Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

Εισήγηση για τις κτιριακές υποδομές σχολικών μονάδων του Δήμου Ιωαννιτών

 Γράφει ο Ευαγγέλου Φίλιππος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ιωαννιτών, Δάσκαλος, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής και Διδακτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Με αφορμή τη συζήτηση για το σχολείο των Σωματικά Αναπήρων Παιδιών (Σ.Α.Π.) Ιωαννίνων (Νηπιαγωγείο & Δημοτικό), θα ήθελα να κάν
ω μερικές συναφείς επισημάνσεις σχετικά με τις κτιριακές υποδομές των σχολικών μονάδων του Δήμου μας αφού από το 2010 τόσο τα κτίρια όσο και οι περιουσίες των σχολικών μονάδων ανήκουν στην αρμοδιότητα των Δήμων.
Θεωρώ ότι η, όπως φαίνεται, θετική δρομολόγηση των ζητημάτων του 1ου νηπιαγωγείου (που στεγαζόταν στο Παπαζόγλειο) και των σχολείων Σ.Α.Π. με την εγκατάσταση τους στο χώρο του παλαιού Χατζηκώστα, αποτελεί μια θετική εξέλιξη που δυστυχώς εδώ και 5 χρόνια ταλαιπωρούσε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς με κωλυσιεργία φορέων αλλά και της απερχόμενης δημοτικής αρχής.
Με αφορμή αυτή την προβληματική θεωρώ επιβεβλημένο να σχεδιαστεί από το Δήμο Ιωαννιτών από την αρχή της 4ετίας που μόλις άρχισε, μια στοχευμένη στρατηγική για τις κτιριακές υποδομές έτσι ώστε να υπάρχουν απτά αποτελέσματα και ο καθένας να λογοδοτήσει στους συμπολίτες αφού πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία.
Παράλληλα, πριν γίνω συγκεκριμένος με συγκεκριμένες προτάσεις, οφείλω να υπογραμμίσω ότι με βάση σύγχρονα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα ο σχολικός χώρος και γενικότερα οι κτιριακές υποδομές των σχολικών μονάδων με τα δεδομένα του υλικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος, επιδρούν στην ανάπτυξη του παιδιού, στη συμπεριφορά του και στον ψυχισμό του.
Μέσα, λοιπόν, από διεξοδική συζήτηση με τους διευθυντές, τους προϊσταμένους, τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων και δεκάδες γονείς, αλλά και από επιτόπιες παρατηρήσεις, ξεκινώντας από τα Νηπιαγωγεία τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τα τελευταία χρόνια  κωδικοποιούνται στα εξής σημεία:
Υπάρχουν αρκετά Νηπιαγωγεία που δεν πληρούν ιδιαίτερα ποιοτικές προδιαγραφές για να φιλοξενούν προνήπια και νήπια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 15ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (στη διεύθυνση Ευεργετών 45) όπου στεγάζεται σε ένα σπίτι (με ισόγειο και 1ο όροφο). Εκτός από τις μικρές αίθουσες που θυμίζουν μικρά δωμάτια, υπάρχει και σκάλες που συνδέουν το ισόγειο με τον 1ο όροφο. Το γεγονός αυτό καθιστά το νηπιαγωγείο επικίνδυνο και ακατάλληλο για μαθητές αυτής της ηλικίας. Συνεπώς, η πρόταση είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα είτε ανέγερσης νέου διδακτηρίου στην περιοχή είτε μίσθωσης που να πληροί τις τυπικές και παιδαγωγικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου νηπιαγωγείου
Παρόμοια, το Νηπιαγωγείο Κουτσελιού στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο που είναι ακατάλληλο για προνήπια και νήπια αφού στερείται όχι μόνο τις σύγχρονες αλλά και τις βασικές προδιαγραφές ενός διδακτηρίου του 21ου αιώνα. Η πρόταση είναι να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη δυνατότητα ανέγερσης νέου διδακτηρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι δίπλα στο σημερινό δημοτικό σχολείο Κουτσελιού, υπάρχει χώρος της κοινότητας Κουτσελιού που ενδείκνυται να ανεγερθεί νέο Νηπιαγωγείο.

