελημένοι και οι Επαγγελματίες Ταπητοκαθαριστές, αφού θα μπορούν να παρέχουναποδεδειγμένες πληροφορίες, για τον  εξοπλισμό με τις ”κατάλληλες” μεθόδους , για την Ασφάλεια των χαλιών, για ότι είναι μέλη Συλλόγων και Επιμελητηρίων, εναρμονισμένοι με τον Κανονισμό Δεοντολογίας του Σωματείου τους, αλλά και με εμπλουτισμένες γνώσεις από τα  επιμορφωτικά σεμινάρια, ασκώντας πάντα  το επάγγελμα στα υψηλότερα επαγγελματικά επίπεδα εργασίας και ευγενικής συμπεριφοράς.
● Για να γίνουν  αυτά  πρέπει το Σωματείο Ταπητοκαθαριστηρίων ‘Η ΑΤΤΙΚΗ’ να δώσει με  μια  πληρέστερη ενημέρωση γενικά το ¨  αναλυτικό περίγραμμα ¨ καθαρισμού ενός χαλιού, από την παραλαβή έως την επιστροφή στον καταναλωτή. Επί πλέον όλα τα Μέληθα πρέπει να ενημερώσουν τους πελάτες τους ,το Σωματείοη Ομοσπονδία να  ενημερώσουν τους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να προστατευτούν από τους “μη επαγγελματίες”, όπως υπάρχουν και σε όλα τα επαγγέλματα,  αναφαίρετε δε και στοΕπαγγελματικό Περίγραμμα Καθαριστής ταπήτων – ταπετσαριών.
● Ενεργή  συμβολή για ενημέρωση  μπορούν να έχουν όλοι , από τη συμμετοχή της οικογένειας , των τοπικών και πληθυσμιακών ομάδων, των κυβερνητικών η μη-κυβερνητικών οργανισμών, συλλογών, ιδρυμάτων, και φορέων με μια αναδημοσίευση , ένα e-mail κ.λ.π
● Πληροφορίες σχετικά με την Πρόταση-Πρόκληση –Πρόσκληση, μπορείτε να μας ζητήσετε με ένα email στο info@klintec.gr, η να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887
Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]