Περιφ.Ηπείρου:Ολες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής


Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 13-10-2017, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 04-10-2017 έκτακτης συνεδρίασης.-Έγκριση του από 10-10-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας και Ιωαννίνων - Κόνιτσας», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
-Έγκριση του από 10-10-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Μετσόβου», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
-Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή – Αναστύλωση Μοναστηρίου Ζέρμας», αναδόχου Σπυρίδωνα Σαλούκα, μέχρι την 31-12-2017.
-Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (Τέροβο – Κουκλέσι)».
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
-Έγκριση του από 03-10-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-09-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού Τ.Κ Βαθυπέδου Ιωαννίνων (θέση Γκούρα Μάρε)», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ.
-Έγκριση του από 12-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και αποκατάσταση αυτών στον επαρχιακό δρόμο Καλέντζι – Μονολίθι και στην επαρχιακή οδό Λάζαινα - Αμπελοχώρι», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
-Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-09-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή βάθρων για την υποδοχή Γέφυρας μπέλευ στην Τ.Κ. Βαθυπέδου Ιωαννίνων (θέση Γκούρα Νίκα)», προϋπολογισμού € 57.500,00 με ΦΠΑ.
-Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή λιθοδομών αντιστήριξης στην ΤΚ Βαρλαάμ της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.000,00 με ΦΠΑ.
Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Καβασίλων Κόνιτσας», προϋπολογισμού 15.500,00με ΦΠΑ.
-Έγκριση του ΠρακτικούIΙΙ/11-10-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού προϋπολογισμού € 780,00 πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό Δίκτυο των Δήμων Αρταίων, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ), έργο “ProjectDevelopmentServicesforEfficientEco-FriendlyTransportation, PublicLightingandBuildingsintheRegionofEpirus, Greece”.
-Έγκριση του Πρακτικού Νο2/09-10-2017της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμούγια την «Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 187,00€ πλέον ΦΠΑκαι κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
-Έγκριση του Πρακτικού Νο2/10-10-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) καινούργιων επιβατικών οχημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, από το ελεύθερο εμπόριο, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑκαι κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
-Έγκριση των Πρακτικών Νο1/02-10-2017 & Νο2/10-10-2017 της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για τη μεταφορά αλατιού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό, στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2017 – 2018.
-Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεσητης διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορά με courier), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018καισυγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
-Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 έως 31-12-2018καισυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
-Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών - μεταμοσχευμένων Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2017.
-Έγκριση ανάκλησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πρακτική άσκηση μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης(ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ), για το σχολικό έτος 2017-2018, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017.
Έγκριση δαπάνης για την μετακίνησητου υπαλλήλου του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Ε. Ιωαννίνων, Μιχαήλ Οικονόμου, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (σεμινάριο) του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 22/10/2017 έως και 24/10/2017.
-Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Καράπαπα Ειρήνης, στην Αθήνα από 29/10-05/11/2017, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ηλεκτρονική Γραμματειακή Υποστήριξη» που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης από 30-10-2017 έως 3-11-2017.
-Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή δέντρων που δημιουργούν προβλήματα στην ορατότητα των οχημάτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων (περιοχή Μπαλντούμας)».
-Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, Αριστούλας Στούπα, Επισκέπτρια Υγείας, στην Αθήνα, από 19 έως 22-10-2017, για τη συμμετοχή της στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτριών Υγείας.
-Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλουτου Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Άρτας,Ελένης Κυζιρίδου στη Θεσσαλονίκη, από 30-10-2017 έως και 31-10-2017, προκειμένου να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα (σεμινάριο) του ΕΦΕΤ.
-Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Βασιλικής Πετανίτη, προϊσταμένης του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και της Ευγενίας Διβάρη, υπαλλήλου του ίδιου Τμήματος, στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»που διοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και θα διεξαχθεί από 17-10-2017 έως 18-10-2017.
Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη κυκλικού κόμβου Πλαταριάς και τμήματος οδού Πλαταριάς - Συβότων».
-Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
-Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 09 και 11-09-2017 για επείγουσες επεμβάσεις, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 94967/5961/11-09-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 28/1414/14-09-2017απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
-Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε.Θεσπρωτίας.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
-Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Αλιείαςτης Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντινίδη Ευάγγελου και Περδικάρη Κωνσταντίνου, σε ημερίδα που διοργανώνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) με τίτλο «Αλιευτική Διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Μαλιακού», στη Λαμία, την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017.
-Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Κίτσιου Ιωάννη, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα (σεμινάριο) του E.Φ.Ε.Τ. με τίτλο «Επίσημος έλεγχος σε ελαιοτριβεία και τυποποιητήρια ελαιολάδου» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 20/11/2017 έως 21/11/2017.
Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση 11α επαρχ. Οδού (Αγ. Γεώργιος - Δρυόφυτο)», προϋπολογισμού € 43.000,00 με ΦΠΑ.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το υποέργο της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή τεχνικών σε οδικά τμήματα των Δ.Δ. Σκιαδά, Βρυσούλας και Ωρωπού» του έργου «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου».
Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 46/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, μετά την δεύτερη κοινοποίηση αυτής.
-Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, για τις ανάγκες έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την ανάθεση εκτύπωσης Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων για την Δ.Α.Ο.Κ. και Μπλοκ Διαταγών Πορείας για τη Δ/νση Τεχνικών ΈργωνΠ.Ε. Πρέβεζας.
-Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2017.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.
Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών και έγκριση σχετικών δαπανών.
Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση σχετικών δαπανών.
Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου για τον εορτασμό «Καλπάκια 2017».
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης υδροφόρων ιδιωτικής χρήσης, από 31-08-2017, για μεταφορά νερούσε κτηνοτροφικές μονάδες της ΠΕ Ιωαννίνων,σύμφωνα με την αριθμ. 90482/5676/31-08-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου,και την αριθμ. 27/1343/01-09-2017απόφαση ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής.
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση συμπλήρωση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λογγάδων-Κράψη-Ανατολική έτους 2017».
Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2017.
Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου γνησιότητας πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.
Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, για τη μετακίνηση υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου και τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ.
Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο έτους 2017 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Ιωαννίνων, κου Δημητρίου Στάθη, στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί σε διαδικασία του Διαιτητικού Δικαστηρίου, την 20-10-2017.
Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης για την μετακίνησητης υπαλλήλου του Τμήματος Μισθοδοσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Παρασκευής Τσέντζου, στην Θεσσαλονίκη, από 15 έως 20-100-2017 για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) με τίτλο: «Λαϊκός πολιτισμός και τοπική ανάπτυξη», που θα διεξαχθεί από 16/10/2017 μέχρι 20/10/2017.
Ε.Η.Δ.Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναμόρφωση ΚΑΕ μισθοδοσίαςτης Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Νοεμβρίου &Δεκεμβρίου 2017).
Ε.Η.Δ.Έγκριση κατάργησης δρομολογίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, οι οποίες ήταν σε ισχύ 30-06-2017 και παρατάθηκαν έως 31-12-2017, αποδέσμευσης των εγγυητικών καλής εκτέλεσης των καταργούμενων, αλλά και δρομολογίων που δεν συντρέχει πλέον λόγος εκτέλεσής τους.
Ε.Η.Δ.Έγκριση διόρθωσης στοιχείων της ονομαστικής κατάστασης δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα γονέων του άρθρου 3 παρ. 1 περ. β της υπ΄ αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ (αριθμ. 34/1816/09-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον τουΣτΕ, για τη συζήτηση της από 7-3-2012 (αριθμ. καταθ. Ε 830/2017) αίτησης ακύρωσης των: Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και Μιλτιάδη Μπούκα, κατά της αριθμ. 3960/1205/2012 απόφασης της Γ.Γ. Αποκ/νσης Διοικ/σης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας και των αριθμ. 74636/4835 & 74628/4834/9-11-2011 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Μετσόβου.
Ε.Η.Δ.Έγκριση προμήθειας δειγμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την εκτέλεση του προγράμματος ελέγχου κυκλοφορούντων στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτους 2017, για τις ανάγκες του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίων στράγγισης πεδιάδας Άρτας»,προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση ραντάρ ανίχνευσης ταχύτητας στον Αρχάγγελο» του έργου «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 13.000,00 με ΦΠΑ.
Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου, για την άσκηση του ενδίκου μέσου της προσφυγής κατά απόφασης του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (αρ. συν. 36/4-9-2017).
Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2017.
Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση έξι (6) νέων θέσεων μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2017-2018, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Ε.Η.Δ.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
Ε.Η.Δ.Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, πραγματοποίηση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για τα έτη 2018 και 2019 (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-12-2019), για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της.
Ε.Η.Δ.Απόφαση για τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 260/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή νομιμοτόκως επιδικασθέντος ποσού.
Ε.Η.Δ.Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 3944/06-10-2017 (ΑΔΑ: ΨΨ2Ω7Λ9-Υ9Ι) απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,για τη συζήτηση της από 16-03-2012 αίτησης της κας Αργυρώς Μπληγιάννου, με αριθμό καταθέσεως Ε1382/2017.
Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Ε Άρτας, ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τη συζήτηση της ΓΑΚ 3753/2016 αίτησης ακύρωσης της κας Ναταλίας Γρέβια, που στρέφεται κατά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 4044/26.10.2016 αποφάσεως του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΦΕΚ 1154Γ΄/15.11.2016).
Ε.Η.Δ.Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
Ε.Η.Δ.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγράμμιση – σήμανση εθνικής οδού τμήματος Παραμυθιά – Γλυκή», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]