Περιφέρεια Ηπείρου :Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Περιβάλλοντος

Την Τετάρτη06Νοεμβρίου2019και ώρα 10.00π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,  στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), μεθέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 5ου/2019 Πρακτικού της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
2. Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 19-08-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση αρχαιολογικών εργασιών αποκάλυψης και ανάδειξης Βασιλικών Β & Δ στη Νικόπολη», ως προς τα άρθρο 4 «Ισχύς &Διάρκεια»& ως προς τα άρθρο 5 «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Σύμβασης» .
3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Καθαρισμός ξυλόγλυπτου τέμπλου του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ  (με ΦΠΑ)  και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζηςγια την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση μέρους των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου του Κατσούρη», προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)  και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Άρταςγια την εκτέλεση του έργου με τίτλο:«Συντήρηση βυζαντινών τοιχογραφιών του Βυζαντινού ναού της Κόκκινης Εκκλησιάς» προϋπολογισμού 37.200,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Καθαρισμός ιαματικών πηγών « Νέλλες στην Κλειδωνιά  δήμου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 24.000,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου για την εξυπηρέτηση ιχθυοκαλλιεργητών Τ.Κ Καλλιθέας Δήμου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 6.815,04 € (με ΦΠΑ), και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΠΙΓΚΟΥ», και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου  Ζαγορίου για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΗΣ» και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Φωτισμός μονοπατιού και καταρρακτών στο Δ.Δ Καταρράκτη δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 97.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και 6ΗΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας Μετσόβου», προϋπολογισμού 62.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ Πρέβεζας και του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευναςγια την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ  ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ (Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020», προϋπολογισμού 9.964,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου/ ΠΕ Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια πίνακα μέσης τάσης ( τύπου DMI-M) και υλικών υψηλής τάσης για αποκατάσταση αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια Μονάδας αντιστάθμισης Μ/Σ 800KVA και Πίνακα πυκνωτικής αντιστάθμισης 500KVAR αντλιοστασίου Βίγλας ( ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας)», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:«Συντήρηση και αποκατάσταση του εικονογραφικού διακόσμου του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεστών Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
16. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. για το  έργο/ δραστηριότητα  (Υποκατηγορίας Α2,ομάδα 2η& 3η, α/α 2ος& 9ος αντίστοιχα): «Μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, που λειτουργεί σε θαλάσσια έκταση 10 στρ., δυναμικότητας 150 τόνων/ έτος, στη θέση Όρμος Νενούδα, Δήμου Φιλιατών, Π. Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου, σε θέση νοτιοδυτικά της υφιστάμενης με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων, καθώς και αδειοδότηση των χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της μονάδας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
17. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορία  Α2, ομάδα 2η, α/α 15α):« Οριοθέτηση – διευθέτηση ρέματος Γκούρας, στον Δήμο Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας,  Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο ο Δήμος Ηγουμενίτσας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
18. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορία  Α2, ομάδα 7η, α/α 1)  «  Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 15000 σε 50000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Μπουσούλιζα» της Δ.Κ. Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού, ΠΕ Πρέβεζας,  Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Κόκκαλης Ζήκος του Χρήστου.. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
19. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία  Α2)  «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΣΗΘ με καύση βιοαερίου ισχύος 498 Kw διασυνδεδεμένης με το δίκτυο της ΔΕΗ»,  στη θέση ΄΄ΧΑΛΙΚΙΑ-ΜΠΟΊΔΑ ΜΑΥΡΗ΄΄, Τ.Κ. Θεσπρωτικού, Δ.Ε. Θεσπρωτικού, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΛΙΑΠΑΤΗΣ Χ.-ΝΤΑΤΣΗΣ Ε. Ο.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
20. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία  Α2): «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για σταθμό ΣΗΘ, με καύση βιοαερίου, ισχύος 498 Kw διασυνδεδεμένης με το δίκτυο της ΔΕΗ»,  στη θέση ΄΄Μπόιδα Μαυρή΄΄, Τ.Κ. Θεσπρωτικού, Δ.Ε. Θεσπρωτικού, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΩΜΙΑΣ Ο.Ε.» (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
21. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 1): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Ρυζιά» της Τ.Κ. Ράχης, του Δ. Αρταίων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Βασίλειος Σίδερης. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
22. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ( έργο κατηγορίας  Α1, ομάδα 5η, α/α 3) λατομείου μαρμάρων, στη θέση «Λάθηρο» ή «Λάκκος», της Τ.Κ. Καρίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δημήτριος Χασόγιας. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
23. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας  Α2): «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 16.000 σε 24.500 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Θεόδωρος Λώλας. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
24. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ( έργο κατηγορίας  Α2, ομάδα 9η, α/α 2) της βιομηχανίας επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος , εγκατεστημένη στο 10ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων- Αθηνών της Δ.Κ. Μπιζανίου του Δ. Ιωαννιτών. ».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΠΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
25. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 4η& 10η, α/α 11 & 6β αντίστοιχα): «κατασκευή και λειτουργία μονάδας για την παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 0,499 MW, η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση «Έλος Λαψίστας», της Τ.Κ. Λαψίστας, της Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας  πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : « Κ.Π.ΒΙΟΑΕΡΙΟ Ι.Κ.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
26. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 4.000 ινδιάνων, στην Τ.Κ. Ρεπετίστης, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Λεωνίδας Μπιτόλυκος. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
27. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.000 ινδιάνων, στην Τ.Κ. Περιβλέπτου, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Ευάγγελος Μπουκουβάλας. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]