Απόφαση Γενικής Συνέλευσης του ΦΣ Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής με θέμα την εξεταστική


Την Τρίτη 16/6 πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. του φοιτητικού συλλόγου Μηχανικών Η/Υ
& Πληροφορικής Ιωαννίνων με θέμα την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου.
Ήδη από την αρχή της πανδημίας και με την έναρξη των τηλεδιαλέξεων υπήρχε
προβληματισμός για τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα διεξαγόταν η
εξεταστική, καθώς ως φοιτητές γνωρίζαμε εκ των προτέρων τις δυσκολίες που θα
προκύψουν για πολλούς από εμάς στην περίπτωση διεξαγωγής εξετάσεων εξ
αποστάσεως. Δυσκολίες που πηγάζουν από το γεγονός του ότι ενώ η συμμετοχή
στην εξέταση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε φοιτητή, όταν αυτή
πραγματοποιείται εξ αποστάσεως δίχως να διασφαλίζονται με ευθύνη του κράτους
και του Πανεπιστημίου, όλα τα απαραίτητα μέσα (internet, κάμερες, μικρόφωναinternet, κάμερες, μικρόφωνα
κλπ.) για την συμμετοχή, τότε αυτή παύει να είναι ισότιμη για όλους. Επίσης, στην
προσπάθεια διασφάλισης του «αδιάβλητου» τρόπου εξέτασης, το τελευταίο
διάστημα έχουν παρθεί αποφάσεις για την διεξαγωγή των εξετάσεων στο Τμήμα
μας, με βάση τις κατευθύνσεις της Πρυτανείας και αυτή με την σειρά της με βάση
τις κατευθύνσεις του Υπουργείου που ο ένας πετάει το μπαλάκι στον άλλον και εν
τέλει όλοι μαζί στους φοιτητές, που όχι απλά δεν διασφαλίζουν την ισότιμη
συμμετοχή, το αδιάβλητο και τη στήριξη των φοιτητών σε αυτές τις δύσκολές
συνθήκες, αλλά ίσα ίσα βάζουν ακόμη πιο πολλά εμπόδια στους φοιτητές και την
προσπάθεια που κάνουν ώστε να μπορέσουν να σπουδάσουν και να πάρουν το
πτυχίο τους. Με βάση λοιπόν και τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουμε για την
διεξαγωγή της φετινής εξεταστικής διεκδικούμε τα εξής:
1) Να καταργηθεί η εξέταση σε δυο φάσεις (internet, κάμερες, μικρόφωναγραπτώς στο διάστημα 22/6 με
11/7 και προφορικά στο διάστημα 13/7 με 31/7) για όποιο μάθημα
προοριζόταν να δοθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Η μόνη συμπληρωματική
εξεταστική που δεχόμαστε είναι αυτή που θα λειτουργεί ως μια δεύτερη
ευκαιρία σε όσους κάτι συνέβη κατά την ώρα της εξέτασης ή χρειαστεί
περαιτέρω αξιολόγηση για να διαμορφωθεί τελικός βαθμός στην περίπτωση
που είναι οριακά η βαθμολογία τους (internet, κάμερες, μικρόφωναήδη έχει αποφασιστεί από άλλα
Πανεπιστήμια/Τμήματα). Εξεταστική 6 εβδομάδων με 2 εξετάσεις ανά
μάθημα δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν.
2) Καθώς η δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στην εξέταση ενός μαθήματος
έγινε στα πλαίσια καταγραφής μια γενικής εικόνας του όγκου συμμετοχής σε
ένα μάθημα για την δημιουργία αντίστοιχων εικονικών αιθουσών και
εφόσον κάποιος έχει δηλώσει το μάθημα στο classweb(internet, κάμερες, μικρόφωναcronos) απαιτούμε
αυτή να μην αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή ενός φοιτητή στην
εξέταση του μαθήματος.
3) Καθώς βρισκόμαστε λιγότερο από μια εβδομάδα πριν την έναρξη της
εξεταστικής και υπάρχουν ακόμη μαθήματα που δεν έχει ανακοινωθεί ο
ακριβής τρόπος διεξαγωγής τους (internet, κάμερες, μικρόφωναή ακόμη και δήλωσης πρόθεσης
συμμετοχής), να βγει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη ενιαία αναλυτική
ανακοίνωση από το τμήμα που θα ορίζει τα παραπάνω ανά μάθημα.
4) Να διασφαλιστεί με ευθύνη του Τμήματος ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης
των φοιτητών που για οποιονδήποτε λόγο (internet, κάμερες, μικρόφωναπτώση ρεύματος, κακή σύνδεση
κ.λπ.) δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν την εξέταση και να μην είναι
στην ευχέρεια του κάθε καθηγητή. Συγκεκριμένα να δίνεται εντός σύντομου
χρονικού διαστήματος δυνατότητα επανεξέτασης.
