ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ 260Υ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ RALLY

Πρέβεζα:Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την νατιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων

ΘΕΜΑ : Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ( Πλημμύρες – Κατολισθήσεις – Χιονοπτώσεις ) 2019- 2020
ΣΧΕΤ. :   Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας  με την συνθηματική  λέξη <ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ >. 
α.) Ν.3013/01-05-2002 ( ΦΕΚ. 102 τ. Α ) < Περί αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις>. β) Ν.7575/18-10-2016 (ΦΕΚ.3591 τ. Β. /4-11-2016.<<Ρυθμίσεις λειτουργίας  Σ.Ο.Π.Π. των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας.>>
Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ.87/Α/2010 ) <Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης.>
Αρ.Πρωτ:7767/30-10-2019. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / Γ.Γ.Π.Π. 
<Σχέδιο δράσεων Πολίτικης Προστασίας >  [ ΑΔΑ : ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ ]
(ιστοσελίδα : www.civilprotection.gr)

      Σας γνωρίζουμε κατόπιν του 1 σχετικού που αφορά το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση καιρικών φαινομένων [ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ-ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ] στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί, συγκαλείται το  Συντονιστικό Όργανο Πολίτικης Προστασίας Π.Ε.Πρέβεζας [Σ.Ο.Π.Π] στις 12 Νοεμβρίου 2019 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων της      Π.Ε.Πρέβεζας. με θέμα: Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών <<Πλημμύρες – Κατολισθήσεις – Χιονοπτώσεις >> 2019 - 2020 
     Σκοπός της σύσκεψης είναι η μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται στο 1 σχετικό για την πρόληψη  και την καλύτερη αντιμετώπιση τους σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας .
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των κ.κ. Δημάρχων ( ή των εκπρόσωπων τους) καθώς και όλων των εμπλεκομένων φορέων,  κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να χαραχθεί ενιαία πολιτική και να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός όλων μας για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού θέματος.
     Στη σύσκεψη του Σ.Ο.Π.Π. παρακαλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι αποδέκτες του παρόντος                       
                                                                                                                        Ο 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

[ΒΙΝΤΕΟ][bsummary]

ΘΕΜΑ

[ΘΕΜΑ][bsummary]

ΥΓΕΙΑ

[ΥΓΕΙΑ][twocolumns]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ][twocolumns]