Το χρονικό μιας διάταξης που θα δώσει από το «παράθυρο» οργανικές θέσεις σε εκπαιδευτικούς

Σχετικά με την απόκτηση κατά προτεραιότητα οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στα Πειραματικά. Το χρονικό μιας  διάταξης του υπουργείου Παιδείας που καταστρατηγεί τη διαδικασία των μεταθέσεων

Παρά τις έντονες αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, ψηφίστηκε τελικά το  πολυνομοσχέδιο με τίτλο “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.”
Σε λιγότερο από μια ημέρα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  ο νόμος 4692/2020 που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ένα άρθρο με μια «μικρή νομοτεχνική  βελτίωση» και ειδικότερα το άρθρο 62 με τίτλο  «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β ́» που φέρνει τα πάνω – κάτω στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.

Το  www.fresh-education.gr αναφέρθηκε στο θέμα στις 10.6.2020 με το άρθρο του «Προαναγγελία τροπολογίας για «παράθυρο» άμεσης μετάθεσης εκπαιδευτικών και κατάληψη οργανικής θέσης»

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 62  (παράγραφος 4) αναφέρεται επιμέρους ο τρόπος απόκτησης οργανικής θέσης για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε πειραματικά σχολεία, κατηγοριοποιώντας τους σε τέσσερις περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα:

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η θητεία των οποίων παρατάθηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α ́ 134) αποκτούν οργανική θέση ως εξής:
α) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση στο Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ. ή σε άλλο σχολείο της περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία σε αυτό, τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα κατόπιν αίτησής τους σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου στην περιοχή μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν, τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

γ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση σε σχολείο περιοχής μετάθεσης διαφορετικής από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία σε αυτό, τοποθετούνται οριστικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, κατόπιν αίτησής τους, σε σχολείο της βαθμίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθμους της περιοχής μετάθεσης, από την οποία προήλθαν. Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, μετά τους υπεράριθμους και τις ειδικές κατηγορίες της περιοχής μετάθεσης του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν.
δ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε περιοχή μετάθεσης διαφορετική από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους κατόπιν αίτησής τους, μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης. Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους, στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

ε) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν με θητεία ως Διευθυντές σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. υπάγονται κατά περίπτωση στις περ. α ́ έως δ ́ της παρούσας.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα που ουσιαστικά αντίκειται στη συνηθισμένη διαφανή, νόμιμη διαδικασία των μεταθέσεων που πραγματοποιείται με μοριοδότηση. 

Η παραπάνω διάταξη:


 
Δίνει απόλυτη προτεραιότητα πριν από τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης για κατάκτηση οργανικής θέσης σε όσους εκπαιδευτικούς  είχαν οριστική τοποθέτηση στο Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ. ή σε άλλο σχολείο της περιοχής μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία σε αυτό κατόπιν αίτησής τους.
Δίνει απόλυτη προτεραιότητα μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης για κατάκτηση οργανικής θέσης σε όσους βρίσκονταν στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου στην περιοχή μετάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν κατόπιν αίτησής τους.
Δίνει απόλυτη προτεραιότητα πριν από τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης για κατάκτηση οργανικής θέσης σε όσους εκπαιδευτικούς  είχαν οριστική τοποθέτηση σε σχολείο περιοχής μετάθεσης διαφορετικής από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., και την έχασαν μετά την τοποθέτησή τους με θητεία σε αυτό κατόπιν αίτησής τους. 
Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε σχολείο της βαθμίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, μετά τους υπεράριθμους και τις ειδικές κατηγορίες της περιοχής μετάθεσης του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν.

         4. Δίνει απόλυτη προτεραιότητα μαζί με τους υπεράριθμους της ίδιας περιοχής μετάθεσης σε όσους βρίσκονταν στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε περιοχή μετάθεσης διαφορετική από εκείνη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. 

Αν δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής μετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου της βαθμίδας τους, στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.


 
Εγείρονται σοβαρότατα ζητήματα αναξιοκρατίας και αδιαφάνειας τόσο ως προς την κατά προτεραιότητα τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα πειραματικά, όσο και ως προς την μετάθεση που κάποιοι παίρνουν και αναφερόμαστε στις περιπτώσεις γ’ και δ’, αφού είναι γνωστό ότι για τις μεταθέσεις ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία που γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο και μοριοδότηση.
Η Διάταξη αυτή εγείρει ζήτημα αντισυνταγματικότητας αφού φωτογραφικά δίνει από το παράθυρο οργανική θέση στους εκπαιδευτικούς των Πειραματικών, αφού προηγείται και η μετάθεση για κάποιους από αυτούς.

Είναι επίσης άξιο λόγου το γεγονός ότι την ύστατη στιγμή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας εισήγαγε νομοτεχνική βελτίωση που αφορά στην περίπτωση γ’ την οποία και σας παραθέτουμε:

Το «από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς» αντικαθίσταται από το «τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε σχολείο μετά τους υπεράριθμους και τις ειδικές κατηγορίες της περιοχής μετάθεσης του ΠΕΙ.Σ. στο οποίο υπηρετούν».
Το www.fresh-education.gr είναι σε θέση να γνωρίζει ότι ήδη πανελλαδικά υπάρχει τεράστια αντίδραση και αγανάκτηση, καθώς μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών που αναμένει μετάθεση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή που βρίσκεται στη διάθεση ή που έλπιζε σε βελτίωση της οργανικής θέσης θα χρειαστεί να περιμένει για αρκετά χρόνια. Στα Ιωάννινα των δύο πειραματικών δημοτικών, έναν νομό με ιδιαιτερότητες πάνω από 10 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα πειραματικά θα αποκτήσουν οργανική θέση στην έδρα του νομού. Όμως παράλληλα σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών με διπλάσια ή τριπλάσια μόρια θα παραμείνει στη διάθεση ή δεν θα αποκτήσει οργανική στην πόλη.  

Προβλήματα, όπως πληροφορούμαστε,  έχουν δημιουργηθεί και σε ΠΥΣΠΕ όπως το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας που ανήμερα της έκδοσης του πολυνομοσχεδίου σε ΦΕΚ και επομένη της ψήφισης  πραγματοποιούνταν η Α’ Φάση των μεταθέσεων, χωρίς τη συμπερίληψη των εκπαιδευτικών από τα πειραματικά. Αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδραση του Περιφερειακού Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας που θα κληθεί να κυρώσει τις προτάσεις του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας ή να προβεί σε αναπομπή προς τη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας προκειμένου οι τοποθετήσεις να πραγματοποιηθούν εξ αρχής.

Αξιοσημείωτο τέλος είναι το γεγονός ότι μόνο η παράταξη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ανέδειξε με ανακοίνωση το θέμα καυτηριάζοντας το συγκεκριμένο άρθρο και αναφέροντας ότι καταστρατηγείται η ορθόδοξη διαδικασία  των  μεταθέσεων εντός  και  εκτός  Π.Υ.Σ.Π.Ε. δημιουργώντας συνθήκες άνισης  και προνομιακής  μεταχείρισης.

Διαβάστε εδώ την τοποθέτηση της ΔΑΚΕ/Π.Ε.

Με ενδιαφέρον λοιπόν αναμένεται και η τοποθέτηση της ΔΟΕ για το παραπάνω θέμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]