Συνεχίζοντας για τα δημοτικά σχολεία, τα βασικά κτιριακά προβλήματα κωδικοποιούνται στα εξής σημεία:
Το Δημοτικό Σχολείο Κατσικάς είναι ένα σχολείο αρκετά παλαιό, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να υφίστανται πολλές φθορές και βλάβες. Χαρακτηριστικό της παλαιότητας του αποτελεί το γεγονός ότι ένα από τα τρία μέρη του έχει χτιστεί πριν από το 1940. Το δεύτερο μέρος του είναι προκατ και το τρίτο χτίστηκε περίπου πριν από 35 χρόνια. Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το κτίριο δεν υπάρχουν αίθουσες γυμναστικής και πολλαπλών χρήσεων για τις γιορτές ή άλλου είδους εκδηλώσεις. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν αίθουσες που είναι χωρισμένες με γυψοσανίδες. Τέλος, οι εγγεγραμμένοι μαθητές είναι περίπου 300, γεγονός το οποίο αναδεικνύει όχι μόνο την ανάγκη αναβάθμισής του αλλά και τη δημιουργία δεύτερου δημοτικού σχολείου στον Κατσικά λόγω του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού στην περιοχή.
Οι σχολικές μονάδες στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας χαρακτηρίζονται τόσο για την παλαιότητα και τη φθορά τους όσο και για την επικινδυνότητα λόγω των 2 ορόφων και των υπογείων όπου υπάρχουν αίθουσες. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το συγκρότημα εκτός των γενικών σχολείων, υπάρχει ειδικό σχολείο και πειραματικά σχολεία. Όσον αφορά τα πειραματικά υπάρχει αίτημα από την Επιστημονική Επιτροπή των Πειραματικών Σχολείων για μεταφορά τους με ανέγερση νέου κτιρίου στο χώρο του Πανεπιστημίου. Αν προωθηθεί αυτό το αίτημα, τότε θα αποσυμφορηθεί το σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας και θα αξιοποιηθούν για τα υπόλοιπα σχολεία οι χώροι των 2 πειραματικών σχολείων
Παράλληλα, δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι υπάρχει άμεση ανάγκη δημιουργίας νέων σχολείων και σε άλλες περιοχές λόγω του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού στην περιοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιοχή μεταξύ των Καρδαμητσίων όπου υπάρχει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων με περίπου 400 μαθητές και της περιοχής της Νέας Ζωής όπου υπάρχει το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων όπου φοιτούν 360 μαθητές. Υπάρχουν πληροφορίες ότι την περίοδο 2009 -10 είχε αποχαρακτηριστεί οικόπεδο στην περιοχή της Νέας Ζωής με σκοπό την ανέγερση νέου σχολείου. Σας καλώ να το διερευνήσετε μέσω των υπηρεσιών της πολεοδομίας. Αν ισχύει αυτό μπορεί να προχωρήσει γρήγορα η ανέγερση νέου δημοτικό σχολείου διότι ήδη στην περιοχή υπάρχει ιδρυμένο σχολείο (στα χαρτιά διότι είναι σε αναστολή) με την ονομασία 25ο δημοτικό σχολείο. Οπότε μπορούμε να αξιοποιήσουμε το ιδρυμένο σχολείο (το 25ο) και να κερδίσουμε πάρα πολύ χρόνο με τις γραφεικρατικές διαδικασίες ίδρυσης σχολείου, προχωρώντας μόνο σε μελέτη για το κτήριο.

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα βασικά κτιριακά προβλήματα κωδικοποιούνται στα εξής σημεία:
Μουσικό Γυμνάσιο Ιωαννίνων: Αν επισκεφθεί κανείς το κτήριο θα διαπιστώσει από την πρώτη στιγμή ότι δεν αρμόζει για το Δήμο μας να στεγάζεται ένα Μουσικό Σχολείο σε τέτοιους ακατάλληλους χώρους. Πιο συγκεκριμένα, στο ισόγειο υπάρχουν αρκετές αίθουσες που ξεκίνησαν εδώ και αρκετά χρόνια να κατασκευασθούν κι έχουν μείνει με τα σοφατίσματα. Στον 1ο όροφο οι χώροι δεν είναι κατάλληλοι για τις ειδικές συνθήκες που απαιτεί η διδασκαλία μαθητών σε μουσικά σχολεία. Για αυτό, επιβάλλεται άμεσα να αναζητηθεί λύση για το Μουσικό Γυμνάσιο, ώστε να βρεθεί ένας χώρος που θα ταιριάζει τόσο στις ουσιαστικές και εξειδικευμένες ανάγκες όσο και στην αισθητική ενός Μουσικού Σχολείου
1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων (Ζωσιμαία Σχολή): Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ζωσιμαία Σχολή  υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στη διάρκεια της τελευταίας περιόδου της Οθωμανικής κυριαρχίας. Ωστόσο, παρότι εξωτερικά αποτελεί ένα κόσμημα για την πόλη μας αν κανείς το επισκεφθεί εσωτερικά θα παρατηρήσει αρκετά προβλήματα λόγω της παλαιότητας του κτιρίου. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα στη στέγη, προβλήματα υγρασίας, πτώσης σοφάδων και γενικότερα συντήρησης σχεδόν όλων των τάξεων. Διαθέτει μεγάλους χώρους στο υπόγειο που με συστηματική παρέμβαση θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Κλείνοντας, είναι αναγκαίο να ενταχθεί σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης διότι πρόκειται για ένα από τα πιο ιστορικά σχολικά κτήρια του Δήμου μας.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αύλειοι χώροι των περισσότερων σχολικών μονάδων είναι εγκαταλελημμένοι και χρήζουν άμεσης παρέμβασης και αναβάθμισης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]