Ιωάννινα:Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Της Εγνατίας Οδού Στην Περιοχή Των Διοδίων Παµβώτιδας

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε τµήµατα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ, στην εδαφική
αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ),
προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες διέλευσης εναερίων καλωδίων ∆ΕΗ , την Τετάρτη 08-11-2017.-
Κατά την εκτέλεση Εργασιών διέλευσης εναερίων καλωδίων ∆ΕΗ στην περιοχή των
διοδίων Παµβώτιδας, την Τετάρτη 08-11-2017, να εφαρµοσθούν κυκλοφοριακές ρυθµίσεις
στα ακόλουθα σηµεία του αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας οδού:


Με µέριµνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες,
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τµήµα Τροχαίας Ιωαννίνων:
• Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήµανση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
2696/99 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ.
905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕ∆Ι και σύµφωνα µε την τεχνική
περιγραφή σήµανσης - µελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που µας υποβλήθηκε,
προς αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων και έγκαιρη ενηµέρωση των οδηγών.
• Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω εργασιών, θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου
στην Εγνατία Οδό των ανωτέρω δύο κόµβων, µε εκτροπή κυκλοφορίας στις
περιφερειακές και εθνικές οδούς. Στην πρώτη περίπτωση η κίνηση θα διοχετευτεί στην
Επαρχιακή οδό Ανατολής - Ιωαννίνων προς Περιφερειακή Ιωαννίνων και σε συνέχεια
στην Εθνική Οδό Τρικάλων - Ιωαννίνων. Στην δεύτερη περίπτωση η κίνηση θα
διοχετευτεί την Εθνική Οδό Ιωαννίνων Τρικάλων, µε κατεύθυνση στα Ιωάννινα.
 Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να
συντηρεί και επιτηρεί την οδική σήµανση, για την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας των οχηµάτων και να εφαρµόζει πλήρως τα οριζόµενα στην Μελέτη Σήµανσης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]