5) Για όσους φοιτητές βρίσκονται στα Ιωάννινα και δεν έχουν τα απαραίτητα
μέσα (internet, κάμερες, μικρόφωναπ.χ. internet), να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες δομές του
πανεπιστημίου (internet, κάμερες, μικρόφωναPC Labs) τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, ατομικής και
μη, προστασίας με ευθύνη του τμήματος. Για όσους χρειαστεί να έρθουν
από την πόλη τους για να αξιοποιήσουν τις αντίστοιχες δομές, με ευθύνη
του Πανεπιστημίου να καλυφθούν τα έξοδα μεταφοράς.
6) Να υπάρξει ελευθερία στην διαχείριση χρόνου των θεμάτων και όχι
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανά θέμα. Επίσης στις εξετάσεις με
πολλαπλής επιλογής να δίνεται η δυνατότητα παράλειψης κάποιας
ερώτησης και συμπλήρωσης της στο τέλος.
7) Σε μαθήματα που έχουν και εργαστήριο αλλά ενδεχομένως φέτος να μην
έγινε εξέταση εργαστηρίου (internet, κάμερες, μικρόφωναπ.χ. Ψηφιακή Σχεδίαση), φοιτητές που έχουν
περάσει σε προηγούμενη χρονιά το εργαστήριο να μην κληθούν να
δώσουν θέματα στην εξέταση του μαθήματος που περιλαμβάνουν
ερωτήσεις εργαστηρίου καθώς είναι ήδη περασμένο (internet, κάμερες, μικρόφωνακαι ενδεχομένως και
με διαφορετική ύλη). Άρα διαφορετικά θέματα για τις δυο αυτές κατηγορίες.
8) Σε μαθήματα που ένα ποσοστό του τελικού βαθμού προκύπτει από
εργασίες (internet, κάμερες, μικρόφωναπ.χ. Μεταφραστές, 30%) και έχει γίνει αναπροσαρμογή (internet, κάμερες, μικρόφωνα70%),
επειδή υπάρχουν φοιτητές που είχαν περάσει παλιότερα το project (internet, κάμερες, μικρόφωναίσως μη
δίνοντας την αντίστοιχη βαρύτητα), ο τελικός βαθμός να προκύπτει ως το
μέγιστο μεταξύ της προηγούμενης και της νέας αναλογίας.
9) Η κάμερα και το μικρόφωνο να χρησιμοποιηθούν μόνο για την διαδικασία
της ταυτοπροσωπίας και να μην αποτελέσουν προϋπόθεση καθ’ όλη την
εξεταστική διαδικασία .
10) Να ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη όλα τα αποτελέσματα
όσων εργασιών και εργαστηρίων αποτελούν προϋπόθεση για την
συμμετοχή μας στις εξετάσεις καθώς σε λιγότερο από μια εβδομάδα
ξεκινάει η εξεταστική και δεν γνωρίζουμε ακόμη σε ποια μαθήματα έχουμε
δικαίωμα εξέτασης.
11) Ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων να είναι ανάλογος των συνθηκών και
του χρόνου που θα διατεθεί.
12) Να δίνεται η δυνατότητα να περαστεί ένα μάθημα με απαλλακτικές
εργασίες, καθώς έπειτα και από κινητοποίηση στον Πρύτανη
αποσαφηνίστηκε πως η κατεύθυνση την οποία είχε ανακοινώσει για μη
δυνατότητα περάσματος ενός μαθήματος με απαλλακτικές εργασίες
αναφερόταν μόνο για όσα μαθήματα θα δινόταν μία και μόνο εργασία στο
τέλος αντί της εξέτασης πράγμα που δεν ισχύει για εμάς.
13) Ο τρόπος και η κλίμακα της βαθμολόγησης ενός μαθήματος να είναι
καθορισμένος εκ των προτέρων και να μην διαμορφώνεται ανάλογα με τις
επιδώσεις μιας μειονότητας φοιτητών όπως για παράδειγμα έχει
αποφασιστεί στο μάθημα της Ανάλυσης και Σχεδίασης Αλγορίθμων όπου το
άριστα θα προκύψει από την επίδοση των κ-πρώτων σε βαθμολογία
φοιτητών.
Με βάση τα παραπάνω καλούμε την Πέμπτη 18/6 στις 14:00 να πραγματοποιηθεί
έκτακτη συνέλευση του Τμήματος των καθηγητών με την συμμετοχή των
φοιτητών στο χώρο του Πανεπιστημίου, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα,
προκειμένου να καταθέσουμε τα αιτήματα μας ώστε να διασφαλίσουμε την άμεση
υλοποίηση τους.
Τέλος καθώς γνωρίζουμε πως υπάρχει σκέψη για αξιοποίηση ενός προγράμματος
που θα δίνεται η δυνατότητα στον καθηγητή να έχει πρόσβαση στην κάμερα, το
μικρόφωνο και τα αρχεία του υπολογιστή ενός φοιτητή εν αγνοία του (internet, κάμερες, μικρόφωνα!!!),
δηλώνουμε και μέσω αυτής εδώ της απόφασης πως δεν θα επιτρέψουμε κάτι
τέτοιο.
*Καλούμε λοιπόν το Τμήμα αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο να το ξανασκεφθεί καλά, σε
διαφορετική περίπτωση ο σύλλογος θα κινηθεί ανάλογα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]